Κατάργηση απόκρυψης φύλλων στο Excel

Κατάργηση απόκρυψης φύλλων στο Excel

Διαφορετικές μέθοδοι για την απόκρυψη φύλλων Excel Το unhiding single excel sheet είναι τόσο εύκολο όσο το κρύβεται. Όμως, ως νέος μαθητής, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη διαδικασία. Μπορούμε να αποκρύψουμε το φύλλο με διάφορους τρόπους που θα το δείξουμε τώρα σε αυτό το άρθρο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι
VBA Declare Array

VBA Declare Array

Excel VBA Declare Array Η δήλωση του πίνακα στο VBA είναι πολύ παρόμοια με εκείνη των μεταβλητών που γίνεται με την ίδια αμυδρό δήλωση ή στατική δημόσια ή ιδιωτική δήλωση, η μόνη διαφορά στη δήλωση ενός πίνακα και στη δήλωση μιας μεταβλητής είναι ότι ενώ δηλώνουμε έναν πίνακα πρέπει να παρέχουμε ένα μέγεθος ενός πίνακα που είναι το άνω όριο του πίνακα και το κάτω όριο του πίνακα. Στον κώδικα VBA, μπορούμε να δηλώσουμε μια μεμονωμένη συστοιχία μεταβλητών που μπορεί να κρατήσει τον αριθμό των μεταβλητών αντί να δηλώνει μεμονωμένες μεταβλητές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των γρ
Bull Market vs Bear Market

Bull Market vs Bear Market

Διαφορά μεταξύ αγοράς Bull και Bear Η αγορά Bull αναφέρεται στην αισιόδοξη κίνηση στο χρηματιστήριο που σημαίνει αύξηση των τιμών των μετοχών, υπάρχει πτώση στην ανεργία και η οικονομία είναι καλή, ενώ η αγορά bear αφορά την απαισιόδοξη κίνηση στην αγορά που δείχνει ότι η τιμή της μετοχής πέφτει, υπάρχει υψηλή ανεργία και η ύφεση πλησιάζει σημαίνει ότι η αγορά ταύρων είναι αντίθετη από την αγορά αρκούδων. Το χρηματιστήριο οποιασδήποτε χώρας στον κόσμο είναι σαν ένας καρδιακός παλμός που είναι ευμετάβλητος σε όλη την κατάσταση ανάλογα με διάφορες περιστάσεις. Έτσι, η αγορά θα ανεβεί είτε προς τ
Πωλήσεις και συναλλαγές σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες

Πωλήσεις και συναλλαγές σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες

Τι είναι οι πωλήσεις και οι συναλλαγές; Οι πωλήσεις και οι συναλλαγές είναι μια από τις κύριες λειτουργίες που εκτελούνται από την τράπεζα επενδύσεων στη χώρα όπου η ομάδα πωλήσεων επενδυτικής τραπεζικής προωθεί πελάτες για ιδέες συναλλαγών και η ομάδα εμπόρων που εκτελεί τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά και πώληση των κινητών αξιών και των άλλων χρηματοοικονομικών μέσων στην αγορά για τον εαυτό της ή για λογαριασμό των πελατών της. Είναι το τέταρτο από τα 9 βίντεο βίντεο της σειράς για την επισκόπηση της Investment Banking. Μέρος 1 - Επενδυτική τραπεζική έναντι εμπορικής τρα
Υπο VBA

Υπο VBA

Διαδικασία Excel VBA Το SUB στο VBA είναι επίσης γνωστό ως υπορουτίνα ή μια διαδικασία που περιέχει όλο τον κώδικα, είναι μια ενσωματωμένη δήλωση στο VBA και όταν χρησιμοποιείται μας δίνει αυτόματα τη δήλωση του τελικού υπο και το μεσαίο τμήμα χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση, η υπο-δήλωση μπορεί να είναι δημόσιο και ιδιωτικό και το όνομα της υποδιαδικασίας είναι υποχρεωτικό στο VBA. Sub σημαίνει Sub Process στο VBA. Οι υποδικασίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου συνόλου εργασιών που παρέχεται με τη μορφή κώδικα. Εκτελεί μόνο την εργασία που αναφέρεται στον κώδικα σύμφ
Επιστολή μετόχων

Επιστολή μετόχων

Τι είναι η επιστολή μετόχων; Μια επιστολή μετόχου είναι μια επιστολή που υποβάλλεται από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας στους μετόχους της εταιρείας όπου, οι μέτοχοι ενημερώνονται για τα ουσιώδη γεγονότα που σχετίζονται με τις λειτουργίες της εταιρείας που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. Η επιστολή περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, τα προτεινόμενα σχέδια, την αλλαγή στην τιμή της μετοχής της εταιρείας και άλλα σημα
Τελευταία ημέρα του μήνα στο Excel

