Καταχώρηση περιοδικού Credit Credit | Πώς να καταγράψετε τις πωλήσεις πίστωσης;

Τι είναι η καταχώρηση περιοδικού Credit Credit;

Sales Credit Journal Entry αναφέρεται στην καταχώριση ημερολογίου που καταγράφεται από την εταιρεία στο περιοδικό πωλήσεών της κατά την περίοδο κατά την οποία οποιαδήποτε πώληση του αποθέματος πραγματοποιείται από την εταιρεία σε τρίτο με πίστωση, όπου ο λογαριασμός οφειλετών ή ο λογαριασμός εισπρακτέου λογαριασμού θα χρεωθεί με την αντίστοιχη πίστωση στο λογαριασμό πωλήσεων.

Πώς να καταγράψετε την εισαγωγή πίστωσης πωλήσεων;

Όταν τα αγαθά πωλούνται με πίστωση σε έναν αγοραστή, οι χρεώσεις λογαριασμού εισπρακτέου λογαριασμού, οδηγεί σε αύξηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας καθώς το ποσό είναι εισπρακτέο από το τρίτο μέρος στο μέλλον και αντίστοιχη πίστωση θα υπάρχει στον λογαριασμό πωλήσεων που θα οδηγεί στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Η καταχώριση για την καταγραφή των πωλήσεων στην πίστωση έχει ως εξής:

Όταν η εταιρεία λαμβάνει τα μετρητά έναντι των προϊόντων που πωλούνται με πίστωση, τότε οι λογαριασμοί μετρητών θα πιστωθούν καθώς υπάρχει η παραλαβή των μετρητών έναντι των αγαθών που πωλούνται με πίστωση. Θα υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στους λογαριασμούς εισπρακτέους λογαριασμούς, καθώς ο λογαριασμός χρεώθηκε αρχικά κατά τη στιγμή της πώλησης αγαθών και έτσι θα πιστωθεί μετά την παραλαβή του ποσού. Η καταχώριση για την καταγραφή της απόδειξης έναντι των πωλήσεων στην πίστωση έχει ως εξής:

Παράδειγμα καταχώρησης περιοδικού Credit Credit

Παράδειγμα # 1

Η Apple Inc είναι έμπορος φορητών υπολογιστών και υπολογιστών και πωλεί αγαθά στην John electronics την 01.01.2018 έναντι 50000 $ με πίστωση, και η πιστωτική του περίοδος είναι 15 ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι η John Electronics πρέπει να πραγματοποιήσει την πληρωμή στις ή πριν από τις 30.01. 2018

Ακολουθούν οι καταχωρήσεις του περιοδικού στα βιβλία της Apple Inc:

Τη στιγμή της πώλησης φορητού υπολογιστή & υπολογιστή:

Κατά τη λήψη της πληρωμής:

Παράδειγμα # 2

Η Apple Inc παρέχει εκπτώσεις σε μετρητά ή εκπτώσεις πρόωρης πληρωμής. Ας υποθέσουμε ότι στο παραπάνω παράδειγμα, η Apple Inc προσφέρει έκπτωση 10% εάν η John Electronics πραγματοποιήσει την πληρωμή στις ή πριν από την 10.01.2018 και η John Electronics πραγματοποιήσει την πληρωμή της στις 10.01.2018.

Ακολουθούν οι καταχωρήσεις του περιοδικού στα βιβλία της Apple Inc:

Παράδειγμα # 3

Ας υποθέσουμε ότι στο παραπάνω παράδειγμα, ο John δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει πληρωμή έως τις 30.01.2018, και χρεοκόπησε και η Apple Inc πιστεύει ότι τώρα το εκκρεμές είναι μη ανακτήσιμο και τώρα είναι χρέος από το κρεβάτι.

Ακολουθούν οι καταχωρήσεις του περιοδικού στα βιβλία της Apple Inc:

Στο τέλος του οικονομικού έτους, ο Walter θα περάσει την είσοδο για επισφαλείς χρεώσεις.

Παράδειγμα # 4

Η ABC Inc πούλησε προϊόντα αξίας 1000 $ στην XYZ Inc την 01.01.2019 για τα οποία ισχύει φόρος 10% και η XYZ Inc θα πληρώσει σε δύο ίσες δόσεις στην ABC Inc.

Οι παρακάτω καταχωρήσεις θα διαβιβαστούν στα βιβλία της ABC Inc.

Τη στιγμή της πώλησης πίστωσης:

Στο παραπάνω παράδειγμα, υποθέτουμε ότι η βασική αξία των αγαθών είναι 1000 $. Επομένως, έχουμε χρεώσεις 10% του φόρου επί αυτής της αξίας, την οποία η ABC Inc θα εισπράξει από την XYZ Inc και θα πληρώσει στην κυβέρνηση και η ABC Inc μπορεί να λάβει πίστωση του ίδιου ποσού και αξίωση ως επιστροφή χρημάτων από την κυβέρνηση.

Κατά τη λήψη 1 πληρωμής:

Παράδειγμα # 5

Για παράδειγμα, υπάρχει η εταιρεία A ltd. που ασχολείται με την πώληση των διαφόρων προϊόντων στην αγορά. Την 1η Αυγούστου 2019, πούλησε ορισμένα προϊόντα σε έναν από τους πελάτες του με πίστωση, ύψους 100.000 $. Κατά τη στιγμή της πώλησης των αγαθών, αποφασίστηκε ότι ο πελάτης θα πραγματοποιήσει την πλήρη πληρωμή έναντι των προϊόντων που παραλήφθηκαν μετά από 15 ημέρες. Στις 15 Αυγούστου 2019, ένας πελάτης πλήρωσε ολόκληρο το ποσό στην εταιρεία. Περάστε την απαραίτητη καταχώριση ημερολογίου για να καταγράψετε τις πωλήσεις των αγαθών με πίστωση και την παραλαβή μετρητών έναντι των πωλήσεων αγαθών.

