Δυναμική αγοράς

Δυναμική αγοράς

Τι είναι το Dynamics Market; Η δυναμική της αγοράς ορίζεται ως οι δυνάμεις των συστατικών της αγοράς που είναι υπεύθυνες για τη μετατόπιση της ζήτησης και της καμπύλης προσφοράς και συνεπώς λογοδοτούν για τη δημιουργία και τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερους τομείς όπως η οικονομία της παρέχοντας τα σήματα για τις επερχόμενες τάσεις. Εξήγηση Η δυναμική της αγοράς αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τις αλλαγές στην τιμή και τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των κατασκευαστών. Με βάση το σενάριο ζ
Παλινδρόμηση εναντίον ANOVA

Παλινδρόμηση εναντίον ANOVA

Διαφορά μεταξύ παλινδρόμησης και ANOVA Τόσο το Regression όσο και το ANOVA είναι τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του συνεχούς αποτελέσματος, αλλά σε περίπτωση παλινδρόμησης, το συνεχές αποτέλεσμα προβλέπεται βάσει των μίας ή περισσότερων μεταβλητών συνεχούς πρόβλεψης, ενώ στην περίπτωση του ANOVA το συνεχές αποτέλεσμα είναι προβλεπόμενη βάσει μιας ή περισσότερων από μία κατηγορηματικών μεταβλητών πρόβλεψης. Η παλινδρόμηση είναι μια στατιστική μέθοδος για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ συνόλων μεταβλητών προκειμένου να προβλεφθούν οι εξαρτώμενες μεταβλητές με τη
Αναποτελεσματική αγορά

Αναποτελεσματική αγορά

Αναποτελεσματικός ορισμός αγοράς Η αναποτελεσματική αγορά ορίζεται ως η αγορά όπου το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν εμφανίζει ή αντικατοπτρίζει την εύλογη και πραγματική αγοραία αξία του. και δεν υπακούει στην έννοια της αποτελεσματικής υπόθεσης της αγοράς. Η αποτελεσματική υπόθεση της αγοράς δηλώνει ότι το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που διαπραγμα
Χρεωστικό υπόλοιπο

Χρεωστικό υπόλοιπο

Τι είναι το υπόλοιπο χρέωσης; Το χρεωστικό υπόλοιπο είναι ένα ποσό που δηλώνει ότι το συνολικό ποσό των χρεωστικών εγγραφών σε ένα γενικό καθολικό είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό των πιστωτικών εγγραφών. Είναι διαφορετικό από την καταχώριση χρέωσης. Γίνεται καταχώριση χρέωσης για την καταγραφή μιας συναλλαγής στο γενικό καθολικό, π.χ. όταν αγοράζουμε ένα στοιχείο, χρεώνουμε
Τύπος αναλογίας αποδοτικότητας

Τύπος αναλογίας αποδοτικότητας

Ποιος είναι ο λόγος απόδοσης; Οι δείκτες απόδοσης είναι ένα μέτρο του πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται μια εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της και περιλαμβάνουν τύπους όπως ο κύκλος εργασιών, ο κύκλος εργασιών αποθέματος, ο κύκλος εργασιών των απαιτήσεων και ο κύκλος εργασιών των πληρωτέων λογαριασμών. Η αναλογία κύκλου εργασιών περιουσιακών στοιχείων μετρά την ικανότητα ενός οργανισμού να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά του στοιχεία για τη δημιουργία εσόδων. Αναλογία κύκλου εργασιών περιουσιακών στοιχείων = Πωλήσεις / μέσος όρος συνολικών περιουσιακών στο
Τράπεζες στη Γαλλία

Τράπεζες στη Γαλλία

Επισκόπηση των τραπεζών στη Γαλλία Το γαλλικό τραπεζικό σύστημα είναι ένα από τα πιο ισχυρά τραπεζικά συστήματα στον κόσμο. Το τραπεζικό σύστημα στη Γαλλία έχει δημιουργήσει αυτήν τη σταθερότητα λόγω δύο σημαντικών παραγόντων - Οι γαλλικές τράπεζες έχουν σταθερή απόδοση δανείου, και Κατά τη διάρκεια του έτους οι γαλλικές τράπεζες εξασφάλισαν ότι είχαν αρκετά κεφάλαια και ρευστότητα. Σύμφωνα με την έκθεση της Moody's, το μόνο που πρέπει να βελτιώσουν οι γαλλικές τράπεζες είναι η πιστοληπτική τους ικανότητα. Η υπηρεσία επενδυτών της Moody's αναμένει ότι η πιστοληπτική ικανότητα αυτών των τ
Πρότυπο χρονοδιαγράμματος κατασκευής

