Πιστωτική καριέρα αναλυτής

Πιστωτική καριέρα αναλυτής

Πιστωτική καριέρα αναλυτής Οι πιστωτικοί αναλυτές διευκολύνουν τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου μετρώντας την πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου ή μιας εταιρείας. Αν και, οι ρόλοι ενός πιστωτικού αναλυτή είναι παρόμοιοι, ωστόσο, οι παραλλαγές συμβαίνουν ανάλογα με τον τύπο της οντότητας με την οποία συν
Αραιωμένος τύπος EPS

Αραιωμένος τύπος EPS

Τύπος για τον υπολογισμό του αραιωμένου EPS Το αραιωμένο EPS είναι μια μέτρηση της κερδοφορίας και υπολογίζεται ως ο λόγος του εισοδήματος της εταιρείας προς τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών αφού ληφθούν υπόψη οι διαλυτικοί τίτλοι όπως το μετατρέψιμο χρέος, οι προτιμώμενες μετοχές, τα δικαιώματα προαίρεσης και τα δικαιώματα. Ας ρίξουμε μια ματιά στον τύπο των αραιωμένων κερδών ανά μετοχή - Από τον τύπο των παραπάνω αραιωμένων κερδών ανά μετοχή, μπορείτε να καταλάβετε ότι πρέπει να δείτε ολόκληρο τον ισολογισμό και τον υπολογισμό αποτελεσμάτων Αραιωμένος υπολογισμός EPS. Εξήγηση Υπά
Αποκλεισμός σχολίων VBA

Αποκλεισμός σχολίων VBA

Excel VBA Σχόλιο μπλοκ κώδικα Τα σχόλια στον προγραμματισμό VBA είναι δηλώσεις που δεν εκτελούνται ή συντάσσονται, αλλά υπάρχουν μόνο για να παρέχουν μια σύντομη περιγραφή οποιασδήποτε λειτουργίας, μεταβλητής, δήλωσης κ.λπ. Αυτά τα σχόλια δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα μπλοκ του κώδικα vba πιο ενημερωτικά , αναγνώσιμο, οργανωμένο και κατανοητό. Επίσης, εάν δεν θ
COUNTIF με πολλαπλά κριτήρια

COUNTIF με πολλαπλά κριτήρια

COUNTIF με πολλαπλά κριτήρια στο Excel Η μέθοδος Countif με πολλαπλά κριτήρια στο excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον χειριστή συνεννόησης ή τον χειριστή σε κριτήρια ή τον χειριστή, όπως απαιτείται. Μέθοδος # 1: Χρήση της συνάρτησης SUM με COUNTIF. Βήμα 1: Αντιγράψτε τα παρακάτω δεδομένα στο φύλλο excel. Βήμα 2: Εφαρμόστε τον παρ
Γενικός προϋπολογισμός

Γενικός προϋπολογισμός

Έννοια του γενικού προϋπολογισμού Ο γενικός προϋπολογισμός είναι διατεθειμένος να προβλέψει και να παρουσιάσει όλα τα αναμενόμενα κόστη που αφορούν την κατασκευή των αγαθών που η εταιρεία αναμένει να επιβαρυνθεί τον επόμενο χρόνο. Εξαιρείται το άμεσο υλικό και το άμεσο κόστος εργασίας και οι πληροφορίες των οποίων γίνονται μέρος του κόστους των αγαθών που πωλούνται στον κύριο προϋπολογισμό. Στοιχεία του γενικού προϋπολογισ
Κανόνας 69

Κανόνας 69

Τι είναι ο κανόνας του 69 Ο κανόνας του 69 είναι ένας γενικός κανόνας για την εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για να διπλασιαστεί η επένδυση διατηρώντας το επιτόκιο ως συνεχές επιτόκιο επιδείνωσης δηλαδή το επιτόκιο επιδεινώνεται κάθε στιγμή. Δεν παρέχει τον ακριβή χρόνο αλλά πολύ κοντά στην εγγύτητα χωρίς τη χρήση του καθαρού μαθηματικού τύπου. Κανόνας 69 Φόρμουλα Περίοδος διπλασιασμού = 69 / Επιτόκιο ανά έτος Τύπος κανόνων Τύποι καν
Όριο σειράς στο Excel

Όριο σειράς στο Excel

Όριο σειρών στο φύλλο εργασίας του Excel Το όριο σειρών στο excel είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να προσθέσετε περισσότερη προστασία στο υπολογιστικό φύλλο, καθώς αυτό περιορίζει τους άλλους χρήστες να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν το υπολογιστικό φύλλο σε μεγάλο όριο. Ενώ εργάζεστε σε ένα κοινό υπολογιστικό φύλλο, είναι σημαντικό ο χρήστης να περιορίζει τον άλλο χρήστη από την αλλαγή των δεδομένων που έχει εισαγάγει ο κύριος χρήστης και αυτό μπορεί να γίνει με το όριο σειρά excel.
Κεντρική τάση

