Δασμός έναντι δασμολογίου | Κορυφαίες 6 καλύτερες διαφορές (με τα γραφήματα)

Η βασική διαφορά μεταξύ του δασμού έναντι του δασμολογίου είναι ότι ο δασμός είναι ο φόρος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που κατασκευάζονται και πωλούνται εντός μιας χώρας, καθώς και στα αγαθά και τις υπηρεσίες που εισάγονται από άλλη χώρα, ενώ, το τιμολόγιο επιβάλλεται από την κυβέρνηση μόνο στα αγαθά ή τις υπηρεσίες που εισάγονται μεταξύ διαφορετικών χωρών για την προστασία των δραστηριοτήτων των εγχώριων κατασκευαστών και προμηθευτών μειώνοντας το επίπεδο ανταγωνισμού.

Διαφορά μεταξύ δασμού και τιμολογίου

Και οι δύο δασμοί έναντι των τιμολογίων είναι διαφορετικές μορφές φόρων. Οι δασμοί είναι οι φόροι που επιβάλλει η κυβέρνηση στα εμπορεύματα που εισάγονται από άλλη χώρα. Αντιθέτως, οι δασμοί είναι φόροι που επιβάλλονται στον καταναλωτή για εισαγόμενα αγαθά, τοπικά αγαθά και επίσης για ενδοκρατικές συναλλαγές.

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε λεπτομερώς τις διαφορές μεταξύ δασμών και δασμών.

Τι είναι το τιμολόγιο;

Οι δασμοί είναι φόροι που επιβάλλονται από την κυβέρνηση στα εμπορεύματα που εισάγονται από διαφορετική χώρα. Εάν η κυβέρνηση επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά, οι τιμές αυτής της υπεραξίας αυξάνονται στην εγχώρια αγορά. Ως αποτέλεσμα της επιβολής δασμών σε ένα αγαθό, η ποσότητα αυτού του αγαθού που εισάγεται από τη διεθνή αγορά θα μειωθεί και η προσφορά αυτής της υπεραξίας θα αυξηθεί στην εγχώρια αγορά.

  • Οι δασμοί είναι δύο τύπων ο ένας είναι δασμός εισαγωγής και ο άλλος δασμός εξαγωγής. Ο δασμός που επιβάλλεται στα εισαγόμενα αγαθά είναι ο δασμός εισαγωγής. Ομοίως, ο δασμός που επιβάλλεται στα εξαγωγικά αγαθά είναι γνωστός ως δασμός εξαγωγής. Ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση επιβάλλει δασμούς εισαγωγής ή εξαγωγής είναι ότι αυξάνει τα έσοδα της κυβέρνησης όσον αφορά την είσπραξη δασμών.
  • Στο σύντομο αποτέλεσμα της επιβολής δασμών, οι ξένοι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς χάνουν, οι εγχώριοι παραγωγοί κερδίζουν και η κυβέρνηση κερδίζει από το ποσό των δασμολογικών εσόδων.

Τι είναι το καθήκον;

Ο δασμός είναι ένας άλλος τύπος φόρου που επιβάλλεται από την κυβέρνηση στα εμπορεύματα που εισάγονται στην εγχώρια χώρα. Αυτός ο δασμός είναι ευρέως γνωστός ως εισαγωγικός δασμός. Επιβάλλεται επίσης δασμός στα προϊόντα που κατασκευάζονται στη χώρα.

  • Αν και λιγότερο συχνός όσον αφορά τον αριθμό των καλυπτόμενων εμπορευμάτων, επιβάλλεται επίσης δασμός και σε ορισμένα προϊόντα εξαγωγής. Αυτός ο τύπος δασμού είναι ευρέως γνωστός ως εξαγωγικός δασμός.
  • Σε αντίθεση με τα τιμολόγια, οι δασμοί είναι έμμεσοι και θεωρούνται έμμεσοι φόροι.
  • Ένας δασμός θεωρείται έμμεσος φόρος επειδή είναι κάπως παρόμοιος με τον φόρο καταναλωτή. Η κυβέρνηση επιβάλλει δασμό στον καταναλωτή που θα εισαγάγει το συγκεκριμένο προϊόν από μια διεθνή χώρα στην εγχώρια χώρα.
  • Οι λίγες κατηγορίες δημοφιλών δασμών είναι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και οι τελωνειακοί δασμοί. Ο εισαγωγικός δασμός που επιβάλλεται στα εμπορεύματα που εισάγονται από ξένη γη είναι γνωστός ως δασμός. Το είδος του φόρου που επιβάλλεται στα προϊόντα που κατασκευάζονται και αποτελούν μέρος της ενδογενούς συναλλαγής είναι γνωστό ως ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Δασμός έναντι δασμολογίου - Infographics

Εδώ σας παρέχουμε τις κορυφαίες 5 διαφορές μεταξύ δασμού έναντι τιμολογίου.