Πρότυπο χρονοδιαγράμματος κατασκευής

Λήψη προτύπου Φύλλα Google Excel Άλλες εκδόσεις Excel 2003 (.xls) OpenOffice (.ods) CSV (.csv) Φορητό έγγραφο. Μορφή (.pdf) Επισκόπηση του προτύπου χρονοδιαγράμματος κατασκευής Ένα πρότυπο χρονοδιαγράμματος κατασκευής παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των εργασιών που εμπλέκονται σε ολόκληρο το έργο και όλων των φάσεων εργασίας / κατασκευής που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Βοηθά στη δημιουργία ενός σχεδίου για ένα ολόκληρο έργο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ή το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνει. Συνήθως βοηθά τους μηχανικούς να σχεδιάζουν και να ολοκληρώνουν το έργο
Συμβολοσειρά VBA έως σήμερα

Συμβολοσειρά VBA έως σήμερα

Συμβολοσειρά Excel VBA έως σήμερα Στο Vba υπάρχει μια μέθοδος μέσω της οποίας μπορούμε να μετατρέψουμε μια δεδομένη συμβολοσειρά σε μια ημερομηνία και η μέθοδος είναι γνωστή ως συνάρτηση CDATE στο vba, αυτή είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση στο VBA και τα μέρη που απαιτούνται για αυτήν τη συνάρτηση είναι να μετατρέψουν πρώτα τη συμβολοσειρά σε έναν αριθμό και μετά μετατρέπουμε τον δεδομένο αριθμό σε ημερομηνία. Η μορφή αποτελέσματος εξαρτάται μόνο από τη μορφή ημερομηνίας συστήματος. Ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι με το excel είναι το "Date & Time" και συχνά αποθ
Επιλογή VBA

Επιλογή VBA

Στο VBA μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε εύρος κελιών ή μια ομάδα κελιών και να εκτελέσουμε διαφορετικά σετ λειτουργιών σε αυτά, η επιλογή είναι ένα αντικείμενο εύρους, επομένως χρησιμοποιούμε μέθοδο εύρους για να επιλέξουμε τα κελιά καθώς προσδιορίζει τα κελιά και ο κωδικός για την επιλογή των κελιών είναι «Επιλογή» εντολή, η σύνταξη που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή είναι εύρος (A1: B2). Επιλέξτε. Τι είναι η ιδιότητα επιλογής Excel VBA; Η επιλογή είναι η ιδιοκτησία που διατίθεται με το VBA. Μόλις επιλεγεί το εύρος των κελιών, πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, χρησιμοπο
Καθαρά έσοδα

Καθαρά έσοδα

Καθορισμός καθαρών προϊόντων Τα καθαρά έσοδα είναι το τελικό χρηματικό ποσό που δικαιούται να λάβει ένας πωλητής σε σχέση με τη διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου μείον όλα τα σχετικά έξοδα όπως προμήθεια, προμήθειες κ.λπ. που έχουν ήδη καταβληθεί και υπολογίζεται αφαιρώντας όλα τα κόστη πώλησης από η τιμή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν ο Α πουλήσει την οικιστική του ιδιοκτησ
Τα καλύτερα βιβλία GMAT

Τα καλύτερα βιβλία GMAT

Λίστα με τα κορυφαία 10 βιβλία προετοιμασίας GMAT Αν ονειρεύεστε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η είσοδος σε μια είσοδο GMAT μπορεί να σας ανοίξει πολλές πόρτες. Και μια εξαιρετική αφετηρία θα έβλεπε τα καλύτερα βιβλία προετοιμασίας για το GMAT. Παρακάτω είναι η λίστα των βιβλίων για την προετοιμασία GMAT - Ο επίσημος οδηγός για το πακέτο κριτικών GMAT + Τράπεζα ερωτήσεων + βίντεο  (Λήψη αυτού του βιβλίου) Πλήρες σετ GMA
Premium Risk Country

Premium Risk Country

Τι είναι το Country Risk Premium; Το Country Risk Premium ορίζεται ως η πρόσθετη απόδοση που αναμένεται από τον επενδυτή προκειμένου να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης σε ξένες αγορές σε σύγκριση με την εγχώρια χώρα. Η επένδυση σε ξένες χώρες έχει γίνει πιο κοινή τώρα από ό, τι στο παρελθόν. Ένας επενδυτής των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να θέλει να επενδύσε
Λειτουργία MODE Excel

Λειτουργία MODE Excel

Λειτουργία MODE στο Excel Η συνάρτηση MODE κατηγοριοποιείται ως στατιστικές συναρτήσεις στο Excel. Στο μαθηματικό όρο, το MODE επιστρέφει το MODE για ένα δεδομένο σύνολο δεδομένων. Η λειτουργία στο Excel επιστρέφει την πιο συχνά εμφανιζόμενη ή επαναλαμβανόμενη τιμή σε έναν πίνακα ή ένα εύρος δεδομένων. Τ
Πολλαπλές συναλλαγών

Πολλαπλές συναλλαγών

Τι είναι τα πολλαπλάσια συναλλαγών; Όταν μια εταιρεία αποτιμάται, μερικές φορές όλες οι αξίες που είναι απαραίτητες για μια εκτίμηση ταμειακών ροών δεν θα είναι διαθέσιμες και ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη για τον αναλυτή να πάρει μια συγκριτική εταιρεία, να ανακαλύψει το πολλαπλάσιο των χρηματοοικονομικών αξιών και να τις χρησιμοποιήσει στην ανάλυσή μας βρείτε τη σωστή μέτρηση ονομάζονται πολλαπλάσια συναλλαγών . Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι συγκρίνετε δύο εταιρείες - Εταιρεία Υ και Εταιρεία Ζ. Αυτή τη στιγμή, ως επενδυτής, γνωρίζετε μόνο την τιμή της μετοχής, τον αριθμό των μετοχών π
Μορφοποίηση αριθμών τηλεφώνου στο Excel

Μορφοποίηση αριθμών τηλεφώνου στο Excel

Πώς να μορφοποιήσετε αριθμούς τηλεφώνου στο Excel; Η μορφοποίηση του αριθμού τηλεφώνου στο excel σημαίνει αλλαγή της εμφάνισης ενός αριθμού τηλεφώνου χωρίς αλλαγή του ίδιου του αριθμού. Μας βοηθά να μετατρέψουμε τον αριθμό τηλεφώνου, ο οποίος είναι ευκολότερος στην ανάγνωση και κατανόηση. Υπάρχουν δύο τρόποι μορφοποίησης του αριθ
Διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών

Διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών

Τράπεζες ιδιωτικού τομέα έναντι τραπεζών δημόσιου τομέα Οι τράπεζες του ιδιωτικού τομέα και οι τράπεζες του δημόσιου τομέα διαφοροποιούνται κυρίως με βάση τα πρόσωπα που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών, όπου στην περίπτωση των τραπεζών του ιδιωτικού τομέα η πλειοψηφία των μετοχών κατέχεται από ιδιώτες και εταιρείες, ενώ στην περίπτωση των τράπεζες του δημόσιου τομέα, η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στην κυβέρνηση. Ο τραπεζικός κλάδος έχει αναπτυχθεί αλματωδώς τα τελευταία χρόνια και προσφέρει μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη ως επαγγελματίας. Ωστόσο, η εμπειρία συνεργασίας
Λογιστική καταχώρηση

Λογιστική καταχώρηση

Τι είναι η λογιστική καταχώριση; Μια λογιστική καταχώριση είναι η επίσημη καταγραφή όλων των συναλλαγών στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας όπου η χρέωση και η πίστωση καταγράφονται γενικά και είναι τρεις τύποι που περιλαμβάνουν καταχώριση συναλλαγής, προσαρμογή εισόδου και κλείσιμο καταχώρισης. Με απλά λόγια, μια λογιστική καταχώριση είναι μια επίσημη καταγραφή συναλλαγών όπου η χρέωση και η πίστωση των συναλλαγών καταγράφονται στο γενικό καθολικό. Είναι ένα γραπτό αρχείο μιας εμπορικής συναλλαγής. Τύποι λογιστικών καταχωρίσεων Υπάρχουν τ
Οριακό προϊόν κεφαλαίου

Οριακό προϊόν κεφαλαίου

Τι είναι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου; Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου αναφέρεται στη μεταβολή της παραγωγής που παράγεται από την εταιρεία όταν χρησιμοποιείται μια πρόσθετη μονάδα του κεφαλαίου, ενώ οι άλλες εισροές είναι σταθερές και παίζει σημαντικό ρόλο για τη διοίκηση της εταιρείας, επειδή η απόφαση σχετικά με τα διαφορετικά Οι επενδύσεις στην εταιρεία λαμβάνονται αφού συγκριθεί το οριακό προϊόν του κεφαλαίου που έφτασε με το αντίστοιχο κόστος κεφαλαίου. Οριακό προϊόν της φόρμουλας κεφαλαίου Ο τύπος για τον υπολογισμό του οριακού προϊόντος του κεφαλαίου έχει ως εξής: Marginal Product o
ΒΡΕΙΤΕ VBA

ΒΡΕΙΤΕ VBA

Εύρεση VBA Excel Όταν χρησιμοποιούμε το Find σε ένα κανονικό φύλλο εργασίας, πατάμε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + F και πληκτρολογούμε τα δεδομένα που πρέπει να βρούμε και αν δεν επιθυμούμε την τιμή πηγαίνουμε στον επόμενο αγώνα, εάν υπάρχουν πολλές τέτοιες αντιστοιχίες, είναι μια κουραστική εργασία, αλλά όταν χρησιμοποιούμε το FIND στο VBA κάνει τα καθήκοντα για εμάς και μας δίνει την ακριβή αντιστοίχιση και παίρνει τρία επιχειρήματα, το ένα είναι τι να βρούμε, πού να βρούμε και πού να κοιτάξουμε. Πριν προχωρήσουμε στο VBA και αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία εύρεσης σε μακροεντ