Τελευταία ημέρα του μήνα στο Excel

Πώς να βρείτε την τελευταία ημέρα του μήνα στο Excel; Για να βρούμε την τελευταία ημερομηνία του μήνα θα χρησιμοποιήσουμε την ενσωματωμένη συνάρτηση του excel που ονομάζεται EOMONTH. Αυτή η λειτουργία θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε την τελευταία ημερομηνία του μήνα. Η λειτουργικότητα αυτής της λειτουργίας δεν περιορ
Επανοθεραπεία

Επανοθεραπεία

Ορισμός επαναπροσδιορισμού Το Rehypothecation αναφέρεται σε μια πρακτική όπου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως μεσίτες και τράπεζες επαναχρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί ως ασφάλεια από τους πελάτες τους με σκοπό την εξασφάλιση των δικών τους δανείων και ως εκ τούτου παρέχουν μια έκπτωση ή μικρότερο κόστος δανεισμού στον πελάτη που επιτρέπει την επαναπροσδιορισμό του εγγύηση. Όταν ένα άτομο αποφασίζει να παραχωρήσει το περιουσιακό του στοιχείο ως εγγύηση για να λάβει κύρωση δανείου από τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είναι γνωστό ως υπόθεση. Ωστόσο, όταν η τράπεζα α
EBITDA

EBITDA

Σημασία του EBITDA Το EBITDA αναφέρεται στα κέρδη της επιχείρησης πριν από την αφαίρεση των εξόδων τόκων, των φορολογικών εξόδων, των αποσβέσεων και των αποσβέσεων που χρησιμοποιούνται για την προβολή των πραγματικών κερδών και των επιδόσεων της επιχείρησης μόνο από τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης και χρησιμοποιείται επίσης για τη σύγκριση της απόδοσης του επιχείρηση με εκείνη των ανταγωνιστών της. Από το παρακάτω γράφημα, σημειώνουμε ότι το Google EBITDA αυξήθηκε κατά 274% από 8,13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008 σε 30,42 $ το 2016. Κορυφαίες 2 μέθοδοι για την εύρεση του EBITDA Ας
Μέγιστος αριθμός σειρών στο Excel

Μέγιστος αριθμός σειρών στο Excel

Πώς να βρείτε τον μέγιστο αριθμό σειρών στο Excel; Για παράδειγμα, δείτε την παρακάτω προεπισκόπηση φύλλου εργασίας. Από τώρα, το ενεργό κελί είναι το κελί A1 για να μεταβείτε στην τελευταία σειρά αυτής της στήλης, πρέπει απλά να πατήσετε το πλήκτρο συντόμευσης "Ctrl + Κάτω βέλος", αυτό θα σας οδηγήσει στην τελευταία σειρά στην επιλεγμένη στήλη κελιού. Αλλά ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε για αυτήν τη συντόμευση είναι ότι θα σας μεταφέρει στο τελευταίο χρησιμοποιημένο κελί χωρίς διακοπή κυττάρων. Για παράδειγμα, δείτε την παρακάτω προεπισκόπηση δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, έχο
Αναλογία χρέους προς ΑΕγχΠ

Αναλογία χρέους προς ΑΕγχΠ

Τι είναι ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ; Ο δείκτης ΑΕΠ προς χρέος είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση του χρέους μιας χώρας με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της (ΑΕΠ) και μετρά την οικονομική μόχλευση της οικονομίας, δηλαδή την ικανότητά της να εξοφλήσει το χρέος της. Μια χώρα με υψηλή αναλογία, όχι μόνο θα δυσκολευόταν να εξοφλήσει το χρέος της, αλλά επίσης δεν θα ήταν σε θέση να ζητήσει χρέος από τους δανειστές της, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αθέτησης. Τύπος του χρέους προς το
Υβριδικά χρεόγραφα

Υβριδικά χρεόγραφα

Σημασία υβριδικών τίτλων Οι υβριδικοί τίτλοι είναι εκείνοι οι τίτλοι που συνδυάζουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων τύπων κινητών αξιών, συνήθως τόσο των χρεωστικών όσο και των ιδίων κεφαλαίων. Αυτά τα χρεόγραφα επιτρέπουν σε εταιρείες και τράπεζες να δανείζονται χρήματα από επενδυτές και να διευκολύνουν έναν διαφορετικό μηχανισμό από τα ομόλογα ή την προσφ
Πραγματικό ΑΕΠ

Πραγματικό ΑΕΠ

Τι είναι το πραγματικό ΑΕΠ; Το πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να οριστεί ως μέτρο προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, το οποίο θα αντικατοπτρίζει την αξία των υπηρεσιών και των αγαθών που παράγονται σε ένα δεδομένο έτος από μια οικονομία που μπορεί να εκφραστεί στις τιμές του έτους βάσης και που μπορεί να αναφέρεται ως «Σταθερό ΑΕΠ δολαρίου», «διορθωμένο πληθωρισμό ΑΕΠ». Παρακάτω δίνεται ο τύπος υπολογισμού του πραγματικού ΑΕΠ. Τύπος πραγματικού ΑΕΠ Πραγματικός τύπος ΑΕΠ = Ονομαστικό ΑΕΠ / Αποπληθωριστής Που, Ο αποπληθωριστής είναι μια μέτρηση του πληθωρισμού Εξήγηση Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώ
Καριέρα Οικονομικής Λογιστικής

