Τράπεζες στο Πακιστάν | Λίστα των κορυφαίων 6 καλύτερων τραπεζών στο Πακιστάν

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο τραπεζικός τομέας του Πακιστάν αποτελείται από εμπορικές τράπεζες, ξένες τράπεζες, ισλαμικές τράπεζες, αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες μικροχρηματοδοτήσεων. Ο κλάδος αποτελεί περίπου 31 τράπεζες, εκ των οποίων πέντε είναι τράπεζες του δημόσιου τομέα, 22 είναι ιδιωτικές και 4 είναι ξένες τράπεζες.

Από το 2017, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στον τραπεζικό τομέα ανήλθε σε 159,50 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Κρατική Τράπεζα του Πακιστάν (SBP) είναι η Κεντρική Τράπεζα του Πακιστάν και είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του νομισματικού και πιστωτικού συστήματος της χώρας και συμβάλλει στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της συνετής αξιοποίησης των παραγωγικών πόρων της χώρας. Λειτουργεί μέσω των τριών πλήρως θυγατρικών της, δηλαδή:

Δομή των τραπεζών στο Πακιστάν

Οι τράπεζες στο Πακιστάν κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • SBP-Banking Services Corporation -  Υποστηρίζει τη ρυθμιστική αρχή στην εκτέλεση λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση νομισμάτων, τη διαχείριση πιστώσεων, το διατραπεζικό σύστημα διακανονισμού, τη διαχείριση δημόσιου χρέους, το συνάλλαγμα και την αναχρηματοδότηση εξαγωγών κ.λπ.
  • Εθνικό Ινστιτούτο Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών -  Είναι το σκέλος κατάρτισης του ρυθμιστή (SBP) που είναι υπεύθυνο για την παροχή κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων των υπαλλήλων του SBP και τη διεξαγωγή διαφόρων μαθημάτων για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για να ενημερώνεται με τα τελευταία στον Τραπεζικό Τομέα.
  • Deposit Protection Corporation -  Είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση προστασίας στους καταθέτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των μελών που ρυθμίζονται από το SBP. Καθορίζει το ποσό των καταθέσεων που πρέπει να καταβληθούν στην απίθανη περίπτωση αποτυχίας οποιουδήποτε μέλους χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου το οποίο ρυθμίζεται από το SBP.

Λίστα των κορυφαίων 6 τραπεζών στο Πακιστάν

  1. Habib Bank Limited (HBL)
  2. Εθνική Τράπεζα του Πακιστάν
  3. Τράπεζα Meezan
  4. Τράπεζα Alfalah
  5. MCB Τράπεζα
  6. United Bank Limited

Ας δούμε καθένα από αυτά λεπτομερώς:

# 1. Habib Bank Limited (HBL):

Ιδρύθηκε το 1941, η Habib Bank Limited είναι η μεγαλύτερη τράπεζα ανά περιουσιακό στοιχείο στο Πακιστάν. Λειτουργεί μέσω του ευρέος δικτύου του 1751 καταστημάτων και ΑΤΜ 2007 και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς των Καταστημάτων Τραπεζικής Καταστήματος, Εταιρικής Τραπεζικής, Λιανικής Χρηματοδότησης, ΜΜΕ και Επενδυτικής Τραπεζικής. Εδρεύει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, δηλαδή στο Καράτσι. Η τράπεζα διαθέτει υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες, όπως η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Μέση Ανατολή, η Αμερική, η Ασία και η Αφρική. Οι μετοχές της τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Καράτσι.

# 2. Εθνική Τράπεζα του Πακιστάν:

Ιδρύθηκε το 1949 και είναι η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα που λειτουργεί στο Πακιστάν. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων με περισσότερα από 1313 καταστήματα στο Πακιστάν και παγκόσμια παρουσία σε 11 χώρες και γραφεία αντιπροσωπείας στην Κίνα και τον Καναδά. Η Τράπεζα ενεργεί ως διαχειριστής δημόσιων κεφαλαίων και αντιπροσώπων στο SBP. Έχει την έδρα του στο Καράτσι. Παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες εμπορικής και δημόσιου τομέα και είναι ο κορυφαίος παράγοντας στην αγορά χρέους-μετοχών, επενδυτική τραπεζική, χρηματοδότηση γεωργίας, λιανική χρηματοδότηση και υπηρεσίες θησαυρού. Η τράπεζα ανήκει κατά κύριο λόγο στην Κρατική Τράπεζα του Πακιστάν, η οποία κατέχει 75,20 τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το μετοχικό καθεστώς της Δεκεμβρίου 2017 και

