Κατηγορία: Προέχω

Εγγραφή VBA εκτός εύρους

Εγγραφή VBA εκτός εύρους

Εγγραφή Excel VBA εκτός εύρους Η συνδρομή εκτός εμβέλειας είναι ένα σφάλμα που αντιμετωπίζουμε στο VBA όταν προσπαθούμε να αναφέρουμε κάτι ή μια μεταβλητή που δεν υπάρχει σε έναν κώδικα, για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δεν έχουμε μια μεταβλητή με το όνομα x αλλά χρησιμοποιούμε τη λειτουργία msgbox στο x θα συναντήσει σφάλμα συνδρομής εκτός εύρους. Προέκυψε σφάλμα VBA Subscript out of range επειδή το αντικείμενο στο οποίο προσπαθούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση δεν υπάρχει. Αυτός είναι ένας τύπος σφάλματος στην κωδικοποίηση VBA και αυτό είναι το "Run Time Error 9". Είναι σημαντικό να κατανοήσετε
Επιλέξτε Μαρκάρισμα στο Excel

Επιλέξτε Μαρκάρισμα στο Excel

Τι είναι το σύμβολο επιλογής / σημείου επιλογής (✓) στο Excel; Το σημάδι επιλογής στο excel χρησιμοποιείται για να δείξει εάν μια συγκεκριμένη εργασία έχει γίνει ή όχι, θυμηθείτε ότι είναι διαφορετική από το πλαίσιο ελέγχου, υπάρχουν τρεις απλές μέθοδοι για να εισαγάγετε ένα σημάδι επιλογής στο excel, η πρώτη είναι απλώς να αντιγράψετε ένα σημάδι επιλογής και να το επικολλήσετε στο excel ενώ η δεύτερη επιλογή είναι η εισαγωγή ενός συμβόλου από την καρτέλα εισαγωγής και η τρίτη είναι όταν αλλάζουμε τη γραμματοσειρά σε περιελίξεις 2 και πατάμε τη συντόμευση πληκτρολογίου SHIFT + P. Τα σημάδια επ
VLookup στο VBA Excel

VLookup στο VBA Excel

Το Vlookup είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας στο excel, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε VBA, η λειτουργικότητα του Vlookup είναι παρόμοια με τη λειτουργικότητα στο VBA και στο φύλλο εργασίας και τα δύο, καθώς είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας, η μέθοδος χρήσης του Vlookup στο VBA είναι μέσω του Application.WorksheetFunction μέθοδος και τα επιχειρήματα παραμένουν τα ίδια. Συνάρτηση VLOOKUP στο Excel VBA Η συνάρτηση VLOOKUP στο Excel χρησιμοποιείται για την αναζήτηση μιας τιμής σε έναν πίνακα και την επιστροφή της αντίστο
Κύτταρα VBA

Κύτταρα VBA

Τα κελιά είναι στην πραγματικότητα κελιά του φύλλου εργασίας και στο VBA όταν αναφερόμαστε στα κελιά ως ιδιότητα εύρους, στην πραγματικότητα αναφερόμαστε στα ακριβή κελιά, με άλλα λόγια, το κελί χρησιμοποιείται με ιδιότητα εύρους και η μέθοδος χρήσης της ιδιότητας κελιών είναι η ακόλουθη Εύρος ( .Cells (1,1)) τώρα κελιά (1,1) σημαίνει ότι το κελί A1 το πρώτο όρισμα είναι για τη σειρά και το δεύτερο είναι για την αναφορά στήλης. Αναφορές κελιών VBA Δεν χρειάζεστε ειδική εισαγωγή για το τι είναι ένα κελί VBA. Στις έννοιες VBA, τα κελιά
Γραμμική παρεμβολή στο Excel

Γραμμική παρεμβολή στο Excel

Γραμμική παρεμβολή του Excel Η γραμμική παρεμβολή στο excel σημαίνει πρόβλεψη ή μαντέψτε την επερχόμενη επόμενη τιμή οποιασδήποτε συγκεκριμένης μεταβλητής που δίνεται στα τρέχοντα δεδομένα, εδώ δημιουργούμε μια ευθεία γραμμή που συνδέει δύο τιμές και εκτιμούμε τη μελλοντική τιμή μέσω αυτής, στο excel χρησιμοποιούμε τη λειτουργία πρόβλεψης και μια αναζήτηση Λειτουργεί για να κάνει μια γραμμική παρεμβολή. Η παρεμβολή είναι ένα μαθηματικό ή στατιστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των τιμών μεταξύ 2 σημείων σε μια καμπύλη ή γραμμή. Αυτό το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται μόνο στα στα
Αγώνας VBA

Αγώνας VBA

Όπως και με το Index και το Match στο φύλλο εργασίας με τις λειτουργίες αναζήτησης, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες Match στο VBA ως λειτουργία αναζήτησης, αυτή η συνάρτηση είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας και έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. μέθοδος φύλλου εργασίας και επειδή είναι συνάρτηση φύλλου εργασίας, τα ορίσματα για τη συνάρτηση αντιστοίχισης είναι παρόμοια με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας. Λειτουργία αγώνα VBA Η συνάρτηση VBA Ma
Καταμέτρηση σειρών στο Excel

Καταμέτρηση σειρών στο Excel

Πώς να μετρήσετε τον αριθμό σειρών στο Excel; Εδώ είναι οι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης σειρών στο excel χρησιμοποιώντας τον τύπο, σειρές με δεδομένα, κενές γραμμές, σειρές με αριθμητικές τιμές, σειρές με τιμές κειμένου και πολλά άλλα πράγματα που σχετίζονται με την καταμέτρηση του αριθμού σειρών στο excel. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του προτύπου Count Rows Excel εδώ - Πρότυπο Count Rows Excel # 1 - Γραμμές καταμέτρησης Excel που έχουν μόνο τα δεδομένα Αρχικά θα δούμε πώς να μετράμε τις σειρές αριθμών στο excel που έχει τα δεδομένα. Σε γ
VBA Last Row

VBA Last Row

Στο VBA όταν πρέπει να βρούμε την τελευταία σειρά υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η μέθοδος End (XLDown) και υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως η εύρεση της τελευταίας τιμής χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση εύρεσης στο VBA, End (XLDown ). Η σειρά είναι ο ευκολότερος τρόπος για να φτάσετε στην τελευταία σειρά. Excel VBA Last Row Εάν η σύνταξη του κώδικα είναι η πρώτη πρόοδος που κάνατε στο VBA, τότε το να κάνετε τον κώδικα δυναμικό είναι το επ
Το VBA δεν είναι ίσο

Το VBA δεν είναι ίσο

Το Not Equal είναι ένας τελεστής στο VBA που μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως τελεστής άρνησης, είναι μια λογική συνάρτηση, οπότε η έξοδος που επιστρέφεται από αυτήν τη συνάρτηση είναι είτε αληθινή είτε λανθασμένη, γνωρίζουμε ότι ο ίσος τελεστής είναι "=" αυτό αλλά όχι ίσος είναι "Στο VBA, οπότε όποια και αν είναι η τιμή που λαμβάνουμε από τον ίδιο τελεστή, θα έχουμε ακριβώς αντίθετη τιμή χρησιμοποιώντας τον τελεστή Not Equal Χειριστής "Not Equal" στο VBA Συνήθως, κάνουμε μια λογική δοκιμή «αν κάτι είναι ίδιο με άλλο ή όχι». Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει επίσης να κάνουμε το τεστ «ανισότητ
VLOOKUP στο συγκεντρωτικό πίνακα

VLOOKUP στο συγκεντρωτικό πίνακα

Συνδυάστε Vlookup και Pivot Table στο Excel Για να χρησιμοποιήσετε το VLOOKUP σε συγκεντρωτικό πίνακα είναι παρόμοιο με τη χρήση της λειτουργίας VLOOKUP σε οποιοδήποτε άλλο εύρος δεδομένων ή πίνακα, επιλέξτε το κελί αναφοράς ως την τιμή αναζήτησης και για τα ορίσματα για πίνακα πίνακα επιλέξτε τα δεδομένα στον συγκεντρωτικό πίνακα και, στη συνέχεια, προσδιορίστε τον αριθμό της στήλης που έχει η έξοδος και ανάλογα με την ακριβή ή στενή αντιστοίχιση δώστε την εντολή και εκτελέστε. Ο συγκεντρωτικός πίνακας είναι μία από τις πιο ισχυρές λειτουργίες του excel. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας είναι ένας
Ειδική επικόλληση VBA

Ειδική επικόλληση VBA

Παρόμοιο με το φύλλο εργασίας όταν αντιγράφουμε δεδομένα και επικολλάμε σε διαφορετικό εύρος κυττάρων, έχουμε μια ειδική μέθοδο επικόλλησης που μας επιτρέπει να επικολλήσουμε τα δεδομένα ως ίδια ή μόνο τους τύπους ή μόνο τις τιμές και τον ίδιο τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Επικόλληση ειδικού στο VBA χρησιμοποιώντας η μέθοδος ιδιότητας εύρους ως εξής εύρος. επικόλληση ειδική () παρέχοντας τον τύπο που θέλουμε στις αγκύλες. Ειδική επικόλληση στο VBA Το Paste Special in excel εξυπηρετεί με πολλούς τρόπους στην καθημερινή μας εργασία. Χρησιμοποιώντας ειδική επικόλληση μπορούμε να κάνουμε
Αγώνας ευρετηρίου VBA