Καριέρα Οικονομικής Λογιστικής

Τα άτομα που επιλέγουν τη σταδιοδρομία χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι υπεύθυνα για τη χρηματοοικονομική λογιστική που βοηθούν στον προϋπολογισμό, στην ανάλυση δεδομένων για τη διαχειριστική δράση και στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να υποβάλουν την έκθεση στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους που πρέπει να έχουν πτυχίο στον λογιστικό τομέα ή συναφή πεδία. Ρόλοι σταδιοδρομίας χρηματοοικονομικής λογιστικής Οι σταδιοδρομίες χρηματοοικονομικής λογιστικής περιλαμβάνουν δημόσια αναφορά μιας εταιρείας για διάφορους ενδιαφερόμενους που χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με την
Ταξινόμηση στοιχείων

Ταξινόμηση στοιχείων

Τι είναι η ταξινόμηση στοιχείων; Η ταξινόμηση περιουσιακών στοιχείων είναι μια διαδικασία συστηματικού διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες ομάδες, με βάση τη φύση των περιουσιακών στοιχείων, με την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων ώστε να γίνεται σωστή λογιστική σε κάθε ομάδα. Οι όμιλοι ενοποιούνται αργότερα σε επίπεδο οικονομικής κατάστασης για σκοπούς αναφοράς. Κριτήρια ταξινόμησης περιουσιακών στοιχείων Η ταξινόμηση γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως εξηγείται παρακάτω. A) - Με βάση τη διάρκεια που πραγμ
Factoring Εισπρακτέων Λογαριασμών

Factoring Εισπρακτέων Λογαριασμών

Τι είναι το Factoring εισπρακτέων λογαριασμών; Λογαριασμοί εισπρακτέων λογαριασμών, γνωστοί ως Factoring, είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την άντληση γρήγορων χρημάτων, πωλώντας τους εισπρακτέους λογαριασμούς σε άλλη εξειδικευμένη εταιρεία γνωστή ως "Factor". Είναι επίσης γνωστό με το όνομα Invoice Factoring. Πώς λειτουργεί το Factoring των εισπρακτέων λογαριασμών; Συνήθως, η επιχείρηση πωλεί αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες της, είτε σε μετρητά είτε σε πίστωση. Σε περίπτωση πίστωσης, η
Αναλυτής ερευνών Equity

Αναλυτής ερευνών Equity

Ποιος είναι αναλυτής ερευνών Equity; Το Equity Research Analyst αναφέρεται στο άτομο που αναλύει οικονομικές πληροφορίες μαζί με τις διαφορετικές τάσεις των διαφορετικών οργανισμών ή των διαφόρων κλάδων και στη συνέχεια δίνει μια γνώμη στην έκθεση ερευνών μετοχών βάσει της συμπεριφοράς ανάλυσης, βοηθώντας έτσι τους πελάτες στη λήψη αποφάσεων για την επένδυση αγαθών . Εξήγηση Ο πρωταρχικός ρόλος ενός αναλυτή ερευνών Equity είναι να δώσει τη σύσταση για αγορά, πώληση ή κατοχή χρηματοοικονομικών τίτλων. Συντάσσουν μια έκθεση με βάση μια οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας. Αναλύουν το κόστος,
Κορυφαία 10 καλύτερα βιβλία τιμολόγησης

Κορυφαία 10 καλύτερα βιβλία τιμολόγησης

Λίστα με τα κορυφαία 10 βιβλία με τις καλύτερες τιμές Εμείς μια συλλογή βιβλίων για τις τιμές που μπορούν να θέσουν / προωθήσουν τα θεμέλια για τις τιμές. Και αυτό σημαίνει, πάρτε ένα βιβλίο ή δύο ή διαβάστε τα όλα για να διασφαλίσετε ότι χρεώνετε τη σωστή τιμή για τα προϊόντα / τις υπηρεσίες σας. Παρακάτω είναι η λίστα τέτοιων βιβλίων σχετικά με τις τιμές - Χωρίς στρατηγική τιμής BS  (Λάβετε αυτό το βιβλίο) The 1% Windfall  (Λήψη αυτού του βιβλίου) The Art of Pricing, Νέα Έκδοση  (Λήψη αυτού του βιβλίου) Η σ
Διάρκεια

Διάρκεια

Τι είναι η διάρκεια; Η διάρκεια είναι ένα μέτρο κινδύνου που χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στην αγορά για τη μέτρηση της ευαισθησίας επιτοκίου ενός χρεωστικού μέσου, π.χ. ενός ομολόγου. Λέει πόσο ευαίσθητος είναι ένας δεσμός σε σχέση με τη μεταβολή των επιτοκίων. Αυτό το μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκρι