Κεφαλίδα και υποσέλιδο στο Excel | Προσθήκη / κατάργηση κεφαλίδας και υποσέλιδου στο φύλλο εργασίας

Η κεφαλίδα και το υποσέλιδο είναι το πάνω και το κάτω μέρος ενός εγγράφου αντίστοιχα, ομοίως το excel έχει επίσης επιλογές για κεφαλίδες και υποσέλιδα, είναι διαθέσιμα στην καρτέλα ένθετων στην ενότητα κειμένου, χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες μας παρέχει δύο διαφορετικά κενά στο φύλλο εργασίας ένα στο την κορυφή και ένα στο κάτω μέρος.

Τι είναι η κεφαλίδα και το υποσέλιδο στο Excel;

Κεφαλίδα στο Excel: Πρόκειται για μια ενότητα του φύλλου εργασίας που εμφανίζεται στην κορυφή κάθε σελίδας στο φύλλο excel ή στο έγγραφο. Αυτό παραμένει σταθερό σε όλες τις σελίδες. Μπορεί να περιέχει πληροφορίες όπως Αρ. Σελίδας, Ημερομηνία, Τίτλος ή Όνομα Κεφαλαίου κ.λπ.

Υποσέλιδο στο Excel: Είναι μια ενότητα του φύλλου εργασίας που εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας στο φύλλο ή το έγγραφο excel. Αυτό παραμένει σταθερό σε όλες τις σελίδες. Μπορεί να περιέχει πληροφορίες όπως Αρ. Σελίδας, Ημερομηνία, Τίτλος ή Όνομα Κεφαλαίου κ.λπ.

Ο σκοπός της κεφαλίδας και του υποσέλιδου στο Excel

Ο σκοπός είναι παρόμοιος με αυτόν των έντυπων εγγράφων ή βιβλίων. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο Excel συμβάλλουν στην ικανοποίηση της τυπικής μορφής αναπαράστασης των εγγράφων και / ή των φύλλων εργασίας. Προσθέτουν μια αίσθηση οργάνωσης στα μαλακά έγγραφα και / ή τα φύλλα εργασίας.

Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου στο Excel

Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης, υπάρχουν 4 ενότητες κάτω από το Header & Footer Tools, δηλαδή Header & Footer, Header & Footer Elements, Navigation και Options. Αυτή η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στο Insert-> Header & Footer.

 1. Header & Footer - Εμφανίζει μια λίστα με τις γρήγορες επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν ως κεφαλίδα ή υποσέλιδο.
 2. Στοιχεία κεφαλίδας και υποσέλιδου - Αυτό έχει ένα σύνολο επιλογών για το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως κεφαλίδα ή υποσέλιδο όπως αριθμός σελίδας, όνομα αρχείου, αριθμός σελίδων κ.λπ.
 3. Πλοήγηση - Διαθέτει 2 επιλογές, δηλαδή Go to Header και Go to Footer που πλοηγεί τον κέρσορα στην αντίστοιχη περιοχή.
 4. Επιλογές - Διαθέτει 2 επιλογές που σχετίζονται με την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο, δηλ. Διαφορετικά στην πρώτη σελίδα και Διαφορετικά στη Μονή και ζυγή σελίδα. Οι άλλες 2 επιλογές αφορούν τη μορφοποίηση της σελίδας excel. Το ένα είναι να κλιμακώσετε την κεφαλίδα / το υποσέλιδο με το έγγραφο. Το άλλο είναι να ευθυγραμμίσετε την κεφαλίδα / το υποσέλιδο με τα περιθώρια της σελίδας.

Πώς να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα στο Excel;

 • Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε την κεφαλίδα, μετά, μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή -> Ομάδα κειμένου -> Κεφαλίδα & υποσέλιδο.

 • Κάνοντας κλικ σε αυτό θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπως φαίνεται παρακάτω.

 • Όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, τα εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου έχουν καρτέλα σχεδίασης η οποία περιέχει διάφορες επιλογές κειμένου για τοποθέτηση ως κεφαλίδα. Το προεπιλεγμένο είναι ένα κενό πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε ένα δωρεάν κείμενο, π.χ. "Αυτό είναι το κείμενο κεφαλίδας". Οι άλλες επιλογές είναι αριθμός σελίδας, αριθμός σελίδων, τρέχουσα ημερομηνία, τρέχουσα ώρα, διαδρομή αρχείου, όνομα αρχείου, όνομα φύλλου, εικόνα κ.λπ.

Πώς να δημιουργήσετε υποσέλιδο στο Excel;

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε την κεφαλίδα, μετά, μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή -> Ομάδα κειμένου -> Κεφαλίδα & υποσέλιδο.

