Φόρμουλα σημείων νεκρού σημείου | Βήματα για τον υπολογισμό του BEP (Παραδείγματα)

Τύπος για τον υπολογισμό του σημείου νεκρού σημείου

Ο τύπος για το break-even point (BEP) είναι πολύ απλός και ο υπολογισμός για το ίδιο γίνεται διαιρώντας το συνολικό σταθερό κόστος παραγωγής με το περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα προϊόντος που κατασκευάζεται.

Το περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας το μεταβλητό κόστος για την παραγωγή κάθε προϊόντος από την τιμή πώλησης ανά μονάδα του προϊόντος. Μαθηματικά αναπαρίσταται ως,

Περιθώριο συνεισφοράς = Τιμή πώλησης ανά μονάδα - Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα

Επομένως, ο τύπος για το σημείο μετάβασης (BEP) σε μονάδες μπορεί να επεκταθεί όπως παρακάτω,

Βήματα για τον υπολογισμό του σημείου νεκρού σημείου (BEP)

 • Βήμα 1: Πρώτον, το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το μεταβλητό κόστος από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων και την ποσότητα παραγωγής. Το μεταβλητό κόστος θα ποικίλει σε άμεση σχέση με τον όγκο παραγωγής ή πωλήσεων. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει κυρίως το κόστος πρώτων υλών, το κόστος καυσίμου, το κόστος συσκευασίας και άλλα κόστη που είναι άμεσα ανάλογα με τον όγκο παραγωγής.
 • Βήμα 2: Στη συνέχεια, το σταθερό κόστος πρέπει να υπολογιστεί από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Το σταθερό κόστος δεν ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο παραγωγής. Το σταθερό κόστος περιλαμβάνει (όχι εξαντλητικό) έξοδα τόκων, καταβληθέντες φόρους, ενοίκια, σταθερούς μισθούς, έξοδα απόσβεσης, κόστος εργασίας κ.λπ.
 • Βήμα 3: Τώρα, η τιμή πώλησης ανά μονάδα υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό λειτουργικό εισόδημα με τις μονάδες παραγωγής.
 • Βήμα 4: Στη συνέχεια, το περιθώριο συνεισφοράς υπολογίζεται αφαιρώντας το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα από την τιμή πώλησης ανά μονάδα.
 • Βήμα 5: Τέλος, το οριακό σημείο σε μονάδες προκύπτει διαιρώντας το σταθερό κόστος στο βήμα 2 με το περιθώριο εισφοράς ανά μονάδα που υπολογίζεται στο βήμα 4.

Παραδείγματα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του προτύπου Formula Excel Point Break-Even Point - Πρότυπο Break-Even Point Formula Excel

Παράδειγμα # 1

Ας υποθέσουμε μια εταιρεία ABC Ltd η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή widget. Το πάγιο κόστος ανέρχεται έως και 80.000 $, το οποίο αποτελείται από αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων, μισθούς στελεχών, μισθώσεις και φόρους ιδιοκτησίας. Από την άλλη πλευρά, το μεταβλητό κόστος που σχετίζεται με την κατασκευή widget έχει υπολογιστεί σε 0,70 $ ανά μονάδα που αποτελείται από κόστος πρώτων υλών, έξοδα εργασίας και προμήθεια πωλήσεων. Η τιμή πώλησης ενός widget είναι 1,50 $ το καθένα.

Το παρακάτω πρότυπο περιέχει τα δεδομένα σχετικά με την εταιρεία ABC.

Περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα

Περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα = 1,50 $ - 0,70 $

 • Περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα = 0,80 $

Με βάση τα παραπάνω, ο υπολογισμός του οριακού σημείου μπορεί να γίνει ως-

πόντους νεκρού σημείου σε μονάδες = 80.000 $ / 0,80 $

 • Οριακά σημεία σε μονάδες = 100.000

Επομένως, η ABC Ltd πρέπει να κατασκευάσει και να πουλήσει 100.000 widget για να καλύψει το συνολικό της κόστος που αποτελείται τόσο από σταθερό όσο και από μεταβλητό κόστος. Σε αυτό το επίπεδο πωλήσεων, η ABC Ltd δεν θα αποκομίσει κέρδος, αλλά θα είναι απλώς νεκρή.

Παράδειγμα # 2

Ας σκεφτούμε ένα εστιατόριο PQR Ltd που πουλάει πίτσα. Η τιμή πώλησης είναι 15 $ ανά πίτσα και οι μηνιαίες πωλήσεις είναι 1.500 πίτσες. Επιπλέον, διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες για ένα μήνα.

Μεταβλητό κόστος -

Μεταβλητό κόστος = 8.000 $ + 1.000 $

 • Μεταβλητό κόστος = 9.000 $

Επομένως, μεταβλητό κόστος ανά μονάδα = 9.000 $ / 1.500 = 6 $

Σταθερό κόστος -

σταθερό κόστος = 4.000 $ + 3.000 $ + 1.300 $ + 700 $

 • Σταθερό κόστος = 9.000 $

Περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα -

Επομένως,

Περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα = 15 $ - 6 $

 • Περιθώριο συνεισφοράς ανά μονάδα = 9 $

Με βάση τα παραπάνω, ο υπολογισμός του οριακού σημείου μπορεί να προσδιοριστεί ως,

πόντους νεκρού σημείου σε μονάδες = 9.000 $ / 9 $

 • Οριακά σημεία σε μονάδες = 1.000

Ως εκ τούτου, η PQR Ltd πρέπει να πουλήσει 1.000 πίτσες σε ένα μήνα για να φτάσει το νεκρό. Ωστόσο, η PQR πωλεί 1.500 πίτσες μηνιαίως, η οποία είναι υψηλότερη από την οριακή τιμή που δείχνει ότι η εταιρεία έχει κέρδος στο τρέχον επίπεδο.

Υπολογιστής Break-Even Point (BEP)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο Αριθμομηχανή τύπου Break-Even Point.

Σταθερό κόστος
Περιθώριο συνεισφοράς
Break Even Point σε μονάδες
 

Σημείο διακοπής σε μονάδες =
Σταθερό κόστος
=
Περιθώριο συνεισφοράς
0
= 0
0

Συνάφεια και χρήσεις

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοια του τύπου break-even point καθώς χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ελάχιστου όγκου της ποσότητας των πωλήσεων που απαιτείται για να μην επιτευχθεί κανένα κέρδος σε περίπτωση ζημίας, ώστε να καλυφθεί το σταθερό και το μεταβλητό κόστος που σχετίζεται με την κατασκευή.

Με άλλα λόγια, χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει σε ποιο σημείο ένα έργο θα γίνει κερδοφόρο εξισώνοντας τα συνολικά έσοδα με το συνολικό κόστος. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αποφασίσετε εάν το τρέχον σχέδιο είναι εφικτό ή εάν πρέπει να αυξηθεί η τιμή πώλησης ή εάν πρέπει να ελεγχθεί το λειτουργικό κόστος ή πρέπει να αναθεωρηθεί τόσο η τιμή όσο και το κόστος. Μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι εάν τα υπό εξέταση προϊόντα θα είναι επιτυχημένα στην αγορά.

Εν ολίγοις, το νεκρό σημείο θα πρέπει να διεξαχθεί πριν από την έναρξη μιας επιχείρησης, είτε πρόκειται για μια νέα επιχείρηση είτε για μια νέα σειρά προϊόντων, προκειμένου να έχει μια σαφή ιδέα για τους κινδύνους που ενέχονται και να αποφασίσει εάν η επιχείρηση αξίζει τον κόπο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found