Διευθύνων Σύμβουλος vs Πρόεδρος | Κορυφαίες 14 καλύτερες διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (διευθύνων σύμβουλος) βρίσκεται στην πιο ανώτερη εκτελεστική θέση σε έναν οργανισμό (ως επί το πλείστον μια οντότητα με ξεχωριστή νομική ύπαρξη), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τον οργανισμό και για την εποπτεία κάθε δραστηριότητας ως προς το εάν εκτελείται Σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται ενώ από την άλλη πλευρά, ένας Πρόεδρος μιας εταιρείας αναφέρεται στο άτομο που είναι ηγέτης ενός συγκεκριμένου τμήματος ή ενός κρίσιμου τομέα σε μια εταιρεία αντί του ηγέτη ολόκληρης της εταιρείας.

Ποιος είναι CEO;

Το ανώτατο στέλεχος μιας εταιρείας είναι Διευθύνων Σύμβουλος (Chief Executive Officer). Οι κύριες ευθύνες τους είναι η λήψη εταιρικών αποφάσεων, η φροντίδα των συνολικών λειτουργιών και των πόρων της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί πάντα ως το κύριο σημείο επικοινωνίας μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και των εταιρικών δραστηριοτήτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει επίσης μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο

Ο ρόλος και οι ευθύνες του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι σταθερές αγορά διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία ανάλογα με το μέγεθος και τη συνολική δομή.

Ποιος είναι Πρόεδρος;

Ο Πρόεδρος θεωρείται κυρίως ως ηγέτης του οργανισμού. Η σχέση μεταξύ CEO και President διαφέρει ανάλογα με τη δομή του οργανισμού. Ο ρόλος του Προέδρου καθορίζεται χαλαρά. Οι εξουσίες του Προέδρου ποικίλλουν πολύ σε διαφορετικές εταιρείες και αυτές οι εξουσίες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη μόνο από το νόμο

Σε έναν οργανισμό εκτός από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις στρατηγικές, το ανθρώπινο δυναμικό καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες και αγωνίζεται για την πρόοδο του οργανισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος είναι οι δύο βασικοί άνθρωποι που κατέχουν την ισχυρότερη θέση στον οργανισμό

Διευθύνων Σύμβουλος vs Πρόεδρος Infographics

Βασικές διαφορές

  • Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο πιο ανώτερος υπάλληλος σε οποιονδήποτε οργανισμό, ενώ ο Πρόεδρος είναι δευτερεύων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ ο πρόεδρος είναι υπόλογος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι μέτοχοι είναι οι απόλυτοι ιδιοκτήτες της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπόλογο στους μετόχους
  • Ο Πρόεδρος εξετάζει τα πράγματα σε μικροεπίπεδο και είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό βραχυπρόθεσμων στόχων. Είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό των τακτικών επιχειρησιακών λειτουργιών, της εφοδιαστικής και της διαχείρισης των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να εξετάσει τα πράγματα από τη μακροοικονομική προοπτική και να έχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Η δουλειά του είναι να διατυπώσει σχέδια, να προβλέψει ανάπτυξη και στρατηγικές για το μέλλον των εταιρειών. Σε μικρούς οργανισμούς, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την ανάληψη ευθύνης τόσο για τις μικρο-όσο και για τις μακροοικονομικές προοπτικές
  • Πρωταρχικός στόχος του CEO είναι να μεγιστοποιήσει τον πλούτο μιας εταιρείας που θα τον βοηθήσει να χτίσει την κληρονομιά και την καλή θέληση για την οργάνωσή του. Στην περίπτωση μιας δημόσιας εταιρείας, αυτοί οι παράγοντες συγχρονίζονται στις αποδόσεις των τιμών της μετοχής της εταιρείας. Όπως συζητήθηκε νωρίτερα, ο στόχος των Προέδρων είναι βραχυπρόθεσμος και ως εκ τούτου το πρωταρχικό του κίνητρο είναι η μεγιστοποίηση κερδών από έτος σε έτος
  • Ο Διευθύνων Σύμβουλος φροντίζει τα σχέδια και ο Πρόεδρος φροντίζει την εκτέλεση
  • Το σύνθημα του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι «Κάνει τα σωστά πράγματα» ενώ ο Πρόεδρος του Μότο «Κάνει τα πράγματα σωστά». Ο Πρόεδρος αγωνίζεται για αποτελεσματικότητα ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος προσπαθεί για αποτελεσματικότητα
  • Η επιτυχία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι ουσιαστική οργανωτική, ενώ για τον Πρόεδρο είναι οργανωτική ανάπτυξη
  • Η κληρονομιά που επιτεύχθηκε είναι ο τρόπος μέτρησης της απόδοσης του CEO, ενώ η απόδοση της εταιρείας είναι ο τρόπος μέτρησης της εργασίας των Προέδρων