Κεντρική τάση

Τι είναι τα Μέτρα Κεντρικής Τάσης; Η κεντρική τάση αναφέρεται στην τιμή που προκύπτει από τις τυχαίες μεταβλητές από το σύνολο δεδομένων που αντικατοπτρίζει το κέντρο της κατανομής των δεδομένων και η οποία γενικά μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέτρα όπως μέσος όρος, διάμεσος και τρόπος. Είναι μια μοναδική τιμή που επιχειρεί να περιγράψει ένα σύνολο δεδομένων προσδιορίζοντας το μέσο της κεντρικής θέσης μέσα στο δεδομένο σύνολο δεδομένων. Μερικές φορές αυτά τα μέτρα ονομάζονται μέτρα μέσης ή κεντρικής θέσης. Ο μέσος όρος (αλλιώς γνωστός ως
Κόστος αντικατάστασης

Κόστος αντικατάστασης

Τι είναι το κόστος αντικατάστασης; Το κόστος αντικατάστασης είναι ένα κόστος που απαιτείται για την αντικατάσταση τυχόν υπάρχοντος περιουσιακού στοιχείου με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ένας οργανισμός επιλέγει συχνά να αντικαταστήσει τα περιουσιακά του στοιχεία όταν το κόστος επισκευής και συντήρησης αυξηθεί πέρα ​​από ένα αποδεκτό επίπεδο
Λογιστικές εταιρείες στη Σιγκαπούρη

Λογιστικές εταιρείες στη Σιγκαπούρη

Οι λογιστικές εταιρείες στη Σιγκαπούρη είναι αυτές που παρέχουν λογιστική υπηρεσία σε ιδιώτες, οργανισμούς και άλλες οντότητες στη Σιγκαπούρη και περιλαμβάνουν εταιρείες όπως η KPMG, η Ernst and Young, η PwC Singapore, η FOO KON TAN, η Baker Tilly TFW κ.λπ. Επισκόπηση των λογιστικών εταιρειών στη Σιγκαπούρη Η Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησιωτικό έθνος που βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαλαισί
Πλεονεκτήματα ανάλυσης αναλογίας

Πλεονεκτήματα ανάλυσης αναλογίας

Κορυφαία 11 πλεονεκτήματα της ανάλυσης αναλογίας Οι αναλογίες είναι χρήσιμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την έκφραση της σχέσης μεταξύ δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές συγκρίσεις και επίσης να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Χρησιμοποιούνται για την απάντηση σε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν αντί να απαντήσουν σε ερωτήσεις απευθείας. Συγκεκριμένα, η ανάλυση αναλογίας είναι πλεονεκτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ακόλουθα - # 1 - Η ανάλυση ανα
Διαρθρωτική ανεργία

Διαρθρωτική ανεργία

Ορισμός της διαρθρωτικής ανεργίας Η διαρθρωτική ανεργία προκαλείται όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον εργοδότη και εκείνων που προσφέρονται από τους υπαλλήλους του και συνήθως δημιουργείται ως αποτέλεσμα πολλών αλλαγών όπως η ύφεση, η αποβιομηχάνιση κ.λπ. στην οικονομία και σε μια τέτοια κατάσταση τα άτομα δεν μπορούν να βρουν εργασία λόγω διαφορετικών απαιτήσεων δεξιοτήτων. Η έννοια εξηγείται Η διαρθρωτική ανεργία είναι μια αναντιστοιχία που συμβαίνει μεταξύ της ικανότητας που προσφέρουν οι εργαζόμενοι σ
Πλήρης μορφή HDFC

Πλήρης μορφή HDFC

Πλήρης μορφή HDFC - Corporation Development Finance Finance Corporation Η πλήρης μορφή του HDFC σημαίνει Housing Development Finance Corporation. Η HDFC Bank Ltd. είναι μια εταιρεία τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα την Ινδία και έχει την έδρα της στη Βομβάη της Ινδίας, παρέχοντας πολλές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα στους πελάτες της, όπως προσωπικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δάνεια οχημάτων, χονδρική και λιανική τραπεζική , δάνεια με υποθήκη ακινήτου, κ.λπ., των οποίων τα κύρια προϊόντα είναι τα εξής: Προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από HDFC # 1 - Αμοι
Προτιμώμενες μετοχές