Λύση

Την 1η Αυγούστου 2019, όταν τα αγαθά πωλήθηκαν με πίστωση στον αγοραστή των αγαθών, τότε ο λογαριασμός εισπρακτέου λογαριασμού θα χρεωθεί με την αντίστοιχη πίστωση στον λογαριασμό πωλήσεων. Η καταχώριση για την καταγραφή των πωλήσεων με πίστωση έχει ως εξής:

Στις 15 Αυγούστου 2019, όταν ο πελάτης πλήρωσε ολόκληρο το ποσό σε μετρητά στην εταιρεία έναντι των προϊόντων που πωλήθηκαν με πίστωση την 1η Αυγούστου 2019, τότε οι λογαριασμοί μετρητών θα πιστωθούν με την αντίστοιχη πίστωση στους λογαριασμούς εισπρακτέους λογαριασμούς. Η καταχώριση για την καταγραφή της απόδειξης έναντι των πωλήσεων με πίστωση έχει ως εξής:

Πώς να εμφανίσετε τις πωλήσεις πιστώσεων στις οικονομικές καταστάσεις;

Τώρα θα καταλάβουμε πώς να δείξουμε όλες τις παραπάνω καταχωρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.

  1. Πιστωτικές πωλήσεις: Οι πωλήσεις, είτε πρόκειται για μετρητά είτε για πίστωση, και οι δύο θα έχουν κέρδος και ζημία a / c κάτω από την πλευρά του εισοδήματος με την αξία πώλησης των προϊόντων
  2. Οφειλέτες: Οι οφειλέτες είναι κυκλοφορούν ενεργητικό. Επομένως, θα έρθει στην πλευρά του ενεργητικού του ισολογισμού κάτω από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
  3. Τράπεζα: Το υπόλοιπο τράπεζας είναι επίσης κυκλοφορούν ενεργητικό. Ως εκ τούτου, θα εμφανίζεται στην πλευρά του ενεργητικού του ισολογισμού κάτω από τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία. Με την παραλαβή της πληρωμής από τους πελάτες, το ποσό της τράπεζας θα αυξηθεί, ενώ οι οφειλέτες θα μειωθεί? Επομένως, το συνολικό υπόλοιπο των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων δεν θα παραμείνει το ίδιο.
  4. Έκπτωση: Κάθε έκπτωση που δίνεται στον έμπορο εμπίπτει στην πλευρά των δαπανών του λογαριασμού αποτελεσμάτων και θα μειώσει την κερδοφορία της εταιρείας.

Πλεονεκτήματα

  • Βοηθούν στην καταγραφή της συναλλαγής που περιλαμβάνει την πώληση αγαθών με πίστωση από την εταιρεία κατάλληλα, παρακολουθώντας όλες τις εμπλεκόμενες πωλήσεις πίστωσης.
  • Με τη βοήθεια μιας εγγραφής στο περιοδικό credit credit, η εταιρεία μπορεί να ελέγξει το υπόλοιπο που οφείλεται στον πελάτη της σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Αυτό θα βοηθήσει την εταιρεία να παρακολουθεί το υπόλοιπο του πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης πλησιάσει ξανά για πωλήσεις πίστωσης.

Περιορισμοί

  • Εάν το άτομο που καταγράφει τη συναλλαγή κάνει οποιοδήποτε λάθος, τότε θα εμφανίσει λάθος συναλλαγή στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας.
  • Όταν ένας μεγάλος αριθμός συναλλαγών εμπλέκεται στην εταιρεία, η καταγραφή της εγγραφής στο περιοδικό credit credit για κάθε συναλλαγή της εταιρείας γίνεται προβληματική και χρονοβόρα και έτσι αυξάνει επίσης τις πιθανότητες λαθών από το άτομο που εμπλέκεται σε τέτοιο θέμα.

Σημαντικά σημεία

  • Όταν τα αγαθά πωλούνται με πίστωση στον αγοραστή, τότε ο λογαριασμός εισπρακτέου λογαριασμού θα χρεωθεί, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας καθώς το ποσό θα εισπραχθεί από τρίτο μέρος στο μέλλον. Οδηγεί στη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εμφανίζεται στον ισολογισμό της εταιρείας, εκτός εάν διακανονιστεί.
  • Όταν τα αγαθά πωλούνται με πίστωση στον αγοραστή των προϊόντων, τότε ο λογαριασμός πωλήσεων θα είναι πίστωση στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας. Θα αυξήσει τα έσοδα, και έτσι θα εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας κατά την περίοδο πώλησης.

συμπέρασμα

Η καταχώρηση στο περιοδικό Credit Credit είναι ζωτικής σημασίας για εταιρείες που πωλούν τα προϊόντα τους με πίστωση στους πελάτες τους. Κατά τη στιγμή της πώλησης με πίστωση, οι λογαριασμοί θα εισπραχθούν λογαριασμοί εισπρακτέοι που θα εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας ως περιουσιακό στοιχείο, εκτός εάν το ποσό ληφθεί έναντι αυτών των πωλήσεων και ο λογαριασμός πωλήσεων θα πιστωθεί, ο οποίος θα εμφανίζεται ως έσοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Βοηθά στην καταγραφή της συναλλαγής που περιλαμβάνει την πώληση αγαθών με πίστωση από την εταιρεία κατάλληλα, παρακολουθώντας κάθε σχετική πώληση πίστωσης.