Πλήρης μορφή BIC (Κωδικός αναγνώρισης τράπεζας) | Δομή & Οφέλη

Πλήρης μορφή BIC - Κωδικός αναγνώρισης τράπεζας

Η πλήρης μορφή του BIC είναι ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας. Το BIC είναι επίσης πιο γνωστό ως SWIFT ID, SWIFT-BIC ή SWIFT code και μπορεί να οριστεί ως ένας διακριτικός αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης που έχει εγκριθεί από τον ISO ή τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και αυτός ο κώδικας απαιτείται γενικά από εφαρμογές ψηφιακής τραπεζικής για ο σκοπός της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ δύο τραπεζών-μελών του γρήγορου δικτύου.

Πού βρίσκεται ο κωδικός BIC;

Όποιος ζει σε μια χώρα που συμμετέχει σε SWIFT ή BIC, μπορεί εύκολα να εντοπίσει τον Κωδικό αναγνώρισης τράπεζας στις έντυπες δηλώσεις του ή να πραγματοποιήσει έρευνα στην τράπεζα ή να χρησιμοποιήσει ένα διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα, π.χ. online BIC / SWIFT εργαλείο. Οι χρήστες που μεταφέρουν χρήματα διεθνώς και για το σκοπό αυτό χρειάζονται BIC, τότε μπορούν εύκολα να ζητήσουν από τον παραλήπτη τον αριθμό BIC της τράπεζάς τους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό BIC;

Ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας πρέπει πάντοτε να παρέχεται με τη δέουσα προσοχή, καθώς η εισαγωγή και η επιβεβαίωση του λανθασμένου κωδικού θα ήταν πιθανώς ο λόγος για την αποτυχία των νομισματικών συναλλαγών ή τα χρήματα που λαμβάνονται από κάποιο τυχαίο παραλήπτη αντί για τον προβλεπόμενο. Οι παραδοσιακές μεταφορές BIC αντικαθίστανται πλέον με TransferWise. Το TransferWise, σε αντίθεση με το παραδοσιακό BIC, είναι πολύ έξυπνο, αποτελεσματικό και βοηθά τις συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.

Ένας αποστολέας θα πρέπει μόνο να παράσχει τα στοιχεία της τράπεζας του παραλήπτη αντί των διεθνών τραπεζικών πληροφοριών. Ένας παραλήπτης, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να κοινοποιήσει τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζάς του στον αποστολέα. Σε περίπτωση που ένας αποστολέας δεν είναι σε θέση να λάβει το BIC των παραληπτών, τότε αυτός ή αυτή μπορεί πάντα να τον αναζητήσει στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο αποστολέας πρέπει πάντα να διασφαλίζει την επιβεβαίωση του BIC του παραλήπτη προτού προβεί σε συναλλαγές μαζί του, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Δομή

Ένας κωδικός τράπεζας αναγνωρίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Για παράδειγμα: AAAA-US-11-XXX

 • Το "AAAA" ή οι πρώτοι 4 χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν την τράπεζα. Οι τέσσερις πρώτοι χαρακτήρες χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης τράπεζας.
 • Οι χαρακτήρες "Οι ΗΠΑ" ή ο 5ος και ο 6ος αντιπροσωπεύουν τη χώρα στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη τράπεζα. Το «ΗΠΑ» που αναφέρεται στο παραπάνω παράδειγμα θα σήμαινε σίγουρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Οι χαρακτήρες "11" ή 7ος και 8ος αντιπροσωπεύουν έναν κωδικό τοποθεσίας.
 • Το "XXX" ή ο 9ος, 10ος και 11ος χαρακτήρας αντιπροσωπεύουν τον κωδικό κλάδου. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα ίδρυμα ή την έδρα. Ωστόσο, αυτός ο κωδικός είναι πραγματικά προαιρετικός και εάν παραλείπεται ο ίδιος τότε ο υπόλοιπος κωδικός των οκτώ χαρακτήρων θεωρείται ότι αναφέρεται στο κεντρικό γραφείο ή στα κεντρικά γραφεία του τραπεζικού ιδρύματος.

Χρειάζομαι

Ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας απαιτείται γενικά από διαδικτυακές τραπεζικές εφαρμογές για την αποστολή και λήψη χρημάτων μεταξύ δύο τραπεζών που είναι προφανώς μέλη του δικτύου SWIFT. Ο αποστολέας δεν απαιτείται απλώς να παράσχει τον τοπικό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του παραλήπτη, αλλά πρέπει επίσης να αναφέρει τον ακριβή κωδικό αναγνώρισης της τράπεζας του τελευταίου. Απαιτείται επίσης κωδικός αναγνώρισης τράπεζας για την αντιμετώπιση μηνυμάτων, τον προσδιορισμό επιχειρηματικών μερών και την επιχειρηματική συναλλαγή. Ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας είναι πραγματικά χρήσιμος στην εκτέλεση χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τηρώντας τις νομικές απαιτήσεις και ούτω καθεξής.