Διαφορά μεταξύ δασμών και τιμολογίων

Ας δούμε τώρα τη διαφορά μεταξύ κεφαλαίων και δασμών.

Βάση - δασμός έναντι τιμολογίου Καθήκον Δασμολόγιο
Ορισμός Ο δασμός είναι ένας είδος έμμεσος φόρος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση στον καταναλωτή και επιβάλλεται τόσο σε αγαθά που εισάγονται όσο και σε προϊόντα που κατασκευάζονται τοπικά και αποτελούν μέρος μιας ενδογενούς συναλλαγής. Οι δασμοί είναι φόροι που επιβάλλονται από την κυβέρνηση στα εμπορεύματα που εισάγονται από διαφορετική χώρα.
Φύση Οι δασμοί είναι παρόμοιοι με τους έμμεσους φόρους και επιβάλλονται στους καταναλωτές. Ο δασμός είναι επίσης ευρέως γνωστός ως φόρος καταναλωτή. Οι δασμοί είναι παρόμοιοι με τους άμεσους φόρους που επιβάλλονται στα εισαγόμενα και εξαγόμενα αγαθά.
Τύποι Το είδος του δημοφιλούς καθήκοντος είναι συναρπαστικοί δασμοί και δασμοί. Οι δασμοί μπορούν να εισάγουν δασμούς ή να εξάγουν δασμούς βάσει του δασμού που επιβάλλεται στα εισαγόμενα αγαθά ή στα εξαγόμενα αγαθά.
Καλυμμένα προϊόντα Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων είναι γνωστοί ως δασμοί. Ο δασμός επί αγαθών που κατασκευάζονται στην εγχώρια αγορά και αποτελεί μέρος μιας ενδογενούς συναλλαγής είναι γνωστός ως ειδικός φόρος κατανάλωσης. Οι δασμοί επιβάλλονται σε αγαθά που εισάγονται ή εξάγονται από τους κατασκευαστές μιας χώρας σε μια διεθνή χώρα.
Δευτερεύουσες χρήσεις Οι άλλες χρήσεις δασμών περιλαμβάνουν εισαγωγικούς δασμούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κληρονομικούς ή θανάτους, και δασμούς σφραγίδων. Οι άλλες χρήσεις του τιμολογίου περιλαμβάνουν έναν γενικό κατάλογο τιμών.

συμπέρασμα

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι φόρων που επιβάλλει η κυβέρνηση στους πολίτες της ή στους υπηκόους άλλων χωρών. Και οι δύο λέξεις τιμολόγιο έναντι δασμών αναφέρονται σε επιβληθέντες φόρους. Η χρήση αυτών των όρων είναι συχνά στη θέση του άλλου, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή διαφοράς μεταξύ των δύο όρων.

Οι δασμοί είναι άμεσοι φόροι, ενώ οι δασμοί είναι έμμεσοι φόροι. Η επιβολή τιμολογίων γίνεται στα αγαθά, όπου οι δασμοί επιβάλλονται στους καταναλωτές. Οι δασμοί μπορούν να είναι δύο τύπων - δασμοί εισαγωγής και δασμοί εξαγωγής. Οι δασμοί, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους τελωνειακούς δασμούς.

Η κυβέρνηση επιβάλλει δασμούς και δασμούς διότι αυξάνει τα έσοδα της κυβέρνησης όσον αφορά την είσπραξη φόρων. Στο σύντομο αποτέλεσμα της επιβολής δασμών και δασμών σε αγαθά που εισάγονται ή εξάγονται, οι ξένοι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς χάνουν, οι εγχώριοι παραγωγοί κερδίζουν και η κυβέρνηση κερδίζει από το ποσό των φορολογικών εσόδων.