Εισπρακτέοι λογαριασμοί έναντι πληρωτέοι λογαριασμοί | Κορυφαίες 7 διαφορές

Διαφορές μεταξύ εισπρακτέων λογαριασμών και πληρωτέων λογαριασμών

Εισπρακτέος λογαριασμός είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία από τον πελάτη για την πώληση των αγαθών της ή για την παροχή των υπηρεσιών, ενώ οι οφειλόμενοι λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία στον προμηθευτή της όταν αγοράζονται προϊόντα ή προσφέρονται υπηρεσίες.

Στην επιχείρηση, πρέπει να αγοράσετε αγαθά με πίστωση και επίσης να πουλήσετε αγαθά με πίστωση. Δεδομένου ότι η επιχείρηση αγοράζει και πωλεί χύμα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την αγορά πίστωσης όσο και την πώληση πίστωσης.

 • Όταν αγοράζετε με πίστωση, πρέπει να εξοφλήσετε ένα συγκεκριμένο ποσό στους πιστωτές σας. Αυτό το ποσό που οφείλετε ως επιχείρηση στους πιστωτές σας ονομάζεται πληρωτέος λογαριασμός.
 • Από την άλλη πλευρά, όταν πουλάτε με πίστωση, θα λάβετε ένα συγκεκριμένο ποσό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από τους οφειλέτες σας. Αυτό το ποσό που δεν έχετε λάβει ονομάζεται εισπρακτέος λογαριασμός.

Και τα δύο είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις, επειδή και οι δύο βοηθούν μια επιχείρηση να ξέρει πόσο χρειάζεται να αποπληρώσει η επιχείρηση και πόσο θα λάβει η επιχείρηση.

Σε αυτό το άρθρο, θα περάσουμε από μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ τους.

Απαιτήσεις λογαριασμών έναντι Infographics πληρωτέων λογαριασμών

Βασικές διαφορές

 • Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι τα αναμενόμενα μετρητά που θα ληφθούν στο μέλλον για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε πιστωτική βάση. Πληρωτέοι λογαριασμοί είναι τα μετρητά που πρέπει να καταβληθούν στους πιστωτές για την αγορά πρώτων υλών ή υπηρεσιών
 • Εισπρακτέοι Λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλουν οι πελάτες της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία στους προμηθευτές.
 • Και οι δύο αποτελούν μέρος του ισολογισμού, αλλά οι εισπρακτέοι λογαριασμοί εμπίπτουν στο τμήμα τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι πληρωτέοι λογαριασμοί εμπίπτουν στην ενότητα υποχρεώσεις στις τρέχουσες υποχρεώσεις.
 • Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλεται στην εταιρεία, ενώ οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία.
 • Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί δημιουργούνται λόγω της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, ενώ οι οφειλόμενοι λογαριασμοί δημιουργούνται λόγω αγοραστικού υλικού με πίστωση.
 • Οι απαιτήσεις μπορούν να συμψηφιστούν με την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, ενώ οι υποχρεώσεις δεν έχουν συμψηφισμό.
 • Στην περίπτωση των λογαριασμών απαιτήσεων Τα χρήματα πρέπει να εισπραχθούν, ενώ στην περίπτωση των λογαριασμών, τα πληρωτέα χρήματα πρέπει να πληρωθούν.
 • Οι απαιτήσεις από λογαριασμούς οδηγούν σε αύξηση των ταμειακών ροών, ενώ οι πληρωτέοι λογαριασμοί οδηγούν σε μείωση των ταμειακών ροών.
 • Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι το αποτέλεσμα πωλήσεων πίστωσης, ενώ οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι αποτέλεσμα αγορών πίστωσης.
 • Τα στοιχεία των εισπρακτέων λογαριασμών είναι οφειλέτες και απαιτήσεις λογαριασμών, ενώ ένα στοιχείο των πληρωτέων λογαριασμών χρεώνεται.
 • Οι εισπρακτέες λογαριασμοί υπολογίζονται ως συνολικές πωλήσεις μείον τις επιστροφές και όλα τα δικαιώματα και την έκπτωση που δίνεται στους πελάτες. Οι μέσες απαιτήσεις λογαριασμών υπολογίζονται ως αρχικό υπόλοιπο συν τελικό υπόλοιπο διαιρούμενο με δύο. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι απλά το συνολικό κόστος των αγορών.
 • Για τις απαιτήσεις λογαριασμών, η ευθύνη βαρύνει τους οφειλέτες, ενώ για τους οφειλόμενους λογαριασμούς, η ευθύνη βρίσκεται στην επιχείρηση.

Συγκριτικός Πίνακας

Βάση Εισπρακτέοι λογαριασμοί Πληρωτέοι λογαριασμοί
Εννοια Εισπρακτέοι Λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλουν οι πελάτες της εταιρείας. Πληρωτέοι λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία στους προμηθευτές της.
Θέση στον Ισολογισμό Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι στο τρέχον περιουσιακό στοιχείο του ισολογισμού. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι στην τρέχουσα υποχρέωση του ισολογισμού.
Αντισταθμίζεται Οι απαιτήσεις μπορούν να αντισταθμιστούν με την αποζημίωση επισφαλών απαιτήσεων. Οι υποχρεώσεις δεν έχουν συμψηφισμό.
Τύπος λογαριασμών Οι απαιτήσεις έχουν μόνο μία κατηγορία λογαριασμού, δηλαδή τις εμπορικές απαιτήσεις. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί έχουν πολλές κατηγορίες λογαριασμών όπως πληρωτέες πωλήσεις, πληρωτέους τόκους, πληρωτέους φόρους εισοδήματος.
Αιτία Αυτός ο λογαριασμός δημιουργήθηκε λόγω της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Αυτός ο λογαριασμός δημιουργήθηκε λόγω αγοραστικού υλικού με πίστωση.
Αντίκτυπος στις ταμειακές ροές Αποτελέσματα στην ταμειακή εισροή Αποτελέσματα σε εκροή μετρητών
Δράση Χρήματα προς συλλογή Χρήματα που πρέπει να πληρωθούν
Ευθύνη Η ευθύνη βρίσκεται στους οφειλέτες. Η λογοδοσία βρίσκεται στην επιχείρηση.
Τύποι Απαιτήσεις και χρεώστες λογαριασμών Λογαριασμοί πληρωτέοι και πιστωτές

συμπέρασμα

Είναι δύο όψεις ενός νομίσματος. Κάθε συναλλαγή, εάν πραγματοποιείται με πίστωση, πρέπει να έχει ένα στοιχείο λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών. Εάν η Εταιρεία Α πουλήσει με πίστωση στην Εταιρεία Β, η Εταιρεία Α θα είναι πιστωτής στην Εταιρεία Β και η Εταιρεία Β θα είναι οφειλέτης στην Εταιρεία Α. Αυτό σημαίνει, σε μία συναλλαγή, υπάρχουν και οι δύο - AR και AP.

Η κατανόηση αυτών των δύο εννοιών είναι πολύ σημαντική. Ειδικά εάν ξεκινάτε μια επιχείρηση και κάνετε πολλές συναλλαγές με πίστωση (ή «για λογαριασμό»), πρέπει να προσδιορίσετε τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο εντοπισμός των εισπρακτέων λογαριασμών και των πληρωτέων λογαριασμών θα μειώσει πολλούς πονοκεφάλους για την επιχείρηση εκ των προτέρων.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found