Συγκριτικός Πίνακας

Λεπτομέρειες Διευθύνων Σύμβουλος Πρόεδρος
Σειρά κατάταξης Ο Διευθύνων Σύμβουλος θεωρείται ότι έχει την υψηλότερη κατάταξη στον οργανισμό Ο Πρόεδρος είναι δεύτερος υπεύθυνος και ακριβώς κάτω από τον CEO
Ρόλος Μπορούμε να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος υπόσχεται στην εταιρεία και θέτει το μακροπρόθεσμο όραμα Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή του οράματος σε πραγματικότητα με αποτελεσματική εκτέλεση και τήρηση της υπόσχεσης
Λειτουργία Διαχείριση λειτουργίας, διαμόρφωση στρατηγικής Οικονομική διαχείριση και αποτελεσματική εκτέλεση της στρατηγικής
Υπεύθυνος αναφοράς Διοικητικό συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος και Διοικητικό Συμβούλιο
Άλλες ευθύνες Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως Πρόεδρος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μπορεί να λειτουργήσει ως Διευθύνων Σύμβουλος
Υφιστάμενος Πρόεδρος, CFO, CSO, CAO Ανώτατο επίπεδο διοίκησης, Αντιπρόεδροι
Επίπεδο απόφασης Συμμετέχουν περισσότερο σε αποφάσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο Συμμετέχει σε αποφάσεις μικροεπιπέδου, με μεγαλύτερη συμμετοχή στους εργαζομένους
Κάθισμα στο Διοικητικό Συμβούλιο Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει μόνιμη έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος μπορεί να έχει ή όχι έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο
Βασικά καθήκοντα Ο Διευθύνων Σύμβουλος διασφαλίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις πληροφορίες, ανιχνεύει το περιβάλλον για ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης. Ορίζουν προϋπολογισμούς, κάνουν τον οργανισμό να εστιάζει στη σωστή κατεύθυνση, χτίζουν μια κατάλληλη κουλτούρα και καθοδηγούν την ομάδα Κυρίως το έργο των Προέδρων περιλαμβάνει την υλοποίηση στόχων, στρατηγικών μάρκετινγκ, φροντίδας πωλήσεων, έρευνας και ανάπτυξης. Τα βασικά καθήκοντα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, το σχεδιασμό και το πλαίσιο και τη διαμόρφωση του μέλλοντος της επιχείρησης
Μέτρηση της επιτυχίας Η επιτυχία ενός Διευθύνοντος Συμβούλου μετράται από το πώς η εταιρεία αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μέσω καινοτομιών. Η απόδοση των CEOs μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας μετρήσεις όπως κέρδη ανά μετοχή, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, αύξηση εσόδων, αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών. Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι δημόσια εισηγμένη, τότε η απόδοση των μετοχών με την πάροδο του χρόνου είναι το απόλυτο μέτρο της επιτυχίας της απόδοσης ενός CEO Ο Πρόεδρος είναι ο διάδοχος του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η απόδοση του Προέδρου είναι κρίσιμη για τη σχέση του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το πιο δύσκολο μέρος για τον Πρόεδρο είναι μια οργανωτική σχέση. Η απόδοση των Προέδρων μπορεί να μετρηθεί από το κενό εκτέλεσης, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των υποσχέσεων που έθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και της πραγματικής εκτέλεσης σε τόπους
Προοπτική Συνήθως, η προοπτική του CEO είναι μακροπρόθεσμη Η προοπτική του Προέδρου είναι μακροπρόθεσμη
Πρωταρχική εστίαση Το κύριο επίκεντρο είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου Το κύριο επίκεντρο είναι η μεγιστοποίηση κερδών
Παράγοντας προσπάθειας Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα
Τελικό αποτέλεσμα Δημιουργία μιας ισχυρής κληρονομιάς Έχοντας μια ισχυρή απόδοση

συμπέρασμα

Εξετάζοντας τα παραπάνω σημεία, η διαφορά μεταξύ των ρόλων και των ευθυνών του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου μπορεί να είναι αρκετά σαφής, αυτές οι διαφορές ισχύουν ειδικά για μεγάλους οργανισμούς. Σε μικρούς οργανισμούς που δεν διαθέτουν λογιστική οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, είναι πιθανό και οι δύο αυτοί ρόλοι να εκτελούνται από ένα άτομο.

Αυτοί οι ρόλοι ενδέχεται να διαφέρουν ως προς την εστίαση, τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης, τη γνώση, τη δεξιότητα, το όραμα, την άποψη κ.λπ. αλλά ο απώτερος στόχος και των δύο αυτών ρόλων είναι η ανάπτυξη και η επιτυχία της εταιρείας