Πλήρης μορφή ΠΟΕ (Ορισμός, Στόχοι) | Πλήρης οδηγός για τον ΠΟΕ

Πλήρης μορφή του ΠΟΕ - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι η πλήρης μορφή του ΠΟΕ. Λειτουργεί ως διακυβερνητικός οργανισμός (διεθνής οργανισμός) που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα του εξωτερικού εμπορίου μεταξύ δύο ή περισσότερων εθνών και έχει την έδρα του στη Γενεύη της Ελβετίας και ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1995 με σκοπό τη μείωση τιμολόγια και άλλα παρόμοια εμπόδια στο διεθνές εμπόριο και επί του παρόντος έχει τουλάχιστον 164 κράτη μέλη.

Ιστορία

Ο ΠΟΕ θεσπίστηκε ως αντικατάσταση της GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου). Η GATT τέθηκε σε ισχύ μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου αποκλειστικά με σκοπό την καθιέρωση παγκόσμιας οικονομικής συνεργασίας. Η GATT δημιουργήθηκε το 1947 και αποτελείται από 23 μέλη. Η GATT είχε την έδρα της στη Γενεύη της Ελβετίας και αποτελούσε μέρος του συστήματος Breton Woods. Ο σκοπός της καθιέρωσης της GATT ήταν να εξασφαλιστεί η πρακτική ενός σταθερού εμπορίου καθώς και ενός οικονομικού παγκόσμιου περιβάλλοντος.

Αργότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου (ITO) ήρθε στη φωτογραφία και πιστεύεται ότι η GATT θα μπορούσε να γίνει μέρος του ITO και μάλιστα έγινε διαπραγμάτευση για αυτόν ακριβώς τον λόγο το έτος 1948 στην Αβάνα. Ο σκοπός της καθιέρωσης του ITO ήταν να καθοριστούν οι γενικοί βασικοί κανόνες σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο και άλλα τέτοια παγκόσμια οικονομικά θέματα. Ο χάρτης που υποβλήθηκε απέτυχε να λάβει την έγκριση του αμερικανικού συνεδρίου και ως εκ τούτου, ο ΠΟΕ τέθηκε σε ισχύ. Ο ΠΟΕ ιδρύθηκε το 1995 και λειτούργησε ως πλήρης απόδειξη αντικατάστασης της GATT. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΠΟΕ χαρακτηρίζεται ως διάδοχος της GATT. Ο ΠΟΕ είναι ο μόνος διακυβερνητικός οργανισμός στον κόσμο που ασχολείται με τους κανόνες που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο που συμβαίνουν μεταξύ των χωρών.

Στόχοι του ΠΟΕ

Οι στόχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συζητούνται παρακάτω:

 • Ο ΠΟΕ στοχεύει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κάθε ατόμου που ανήκει στα κράτη μέλη του.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει στη διασφάλιση εκατό τοις εκατό απασχόλησης καθώς και στην αύξηση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει στη διεύρυνση της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει επίσης στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των εθνικών και διεθνών πόρων.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει ακόμη και στην προστασία του περιβάλλοντος από το να εξαντληθεί ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι όλες οι εταιρείες αποδέχονται και τηρούν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει επίσης στην εφαρμογή ενός νέου μηχανισμού εξωτερικού εμπορίου με τον τρόπο που προβλέπεται στη συμφωνία.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει στην προώθηση του διεθνούς εμπορίου που σίγουρα μπορεί να ωφελήσει όλες τις χώρες.
 • Για την άρση των υπαρχόντων εμποδίων που υπάρχουν σε ένα ανοιχτό παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει ακόμη και στη λήψη ειδικών μέτρων για την ανάπτυξη των φτωχότερων και υποανάπτυκτων χωρών.
 • Ο ΠΟΕ στοχεύει ακόμη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ όλων των κρατών μελών, προκειμένου να ωφεληθεί ο μέγιστος αριθμός πελατών.