Αγώνας ευρετηρίου VBA

Αντιστοίχιση ευρετηρίου σε VBA Η συνάρτηση INDEX & MATCH στο συνδυασμό VBA είναι η εναλλακτική λύση στη συνάρτηση VLOOKUP στο excel. Στο VBA δεν έχουμε την πολυτέλεια να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία INDEX & MATCH άμεσα επειδή αυτές οι δύο λειτουργίες δεν αποτελούν μέρος των ενσωματωμένων συναρτήσεων VBA. Ωστόσο, μπορούμε ακόμα να τα χρησιμοποιήσουμε ως μέρος της κλάσης λειτουργίας φύλλου εργασίας. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Match Match στο VBA; (Βήμα βήμα) Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το πρότυπο VBA Index Matc
Αντιγραφή επικόλλησης στο VBA

Αντιγραφή επικόλλησης στο VBA

Αντιγραφή επικόλλησης στο VBA είναι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε στο φύλλο εργασίας excel, όπως μπορούμε να αντιγράψουμε μια τιμή και να την επικολλήσουμε σε άλλο κελί, επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδική επικόλληση για να επικολλήσουμε μόνο τις τιμές, παρόμοια στο VBA χρησιμοποιούμε τη μέθοδο αντιγραφής με ιδιότητα εύρους έως αντιγράψτε μια τιμή από το ένα κελί στο άλλο και για να επικολλήσετε την τιμή χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση επικόλλησης ειδικής φύλλου εργασίας ή τη μέθοδο επικόλλησης. Πώς να αντιγράψετε επικόλληση στο VBA; Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για τον τρόπο αντιγραφής τη
Κείμενο VBA

Κείμενο VBA

Το κείμενο είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας στο excel, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε VBA κατά τη χρήση της ιδιότητας εύρους μαζί της, η συνάρτηση για αυτήν τη συνάρτηση είναι παρόμοια με τη συνάρτηση φύλλου εργασίας και παίρνει τον ίδιο αριθμό ορισμάτων που είναι οι τιμές που πρέπει να είναι μετατράπηκε και μια καθορισμένη μορφή αριθμού. Λειτουργία κειμένου Excel VBA TEXT είναι η λειτουργία που είναι διαθέσιμη με το φύλλο εργασίας, αλλά δυστυχώς, δεν είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση στο Excel VBA. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αν
Σφάλμα VBA 1004

Σφάλμα VBA 1004

Το σφάλμα VBA 1004 είναι ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης στο VBA, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως σφάλμα που καθορίζεται από την εφαρμογή ή που καθορίζεται από το αντικείμενο και γιατί αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε περιορισμένο αριθμό στηλών στο excel και όταν ο κώδικάς μας δίνει την εντολή για έξοδο από το εύρος παίρνουμε 1004 σφάλμα, υπάρχουν άλλες καταστάσεις όταν λαμβάνουμε αυτό το σφάλμα όταν αναφερόμαστε σε μια περιοχή που δεν υπάρχει στο φύλλο. Σφάλμα VBA 1004 στο Excel Το σφάλμα VBA 1004 είναι σφάλμα χρόνου εκτέλεσης στο VBA και παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση του κώδικα. Τα λάθη αποτελούν
VBA ΕΑΝ Ή

VBA ΕΑΝ Ή

ΕΑΝ ή δεν είναι μία δήλωση, αυτές είναι δύο λογικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για να συνδυαστούν μερικές φορές στο VBA, χρησιμοποιούμε αυτές τις δύο λογικές συναρτήσεις μαζί όταν έχουμε περισσότερα από ένα κριτήρια για έλεγχο και εάν πληρούται κάποιο από τα κριτήρια, παίρνουμε το πραγματικό αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούμε τη δήλωση if ή δήλωση χρησιμοποιείται μεταξύ των δύο κριτηρίων της δήλωσης If. IF Ή Λειτουργία στο VBA Οι λογικές συναρτήσεις αποτελούν την καρδιά οποιωνδήποτε υπολογισμών βάσει κριτηρίων. Το "IF" είναι η πιο δημοφιλής λογική συνάρτηση είτε ως λειτουργία φύλλου εργασία
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ VBA

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ VBA

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ VBA Οι συναρτήσεις βάσει κριτηρίων είναι οι υπεύθυνοι του Excel σε υπολογισμούς. Στην αρχή της εκμάθησης του excel, πρέπει να έχουμε μάθει τη λειτουργία COUTNIF στο excel. Στα προηγούμενα άρθρα μας, σας έχουμε δείξει πώς να εργαστείτε με τη συνάρτηση COUNTIF στο Excel VBA. Ανατρέξτε στο άρθρο μα
Εκτύπωση εντοπισμού σφαλμάτων VBA

Εκτύπωση εντοπισμού σφαλμάτων VBA

Excel VBA Debug.Print Το Debug Print είναι ένα από τα χρήσιμα εργαλεία που παρουσιάζονται στον επεξεργαστή VBA για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα και βοηθά στην ανάλυση των αλλαγών στις τιμές των μεταβλητών που δημιουργούνται στο πρόγραμμα VBA. Δείχνει την έξοδο του άμεσου παραθύρου όταν εκτελούμε το πρόγραμμα χωρίς σφάλματα. Το Debug.print προσφέρει τα δύο κύρια οφέλη από τη χρήση του Msgbox για την εμφάνιση της εξόδου το
Εκκαθάριση περιεχομένων VBA

Εκκαθάριση περιεχομένων VBA

Εκκαθάριση περιεχομένων του Excel VBA Το καθαρό περιεχόμενο είναι μια μέθοδος στο VBA που χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ή την αφαίρεση των τιμών που είναι αποθηκευμένες στα κελιά που παρέχονται σε αυτήν, αυτή η μέθοδος καθιστά την περιοχή κελιών κενή και χρησιμοποιείται με την ιδιότητα εύρους για πρόσβαση στην καθορισμένη περιοχή κελιών, το παράδειγμα Η χρήση αυτής της μεθόδου έχει ως εξής εύρος ("A1: B2"). ClearContents αυτή η μέθοδος θα διαγράψει τα περιεχόμενα των κελιών από A1 έως B2. Στο Excel, η προσθήκη δεδομένων και η διαγραφή των δεδομένων είναι μια συνηθισμένη ρουτίνα. Μερικές φορέ
Απαιτείται αντικείμενο VBA

Απαιτείται αντικείμενο VBA

Απαιτείται αντικείμενο στο Excel VBA Τα λάθη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της γλώσσας κωδικοποίησης, αλλά η πραγματική ιδιοφυΐα έγκειται στην εύρεση του σφάλματος και στην επιδιόρθωση αυτών των λαθών. Το πρώτο βήμα για τη διόρθωση αυτών των σφαλμάτων είναι η ευφυΐα να βρείτε γιατί συμβαίνουν αυτά τα σφάλματα. Εάν μπορείτε να βρείτε γιατί αυτά τα λάθη έρχονται,
VBA OFFSET

VBA OFFSET

Λειτουργία OFFSET Excel VBA Η λειτουργία Offset VBA χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή αναφορά σε μια αναφορά που παραλείπει έναν συγκεκριμένο αριθμό γραμμών και στηλών, τα ορίσματα για αυτήν τη συνάρτηση στο VBA είναι ίδια με τα ορίσματα στο φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα σύνολο δεδομένων όπως το παρακάτω. Τώρα από το κελί A1, θέλετε να μετακινήσετε προς τα κάτω 4 κελιά και θέλετε να επιλέξετε αυτό το 5ο κελί, δ
VBA UsedRange

VBA UsedRange

UsedRange, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι τα εύρη που ως κάποιο είδος τιμών σε αυτά, τα κενά κελιά δεν περιλαμβάνονται στις χρησιμοποιημένες περιοχές, οπότε στο VBA Χρησιμοποιούνται περιοχές είναι η ιδιότητα του αντικειμένου εύρους στο VBA για εκείνη την περιοχή κελιών σε σειρές και στήλες που δεν είναι κενές και έχουν ορισμένες τιμές σε αυτό. UsedRange στο VBA Excel Το UsedRange in VBA είναι μια ιδιότητα του φύλλου εργασίας που επιστρέφει ένα αντικείμενο εύρους που αντιπροσωπεύει το εύρος που χρησιμοποιείται (όλα τα κελιά Excel που χρησιμοποιούνται ή συμπληρώνονται σε ένα φύλλο εργασίας) σε
VBA Σήμερα

VBA Σήμερα

Λειτουργία VBA Today Σήμερα σημαίνει την τρέχουσα ημερομηνία, η συνάρτηση Now στο φύλλο εργασίας κάνει το ίδιο πράγμα που μας δίνει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα αλλά δεν υπάρχει ενσωματωμένη σήμερα λειτουργία στο ίδιο το VBA, η μέθοδος λήψης της τρέχουσας ημερομηνίας του συστήματος είναι χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ημερομηνίας και Σε αντίθεση με τη συνάρτηση ημερομηνία συνάρτησης τώρα μας δίνει μόνο την τρέχουσα ημερομηνία. Στο Excel έχουμε πολλές χρήσιμες λειτουργίες που μπορούν να μας βοηθήσουν σε καθημερινή βάση. Το Excel έκανε όλη μας τη ζωή εύκολη στο χώρο εργασίας. Όταν λέω «καθημερι
Νέα γραμμή VBA

Νέα γραμμή VBA

Νέα γραμμή στο VBA MsgBox Η ευθυγράμμιση της πρότασης είναι πολύ σημαντική για τη μεταφορά ενός κατάλληλου μηνύματος στους χρήστες ή τους αναγνώστες. Για να κάνουμε την πρόταση σωστή, χρησιμοποιούμε «νέα παράγραφο» ή νέα γραμμή ως μία από τις τεχνικές και αυτό συμβαίνει συνήθως στο έγγραφο του Word. Εάν έχετε αυτήν την ερώτηση, τότε αυτό το άρθρο διευκολύνει την ανησυχία σας. Ακολουθήστε εντελώς αυτό το άρθρο για να μάθετε για τη Νέα γραμμή στο VBA. Στο excel, όταν θέλουμε να εισαγάγουμε έναν νέο χαρακτήρα γραμμής, είτε πατάμε Ctr
Σφάλμα αναντιστοιχίας τύπου VBA

