Πλήρης μορφή MICR (Ορισμός) | Πώς λειτουργεί το MICR;

Πλήρης μορφή αναγνώρισης χαρακτήρα μαγνητικού μελανιού

Η πλήρης μορφή του MICR είναι η αναγνώριση χαρακτήρων μαγνητικού μελανιού. Είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χαρακτήρων με τη βοήθεια ενός ειδικού μελανιού καθώς και χαρακτήρων ή με άλλα λόγια, μπορεί να νοηθεί ως τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον σκοπό της επαλήθευσης της πρωτοτυπίας και της αυθεντικότητας των φυσικών εγγράφων (ειδικά επιταγή) και χρησιμοποιείται κυρίως από τραπεζικά ιδρύματα.

Πώς λειτουργεί η τεχνική MICR;

Το MICR βοηθά στην κωδικοποίηση των αριθμών που αναφέρονται στο μαγνητικό μελάνι που εμφανίζεται στη βάση ενός ελέγχου. Η τεχνική MICR λειτουργεί μεταβιβάζοντας ένα φυσικό έγγραφο, όπως έναν έλεγχο που περιέχει μαγνητικό μελάνι που πρέπει να διαβαστεί με τη βοήθεια ενός μηχανήματος που μπορεί να μαγνητίσει τη μελάνη σε αυτό το έγγραφο και μετά να μεταφράσει τις μαγνητικές πληροφορίες σε χαρακτήρες. Ένας εκτυπωτής λέιζερ χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του μαγνητικού μελανιού και αυτός δεν είναι κανονικός εκτυπωτής. Ο εκτυπωτής λέιζερ που χρησιμοποιείται για το MICR δέχεται γραφίτη μαγνητικής μελάνης και αναγνώρισης χαρακτήρων.

Πώς δημιουργείται ένας κωδικός MICR;

Ένας κωδικός αναγνώρισης μαγνητικού μελανιού και χαρακτήρα είναι ένας 9ψήφιος αριθμός. Τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού MICR χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του κώδικα πόλης. Τα επόμενα 3 ψηφία αντιπροσωπεύουν τον τραπεζικό κωδικό και τα τρία τελευταία ψηφία σημαίνουν τον κωδικό ενός συγκεκριμένου υποκαταστήματος μιας τράπεζας. Ο κωδικός αναγνώρισης μαγνητικών μελανιών και χαρακτήρων, δημιουργείται, συνεπώς, λαμβάνοντας τον κωδικό πόλης, τον τραπεζικό κωδικό και τον κωδικό υποκαταστήματος. Ο κωδικός τράπεζας διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα και ο κωδικός υποκαταστήματος διαφέρει από κλάδο σε κλάδο. Ο κωδικός υποκαταστήματος μιας τράπεζας δεν είναι ο ίδιος για όλους. Έτσι, εάν ο κωδικός μιας συγκεκριμένης πόλης 333, ο κωδικός αυτής της τράπεζας είναι 666 και ο κωδικός υποκαταστήματός του είναι 999, τότε ο κωδικός MICR για τον ίδιο θα ήταν 333666999.

Χαρακτηριστικά

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Magnetic Ink and Character Recognition είναι ότι βελτιώνει την ασφάλεια και ελαχιστοποιεί τις απώλειες που προκαλούνται ως αποτέλεσμα λίγων εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως phishing, social engineering, hacking κ.λπ. Είναι μια τεχνολογία αναγνώρισης χαρακτήρων που χρησιμοποιείται κυρίως από τις τράπεζες για απλοποίηση και διευκόλυνση των διαδικασιών και εκκαθάριση επιταγών και άλλων φυσικών εγγράφων. Το Magnetic Ink and Character Recognition χρησιμοποιεί ειδικό μαγνητικό μελάνι και χαρακτήρες. Το Magnetic Ink and Character Recognition είναι απόλυτα ασφαλές, αξιόπιστο, γρήγορο και εξοικονομεί χειροκίνητη προσπάθεια.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το MICR;

Η αναγνώριση μαγνητικών μελανιών και χαρακτήρων είναι υποχρεωτική για χρήση με σκοπό την κατάθεση διαφόρων ειδών μορφών χρηματοοικονομικής συναλλαγής όπως φόρμα SIP, φόρμα επένδυσης ή ακόμη και για μεταφορά χρημάτων. Το MICR πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της πρωτοτυπίας των φυσικών εγγράφων, όπως επιταγές. Το MICR πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη των πιθανών ανθρώπινων σφαλμάτων και την έναρξη ταχύτερων συναλλαγών που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε περίπτωση χειροκίνητης επεξεργασίας. Το MICR παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και αυτό εξαλείφει την παραμικρή πιθανότητα πλαστογράφησης των εγγράφων. Τα τραπεζικά ιδρύματα χρησιμοποιούν το MICR με σκοπό την επαλήθευση της εγκυρότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας των εξουσιοδοτημένων επιταγών.

