Κατηγορία: Βασικά στοιχεία χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης

Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση

Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση

Τι είναι το χρηματοοικονομικό μοντέλο; Το χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι μοντέλο χρηματοοικονομικής εκπροσώπησης της εταιρείας που δείχνει την οικονομική απόδοση της εταιρείας στο μέλλον χρησιμοποιώντας μοντέλα που αντιπροσωπεύουν την οικονομική κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες / συνθήκες και κινδύνους και παραδοχές του μέλλοντος που σχετίζονται με τη λήψη σημαντικών μελλοντικών αποφάσεων όπως αύξηση κεφαλαίου ή αποτίμηση επιχειρήσεων και ερμηνεία του αντικτύπου τους. Σύντομη επεξήγηση Η οικονομική μοντελοποίηση είτε δημιουργεί ένα μοντέλο από το μηδέν είτε προσπαθεί να
Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων

Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων

Τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν την πρόβλεψη των οικονομικών της εταιρείας βάσει της ιστορικής απόδοσής της καθώς και των μελλοντικών προσδοκιών τους με σκοπό τη χρήση τους για χρηματοοικονομική ανάλυση και οι πιο συνηθισμένοι τύποι χρηματοοικονομικών μοντέλων περιλαμβάνουν το μοντέλο έκπτωσης ταμειακών ροών (DCF), το μοντέλο Leveraged Buyout (LBO), συγκρίσιμο μοντέλο ανάλυσης εταιρείας και μοντέλο συγχωνεύσεων και εξαγορών. Εδώ είναι η λίστα των 4 κορυφαίων τύπων χρηματοοικονομικών μοντέλων Μοντέλο έκπτωσης μετρητών (D
Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στο Excel

Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στο Excel

Η οικονομική μοντελοποίηση στο Excel είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου που αντιπροσωπεύει μια συναλλαγή, λειτουργία, συγχώνευση, απόκτηση, χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μια αλλαγή σε μία μεταβλητή μπορεί να επηρεάσει την τελική απόδοση, ώστε να ληφθεί απόφαση για μία ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τι είναι η οικονομική μοντελοποίηση στο Excel; Η χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στο Excel είναι παντού στον ιστό και έχουν γραφτεί πολλά για την εκμάθηση της χρηματοοικονομικής μοντελοποίηση
Βιβλία χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης

Βιβλία χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης

Κορυφαία καλύτερα βιβλία χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης 1 - Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (MIT Press) 2 - Οικονομική ανάλυση και μοντελοποίηση με χρήση Excel και VBA 3 - Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στην πράξη: Ένας συνοπτικός οδηγός για ενδιάμεσο και προχωρημένο επίπεδο 4 - Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και αποτίμηση: Ένας πρακτικός οδηγός για την επενδυτική τραπεζική και τα ιδιωτικά κεφάλαια 5 - Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επιχειρηματίες: Ανάπτυξη μοντέλων Excel για αύξηση κεφαλαίου, αύξηση ροής μετρητών, βελτίωση λειτουργιών, σχέδια έργων και
Ερωτήσεις συνέντευξης χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης (με απαντήσεις)

Ερωτήσεις συνέντευξης χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης (με απαντήσεις)

Κορυφαίες 20 ερωτήσεις συνέντευξης χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Αν ψάχνετε για δουλειά που σχετίζεται με τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, πρέπει να προετοιμαστείτε για τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Τώρα, κάθε συνέντευξη είναι διαφορετική και το πεδίο εφαρμογής μιας θέσης εργασίας είναι επίσης διαφορετικό. Ακόμα, μπορούμε να εντοπίσουμε τις 20 ερωτήσεις συνέντευξης χρηματοοι
Πρότυπα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης

Πρότυπα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης

Πρότυπα Excel οικονομικής μοντελοποίησης Το Financial Modeling ορίζεται ως η πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών θεμελιωδών στοιχείων της εταιρείας με βάση το παρελθόν της καθώς και το αναμενόμενο μέλλον. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν 11 πρότυπα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Alibaba IPO, Box IPO Model, Colgate F