# 3. Τράπεζα Meezan:

Η Meezan Bank είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Ισλαμική Τράπεζα του Πακιστάν που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2002 μετά την έκδοση της πρώτης άδειας ισλαμικής εμπορικής τραπεζικής από την κρατική τράπεζα του Πακιστάν. Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της Ισλαμικής Σαρία και αναγνωρίζεται για την ικανότητα ανάπτυξης προϊόντων, την έρευνα Ισλαμικής Τραπεζικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα ισλαμικών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ευρέος δικτύου του δικτύου καταστημάτων λιανικής με περισσότερα από 600 καταστήματα σε ολόκληρο το Πακιστάν. Η Τράπεζα έχει αναγνωριστεί με μεγάλη αναγνώριση από διάφορα τοπικά και διεθνή ιδρύματα ως οι καλύτερες ισλαμικές τράπεζες στο Πακιστάν. Από τον Δεκέμβριο του 2017, η Τράπεζα έχει υγιή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12,89%. Έχει την έδρα του στο Meezan House, στο Καράτσι, στο Πακιστάν.

# 4. Τράπεζα Alfalah:

Η Bank Alfalah είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ιδιωτική Τράπεζα του Πακιστάν και ξεκίνησε τραπεζική λειτουργία από την 1η Νοεμβρίου 1997. Λειτουργεί με περισσότερα από 600 καταστήματα σε ολόκληρο το Πακιστάν και έχει διεθνή παρουσία στο Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Μπαχρέιν και ένα γραφείο αντιπροσωπείας στα ΗΑΕ. Η Τράπεζα ανήκει και λειτουργεί από τον Όμιλο του Αμπού Ντάμπι και παρέχει οικονομικές λύσεις σε καταναλωτές λιανικής, εταιρείες, ιδρύματα και κυβερνήσεις μέσω της μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών της. Ενισχυμένη με την τραπεζική δραστηριότητα του ομίλου του Αμπού Ντάμπι και καθοδηγούμενη από τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε το διοικητικό συμβούλιο, η τράπεζα έχει επενδύσει σε επαναστατική τεχνολογία για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα εδρεύει στο Καράτσι του Πακιστάν.

# 5. Τράπεζα MCB:

Η MCB Bank Limited είναι μία από τις παλαιότερες και κορυφαίες τράπεζες στο Πακιστάν. Ιδρύθηκε το 1947 και εθνικοποιήθηκε το 1974 στο πλαίσιο του κινήματος οικονομικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Πακιστάν και αργότερα ιδιωτικοποιήθηκε το 1991. Η Τράπεζα έχει απονεμηθεί με το διάσημο βραβείο Euromoney για τις καλύτερες τράπεζες επενδύσεων στο Πακιστάν για δύο συνεχόμενα χρόνια (2016 και 2017). Παρέχει εμπορική τραπεζική και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες στο Πακιστάν, τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρασία. Η Τράπεζα εδρεύει στο Λαχόρη του Πακιστάν .   Η Τράπεζα διαθέτει πελατειακή βάση περίπου 4 εκατομμυρίων και συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 300 δισεκατομμυρίων Rs και λειτουργεί μέσω ενός ευρέος δικτύου καταστημάτων με περισσότερα από 1100 καταστήματα.

# 6. United Bank Limited:

Ιδρύθηκε το 1959, η United Bank είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες του ιδιωτικού τομέα στο Πακιστάν. Λειτουργεί μέσω ενός ευρέος δικτύου περισσότερων από 1390 καταστημάτων σε ολόκληρο το Πακιστάν και έχει παρουσία στο εξωτερικό σε περισσότερες από 19 χώρες. Η Τράπεζα ασχολείται με εμπορικές τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες και εδρεύει στο Καράτσι του Πακιστάν. Η Τράπεζα διαθέτει ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ και σταθερό ρεκόρ κερδοφορίας και ειδικεύεται σε Λιανική Τραπεζική, Εταιρική Τραπεζική, Επενδυτική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες κ.λπ. εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η Τράπεζα απασχολεί περισσότερα από 10000 άτομα και δεσμεύεται να παρέχει την καλύτερη τραπεζική εμπειρία στους πελάτες της.