CPA έναντι CFP | Ποιο οικονομικό επάγγελμα να επιλέξω;

Διαφορά μεταξύ CPA και CFP

Η πλήρης φόρμα για το CPA είναι Πιστοποιημένος Δημόσιος Λογιστής και μπορεί να επιδιωχθεί από υποψήφιους που φιλοδοξούν να εργαστούν σε θέματα που σχετίζονται με λογαριασμούς και φόρους, ενώ η πλήρης μορφή της ΚΑΠ είναι πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός σχεδιαστής και μπορεί να επιδιωχθεί από υποψήφιους που φιλοδοξούν να γίνουν οικονομικοί σχεδιαστές για μεμονωμένους πελάτες.

Η χρηματοπιστωτική βιομηχανία καθοδηγεί μια νευρική ανάπτυξη και το να κερδίζει ένα βήμα στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό για κάθε επαγγελματία χρηματοοικονομικών. Ο καθένας επιθυμεί μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες και σε αυτόν τον αγώνα γάτας, η σωστή πορεία θα σας βάλει μπροστά. Από τη μία πλευρά, το CPA έχει να κάνει με τη λογιστική και τον έλεγχο, η CFP αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων και συνταξιοδότησης. Ας εξερευνήσουμε αυτά τα δύο μαθήματα.

Τι είναι το CPA;

Οι εξετάσεις Certified Public Accountant (CPA) διεξάγονται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών (AICPA) το οποίο αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο για τις ικανότητές του. Οι επαγγελματίες λογιστές που επιθυμούν να κάνουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στις ΗΠΑ ή πρέπει να συνεργαστούν με πελάτες με έδρα τις ΗΠΑ, πρέπει να λάβουν μέρος στην εξέταση που πραγματοποιείται από το AICPA. Αυτές οι πιστοποιημένες εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν στις 55 πολιτείες των ΗΠΑ στις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια να το κάνουν.

Δεν υπάρχει κεντρικό όργανο ελέγχου και κάθε κράτος έχει τις δικές του απαιτήσεις αδειοδότησης και το πρότυπο της εξέτασης. Ένας επαγγελματίας CPA είναι ειδικός στο χειρισμό ερωτημάτων φορολογικής νομοθεσίας ή παρέχει φορολογικές συμβουλές σε άτομα. Μπορεί να επιλέξει να εξασκηθεί στην ατομική του ιδιότητα ή να δημιουργήσει μια μικρή επιχείρηση ή να εργαστεί για μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα CPA περνάει από αυστηρή εκπαίδευση και μαθαίνει να είναι σε θέση να χειρίζεται οικονομικές εκθέσεις διεξοδικά και σε βάθος.

Τι είναι η CFP;

Οι χρηματοοικονομικοί σχεδιαστές που στοχεύουν στην ενίσχυση της σταδιοδρομίας τους μέσω εξειδίκευσης, ειδικεύονται στον στρατηγικό οικονομικό σχεδιασμό ή στον συμβουλευτικό ρόλο στη βιομηχανία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θα πρέπει να επιλέξουν να λάβουν μέρος στην εξέταση CFP ή Certified Financial Planner Η CFP είναι ένα μάθημα πιστοποιητικών για χρηματοοικονομικούς σχεδιαστές που απονέμεται από το Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board) στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον συνδεδεμένο οργανισμό FPBS στην Ινδία.

Η CFP αναγνωρίζεται ως σήμα αριστείας και είναι σεβαστή και θεωρείται ικανή από τη χρηματοοικονομική βιομηχανία παγκοσμίως. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να πληροί τα αυστηρά πρότυπα εκπαίδευσης, εξέτασης, εμπειρίας και δεοντολογίας για να διασφαλίσει ότι τα πιστοποιημένα άτομα κερδίζουν την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων και έχουν πολλές ευκαιρίες που τους περιμένουν μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.

CPA έναντι CFP Infographics

Ας δούμε τις κορυφαίες διαφορές μεταξύ CPA και CFP μαζί με τα γραφήματα.

Βασικές διαφορές

CFP

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια 4E για να πιστοποιηθούν ως CFP.

  • Εκπαίδευση
  • Εξέταση
  • Ηθική
  • Εμπειρία

Το ελάχιστο κριτήριο επιλεξιμότητας για το μάθημα CFP είναι πτυχίο ή πτυχίο ή ανώτερο πτυχίο με γνώση εργασίας των πρακτικών οικονομικού σχεδιασμού που επικρατούν στον κλάδο.

CPA

Για να είναι επιλέξιμος για την εξέταση CPA, ένας υποψήφιος πρέπει να έχει εκπαίδευση ισοδύναμη έως πέντε έτη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο 4 ετών και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό και αυτό πρέπει να ανέρχεται σε 120 έως 150 ώρες πίστωσης στον τομέα της εκπαίδευσης των επιχειρήσεων.

Συγκριτικός Πίνακας CPA έναντι CFP

Ενότητα CPA CFP
Η πιστοποίηση οργανώθηκε από Το CPA οργανώνεται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο των CPA. Όμως δεν παρέχουν άδεια στους μαθητές που πεθαίνουν. Η αρχή αδειοδότησης ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της συγκεκριμένης πολιτείας από την οποία ξεχωρίζετε. Πιστοποιημένο Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (Συμβούλιο CFP)
Παράθυρο εξετάσεων Τα παράθυρα δοκιμών CPA 2017 είναι:

1ο τρίμηνο: Ιανουάριος έως Φεβρουάριος

2ο τρίμηνο: 1 Απριλίου έως 10 Μαΐου 10 Ιουνίου

3ο τρίμηνο: 1 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 10 Σεπτεμβρίου

4ο τρίμηνο: 1 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου

Πραγματοποιήθηκε τρεις φορές σε ένα χρόνο στις 14–21 Μαρτίου 2017, 11-18 Ιουλίου 2017 και 7-14 Νοεμβρίου 2017
μαθήματα Ας δούμε τα θέματα του CPA.

