Πλήρης μορφή NIFTY (National Stack Exchange Fifty) | Υπολογισμός

Πλήρης μορφή NIFTY - National Stack Exchange Fifty

Η πλήρης μορφή του NIFTY είναι το National Stack Exchange Fifty. Το NIFTY είναι ο εξέχων δείκτης αναφοράς του NSE (Εθνικό Χρηματιστήριο Αξιών) που αποτελείται από μετοχές των 50 διαφορετικών εταιρειών από διαφορετικούς διαφοροποιημένους τομείς της οικονομίας, όπου η αποτίμηση του NIFTY καθορίζεται με βάση την απόδοση αυτών των μετοχών και ανήκει καθώς και τη διαχείριση από τους δείκτες NSE περιορισμένη.

Πώς υπολογίζεται το NIFTY;

Για τον υπολογισμό του NIFTY, χρησιμοποιείται η μέθοδος σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης της αγοράς με ελεύθερο float, δηλαδή, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας με ελεύθερο float λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη και την εκχώρηση βαρών στα αποθέματα του δείκτη. Ακολουθούν τα βήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό NIFTY.

 • Για τον υπολογισμό της αξίας του National Stack Exchange Fifty, πρώτα η κεφαλαιοποίηση της αγοράς θα καθοριστεί πολλαπλασιάζοντας τις μετοχές που εκκρεμούν με τις τρέχουσες τιμές όλων των εταιρειών στο NIFTY.
 • Μετά από αυτό, η κεφαλαιοποίηση της ελεύθερης αγοράς θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την κεφαλαιοποίηση της αγοράς κάθε εταιρείας με τον επενδυτικό συντελεστή βαρύτητας (IWF) όπου η IWF αναφέρεται στη μονάδα του κυμαινόμενου αποθέματος της εταιρείας όταν εκφράζεται με βάση τον αριθμό των μετοχών που είναι διαθέσιμο για σκοπούς διαπραγμάτευσης.
 • Για την κατοχή κυμαινόμενων αποθεμάτων προωθητών ή ομάδων φορέων προώθησης, τα στρατηγικά μερίδια των εταιρικών φορέων, οι μετοχές στην κατηγορία σύνδεσης, οι συμμετοχές, οι ΑΞΕ, οι συμμετοχές της κυβέρνησης ως στρατηγικοί επενδυτές και τα καταπιστεύματα κοινωνικής πρόνοιας των εργαζομένων εξαιρούνται από τον αριθμό μετοχές που είναι διαθέσιμες για σκοπούς διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια, η κεφαλαιοποίηση όλων των μετοχών θα προστεθεί μαζί
 • Μετά τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης της ελεύθερης αγοράς, θα ληφθούν τα βασικά κεφάλαια αγοράς και ο δείκτης βάσης όπου το βασικό κεφάλαιο αγοράς είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του έτους βάσης και η τιμή του βασικού δείκτη διατηρείται στα 1000.
 • Τέλος, η τιμή ευρετηρίου θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο:
Τιμή δείκτη = (Τρέχουσα αξία αγοράς / Βασικό κεφάλαιο αγοράς) * Βασική τιμή δείκτη

Χρήση του NIFTY

Το NIFTY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους διαφορετικούς σκοπούς. Τα παρακάτω είναι μερικές από τις χρήσεις του εθνικού stack stack 50:

 • Χαρτοφυλάκια ταμείου συγκριτικής αξιολόγησης
 • Έναρξη των κεφαλαίων ευρετηρίου
 • Παράγωγα βάσει ευρετηρίου

Διαφορά μεταξύ NIFTY και SENSEX

Τα ακόλουθα είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ NIFTY και NSE:

 • Το NIFTY σημαίνει το National Stack Exchange Fifty ενώ το SENSEX σημαίνει το Ευαισθησία Δείκτης.
 • Το Nifty είναι ο δείκτης αναφοράς του NSE που αποτελείται από 50 εταιρείες που διαπραγματεύονται πιο ενεργά στο Εθνικό Χρηματιστήριο, ενώ το SENSEX είναι ο δείκτης αναφοράς της ΣΕΒ και είναι οι δείκτες χρηματιστηρίου που αποτελούνται από τις 30 καθιερωμένες και οικονομικά υγιείς εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Βομβάης.

