Καταχώρηση ημερολογίου αναβαλλόμενων εσόδων (βήμα προς βήμα) | Κορυφαία 7 παραδείγματα

Εφημερίδα Καταχώριση Αναβαλλόμενων Εσόδων

Η ακόλουθη καταχώρηση ημερολογίου αναβαλλόμενου εισοδήματος παρέχει ένα περίγραμμα των πιο συνηθισμένων καταχωρίσεων ημερολογίου στη Λογιστική Με απλά λόγια, Αναβαλλόμενα έσοδα σημαίνει ότι τα έσοδα που δεν έχουν ακόμη αποκτηθεί από τα Προϊόντα / Υπηρεσίες παραδίδονται στον Πελάτη και είναι εισπρακτέα από τον ίδιο.

 • Δεν είναι Έσοδα για την Εταιρεία αφού δεν έχει κερδηθεί.
 • Είναι μια προκαταβολή που λαμβάνεται από τους Πελάτες για το Προϊόν / Υπηρεσίες που παραδίδονται και αποτελεί Ευθύνη της Εταιρείας.
 • Αντικατοπτρίζεται ως «Προκαταβολή από Πελάτες» στην πλευρά Ευθύνης του Ισολογισμού και θεωρείται ως Έσοδα όταν κερδίζεται. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία λαμβάνει 100.000 $ από έναν πελάτη για την παραγωγή και παράδοση ενός προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, 100.000 $ καταγράφονται ως Ευθύνη στον Ισολογισμό, και το ίδιο θα θεωρούνται ως Έσοδα διαγράφοντας την Ευθύνη μόνο όταν το προϊόν παραδίδεται πραγματικά στον Πελάτη.

Παραδείγματα καταχώρησης ημερολογίου αναβαλλόμενων εσόδων

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα της καταχώρησης ημερολογίου αναβαλλόμενων εσόδων.

Παράδειγμα # 1

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία Α έχει πουλήσει λογισμικό σε άλλη εταιρεία Β και έλαβε τα τέλη συνδρομής για το ίδιο ποσό των 100.000 $ ετησίως για τα επόμενα 5 έτη.

 • Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία Α θα εμφανίζει 100.000 $ ως ετήσια έσοδα και 400.000 $ στην πλευρά ευθύνης του Ισολογισμού ως «Προκαταβολή από Πελάτες», τα οποία στη συνέχεια θα καταγράφονται ως Έσοδα κάθε χρόνο για τα επόμενα 4 Χρόνια.
 • Ημερολογιακές εγγραφές:

Παράδειγμα # 2

Ας υποθέσουμε ότι η Εταιρεία Α προμήθευσε αγαθά στην Εταιρεία Β και έλαβε την προκαταβολή 250000 για το ίδιο με τη συμφωνία προμήθειας αγαθών το επόμενο έτος.

 • Σε αυτήν την περίπτωση, το σύνολο των χρημάτων θα αντικατοπτρίζεται στην πλευρά ευθύνης του ισολογισμού και τίποτα δεν θα καταγράφεται ως πώληση, καθώς δεν παρέχονται προϊόντα στον πελάτη κατά το έτος 1.
 • Ημερολογιακές εγγραφές:

Παράδειγμα # 3

Ας υποθέσουμε ότι ο Mr.A πληρώνει ενοικίαση στο MrB. Για τους κατοίκους του πρώην σπιτιού. Οι ενοικιάσεις είναι 10.000 ανά μήνα. Ο κ. Α αρχίζει να ζει στο σπίτι από τον Δεκέμβριο του 2018 και πληρώνει 120000 ως ενοικιάσεις στον κ. Β.

 • Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο κ. Β ετοιμάσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του στις 31 Μαρτίου 2019, θα καταγράψει 30.000 ως έσοδα από ενοίκια από τον Mr.A και το υπόλοιπο 90.000 Rs θα αναβληθεί για το επόμενο έτος, καθώς το ίδιο δεν θα αποκτηθεί στα τρέχοντα οικονομικά Ετος.
 • Καταχωρίσεις περιοδικών στα βιβλία του Β:

Παράδειγμα # 4

Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία ελέγχου επιβλαβών οργανισμών λαμβάνει σύμβαση από μια πολυεθνική εταιρεία για ολόκληρο το χρόνο για να προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου επιβλαβών οργανισμών στο εταιρικό γραφείο @ 1200000 ετησίως.

 • Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία ελέγχου επιβλαβών οργανισμών θα αναγνωρίσει τα έσοδα ομοιόμορφα ως 1 lac το μήνα, καθώς οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται κάθε μήνα στο MNC.
 • Ημερολογιακές εγγραφές :

Κατά την προετοιμασία των μηνιαίων Οικονομικών της Εταιρείας, τα 12 εκατομμύρια χρήματα που εισπράττονται θα κατανέμονται ως 1 لاکھ το μήνα και 11 lac θα καταγράφονται ως προκαταβολή από τον Πελάτη στον Μηνιαίο Ισολογισμό που ετοιμάζει η Εταιρεία.

Παράδειγμα # 5

Ας υποθέσουμε ότι η Εταιρεία Α έχει εκχωρήσει Σύμβαση για την ολοκλήρωση ενός έργου για τα επόμενα 5 χρόνια και 10.00.000 είναι η προκαταβολή που δίνεται για το ίδιο από την εταιρεία Β.

 • Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία Α θα αναγνωρίσει τα έσοδα σύμφωνα με την ολοκλήρωση του έργου. Εάν το 50% του έργου ολοκληρωθεί στο τέλος του Έτους 1, τα 5.00.000 θα καταγραφούν ως Έσοδα και το Υπόλοιπο 5,00,000 θα εμφανίζονται ως Αναβαλλόμενα Έσοδα και θα αναγνωριστούν όταν το Υπόλοιπο 50% του έργου ολοκληρωθεί.
 •  Ημερολογιακές εγγραφές:

Παράδειγμα # 6

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία Α πωλεί περιοδικά online στους πελάτες @ 1000 ανά περιοδικό ανά μήνα. Μόλις ο Πελάτης εγγραφεί για το ίδιο διαδικτυακά και πληρώνει 12.000 ετησίως για το περιοδικό, η Εταιρεία θα αρχίσει να αναγνωρίζει τα Έσοδα μηνιαίως για 1000 και 11000 θα καταγράφονται ως Μη Εξερχόμενα Έσοδα και το ίδιο θα μεταφερθεί στο Εισόδημα A / c όπως και όταν τα περιοδικά είναι πραγματικά παραδόθηκε στον Πελάτη.

 • Συμμετοχές περιοδικών για μηνιαία λογιστική:

 • Τον επόμενο μήνα :

 • Κάθε μήνα:

Παράδειγμα # 7

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία Α πωλεί εισιτήρια για IPL Series. Ο Πελάτης αγοράζει 10 Εισιτήρια Online για διαφορετικούς αγώνες. Κόστος εισιτηρίου = 1.000

 • Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία Α θα αναγνωρίσει τα έσοδα μόλις λήξει ένας αγώνας και το ποσό του υπολοίπου θα αναβληθεί.
 • Ημερολογιακές εγγραφές:

 • Το υπόλοιπο στο λογαριασμό πώλησης εισιτηρίων θα αντικατοπτρίζεται στην πλευρά ευθύνης του ισολογισμού και θα χρησιμοποιηθεί όταν και όταν τελειώσει ο αγώνας IPL. Εάν ολοκληρωθούν και οι 9 αγώνες και ακυρωθεί ένας αγώνας, το υπόλοιπο στον Λογαριασμό, δηλαδή 1.000 θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της Πλευρικής Ευθύνης του Ισολογισμού, εκτός εάν το ίδιο επιστραφεί στον Πελάτη ως Επιστροφή Χρημάτων

συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, τα αναβαλλόμενα έσοδα αναφέρονται στα έσοδα από την προκαταβολή που λαμβάνει η εταιρεία για πώληση προϊόντων / υπηρεσιών για μια συγκεκριμένη περίοδο, και μόνο ένα μικρό μέρος της αναγνωρίζεται ως κέρδος. Το υπόλοιπο εμφανίζεται στην πλευρά Ευθύνης του Ισολογισμού ως Αναβαλλόμενη.

Άρθρο σύστασης

Αυτό το άρθρο ήταν ένας οδηγός για την καταχώρηση ημερολογίου αναβαλλόμενου εισοδήματος. Εδώ συζητάμε βήμα-βήμα Κορυφαία 7 παραδείγματα αναβολής ημερολογίου αναβαλλόμενων εσόδων μαζί με λεπτομερείς εξηγήσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λογιστική από τα ακόλουθα άρθρα -

 • Είναι Αχρεωστήτως Έσοδα Υποχρέωση;
 • Είσοδος Εγγύησης εισπρακτέων τόκων
 • Αναβαλλόμενα έξοδα
 • Παραδείγματα καταχώρησης λογαριασμού εισπρακτέων λογαριασμών
 • <