1. Έλεγχος και βεβαίωση (AUD)

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αναφορά (FAR)

3. Κανονισμός (REG),

4. Επιχειρηματική ιδέα περιβάλλοντος (BEC)

• Γενικές Αρχές Οικονομικών και Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού

• Ασφαλιστικός προγραμματισμός

• Προγραμματισμός παροχών σε εργαζομένους

• Επενδύσεις και προγραμματισμός κινητών αξιών

• Πολιτειακός και ομοσπονδιακός σχεδιασμός φόρου εισοδήματος

• Φόρος περιουσίας, φόρος δώρων και προγραμματισμός φόρου μεταβίβασης

• Προγραμματισμός προστασίας περιουσιακών στοιχείων

• Σχεδιασμός συνταξιοδότησης

• Σχεδιασμός περιουσίας

• Οικονομικός προγραμματισμός και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ποσοστό επιτυχίας Ακόμα περιμένουμε τα αποτελέσματα του πλήρους έτους 2016 Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις CPA του 2015 ήταν 49,9%, λίγο υψηλότερο από το 49,7% το 2014. Έχει περάσει περίπου 50% για πολλά χρόνια. Το 2016, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ήταν 70 τοις εκατό
Αμοιβές Ας συνοψίσουμε τα έξοδα εξέτασης CPA:

Εξέταση CPA και τέλη αίτησης: 1.000 $

Χρέωση μαθήματος αναθεώρησης CPA (μεσαίο εύρος): 1.700 $

Εξέταση δεοντολογίας CPA: 130 $ (στρογγυλοποιημένο σχήμα)

Τέλη αδειοδότησης (μεσαίο εύρος): 150 $

Σύνολο: 2.980 $

Το πραγματικό κόστος των εξετάσεων CFP είναι 695 $. Ωστόσο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έως και έξι εβδομάδες πριν από την ημερομηνία. Εάν το κάνετε αυτό, το κόστος σας θα είναι 595 $. Εάν υποβάλετε αίτηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία, τότε τα τέλη εξετάσεων CFP θα ανέρχονταν σε 795 $.
Ευκαιρίες απασχόλησης Οι ευκαιρίες απασχόλησης για CPA είναι πολλές. Μπορείτε να εργαστείτε σε μια εταιρεία συμβούλων ή σε περιφερειακές ή τοπικές εταιρείες ως λογιστής ή χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Οι τρεις κορυφαίες ευκαιρίες εργασίας ενός CPA είναι δημόσιος λογιστής, εσωτερικός ελεγκτής και λογιστής διαχείρισης. Chartered Alternative Investment Αναλυτής

Ορκωτός Ορκωτός Λογιστής

Ορκωτός χρηματοοικονομικός αναλυτής

Ορκωτός Οικονομικός Σύμβουλος

Τεχνικός Ναυλωμένης Αγοράς

Πιστοποιημένος Διεθνής Αναλυτής Επενδύσεων

Ορκωτός λογιστής διαχείρισης

Εγκεκριμένος λογιστής

Διευθυντής οικονομικού κινδύνου

Γιατί να συνεχίσετε το CPA;

Το CPA είναι ένα αναγνωρισμένο κύρος προσόντων και απαιτεί μεγάλο σεβασμό από τους εμπιστευτικούς του κλάδου. Το AICPA είναι το σώμα που είναι γνωστό για τους αυστηρούς κανόνες και τα πρότυπα του, και ως εκ τούτου η εξέταση CPA αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια για να είναι επιλέξιμοι για τις εξετάσεις και αυτό διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας των επαγγελματιών.

Το CPA είναι αναμφισβήτητα το υψηλότερο προσόν που θα μπορούσε να πετύχει μια ΑΠ και ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την καριέρα ενός επαγγελματία, δίνοντάς του ευκαιρίες να εργαστεί στο δημόσιο λογιστικό τμήμα στα αμερικανικά MNCs καθώς και την άδεια άσκησης στις ΗΠΑ.

Η άδεια CPA θεωρείται ευρέως ως δείκτης ποσοτικών δεξιοτήτων και υψηλών προδιαγραφών επαγγελματισμού και είναι απαραίτητο επίτευγμα για να προκριθείτε στις εταιρείες Big 4 που κυριαρχούν στον δημόσιο λογιστικό τομέα, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young και KPMG.

Γιατί να συνεχίσετε την CFP;

Η CFP είναι ένα σήμα επαγγελματικής αριστείας και θεωρείται το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης που μπορεί να επιδιώξει ένας επαγγελματίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Η πιστοποίηση γίνεται αποδεκτή και εκτιμάται παγκοσμίως από επαγγελματίες αλλά και καταναλωτές. Το πιστοποιητικό έχει απονεμηθεί το Χρυσό Βραβείο από την Wall Street Journal, η οποία μιλάει για την αξιοπιστία του.

Οι υποψήφιοι της ΚΑΠ βρέθηκαν να επωφελούνται άλματα από την επίτευξη αυτού του μαθήματος. Οι επαγγελματίες λέγεται ότι έχουν αποζημιωθεί με ελκυστικούς μισθούς σε βιομηχανίες όπως επενδύσεις, ασφάλιση, φόροι, συνταξιοδοτήσεις και ακίνητα.

Προχωρήστε το δεξί σας πόδι μπροστά στο επαγγελματικό σας ταξίδι με την πορεία που πληροί τις απαιτήσεις της σταδιοδρομίας σας. Τα καλύτερα!


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found