Πλεονεκτήματα

Τα ακόλουθα είναι τα οφέλη του National Stack Exchange Fifty:

 • Είναι ένας από τους υψηλότερους δείκτες χρηματιστηριακού χρηματιστηρίου στο μέλλον καθώς και στην κατηγορία επιλογών που σημαίνει ότι οι συναλλαγές μπορούν εύκολα να εισέλθουν και να πάρουν την έξοδο από τις θέσεις τους.
 •  Η ευελιξία του καθώς αυτή η επιλογή μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί μεταξύ των διαφόρων σειρών στρατηγικών, όπως από πολύ συντηρητικές έως επιλογές που έχουν υψηλότερους κινδύνους.
 • Δεν είναι δυνατό να το χειριστείτε καθώς μεγάλος αριθμός παικτών εμπλέκονται και στις δύο πλευρές των συναλλαγών. Επιπλέον, το επίπεδο του National Stack Exchange Fifty καθορίζεται με βάση 50 μετοχές, οπότε γενικά δεν είναι δυνατή η χειραγώγηση τέτοιων μεγάλων συνδυασμών.
 • Η πτώση του NIFTY γενικά δεν υπερβαίνει το 5% σε μία ημέρα, καθώς η NIFTY αποτελείται από 50 μετοχές, οπότε ο αντίκτυπος της πτώσης της ενιαίας τιμής μετοχών δεν επηρεάζει το NIFTY στο σύνολό του, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ότι το απόθεμα μπορεί να μειωθεί κατά 20-40% σε μία μέρα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια απώλεια για τον επενδυτή.
 • Εάν ο επενδυτής επενδύει σε μεμονωμένο απόθεμα, τότε ο επενδυτής πρέπει να ελέγξει στενά τα οικονομικά της εταιρείας, αλλά στην περίπτωση της NIFTY δεν χρειάζεται να ελέγξετε οικονομικές καταστάσεις, απαιτείται μόνο η καλή γνώση της τεχνικής ανάλυσης για συναλλαγές στο NIFTY.

Μειονεκτήματα

Τα ακόλουθα είναι τα μειονεκτήματα του National Stack Exchange Fifty:

 • Εάν το άτομο είναι υπεύθυνο για την ανάληψη κινδύνων, τότε η διαπραγμάτευση σε αυτό δεν είναι καλή επιλογή, διότι τις περισσότερες φορές μπαίνει καλά μέσα σε ένα εύρος συναλλαγών καθώς περιλαμβάνει τόσο τους κερδισμένους όσο και τις χαλαρότερες μετοχές, αλλά μεμονωμένες μετοχές της εταιρείας συνεχίζουν να αυξάνονται χωρίς οποιοδήποτε εύρος συναλλαγών, μερικές φορές ακόμη και όταν η αγορά βρίσκεται σε πτωτική κατάσταση. Έτσι, η διαπραγμάτευση στο άτομο NIFTY ίσως χρειαστεί να ξεχάσει την καλή απόδοση που θα μπορούσε να είχε κερδίσει με διαπραγμάτευση σε μεμονωμένες μετοχές.
 • Η διαπραγμάτευση στο National Stack Exchange Πενήντα μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τις επιλογές μόνο έτσι, το άτομο που έχει τη μακροπρόθεσμη άποψη ή τις προσδοκίες από την αγορά δεν μπορεί να ασχοληθεί με το NIFTY. Αυτό συμβαίνει διότι στην περίπτωση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προαίρεσης σε συμβόλαια μόνο εντός του μήνα.
 • Οι μετοχές που θεωρούνται στον δείκτη του NIFTY είναι μόνο οι μετοχές μεγάλου κεφαλαίου και δεν λαμβάνουν υπόψη τις μετοχές μεσαίου κεφαλαίου καθώς και τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης που δίνουν καλές ευκαιρίες στους επενδυτές που διαπραγματεύονται έξυπνα καθώς υπάρχει μια μεγάλη επίπεδο διακυμάνσεων σε περίπτωση αποθεμάτων μεσαίου κεφαλαίου και αποθεμάτων μικρού κεφαλαίου.

συμπέρασμα

Είναι η συντομογραφία που χρησιμοποιείται για το National Stack Exchange Fifty. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το National Stack Exchange Fifty είναι ο δείκτης αναφοράς του NSE που αποτελείται από 50 εταιρείες που διαπραγματεύονται πιο ενεργά στο Εθνικό Χρηματιστήριο. Η διαχείριση του δείκτη National Stack Exchange Fifty γίνεται από την NSE Indices Limited, η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή ως Ινδία index services & products limited. Καθώς το NIFTY αποτελείται από τα αποθέματα των διαφόρων εταιρειών από διαφοροποιημένους τομείς της οικονομίας, η διαπραγμάτευση σε NIFTY παρέχει την ευκαιρία να επενδύσει στην αντιστάθμιση της θέσης της με αποδοτικό και αποδοτικό τρόπο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found