Σφάλμα αναντιστοιχίας τύπου VBA

Πληκτρολογήστε σφάλμα αναντιστοιχίας ή μπορούμε επίσης να το ονομάσουμε ως κωδικό σφάλματος 13 προκύπτει όταν εκχωρούμε μια τιμή σε μια μεταβλητή που δεν είναι του τύπου δεδομένων της, για παράδειγμα, εάν παρέχουμε μια δεκαδική ή μεγάλη τιμή σε μια ακέραια μεταβλητή τύπου δεδομένων, θα Αντιμετωπίστε αυτό το σφάλμα αναντιστοιχίας τύπου όταν εκτελούμε τον κώδικα που εμφανίζεται ως κωδικός σφάλματος 13. Τι είναι το σφάλμα αναντιστοιχίας τύπου VBA; Το VBA Type Mismatch Error in excel είναι ένας τύπος "Run Time Error" και είναι το νούμερο 13 σφάλμα σε αυτήν την κατηγορία. Για να ξεκινήσετε τα μαθή
VBA InStr

VBA InStr

Λειτουργία InStr Excel VBA Το Instr in VBA χρησιμοποιείται για να ανακαλύψει τη θέση ενός δεδομένου substring σε μια συμβολοσειρά αφού καθορίσουμε τη μέθοδο σύγκρισης με τη συνάρτηση, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μέθοδοι σύγκρισης για αυτήν τη συνάρτηση, η Instr είναι μια συνάρτηση string αλλά η έξοδος που επιστρέφεται από τη συνάρτηση είναι αριθμητική, ώστε η έξοδος αυτή η συνάρτηση είναι σε ακέραια μεταβλητή. Η συμβολοσειρά στο VBA δεν είναι παρά μια σειρά χαρακτήρων, δηλαδή όλα τα κείμενα που παρέχονται με διπλά εισαγωγικά αντιμετωπίζονται ως χορδές. Η λειτουργία InStr είναι μια ενσωματωμ
Συντόμευση για μορφή ζωγράφου στο Excel

Συντόμευση για μορφή ζωγράφου στο Excel

Μορφή συντόμευσης του Painter Excel Το Format Painter στο Excel χρησιμοποιείται για να αντιγράψει τη μορφή ενός ή περισσότερων κελιών και να την εφαρμόσει σε άλλα κελιά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή ρυθμίσεων μορφής όπως: Χρώμα, πρόσωπο και μέγεθος της γραμματοσειράς Περίγραμμα κελιού Χρώμα κελιού φόντου Μορφή αριθμού (όπως Ημερομηνία, Γενικά, Ποσοστό κ.λπ.) Ευθυγράμμιση και προσανατολισμός του κειμένου σε ένα κελί (όπως Αριστερά, Δεξιά, Κέντρο) Τροποποιητές γραμματοσειρών (όπως υπογράμμιση, έντονη, πλάγια) Το Format Painter είναι ένα κουμπί που υπάρχει στην ομάδα "Πρόχειρο
Παγκόσμιες μεταβλητές VBA

Παγκόσμιες μεταβλητές VBA

Ορισμένες συναρτήσεις ορίζονται μέσα σε μια συνάρτηση και χρησιμοποιούνται μέσα στις συναρτήσεις και ορισμένες μεταβλητές ορίζονται εκτός των συναρτήσεων και χρησιμοποιούνται από όλες τις συναρτήσεις και τέτοιες μεταβλητές χρησιμοποιούνται ως καθολικές μεταβλητές, για παράδειγμα, οι μεταβλητές που δηλώνονται στην υπο-συνάρτηση είναι γνωστό ως Global Variables. Καθολική μεταβλητή στο Excel VBA Η δήλωση μιας μεταβλητής φαίνεται πολύ απλή αλλά για να έχουμε καλά χέρια πρέπει να κατανοήσουμε το εύρος αυτών των μεταβλητών. Συχνά δηλώνουμε τις μεταβλητές για κάθε μακροεντολή μέσα στην υπο διαδικασία
Χρονοδιακόπτης VBA

Χρονοδιακόπτης VBA

Λειτουργία TIMER Excel VBA Ο χρονοδιακόπτης VBA είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση που χρησιμοποιείται για να μας δώσει την κλασματική τιμή των δευτερολέπτων, είναι μια πολύ χρήσιμη συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την παύση ορισμένων σειρών κωδικών που εκτελούνται ή για να τους συνεχίσετε με βάση τον χρόνο που παρέχεται από τον χρήστη, ο χρονοδιακόπτης είναι απλά χρησιμοποιείται ως δήλωση στο VBA με την εισαγωγή του χρόνου. Με απλά λόγια, το TIMER δίνει τον συνολικό αριθμό δευτερολέπτων που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της τρέχουσας ημέρας. Ακριβώς από τη γραμμή ενός του κώδικα, μπορούμε πρ
Υποτ. Κλήσης VBA

Υποτ. Κλήσης VBA

Τι είναι το Call Sub στο VBA; Μπορούμε να εκτελέσουμε όλες τις υπο-διαδικασίες της ίδιας λειτουργικής μονάδας σε μία μόνο υπορουτίνα και τη διαδικασία εκτέλεσης σε μία μόνο υπορουτίνα VBA που ονομάζεται «Call Sub». Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να γράψουμε τεράστιο αριθμό κώδικα και η σύνταξή τους σε μία μόνο μακροεντολή δημιουργεί πολλά προβλήματα κ
Στυλ κόμμα στο Excel

Στυλ κόμμα στο Excel

Μορφοποίηση στυλ κόμμα στο Excel Το στυλ κόμμα είναι ένα στυλ μορφοποίησης που χρησιμοποιείται στην οπτικοποίηση αριθμών με κόμματα όταν οι τιμές είναι πάνω από 1000, όπως εάν χρησιμοποιούμε αυτό το στυλ σε δεδομένα με τιμή 100000, τότε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται θα είναι ως (100.000), αυτό το στυλ μορφοποίησης μπορεί να προσεγγιστεί από το αρχική καρτέλα στην ενότητα αριθμών και κάντε κλικ στο διαχωριστικό 1000 (,) που είναι γνωστό ως κόμμα στυλ στο excel. Η μορφή Comma Style (επίσης γνωστή
VBA Κατάργηση διπλότυπων

VBA Κατάργηση διπλότυπων

RemoveDuplicates στο VBA Excel Συχνά δεν απαιτούνται διπλές τιμές στο excel ειδικά όταν θέλετε να μετρήσετε μοναδικές τιμές. Συνήθως έχουμε ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων για να δουλέψουμε και βλέπουμε ένα σωρό διπλές τιμές σε αυτό. Ελπίζω να είστε εξοικειωμένοι με την κατάργηση διπλότυπων στο φύλλο εργασίας excel, αν όχι τίποτα να ανησυχείτε, θα σας δείξουμε ένα απλό παράδειγμα για εσάς. Στο VBA
VBA Do Μέχρι Loop

VBA Do Μέχρι Loop

Τι είναι το Do Before Loop στο VBA Excel; Στο VBA Do Before Loop , πρέπει να ορίσουμε κριτήρια μετά τη δήλωση μέχρι που σημαίνει πότε θέλουμε να σταματήσει ο βρόχος και η τελική δήλωση είναι ο ίδιος ο βρόχος. Επομένως, εάν η συνθήκη είναι ΛΑΘΟΣ, θα συνεχίσει να εκτελεί τη δήλωση μέσα στο βρόχο, αλλά εάν η συνθήκη είναι ΑΛΗΘΕΙΑ αμέσως θα
Προοπτική VBA

Προοπτική VBA

Έχουμε δει το VBA στο excel και πώς αυτοματοποιούμε τις εργασίες μας στο excel με τη δημιουργία μακροεντολών, στο Microsoft Outlook έχουμε επίσης μια αναφορά για το VBA και χρησιμοποιώντας τις οποίες μπορούμε να ελέγξουμε τις προοπτικές χρησιμοποιώντας το VBA, αυτό καθιστά τις επαναλαμβανόμενες εργασίες μας στο outlook ευκολότερο να αυτοματοποιηθούν και Παρόμοια με το excel, πρέπει να επιτρέψουμε στη δυνατότητα προγραμματιστή να χρησιμοποιεί το VBA στο Outlook. Προοπτική VBA Η ομορφιά του VBA είναι ότι μπορούμε να αναφέρουμε άλλα αντικείμενα της Microsoft όπως το PowerPoint, το Word και το Out
Αποθήκευση ως

Αποθήκευση ως

Excel VBA Αποθήκευση ως Η μέθοδος VBA Save As χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του αρχείου excel σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας κώδικα vba, χρησιμοποιούμε το αντικείμενο Workbook με τη λειτουργία SaveAs. Μετά από όλη τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει στο βιβλίο εργασίας το αποθηκεύουμε, έτσι δεν είναι; Είναι οδυνηρό να χάσουμε τα δεδομένα στα οποία έχουμε εργαστεί. Έχουμε δύο είδη
VBA GetOpenFilename

VBA GetOpenFilename

Το GetOpenFilename είναι μια μέθοδος που είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του FSO, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στο VBA για να βρει ένα συγκεκριμένο αρχείο με ένα όνομα αρχείου και να το επιλέξει, ο σημαντικός παράγοντας σε αυτήν τη μέθοδο είναι η διαδρομή του ονόματος αρχείου που παρέχεται για να το ανοίξει, εμείς μπορεί είτε να περάσει τη διαδρομή του ονόματος αρχείου στη συνάρτηση είτε μπορούμε να ζητήσουμε από τον χρήστη να παρουσιάσει μια διαδρομή αρχείου για να την επιλέξει. Εφαρμογή Excel VBA.GetOpenFilename Υπάρχουν καταστάσεις όπου πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο συγκεκριμένο όνομα αρχ
Ενεργό κελί VBA