Λειτουργίες του ΠΟΕ

Οι λειτουργίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συζητούνται παρακάτω:

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου θα διαχειρίζεται το TPRM (Μηχανισμός αναθεώρησης εμπορικής πολιτικής).
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου διαχειρίζεται τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου παρακολουθεί τις εσωτερικές εμπορικές πολιτικές.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου χειρίζεται διαφορές που σχετίζονται με το εμπόριο.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου παρέχει ένα ανοιχτό φόρουμ για διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου προσφέρει τεχνική βοήθεια σε χώρες που βρίσκονται στο αναπτυσσόμενο μέτωπο.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου συνεργάζεται με παρόμοιους διακυβερνητικούς οργανισμούς.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου συνεργάζεται με το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και το IBRD (Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα του ΠΟΕ αναφέρονται παρακάτω:

 • Ο ΠΟΕ βοηθά στην προώθηση της ειρήνης και της ευεξίας μεταξύ των χωρών.
 • Με τον ΠΟΕ, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά.
 • Ο ΠΟΕ συμβάλλει στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Ο ΠΟΕ παρέχει βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες
 • Ο ΠΟΕ διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και διασφαλίζει το ελεύθερο εμπόριο που σημαίνει ότι το κόστος ζωής μειώνεται.
 • Το εμπόριο μεταξύ εθνών υπό τη διακυβέρνηση του ΠΟΕ αυξάνει ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος για τους συμμετέχοντες.
 • Ο ΠΟΕ προστατεύει την κυβέρνηση από επιθέσεις όπως πιέσεις.
 • Το ελεύθερο εμπόριο που εξασφαλίζεται από τον ΠΟΕ προσφέρει καλύτερες και περισσότερες επιλογές όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες.
 • Ο ΠΟΕ ενισχύει ακόμη και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και το διεθνές εμπόριο.
 • Ο ΠΟΕ ενισχύει ακόμη και την εισροή ΑΞΕ (άμεσες ξένες επενδύσεις) και συμβάλλει στον περιορισμό του ντάμπινγκ.
 • Ο ΠΟΕ παρέχει τεράστια οφέλη για βιομηχανίες όπως υφάσματα και υφάσματα.

Μειονεκτήματα

Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου έχει επίσης πολλά μειονεκτήματα. Η σκοτεινή πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συζητείται παρακάτω:

 • Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου απειλεί για τον γεωργικό τομέα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μειώνει τις επιδοτήσεις και αξιοποιεί την εισαγωγή τροφίμων.
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιβάλλει μια τεράστια απειλή στις βιομηχανίες που λειτουργούν σε εθνική κλίμακα.
 • Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου έχει ακόμη σημαντικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
 • Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου υπονομεύει την εθνική κυριαρχία και τη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Ο ΠΟΕ αυξάνει ακόμη και την οικονομική αστάθεια σε εθνικό επίπεδο.
 • Οι νέες βιομηχανίες ενδέχεται να δυσκολεύονται να εγκατασταθούν σε ένα εκτεταμένο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

συμπέρασμα

Ο ΠΟΕ είναι η σύντομη φόρμα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ιδρύθηκε το 1995. Έχει την έδρα της στη Γενεύη της Ελβετίας. Προς το παρόν, ο ΠΟΕ έχει περίπου 164 κράτη μέλη και 117 αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ΠΟΕ ρυθμίζει το εξωτερικό εμπόριο μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών. Παρουσιάστηκε ως καλύτερη έκδοση του GATT.

Ο ΠΟΕ διευθύνεται από τον υπουργό κάθε κράτους μέλους και εμπορεύεται διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, γεωργικά αγαθά και υπηρεσίες. Ο σημαντικός στόχος του ΠΟΕ είναι να εμπλουτίσει το βιοτικό επίπεδο των ατόμων που ανήκουν σε χώρες μέλη, να προστατεύσει το περιβάλλον, να προωθήσει την ειρήνη, να εξασφαλίσει 100 τοις εκατό απασχόλησης και να ενθαρρύνει το ελεύθερο εμπόριο που τελικά θα είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found