Προτιμώμενες μετοχές

Τι είναι οι προτιμώμενες μετοχές; Προτιμώμενη μετοχή είναι η μετοχή που απολαμβάνει προτεραιότητα στη λήψη μερισμάτων σε σύγκριση με την κοινή μετοχή. Το επιτόκιο μερίσματος μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο ανάλογα με τους όρους έκδοσης. Επίσης, οι προτιμώμενοι μέτοχοι γενικά δεν απολαμβάνουν δικαιώματα ψήφου, ωστόσο, οι απαιτήσεις τους εκπληρώνονται πριν από τις αξιώσεις των κοινών μετόχων κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης. Μια Εταιρεία ε
Τύποι πιστωτικών διευκολύνσεων | Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Τύποι πιστωτικών διευκολύνσεων | Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Τύποι πιστωτικών διευκολύνσεων Υπάρχουν κυρίως δύο τύποι πιστωτικών διευκολύνσεων. βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όπου η πρώτη χρησιμοποιείται για τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτών και των λογαριασμών, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται για την κάλυψη των κεφαλαιακών δαπανών της επιχείρησης, που χρηματοδοτούνται γενικά μέσω τραπεζών, ιδιωτικών τοποθετήσεων και τράπεζες. Ενώ η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (χρησιμοποιώντας IPO, FPO ή μετατρέψιμα χρεόγραφα) παραμένει μια μέθοδος για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για μια εταιρεία, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μπ
Διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης Η διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (κατά προτίμηση τρίτος) λαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με ένα ομόλογο, ένα απόθεμα, μια ασφάλεια ή μια εταιρεία και το αναλύει έτσι ώστε να τα αξιολογεί, ώστε όλοι οι άλλοι να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις αξιολογήσεις για να τις χρησιμοποιήσουν ως επενδύσεις . Με άλλα λόγια, είναι μια εκτίμηση της ικανότητας του δανειολήπτη να εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και η πιστοληπτική ικανότητα ενός ατόμου, ενός οργ
Αρχή της πλήρους αποκάλυψης

Αρχή της πλήρους αποκάλυψης

Τι είναι η αρχή της πλήρους αποκάλυψης; Η Αρχή Πλήρους Αποκάλυψης είναι μια λογιστική πολιτική που υποστηρίζεται από το GAAP (Γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές) και το ΔΠΧΑ7 (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), τα οποία απαιτούν από τη διοίκηση ενός οργανισμού να αποκαλύπτει κάθε σχετική και ουσιώδη χρηματοοικονομική πληροφορία, νομισματική ή μη χρηματική στους πιστωτές , επενδυτές και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος που εξαρτάται από τις οικονομικές εκθέσεις που δημοσιεύει ο οργανισμός στη διαδικασία λήψης αποφάσεών του σχετικά με τον οργανισμό. Συστατικά Παρακάτω είναι η λίστα των στοιχε
Λογιστικό σύστημα διπλής εισόδου

Λογιστικό σύστημα διπλής εισόδου

Τι είναι η Λογιστική Διπλής Εισόδου; Το Σύστημα Λογιστικής Διπλής Εισόδου είναι μια λογιστική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία κάθε λογιστική συναλλαγή απαιτεί αντίστοιχη και αντίθετη καταχώριση στα λογιστικά αρχεία και ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν εισαχθεί ως χρεώσεις πρέπει να είναι ίσος με αυτόν των πιστώσεων. Αυτό το λογιστικό σύστημα είναι κυρίαρχο σε όλες τις χώρες σε όλο τον κόσμο που ακολουθούν ένα συστηματικό μοτίβο διατήρησης καταχωρίσεων συναλλαγών στο σύστημα. Αναφέρει ότι κάθε καταχώριση στο σύστημα θα επηρεάσει τουλάχιστον δύο λογαριασμούς. Ο ένας από τους λογαρι
Κεφαλαιοποίηση αγοράς

Κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ορισμός κεφαλαιοποίησης αγοράς Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς, γνωστή ως ανώτατο όριο αγοράς, είναι η συνολική αγοραία αξία όλων των εκκρεμών μετοχών και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις εκκρεμείς μετοχές με την τρέχουσα τιμή αγοράς, οι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτήν την αναλογία για να καθορίσουν το μέγεθος της εταιρείας αντί να χρησιμοποιούν συνολικές πωλήσεις ή συνολικά περιουσιακά στοιχεία . Για παράδειγμα, εάν οι εκκρεμείς μετοχές της Εταιρίας X είναι 10.000 και η τρέχουσα τιμή ανά μετοχή είναι 10 $, τότε ανώτατο όριο αγοράς = 10.000 x 10 $ = 100.000 $. Ο τύπος εξηγείται Κεφαλαιοποίηση α
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found