Ενεργό κελί VBA

Ενεργό κελί στο Excel VBA Το ενεργό κελί είναι το τρέχον επιλεγμένο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, το ενεργό κελί στο VBA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια αναφορά για να μετακινηθείτε σε άλλο κελί ή να αλλάξετε τις ιδιότητες του ίδιου ενεργού κελιού ή την αναφορά κελιών που παρέχεται από το ενεργό κελί, το ενεργό κελί στο VBA μπορεί να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο application.property με το ενεργό κελί λέξης-κλειδιού. Για να δουλέψετε αποτελεσματικά με την κωδικοποίηση VBA, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την έννοια του αντικειμένου εύρους και των ιδιοτήτων κελιών στο VBA. Σε αυτές τις
Συνδυασμός VBA

Συνδυασμός VBA

Συνδυασμός σημαίνει ένωση δύο τιμών ή δύο χορδών μαζί, παρόμοια με το Excel που χρησιμοποιούμε & ή επίσης γνωστό ως αμπέρ και χειριστή για συνένωση, δύο συνενωμένα δύο χορδές που χρησιμοποιούμε & χειριστή όπως το String 1 & String 2, τώρα υπάρχει ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε και ότι είναι κατά τη χρήση του & χειριστή πρέπει να παρέχουμε κενά ή το VBA θα το θεωρήσει τόσο μεγάλο. VBA Concatenate Strings Το VBA Concatenate είναι ένα από αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούσαμε για να συνδυάσουμε δύο ή περισσότερες τιμές κυψελών αξίας, αν λέω σε απλή γλώσσα συνδυάζει, εν
VBA με

VBA με

Με δήλωση στο Excel VBA Με δήλωση χρησιμοποιείται στο VBA για πρόσβαση σε όλες τις ιδιότητες και μεθόδους ενός αναφερόμενου αντικειμένου. Πρέπει να παρέχουμε σε ποιο αντικείμενο VBA αναφερόμαστε πρώτα και μετά να κλείνουμε τη δήλωση With με End With , και στη συνέχεια μέσα σε αυτήν τη δήλωση, μπορούμε να εκτελέσουμε όλες τις αλλαγές ιδιοτήτων και τις μεθόδους του αναφερόμενου αντικειμένου. Ακολουθεί η σύνταξη του With Statement στο VBA. Με [ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ] [Κωδικός… Τι πρέπει να γίνει;] Τερματισμός με Το αντικείμενο δεν είναι παρά μια περιοχή κελιών ή κελιού στα οποία αναφερόμαστε και μετά μπο
VBA Κλείσιμο UserForm

VBA Κλείσιμο UserForm

Όταν κάνουμε μια φόρμα χρήστη παίρνει δεδομένα ως είσοδο από χρήστες, αλλά τα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα δεν κλείνει, οπότε μπορεί να παραπλανήσει τον χρήστη να εισάγει ξανά δεδομένα, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικές εντολές για να κλείσουμε μια φόρμα χρήστη όταν η είσοδος έχει έχουν δοθεί και είναι μέθοδος Unload me για να κλείσετε μια φόρμα χρήστη ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο userform.hide. Excel VBA Κλείσιμο φόρμας χρήστη Οι φόρμες χρήστη είναι ζωτικής σημασίας κατά τη λήψη εισροών από τον χρήστη ως μέρος του έργου VBA. Συνήθως σχεδιάζουμε τη φόρμα χρήστη πριν την παρουσιά
VBA IFERROR

VBA IFERROR

Ακριβώς όπως χρησιμοποιούμε το IFERROR στο excel για να μάθουμε τι να κάνουμε όταν συναντηθεί ένα σφάλμα πριν από κάθε λειτουργία έχουμε μια ενσωματωμένη συνάρτηση IFERROR στο VBA που χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο, δεδομένου ότι είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας, χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργία με το φύλλο εργασίας. μέθοδος στο VBA και μετά παρέχουμε τα ορίσματα για τη συνάρτηση. Συνάρτηση IFERROR στο VBA Είναι έγκλημα να περιμένουμε ότι ο κώδικας θα λειτουργεί χωρίς να ρίχνει κανένα λάθος. Για τον χειρισμό σφαλμάτων στο VBA έχουμε πολλούς τρόπους χρησιμοποιώντ
Εισαγωγή σειράς VBA

Εισαγωγή σειράς VBA

Η εισαγωγή μιας σειράς στο VBA είναι κάπως διαφορετική από την εισαγωγή μιας στήλης στο VBA, στις στήλες χρησιμοποιήσαμε ολόκληρη τη μέθοδο στήλης αλλά για να εισαγάγουμε σειρές χρησιμοποιούμε τη μέθοδο φύλλου εργασίας με την εντολή εισαγωγής για να εισαγάγουμε μια σειρά, παρέχουμε επίσης μια αναφορά σειράς όπου θέλουμε να εισαγάγουμε μια άλλη σειρά παρόμοια με τις στήλες. Εισαγωγή γραμμής με VBA Excel Μπορούμε να εκτελέσουμε όλες τις ενέργειες που κάνουμε υπερέχοντας με κωδικοποίηση VBA. Μπορούμε να αντιγράψουμε, να επικολλήσουμε, να διαγράψουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγμ
Δείκτης χρωμάτων VBA

Δείκτης χρωμάτων VBA

Ευρετήριο χρωμάτων Excel VBA Όπως σε ένα φύλλο εργασίας αλλάζουμε το χρώμα ενός κελιού ή μιας δεδομένης περιοχής κελιών από την αρχική καρτέλα στο VBA. Έχουμε μια συνάρτηση vba που ονομάζεται Color Index, η οποία χρησιμοποιείται για την αλλαγή των χρωμάτων των κελιών ή της παρεχόμενης περιοχής κελιών, αυτή η λειτουργία έχει μοναδική αναγνώριση για διαφορετικούς τύπους χρωμάτων. Στο VBA έχουμε δύο τρόπους εφαρμογής του χρώματος, ο πρώτος είναι με τη χρήση της ιδιότητας "χρώμα" και ο δεύτερος με την ιδιότητα "ColorIndex". Εφαρμόζουμε χρώμα στο κελί ως χρώμα φόντου, εφαρμόζουμε χρώμα γραμματοσει
Λάβετε τιμή κυψέλης στο Excel VBA

Λάβετε τιμή κυψέλης στο Excel VBA

Λάβετε τιμή κυψέλης με το Excel VBA Ένα κελί είναι ένα μεμονωμένο κελί και είναι επίσης μέρος ενός εύρους, τεχνικά υπάρχουν δύο μέθοδοι αλληλεπίδρασης με ένα κελί στο VBA και είναι η μέθοδος εύρους και η μέθοδος κελιού, η μέθοδος εύρους χρησιμοποιείται όπως το εύρος ("A2") . Τιμή που θα μας δώσει την τιμή του κελιού A2 ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο κελιού ως κελιά (2,1). Τιμή που θα μας δώσει επίσης την τιμή των κελιών A2. Ανεξάρτητα από τη λειτουργία ή τη λειτουργία
Μορφή VBA

Μορφή VBA

Λειτουργία μορφής Excel VBA Η συνάρτηση μορφής στο VBA χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση των δεδομένων τιμών στην επιθυμητή μορφή, αυτή η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μορφοποίηση ημερομηνιών ή αριθμών ή οποιωνδήποτε τριγωνομετρικών τιμών, αυτή η συνάρτηση έχει βασικά δύο υποχρεωτικά ορίσματα, το ένα είναι η είσοδος που λαμβάνεται με τη μορφή μια συμβολοσειρά και το δεύτερο όρισμα είναι ο τύπος της μορφής που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα εάν χρησιμοποιούμε τη Μορφή (.99, "Ποσοστό") αυτό θα μας δώσει το αποτέλεσμα ως 99%. Στο VBA πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτησ
MOD VBA

MOD VBA

Χειριστής Excel VBA MOD Στο VBA MOD είναι το ίδιο με την εφαρμογή στα μαθηματικά, όταν ένας αριθμός διαιρείται από τον διαιρέτη του και λαμβάνουμε μια υπενθύμιση από αυτό το τμήμα, αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να μας δώσει το υπόλοιπο από το τμήμα, δεν είναι μια συνάρτηση στο VBA μάλλον από ότι είναι χειριστής. Το MOD δεν είναι τίποτα, αλλά το MODULO είναι μια μαθηματική λειτουργία. Είναι ακριβώς το ίδιο με το τμήμα αλλά το αποτέλεσμα είναι ελαφρώς διαφορετικό όπου η διαίρεση παίρνει το διαιρεμένο ποσό, αλλά το MOD παίρνει το υπόλοιπο της διαίρεση
VBA RegEx

VBA RegEx

Τι είναι το RegEx στο Excel VBA; Το RegEx σημαίνει " Regular Expression " στο VBA Excel και είναι μια ακολουθία χαρακτήρων που καθορίζει το μοτίβο αναζήτησης για την εύρεση ενός συγκεκριμένου μοτίβου χαρακτήρων σε μια σειρά τιμών. Με μια απλή λέξη «μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κανονικό μοτίβο έκφρασης και να το χρησιμοποιήσουμε για αναζήτηση της συμβολοσειράς αυτού του μο
Μέγιστο VBA

Μέγιστο VBA

Το Max, όπως υποδηλώνει το όνομα, χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της μέγιστης τιμής από ένα δεδομένο σύνολο δεδομένων ή έναν πίνακα, αυτή είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας, οπότε χρησιμοποιείται με τη μέθοδο φύλλου εργασίας ως συνάρτηση φύλλου εργασίας, υπάρχει ένας περιορισμός σε αυτήν τη μέθοδο καθώς αυτό Η συνάρτηση παίρνει έναν πίνακα ως όρισμα μπορεί να υπάρχουν μόνο 30 τιμές στον πίνακα. Max VBA Max Function Έχουμε πολλές αριθμητικές συναρτήσεις στο Excel. Μπορούμε να μετρήσουμε αριθμητικές τιμές στο εύρος, μπορούμε να συνοψίσουμε και μπορούμε να βρούμε την ελάχιστη τιμή καθώς και τ
Πλήθος VBA