 • Κάνοντας κλικ σε αυτό θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπως φαίνεται. Όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, τα εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου έχουν καρτέλα σχεδίασης η οποία περιέχει διάφορες επιλογές κειμένου για τοποθέτηση ως κεφαλίδα. Το προεπιλεγμένο είναι ένα κενό πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε ένα δωρεάν κείμενο π.χ. «Αυτό είναι το κείμενο του υποσέλιδου». Οι άλλες επιλογές είναι αριθμός σελίδας, αριθμός σελίδων, τρέχουσα ημερομηνία, τρέχουσα ώρα, διαδρομή αρχείου, όνομα αρχείου, όνομα φύλλου, εικόνα κ.λπ.

Πώς να αφαιρέσετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο στο Excel;

 1. Όπως φαίνεται, ξεκινήστε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση σελίδας από το πλαίσιο Ρύθμιση σελίδας στο μενού Διάταξη σελίδας.

 • Μεταβείτε στην ενότητα Κεφαλίδα / υποσέλιδο.

 • Όπως φαίνεται, επιλέξτε «κανένας» για την κεφαλίδα και / ή το υποσέλιδο για να αφαιρέσετε το αντίστοιχο χαρακτηριστικό.

Πώς να τοποθετήσετε προσαρμοσμένο κείμενο στην κεφαλίδα του Excel;

Στο ακόλουθο παράδειγμα, "Αυτό είναι το κείμενο κεφαλίδας" είναι το προσαρμοσμένο κείμενο που εισάγεται στο πλαίσιο κεφαλίδας. Το ίδιο θα αντικατοπτρίζεται σε όλες τις σελίδες στο φύλλο εργασίας.

Ο Επεξεργαστής κειμένου κεφαλίδας μπορεί να κλείσει πατώντας το πλήκτρο Escape στο πληκτρολόγιο.

Πώς να αντιστοιχίσετε τον αριθμό σελίδας στο κείμενο υποσέλιδου του Excel;

Όπως φαίνεται στο σχήμα, ένας αριθμός σελίδας μπορεί να εισαχθεί ως κείμενο υποσέλιδου. Ανατρέξτε στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης για να κατανοήσετε το ίδιο.

Στο ακόλουθο παράδειγμα, «Σελίδα [& σελίδα] Από [& σελίδα]» είναι το κείμενο που έχει εισαχθεί στο πλαίσιο υποσέλιδου. Εδώ, & η σελίδα είναι μια δυναμική παράμετρος και αξιολογείται με τον αριθμό της σελίδας. Η πρώτη παράμετρος είναι ο τρέχων αριθμός σελίδας και η δεύτερη είναι ο συνολικός αριθμός σελίδων. Το ίδιο θα αντικατοπτρίζεται σε όλες τις σελίδες στο φύλλο εργασίας.

Για να δώσετε αριθμούς σελίδας σε ένα φύλλο, κάντε κλικ σε ένα φύλλο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Υποσέλιδο και κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση κάτω από τα εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αριθμός σελίδας.

Αφού επιλέξετε τους αριθμούς σελίδων, θα εμφανιστεί ως & [Σελίδα] όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Για να εμφανίσετε αριθμούς σελίδων με Συνολικούς αριθμούς σελίδων, κάντε κλικ στο Αριθμός σελίδων στην καρτέλα σχεδίασης στο εργαλείο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Αφού επιλέξετε τον αριθμό των σελίδων, θα προσθέσει & [Σελίδες] με & [Σελίδα] του.

Στη συνέχεια, δείχνει τον αριθμό σελίδας με τον αριθμό των σελίδων.

Το Footer Text Editor μπορεί να κλείσει πατώντας το πλήκτρο Escape στο πληκτρολόγιο

Σημείωση : Εκτός από τα παραπάνω παραδείγματα, οι άλλες επιλογές για κείμενο κεφαλίδας / υποσέλιδου που διατίθενται από το MS Excel είναι ημερομηνία, ώρα, όνομα αρχείου, όνομα φύλλου κ.λπ.

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

 1. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο Excel συμβάλλουν στην ικανοποίηση της τυπικής μορφής αναπαράστασης των εγγράφων ή των φύλλων εργασίας.
 2. Προσθέτουν μια αίσθηση οργάνωσης στα μαλακά έγγραφα.
 3. Το Excel προσφέρει μια ποικιλία επιλογών που πρέπει να τοποθετηθούν ως κείμενο κεφαλίδας / υποσέλιδου, όπως ημερομηνία, ώρα, όνομα φύλλου, όνομα αρχείου, αριθμός σελίδας, προσαρμοσμένο κείμενο κ.λπ.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found