Διαφορά μεταξύ MICR και IFSC Code

Το MICR σημαίνει Magnetic Ink and Character Recognition, ενώ ο κωδικός IFSC σημαίνει Indian Financial System Code. Το MICR είναι ένας εννιαψήφιος κωδικός που βοηθά στη μοναδική αναγνώριση της συμμετέχουσας τράπεζας και υποκαταστήματος σε ένα ECS (Ηλεκτρονικό Σύστημα Εκκαθάρισης), ενώ το IFSC χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό υποκαταστημάτων τραπεζών που λειτουργεί εντός του δικτύου NEFT (National Electronic Funds Transfer) από Κεντρική Τράπεζα. Τα πρώτα 3 ψηφία του κωδικού MICR αντιπροσωπεύουν τον κωδικό πόλης και αυτά ευθυγραμμίζονται με τον ταχυδρομικό κώδικα. Τα επόμενα 3 ψηφία του κωδικού MICR σημαίνουν τον τραπεζικό κωδικό και τα 3 τελευταία ψηφία σημαίνουν τον κωδικό υποκαταστήματος. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία του κώδικα IFSC επισημαίνουν την τράπεζα, ενώ οι επόμενοι έξι χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν τις λεπτομέρειες του υποκαταστήματος. Ο τελευταίος χαρακτήρας παρουσιάζεται ως μηδέν.

Πώς ο κωδικός MICR κάνει την επεξεργασία ελέγχου πιο γρήγορη;

Το MICR εξαλείφει τον κίνδυνο απάτης και σφαλμάτων. Το MICR βοηθά ακόμη και στην επεξεργασία των ελέγχων γρηγορότερα, καθώς γίνεται ψηφιακά και όχι χειροκίνητα. Ο κωδικός MICR τυπώνεται στον έλεγχο με ένα πολύ μοναδικό και ασυνήθιστο μαγνητικό μελάνι. Αυτό το μαγνητικό μελάνι είναι κατασκευασμένο με οξείδιο του σιδήρου και έχει ένα μαγνητικό υλικό που το καθιστά εντελώς αναγνώσιμο από μηχανή και 100 τοις εκατό από λάθος.

Στο MICR, το μηχάνημα διαλογής ελέγχου ή μια μηχανή ανάγνωσης διαβάζει τον εισαγόμενο έλεγχο και βοηθά στον προσδιορισμό του ονόματος υποκαταστήματος στο οποίο ανήκει πραγματικά ο έλεγχος και στη συνέχεια ενεργοποιεί τη διαδικασία αυτόματης εκκαθάρισης. Αυτό καθιστά την ορατότητα του κωδικού MICR εντελώς σαφή για τη μηχανή ανάγνωσης ελέγχου ή τη μηχανή ταξινόμησης. Εάν ο κωδικός μαγνητικής μελάνης και αναγνώρισης χαρακτήρων δεν είναι ορατός για κάποιο ή για τον άλλο λόγο, τότε, η μηχανή ανάγνωσης ελέγχου ή η μηχανή ταξινόμησης μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το ίδιο.

Όλα τα υποκαταστήματα τραπεζών είναι ενεργοποιημένα με κωδικό MICR που σημαίνει ότι η επεξεργασία των επιταγών θα είναι ταχύτερη σε όλα αυτά.

συμπέρασμα

Ο κωδικός MICR είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χαρακτήρων από βιομηχανίες όπως οι τραπεζικές, αεροπορικές εταιρείες κ.λπ. για την απλοποίηση της επεξεργασίας επιταγών και άλλων εγγράφων. Η κωδικοποίηση MICR (ονομάζεται επίσης γραμμή MICR) τοποθετείται στο κάτω μέρος της επιταγής και άλλα έγγραφα και συνήθως αποτελείται από έναν τραπεζικό κωδικό, έναν δείκτη τύπου εγγράφου, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ένα ποσό επιταγής, έναν αριθμό επιταγής και μια ένδειξη ελέγχου . Το Magnetic Ink and Character Recognition προσφέρει μια μέθοδο που είναι γρήγορη και αξιόπιστη όταν πρόκειται για σάρωση και επεξεργασία πληροφοριών που υπάρχουν σε φυσικά έγγραφα (ειδικά έλεγχοι). Χρησιμοποιείται κυρίως από τράπεζες. Το MICR χρησιμοποιείται για την καταγραφή και περιγραφή της λειτουργικότητας του MICR. Η αναγνώριση μαγνητικών μελανιών και χαρακτήρων μειώνει επίσης τη φυσική γραφειοκρατία σε σχέση με τις διαδικασίες εκκαθάρισης.Ο κωδικός MICR παρέχεται στη βάση μιας επιταγής.

Το MICR δεν πρέπει να συγχέεται με τον κώδικα IFSC. Και οι δύο αυτοί κωδικοί διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found