Πλήθος VBA

Λειτουργία μέτρησης στο VBA Excel Στη συνάρτηση VBA Count χρησιμοποιείται για να μετρηθεί ότι πόσος αριθμός κελιών έχει τιμές σε αυτό, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα κελιά που έχουν αριθμούς ή κείμενο που περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά ή εκείνα τα κελιά των οποίων οι τιμές πληκτρολογούνται απευθείας μετράται, αυτά τα κελιά τα οποία έχουν τα τυχαία δεδομένα που δεν μπορούν να μεταφραστούν από το excel δεν υπολογίζονται. Στο VBA COUNT είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας που μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της κλάσης λειτουργίας φύλλου εργασίας. Δεν είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση. Η συνάρτηση VBA COUN
Excel Προσθήκη μηνών έως την ημερομηνία

Excel Προσθήκη μηνών έως την ημερομηνία

Προσθήκη μηνών στην ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση EDATE (βήμα προς βήμα με παραδείγματα) Στο excel έχουμε μια ενσωματωμένη συνάρτηση που ονομάζεται EDATE η οποία προσθέτει καθορισμένο αριθμό μηνών στην παρεχόμενη ημερομηνία επιστρέφει τον επόμενο καθορισμένο μήνα για την ίδια ημέρα. Πριν σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσετε το EDATE στο excel, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τη σύνταξη της συνάρτησης EDATE. = EDATE (ημερομηνία έναρξης, μήνες) Ας υποθέσουμε ότι έχετε τραβήξει τηλεόραση στο EMI για 6 μήνες. Το EMI θα
VBA ΥΠΟΒΑΘΡΟ

VBA ΥΠΟΒΑΘΡΟ

UBOUND ή επίσης γνωστό ως Upper Bound, αυτή η συνάρτηση στο VBA χρησιμοποιείται με την αντίθετη συνάρτηση που LBOUND ή επίσης γνωστή ως λειτουργία Lower Bound, η χρήση αυτής της συνάρτησης είναι να καθορίσει το μήκος ενός πίνακα σε έναν κωδικό και όπως υποδηλώνει το όνομα UBOUND χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του άνω ορίου του πίνακα. Συνάρτηση VBA UBOUND Πώς λέτε το μέγιστο μήκος του πίνακα στο Excel; Ναι, μπορούμε να δούμε και να ενημερώσουμε με μη αυτόματο τρόπο το μέγιστο μήκος του πίνακα, αλλά αν τα κάνετε όλα αυτά, ενώ σήμερα είναι το τέλος του, επειδή έχουμε μι
Επίλυση VBA

Επίλυση VBA

Επίλυση Excel VBA Πώς λύνεις περίπλοκα προβλήματα; Εάν δεν είστε σίγουροι πώς να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα, τότε δεν πρέπει να ανησυχείτε ότι έχουμε λύσει στο Excel. Στο προηγούμενο άρθρο μας "Excel Solver" μάθαμε πώς να λύσουμε εξισώσεις στο Excel. Εάν δεν γνωρίζετε ότι το "SOLVER" διατίθεται κ
Ορισμός εύρους VBA

Ορισμός εύρους VBA

Ορισμός εύρους στο Excel VBA Ορισμός εύρους σε vba σημαίνει ότι καθορίζουμε ένα δεδομένο εύρος στον κώδικα ή τη διαδικασία που θα εκτελεστεί, εάν δεν παρέχουμε ένα συγκεκριμένο εύρος σε έναν κωδικό, θα αναλάβει αυτόματα το εύρος από το φύλλο εργασίας που έχει το ενεργό κελί, οπότε είναι πολύ σημαντικό ο κώδικας να έχει σύνολο μεταβλητών εύρους. Αφού εργαστείτε με το Excel τόσο πολλά χρόνια, πρέπει να έχετε καταλάβει το γεγονός ότι όλες οι εργασίες που κάνουμε βρίσκονται στο φύλλο εργασίας και στα φύλλα εργασίας είναι τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα. Επομένως, όταν θέλετε να παίξετε με δεδομ
Δήλωση GoTo VBA

Δήλωση GoTo VBA

Δήλωση GoTo του Excel VBA Η δήλωση VBA GoTo χρησιμοποιείται όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εκτέλεση του κώδικα αντί να εμφανίζεται σφάλμα για συνέχιση της επόμενης γραμμής κώδικα αγνοώντας το μήνυμα σφάλματος. Υπάρχουν δύο είδη δηλώσεων GOTO το ένα είναι να επιλέξετε οποιοδήποτε εύρος του φύλλου εργασίας στο καθορισμένο βιβλίο εργασίας και ένα άλλο είναι ο χειριστής σφ
Βιβλίο This Vork

Βιβλίο This Vork

Εγχειρίδιο Excel VBA ThisWorkbook VBA ThisWorkbook σημαίνει το βιβλίο εργασίας στο οποίο γράφουμε τον κωδικό excel. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε στο βιβλίο εργασίας με την ονομασία "Sales 2019.xlsx", συνήθως αναφερόμαστε στο βιβλίο εργασίας σαν αυτό. Βιβλία εργασίας ("Πωλήσεις 2019.xlsx"). Ενεργοποίηση Ο
VBA String Array

VBA String Array

Excel VBA String Array Στο VBA, ο πίνακας συμβολοσειρών δεν είναι παρά μια μεταβλητή πίνακα που μπορεί να χωρέσει περισσότερες από μία τιμές συμβολοσειράς με μία μόνο μεταβλητή. Για παράδειγμα, δείτε τον παρακάτω κώδικα VBA. Κώδικας: Sub String_Array_Example () Dim CityList (1 to 5) As Variant CityL
Μορφοποίηση υπό όρους VBA

Μορφοποίηση υπό όρους VBA

Μορφοποίηση υπό όρους στο Excel VBA Μπορούμε να εφαρμόσουμε μορφοποίηση υπό όρους σε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών στο Excel. Μία μορφή υπό όρους είναι μια μορφή που εφαρμόζεται μόνο σε κελιά που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, π.χ. τιμές πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή, θετικές ή αρνητικές τιμές ή τιμές με έναν συγκεκριμένο τύπο κ.λπ. Αυτή η μορφοποίηση υπό όρους μπορεί επίσης να γίνει στον προγραμματισ
Εισαγωγή στηλών VBA

Εισαγωγή στηλών VBA

Κανονικά στο φύλλο εργασίας excel έχουμε δύο διαφορετικές μεθόδους για να προσθέσουμε ή να εισάγουμε στήλες, μία είναι η συντόμευση πληκτρολογίου και μια άλλη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δεξιού κλικ και εισαγωγής, αλλά στο VBA πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή εισαγωγής και ολόκληρη τη δήλωση στήλης για να προσθέσουμε οποιαδήποτε στήλη μαζί, το το τέχνασμα σε αυτό είναι ότι αν χρειαστεί να εισαγάγουμε μια στήλη δίνουμε μια αναφορά στήλης αλλά για τις πολλαπλές στήλες δίνουμε πολλές αναφορές στηλών. Εισαγωγή στηλών στο Excel χρησιμοποιώντας VBA Ως μέρος του κώδικα VBA, ενδέχεται να χρειαστεί
VBA Break For Loop

VBA Break For Loop

Excel VBA Break For Loop Στο VBA Break For Loop είναι επίσης γνωστό ως έξοδος για βρόχο, σε κάθε βρόχο σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει δοθεί ένα σύνολο οδηγιών ή κριτηρίων για να τρέχει nuber του χρόνου, αλλά είναι πολύ κοινό ότι κάποιος βρόχος μπαίνει σε έναν άπειρο βρόχο καταστρέφοντας έτσι το κώδικα σε τέτοια σενάρια χρειαζόμαστε διάλειμμα ή έξοδο για βρόχο για να βγούμε από συγκεκριμένες καταστάσεις. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δώσει εντολή στον βρόχο να τρέξει για 10 φορές και με βάση την συνθήκη που δίνεται εάν η τιμή του κελιού ή οποιαδήποτε άλλα παρεχόμενα κριτήρια είναι επιτυχής, τότε πρέ
VBA Αποστολή email από το Excel

VBA Αποστολή email από το Excel

Κωδικός VBA για αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Excel Στο VBA για αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Excel μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τη δυνατότητα αλληλογραφίας μας, ώστε να μπορούμε να στέλνουμε αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλούς χρήστες κάθε φορά, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι γίνεται με προοπτική άλλο προϊόν προοπτικής, οπότε πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις προοπτικές scripting στο VBA για να το κάνουμε αυτό και μόλις ολοκληρωθεί, χρησιμοποιούμε. Μέθοδος εφαρμογής για τη χρήση δυνατοτήτων προοπτικής. Η ευελιξία της
Μου αρέσει το VBA

Μου αρέσει το VBA

VBA Like Operator Όπως είναι ένας τελεστής στο VBA και αυτός είναι ένας τελεστής σύγκρισης που συγκρίνει μια δεδομένη συμβολοσειρά ως όρισμα σε ένα σύνολο συμβολοσειρών και ταιριάζει με το μοτίβο, εάν το μοτίβο ταιριάζει, το αποτέλεσμα που λαμβάνεται είναι αληθινό και εάν το μοτίβο δεν ταιριάζει τότε Το αποτέλεσμα που αποκτήθηκε είναι λανθασμένο, αυτός είναι ένας ενσωματωμένος τελεστής στο VBA. Ο χειριστής “LIKE” είναι ο χειρότερος χειριστής παρά την υπέροχη χρήση του. Δεν έχω δει πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτόν τον τελεστή σε πλήρη έκταση στην κωδικοποίησή τους. Στην πραγματικότητα,
VBA ReDim