IBAN εναντίον BIC

Τα IBAN και BIC είναι τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τον τραπεζικό τομέα καθώς και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών για την παρακολούθηση των χρημάτων τους. Τόσο το IBAN όσο και το BIC βοηθούν τους χρήστες στην επεξεργασία των διεθνών πληρωμών τους σε πραγματικό χρόνο. Τώρα οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν διαδικτυακές πληρωμές με μεγάλη ευκολία και ευκολία και αυτό χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν περιττές πρόσθετες χρεώσεις. Ωστόσο, τα IBAN και BIC ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους σε διάφορες παραμέτρους. Οι βασικές διαφορές μεταξύ IBAN και BIC είναι:

 • Πλήρης μορφή: Το IBAN σημαίνει τον αριθμό λογαριασμού διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού, ενώ το BIC σημαίνει τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας.
 • Ορισμός: Το IBAN μπορεί να οριστεί ως αλφαριθμητικός κωδικός που περιέχει πληροφορίες που βοηθούν στην αναγνώριση τραπεζικού ιδρύματος, χώρας και αριθμού λογαριασμού. Από την άλλη πλευρά, το BIC μπορεί να οριστεί ως αλφαριθμητικός κωδικός που αντιπροσωπεύει πληροφορίες που σχετίζονται με τράπεζα και υποκατάστημα.
 • Μορφή: Οι κωδικοί IBAN και BIC έχουν μήκος έως 34 και 8 ή 11 χαρακτήρες αντίστοιχα. Τα δύο πρώτα γράμματα ενός κωδικού IBAN αντιπροσωπεύουν τον κωδικό χώρας, τα επόμενα δύο γράμματα αντιπροσωπεύουν τον αριθμό συναλλαγής, τα επόμενα τέσσερα ψηφία αντιπροσωπεύουν τον κωδικό τράπεζας, τα επόμενα έξι γράμματα αντιπροσωπεύουν τον κωδικό ταξινόμησης της τράπεζας και οι υπόλοιποι αριθμοί δείχνουν έναν μοναδικό αριθμό που είναι ιδιαίτερα για τον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Παράδειγμα: GB19 NWBK 235363 96321212. Από την άλλη πλευρά, τα πρώτα τέσσερα ψηφία ενός BIC αντιπροσωπεύουν τον κωδικό τράπεζας, τα επόμενα δύο ψηφία αντιπροσωπεύουν τον κωδικό χώρας, τα επόμενα δύο ψηφία αντιπροσωπεύουν τον κωδικό τοποθεσίας και τα δύο τελευταία ψηφία αντιπροσωπεύουν τον κλάδο κώδικας. Για παράδειγμα- AAAA-US-11-XXX.
 • Πού μπορεί να εντοπίσει ο χρήστης IBAN / BIC: Ένας χρήστης μπορεί να εντοπίσει το IBAN στο αντίγραφο κίνησης της τράπεζας ή χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, ένας χρήστης μπορεί να εντοπίσει το BIC στο αντίγραφο κίνησης της τράπεζας ή χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα ή μπορεί ακόμη και να ζητήσει το ίδιο στην τράπεζα.

Οφέλη

Τα οφέλη του κωδικού αναγνώρισης τράπεζας είναι τα εξής:

 • Ασφαλής και ασφαλής: Ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας είναι ένας πολύ ασφαλής και ασφαλής μηχανισμός για την αποστολή και τη λήψη πληρωμών διεθνώς. Αυτά τα συστήματα είναι εξαιρετικά αξιόπιστα και οι συμμετέχοντες δεν θα χρειαστεί να ανησυχούν για την απώλεια των χρημάτων τους.
 • Συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο: Ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας επιτρέπει στους συμμετέχοντες στην εκτέλεση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο για να αποφευχθούν τυχόν περιττές καθυστερήσεις.
 • Φθηνότερο: Το σύστημα κωδικού αναγνώρισης τράπεζας που είναι πλήρως αυτοματοποιημένο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποφεύγουν επιπλέον χρεώσεις και να πραγματοποιούν διεθνείς πληρωμές με μεγάλη ευκολία και ευκολία.

συμπέρασμα

Ένας κωδικός BIC είναι πολύ σημαντικός για όσους είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν χρήματα διεθνώς, καθώς είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου τα τραπεζικά ιδρύματα και τα συστήματα μεταφοράς χρημάτων τείνουν να προσδιορίζουν πού πρέπει να αποστέλλονται τα χρήματα σε διεθνή κλίμακα. Αυτός ο κωδικός είναι περισσότερο ένας παγκόσμιος ταχυδρομικός κώδικας που επιτρέπει στις τράπεζες που λειτουργούν σε μια χώρα να βρίσκουν τις τράπεζες που λειτουργούν σε άλλη χώρα.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found