VBA ReDim

Δήλωση Rexim Excel VBA Η δήλωση VBA Redim είναι παρόμοια με τη σκοτεινή δήλωση, αλλά η διαφορά είναι ότι χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ή την εκχώρηση περισσότερου χώρου αποθήκευσης ή τη μείωση του χώρου αποθήκευσης που έχει μια μεταβλητή ή μια συστοιχία μαζί της, τώρα υπάρχουν δύο σημαντικές πτυχές που χρησιμοποιούνται με τη δήλωση είναι η διατήρηση, Εάν η συντήρηση χρησιμοποιείται με αυτήν τη δήλωση τότε δημιουργεί έναν νέο πίνακα με διαφορετικό μέγεθος και εάν η διατήρηση δεν χρησιμοποιείται με αυτήν τη δήλωση τότε αλλάζει απλώς το μέγεθος του πίνακα της τρέχουσας μεταβλητής. Οι πίνακες
Συνάρτηση VBA CDATE

Συνάρτηση VBA CDATE

Λειτουργία CDATE σε VBA Το VBA CDATE είναι μια συνάρτηση μετατροπής τύπου δεδομένων που μετατρέπει έναν τύπο δεδομένων που είναι κείμενο ή συμβολοσειρά σε τύπο δεδομένων ημερομηνίας. Μόλις η τιμή μετατραπεί σε τύπο δεδομένων ημερομηνίας, τότε μπορούμε να παίξουμε με στοιχεία ημερομηνίας. Σύνταξη του CDATE Ακολουθεί η
VBA SendKeys

VBA SendKeys

Excel VBA SendKeys Το SendKeys στη γλώσσα VBA είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποστολή πληκτρολογήσεων στο ενεργό παράθυρο, ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε χειροκίνητα μετά από αυτό. Όποτε χρησιμοποιούμε αλφάβητα ως κλειδιά, όλα τα αλφάβητα πρέπει να είναι με πεζούς χαρακτήρες. Είναι μια πολύπλοκη μέθοδος και συνιστάται
SUMIF με VLOOKUP

SUMIF με VLOOKUP

Συνδυασμένη χρήση του sumif (vlookup) Το Sumif με VLOOKUP είναι ένας συνδυασμός δύο διαφορετικών συνθηκών συνάρτησης, το SUMIF χρησιμοποιείται για να αθροίσει τα κελιά με βάση κάποια συνθήκη που παίρνει ορίσματα εύρους που έχουν τα δεδομένα και στη συνέχεια τα κριτήρια ή τη συνθήκη και τα κελιά για να συνοψίσουν, αντί για τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε VLOOKUP ως τα κριτήρια όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα δεδομένων διαθέσιμη σε πολλές στήλες. Το SUMIF είναι μια συνάρτηση που παρουσιάζεται στο Excel από την έκδοση 2007 για να συνοψίσει τις διάφορες τιμές που ταιριάζουν με τα κριτήρια. Το VLOOKUP
Λίστα Vray Array

Λίστα Vray Array

Στο vba έχουμε ενσωματώσει συλλογές τύπων δεδομένων, μεταβλητές συναρτήσεων και άλλες σημαντικές δηλώσεις, αλλά παρόμοια με αυτήν έχουμε μια λίστα συστοιχιών στο VBA όπου ένας χρήστης μπορεί να τροποποιήσει και να βάλει δικές του συλλογές μεταβλητών και καθορισμένων από το χρήστη συναρτήσεων σε έναν πίνακα, υπάρχουν ορισμένα λέξεις-κλειδιά για τη λίστα πινάκων για να τη σχεδιάσουν. Λίστα εγγραφών Excel VBA Το VBA ArrayList είναι ένα είδος δομής δεδομένων που χρησιμοποιούμε στο VBA για την αποθήκευση των δεδομένων. Το ArrayList στο Excel VBA είναι μια κλάση που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
Αυτόματο φίλτρο VBA

Αυτόματο φίλτρο VBA

Αυτόματο φίλτρο Excel VBA Το Αυτόματο Φίλτρο σε VBA χρησιμοποιείται ως παράσταση και η σύνταξη για αυτό ακολουθεί την Έκφραση. Αυτόματο φίλτρο (πεδίο, κριτήρια 1, χειριστής, κριτήρια 2, αναπτυσσόμενο μενού) όλα τα ορίσματα είναι προαιρετικά. Το φίλτρο είναι χρήσιμο στο φιλτράρισμα των συγκεκριμένων δεδομένων από τα τεράστια δεδομένα. Εάν είστε τακτικός χρήστης, τότε τα φίλτρα excel δεν είναι περίεργο για εσάς. Ορισμένα από
Διαγραφή σειράς VBA

Διαγραφή σειράς VBA

Excel VBA Διαγραφή σειράς Κανονικά στο φύλλο εργασίας excel, έχουμε δύο διαφορετικές μεθόδους για τη διαγραφή σειρών, μία είναι η συντόμευση πληκτρολογίου και μια άλλη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δεξιού κλικ και εισαγωγής, αλλά στο VBA πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δήλωση εντολής διαγραφής και φύλλου εργασίας για να διαγράψουμε όλες τις σειρές μαζί, το τέχνασμα Αυτό είναι ότι αν χρειαστεί να διαγράψουμε μία σειρά δίνουμε μια αναφορά μιας γραμμής αλλά για τις πολλαπλές στήλες δίνουμε πολλές αναφορές σειρών. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο VBA Delete Row, μπορούμε να διαγράψουμε όλες τις κενές σειρές, μ
Ημερομηνία μορφής VBA

Ημερομηνία μορφής VBA

Ημερομηνία μορφής Excel VBA Για να μορφοποιήσουμε μια ημερομηνία στο VBA χρησιμοποιούμε την ίδια την ενσωματωμένη συνάρτηση FORMAT, παίρνει την είσοδο ως μορφή ημερομηνίας και επιστρέφει την επιθυμητή μορφή που απαιτείται, τα ορίσματα που απαιτούνται για αυτήν τη συνάρτηση είναι η ίδια η έκφραση και ο τύπος μορφής. Η μορφοποίηση ημερομηνίας και ώρας είναι ευαίσθητα πράγματα στο Excel και το ίδιο ισχύει και για το VBA. Η προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα βασίζεται στην ημερομηνία συστήματος στην οποία εργαζόμαστε, η οποία μπορεί να διαφέρει από σύστημα σε σύστ
Βρείτε και αντικαταστήστε το VBA

Βρείτε και αντικαταστήστε το VBA

Εύρεση και αντικατάσταση συνάρτησης στο VBA Εάν η δουλειά σας excel περιλαμβάνει εργασίες ρουτίνας, εύρεση κάτι και αντικατάσταση με κάτι, τότε χρειάζεστε αυτό το άρθρο με οποιοδήποτε κόστος. Επειδή μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου πιθανότατα θα εξοικονομούσατε το 80% του χρόνου σας με την εκμάθηση αυτής της τεχνικής κωδικοποίησης VBA. Το F
Σειρές και στήλες στο Excel

Σειρές και στήλες στο Excel

Σειρές και στήλες στο Excel Οι σειρές και οι στήλες δημιουργούν το λογισμικό που ονομάζεται excel. Η περιοχή του φύλλου εργασίας του excel χωρίζεται σε γραμμές και στήλες και ανά πάσα στιγμή, εάν θέλουμε να αναφέρουμε μια συγκεκριμένη τοποθεσία αυτής της περιοχής, πρέπει να παραπέμψουμε σε ένα κελί. Ένα κελί είναι η τομή των γραμμών και στηλών. Παραδείγματα γραμμών και στηλών στο Excel Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του προτύπου Excel σειρών και στηλών εδώ - Πρότυπο σειρών και στηλών Excel Παράδειγμα # 1 - Σειρές τ
Διάγραμμα ροής στο Excel

Διάγραμμα ροής στο Excel

Πώς να δημιουργήσετε διάγραμμα ροής στο Excel; Το διάγραμμα ροής στο excel είναι επίσης γνωστό ως διάγραμμα διαδικασίας στο excel, χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει διαφορετικά βήματα που εμπλέκονται σε μια διαδικασία από την αρχή έως το τέλος, έχει προκαθορισμένα σχήματα για να αντιπροσωπεύει κάθε βήμα που εμπλέκεται στη διαδικασία, για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το γράφημα που πρέπει να χρησιμοποιήστε τα προκαθορισμένα πρότυπα της έξυπνης τέχνης στο Excel. Παραδείγματα ροής γραφήματος Excel Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του προτύπου FlowChart Excel εδώ - πρότυπο FlowChart Excel Παράδειγμ
Σφάλμα υπερφόρτωσης VBA

Σφάλμα υπερφόρτωσης VBA

Σφάλμα υπερφόρτωσης του Excel VBA Τα λάθη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε γλώσσας κωδικοποίησης, αλλά το να ανακαλύπτετε γιατί έρχεται αυτό το σφάλμα είναι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε από το πλήθος των συνεντεύξεων. Τα σφάλματα δεν είναι παράξενα στην κωδικοποίηση VBA, τα σφάλματα δεν είναι σκόπιμα, έτσι ώστε η εύρεση της αιτίας για το σφάλμα καθιστά τη δύσκολη εργασία. Στο VBA έχουμε μερικά από τα
Ανοιχτό βιβλίο εργασίας VBA

Ανοιχτό βιβλίο εργασίας VBA

Βιβλία εργασίας του Excel VBA. Ανοιχτή μέθοδος Βιβλία εργασίας VBA. Η ανοιχτή μέθοδος χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας excel από άλλο βιβλίο εργασίας. Όσον αφορά το VBA, ελπίζω να έχετε δει τη μαγεία και τα θαύματα που μπορεί να κάνει το VBA στο χώρο εργασίας σας. Ένα από τα ουσιαστικά πράγματα για το VBA είναι ότι δεν περιορίζει τη δουλειά του στο ίδιο βιβλίο εργασίας, αλλά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας που δεν είναι ήδη ανοιχτό. Μία από αυτές τις τεχ
Αριθμός μορφής VBA

Αριθμός μορφής VBA

Η συνάρτηση μορφής στο VBA χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση των δεδομένων τιμών στην επιθυμητή μορφή, αυτή η συνάρτηση έχει βασικά δύο υποχρεωτικά ορίσματα, το ένα είναι η είσοδος που λαμβάνεται με τη μορφή συμβολοσειράς και το δεύτερο όρισμα είναι ο τύπος μορφής που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε τη Μορφή (.99, "Ποσοστό") αυτό θα μας δώσει το αποτέλεσμα ως 99%. Μορφοποίηση αριθμού στο VBA Excel Το VBA ξεχωρίζει πολύ μπροστά από τις κανονικές λειτουργίες excel. Το VBA έχει πολλές από τις δικές του ενσωματωμένες λειτουργίες όπως ακριβώς έχουμε περισσότερες από
Διαγραφή στήλης VBA

Διαγραφή στήλης VBA

Κανονικά στο φύλλο εργασίας excel έχουμε δύο διαφορετικές μεθόδους για τη διαγραφή στηλών, μία είναι η συντόμευση πληκτρολογίου και μια άλλη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δεξιού κλικ και εισαγωγής, αλλά στο VBA πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή διαγραφής και ολόκληρη τη δήλωση στήλης για να διαγράψουμε μαζί οποιαδήποτε στήλη, το τέχνασμα Αυτό είναι ότι αν χρειαστεί να διαγράψουμε μια στήλη δίνουμε μια αναφορά στήλης αλλά για τις πολλαπλές στήλες δίνουμε πολλές αναφορές στηλών. Excel VBA Διαγραφή στήλης Πραγματοποιούμε πολλές ενέργειες στο excel όπως περικοπή, αντιγραφή, επικόλληση, προσθήκη, δ
Παραδείγματα VBA

Παραδείγματα VBA

Παραδείγματα Excel VBA για αρχάριους Οι μακροεντολές είναι ο καλύτερος φίλος σας όταν πρόκειται να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας ή να εξοικονομήσετε χρόνο στο χώρο εργασίας σας. Από μικρές έως μεγάλες εργασίες μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα κωδικοποίησης VBA. Ξέρω ότι πολλές φορές ίσως έχετε σκε
Συμπληρώστε το Excel

Συμπληρώστε το Excel

Η συμπλήρωση του Excel είναι μια επιλογή όταν θέλουμε να συμπληρώσουμε ή να αντιγράψουμε οποιαδήποτε δεδομένα ή τύπους στα κελιά παρακάτω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συντόμευση πληκτρολογίου που είναι CTRL + D ενώ αντιγράφουμε τα δεδομένα και επιλέγοντας τα κελιά ή μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί πλήρωσης στην καρτέλα Αρχική σελίδα και χρησιμοποιήστε την επιλογή για συμπλήρωση από τη λίστα. Τι είναι το Fill Down στο Excel; Σε όλη τη χρήση αντιγραφής και επικόλλησης του λογισμικού, οι μέθοδοι είναι πολύτιμες. Πιθανώς τα Ctrl + C και Ctrl + V είναι τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης που όλοι
VBA Ή συνάρτηση

VBA Ή συνάρτηση

Ή είναι μια λογική συνάρτηση σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες προγραμματισμού και παρόμοια στο VBA έχουμε συνάρτηση OR, καθώς είναι μια λογική συνάρτηση, το αποτέλεσμα που δίνεται από αυτήν τη συνάρτηση είναι είτε αληθές είτε ψευδές, αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για δύο ή πολλές συνθήκες μαζί και δίνει μας αληθινό αποτέλεσμα όταν κάποια από τις προϋποθέσεις επιστρέφεται αληθινή. Τι είναι η λειτουργία OR στο VBA; Στο excel, οι λογικές λειτουργίες είναι η καρδιά των τύπων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Υπάρχουν λογικές συναρτήσεις για τη διεξαγωγή της λογικής δοκιμής και δίνει αποτέλεσμα σε B
Συνάρτηση VBA DateDiff

Συνάρτηση VBA DateDiff

Η συνάρτηση DATEDIFF στο VBA είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση στο VBA η οποία επίσης κατηγοριοποιείται σε συνάρτηση ημερομηνίας και ώρας στο VBA, αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να πάρει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών, αυτή η συνάρτηση παίρνει τρία ορίσματα, το πρώτο επιχείρημα είναι ποιο μέρος της διαφοράς θέλουμε που μπορεί να είναι έτος ημέρες ή μήνες ή δευτερόλεπτα και δύο ημερομηνίες και το αποτέλεσμα είναι ακέραιος. Λειτουργία DATEDIFF στο VBA Η συνάρτηση DATEDIFF στο VBA υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών σε ημέρες, μήνες, τέταρτα και έτη. Στο excel, η διαφορά μεταξ
Εκτύπωση VBA

Εκτύπωση VBA

Η εκτύπωση στο VBA είναι πολύ παρόμοια με την εκτύπωση στο excel, όταν έχουμε σημαντικά δεδομένα στο excel ή τα υπολογιστικά φύλλα, τότε ο μόνος τρόπος για να τα έχουμε ασφαλή είναι να τα αποθηκεύσουμε σε pdf ή να τα εκτυπώσουμε, για εκτύπωση πρέπει να ρυθμίσουμε την εντολή εκτύπωσης στο VBA πρώτα πριν τη χρησιμοποιήσετε, τι κάνει αυτή η εντολή εάν εκτυπώνει ή γράφει τα δεδομένα σε άλλο αρχείο. Τι είναι το Print στο VBA Excel; Το VBA Printout δεν είναι τίποτα άλλο από το συνηθισμένο, πώς εκτυπώνουμε στο κανονικό φύλλο εργασίας, δεν υπάρχει καμία διαφορά σε αυτό. Χρησιμοποιώντας τον κώδικα Exce
Συνδυασμένες στήλες Excel

Συνδυασμένες στήλες Excel

Η συνένωση των στηλών excel μοιάζει πολύ με τη συνένωση των άλλων δεδομένων στο excel, ενώ σε συνδυασμό με κείμενο παρέχουμε κείμενα σε διπλά εισαγωγικά ως είσοδο, αλλά σε συνδυασμό με στήλες θα παρέχουμε την αναφορά κελιού ή την αναφορά στήλης, αλλά αυτό θα μας δώσει το αποτέλεσμα σε ένα μόνο κελί, πρέπει να σύρουμε τον τύπο στα υπόλοιπα κελιά για αποτέλεσμα. Συνδυασμένες στήλες Excel Εδώ, θα κατανοήσουμε τρόπους για να συνενώσουμε τη στήλη excel χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση. Τα δεδομένα μπορεί να μην είναι πάντα σύμφωνα με το αίτημά μας και συχνά ίσως χρειαστεί να ενώσουμε πολλές στήλες δεδο
Εύρος ταξινόμησης VBA

Εύρος ταξινόμησης VBA

Εύρος ταξινόμησης Excel VBA Η ταξινόμηση ενός εύρους στο VBA γίνεται με τη μέθοδο range.sort, είναι μια ιδιότητα της μεθόδου εύρους με την οποία ένας χρήστης μπορεί να ταξινομήσει ένα εύρος με σειρά, τα ορίσματα για αυτήν τη συνάρτηση είναι τα Key1, Order1, Key2, Type, Order2, Key3 , Order3, Header, OrderCustom, MatchCase, Orientation, SortMethod, DataOption1, DataOption2, DataOption3, όλα τα ορίσματα για αυτήν τη συνάρτηση είναι προαιρετικά. Ως μέρος της οργάνωσης δεδομένων ή της δομής δεδομένων, είναι σημαντικό να ταξινομήσετε τα δεδομένα και να τα οργανώσετε. Ένα παρόμοιο πράγμα είναι διαθέ
VBA TRIM

VBA TRIM

Λειτουργία Excel VBA TRIM Το VBA TRIM κατηγοριοποιείται στις συναρτήσεις συμβολοσειράς και κειμένου, αυτή η συνάρτηση είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας στο VBA και παρόμοια με την αναφορά του φύλλου εργασίας αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για την περικοπή ή την αφαίρεση των ανεπιθύμητων χώρων από μια συμβολοσειρά, χρειάζεται ένα μόνο όρισμα που είναι μια συμβολοσειρά εισόδου και επιστρέφει μια έξοδο ως συμβολοσειρά. Υπάρχουν αρκετές καταστάσεις όπου κατεβάζουμε τα δεδομένα από διαδικτυακούς διακομιστές και αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση μη οργανωμένων δεδομένων και ανεπιθύμητων χώρων στο κε
VBA Square Root

VBA Square Root

Λειτουργία Excel VBA Square Root (SQR) Στο VBA έχουμε μια ενσωματωμένη συνάρτηση που ονομάζεται "SQR", αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα για τον δεδομένο αριθμό που παρέχεται στην είσοδο. Η συνάρτηση Square Root απαιτεί μόνο ένα όρισμα για τη λειτουργία της, δηλαδή Αριθμός. Το SQRT είναι μια συνάρτηση τετραγωνικής ρίζας τόσο
VBA XLUP

VBA XLUP

Excel VBA XLUP Ένα πράγμα που πρέπει να έχετε κατά νου κατά τη σύνταξη κώδικα VBA είναι αυτό που κάνετε με το κανονικό φύλλο εργασίας και μπορείτε να αντιγράψετε το ίδιο πράγμα και στο VBA. Μία τέτοια λέξη-κλειδί στην κωδικοποίηση VBA είναι το "XLUP", σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε ποια είναι αυτή η λέξη-κλειδί στην κωδικ
VBA COUNTA

VBA COUNTA

Λειτουργία φύλλου εργασίας COUNTA στο Excel VBA Στο προηγούμενο άρθρο μας "Excel COUNTA" έχουμε δει πώς να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση COUNT για να μετρήσουμε τις αριθμητικές τιμές από το εύρος τιμών. Τι γίνεται με την μέτρηση όλων των τιμών στο εύρος των κελιών; Ναι, μπορούμε να το μετρήσουμε επίσης. Για να μετρήσουμε όλες τις τιμές των
Διαγραφή αρχείου VBA

Διαγραφή αρχείου VBA

Στο VBA μπορούμε να διαγράψουμε οποιοδήποτε αρχείο υπάρχει στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας κωδικούς VBA και ο κώδικας που χρησιμοποιείται για τη διαγραφή οποιουδήποτε αρχείου είναι γνωστός ως εντολή Kill, η μέθοδος διαγραφής οποιουδήποτε αρχείου είναι αυτή πρώτα, παρέχουμε τη διαδρομή του αρχείου που σημαίνει πού το αρχείο βρίσκεται στον υπολογιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την εντολή Kill για να διαγράψουμε το αρχείο. Πώς να διαγράψετε αρχεία χρησιμοποιώντας τον κώδικα VBA; Το VBA είναι το δύσκολο πράγμα στην αρχή, αλλά καθώς περνάς περισσότερο χρόνο με το VBA θα αρχίσεις να το αγαπάς ό
Στήλες VBA

Στήλες VBA

Ιδιότητα στήλης Excel VBA Η ιδιότητα VBA Columns χρησιμοποιείται για αναφορά σε στήλες στο φύλλο εργασίας. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιδιότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε στήλη στο καθορισμένο φύλλο εργασίας και να εργαστούμε μαζί της. Όταν θέλουμε να αναφερθούμε στο κελί χρησιμοποιούμε είτε το αντικείμενο Range είτε την ιδιότητα Cells. Ομοίως, πώς εσείς αναφέρεται σε στήλες στο VBA; Μπορούμε να αναφερθούμε σε στήλες χρησιμο
Σωστή λειτουργία VBA

Σωστή λειτουργία VBA

Σωστή λειτουργία στο VBA Excel Η σωστή συνάρτηση είναι ίδια όπως και στη λειτουργία φύλλου εργασίας και στο VBA, η χρήση αυτής της συνάρτησης είναι ότι μας δίνει το υπόστρωμα από μια δεδομένη συμβολοσειρά, αλλά η αναζήτηση γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά της συμβολοσειράς, αυτός είναι ένας τύπος συνάρτησης συμβολοσειράς στο VBA χρησιμοποιείται με τη μέθοδο λειτουργίας application.worksheet. ΔΕΞΙΑ Λειτουργία στο Excel VBA που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή χαρακτήρων από τη δεξιά πλευρά των παρεχόμενων τιμών κειμένου. Στο Excel έχουμε πολλές λειτουργίες κειμένου για την αντιμετώπιση δεδομέν
VBA ΕΑΝ ΟΧΙ

VBA ΕΑΝ ΟΧΙ

ΕΑΝ ΟΧΙ στο VBA Οι λογικές συναρτήσεις είναι χρήσιμες για τους υπολογισμούς που απαιτούν πολλαπλούς όρους ή κριτήρια για έλεγχο. Στα προηγούμενα άρθρα μας, έχουμε δει τις συνθήκες "VBA IF", "VBA OR" και "VBA AND". Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τη λειτουργία "VBA IF NOT". Πριν από την εισαγωγή της λειτουργίας VBA IF NOT επιτρέψτε μου να σας δείξω πρώτα τη λει
Συμβολοσειρά VBA έως σήμερα

Συμβολοσειρά VBA έως σήμερα

Συμβολοσειρά Excel VBA έως σήμερα Στο Vba υπάρχει μια μέθοδος μέσω της οποίας μπορούμε να μετατρέψουμε μια δεδομένη συμβολοσειρά σε μια ημερομηνία και η μέθοδος είναι γνωστή ως συνάρτηση CDATE στο vba, αυτή είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση στο VBA και τα μέρη που απαιτούνται για αυτήν τη συνάρτηση είναι να μετατρέψουν πρώτα τη συμβολοσειρά σε έναν αριθμό και μετά μετατρέπουμε τον δεδομένο αριθμό σε ημερομηνία. Η μορφή αποτελέσματος εξαρτάται μόνο από τη μορφή ημερομηνίας συστήματος. Ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι με το excel είναι το "Date & Time" και συχνά αποθ
Επιλογή VBA

Επιλογή VBA

Στο VBA μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε εύρος κελιών ή μια ομάδα κελιών και να εκτελέσουμε διαφορετικά σετ λειτουργιών σε αυτά, η επιλογή είναι ένα αντικείμενο εύρους, επομένως χρησιμοποιούμε μέθοδο εύρους για να επιλέξουμε τα κελιά καθώς προσδιορίζει τα κελιά και ο κωδικός για την επιλογή των κελιών είναι «Επιλογή» εντολή, η σύνταξη που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή είναι εύρος (A1: B2). Επιλέξτε. Τι είναι η ιδιότητα επιλογής Excel VBA; Η επιλογή είναι η ιδιοκτησία που διατίθεται με το VBA. Μόλις επιλεγεί το εύρος των κελιών, πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, χρησιμοπο
ΒΡΕΙΤΕ VBA

ΒΡΕΙΤΕ VBA

Εύρεση VBA Excel Όταν χρησιμοποιούμε το Find σε ένα κανονικό φύλλο εργασίας, πατάμε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + F και πληκτρολογούμε τα δεδομένα που πρέπει να βρούμε και αν δεν επιθυμούμε την τιμή πηγαίνουμε στον επόμενο αγώνα, εάν υπάρχουν πολλές τέτοιες αντιστοιχίες, είναι μια κουραστική εργασία, αλλά όταν χρησιμοποιούμε το FIND στο VBA κάνει τα καθήκοντα για εμάς και μας δίνει την ακριβή αντιστοίχιση και παίρνει τρία επιχειρήματα, το ένα είναι τι να βρούμε, πού να βρούμε και πού να κοιτάξουμε. Πριν προχωρήσουμε στο VBA και αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία εύρεσης σε μακροεντ
Αναντιστοιχία τύπου Argument VBA ByRef

Αναντιστοιχία τύπου Argument VBA ByRef

ByRef Argument Type Mismatch στο Excel VBA Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε το σφάλμα που παρουσιάστηκε κατά τη χρήση του Excel VBA ByRef ως "Σφάλμα αναντιστοιχίας τύπου επιχειρημάτων". Πριν από αυτό, επιτρέψτε μου να σας συστήσω πρώτα στο "By Ref". Οι μεταβλητές είναι το κλειδί για οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού και το VBA δεν διαφέρει. Έχουμε δει πολλούς τρόπους δήλωσης μεταβλητών, ένα
Υπερσύνδεσμοι VBA

Υπερσύνδεσμοι VBA

Οι υπερσύνδεσμοι είναι URL που συνδέεται με μια τιμή που φαίνεται όταν τοποθετούμε το ποντίκι πάνω από αυτό και όταν κάνουμε κλικ σε αυτό, ανοίγει η διεύθυνση URL, στο VBA έχουμε μια ενσωματωμένη ιδιότητα για να δημιουργήσουμε υπερσυνδέσμους στο VBA και για να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιδιότητα που χρησιμοποιούμε με τη μέθοδο Προσθήκη η δήλωση υπερσύνδεσης για εισαγωγή υπερσύνδεσης σε κελί Υπερσύνδεσμοι στο Excel VBA Ακόμα κι αν έχουμε το πλήκτρο συντόμευσης Page Up & Page Down στο Excel για να μετακινηθούμε από το ένα φύλλο στο άλλο. Αλλά γίνεται πολύπλοκο όταν πρέπει να μετακινηθούμε με
Συλλογή VBA

Συλλογή VBA

Αντικείμενο συλλογής Excel VBA Στην κωδικοποίηση VBA εκτός από την υπάρχουσα συλλογή αντικειμένων σε μία ομάδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε και τις δικές μας ομάδες συλλογής. Σε πολλά άρθρα μας, έχουμε μιλήσει για μεταβλητές αντικειμένων και σε αυτό το σεμινάριο, θα εξετάσουμε λεπτομερώς το αντικείμενο συλλογ
Λεξικό VBA

Λεξικό VBA

Λεξικό Excel VBA Χρησιμοποιώντας το λεξικό VBA μπορούμε να ομαδοποιήσουμε όλα τα είδη δεδομένων σε ένα λεξικό για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία με μία μόνο μεταβλητή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λεξικό για να δημιουργήσουμε μια συλλογή συνδυασμών κλειδιού-τιμής. Μόλις το αντικείμενο συνδεθεί με κλειδ
Συγκεντρωτικός πίνακας VBA

Συγκεντρωτικός πίνακας VBA

Συγκεντρωτικός πίνακας Excel VBA Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες αποτελούν την καρδιά της σύνοψης της αναφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων. Μπορούμε επίσης να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού πίνακα μέσω κωδικοποίησης VBA. Είναι σημαντικό μέρος οποιασδήποτε αναφοράς ή ταμπλό, στο excel είναι εύκολο να δημιουργήσετε πίνακες με ένα κουμπί, αλλά στο VBA πρέπει να γράψουμε μερικούς κωδικούς για να αυτοματοποιήσουμε τον συγκ