Αγορά καθολικών (Σημασία, παράδειγμα) | Τι είναι ο λογαριασμός αγορών;

Τι είναι το καθολικό αγορών;

Το καθολικό αγορών είναι το καθολικό στο οποίο καταγράφονται όλες οι λογιστικές συναλλαγές που σχετίζονται με την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από την εταιρεία για μια χρονική περίοδο, όπου εμφανίζονται οι κατάλογοι των αγορών μαζί με το ποσό που η εταιρεία έχει πληρώσει στον προμηθευτή της ή στον οφειλόμενο ποσό στον προμηθευτή.

Παράδειγμα καθολικής αγοράς

Για παράδειγμα, το παρακάτω είναι το περιοδικό αγοράς της Εταιρείας για την περίοδο Ιουλίου-2019.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του προτύπου αγοράς Ledger Excel - Αγορά προτύπου Ledger Excel

Προετοιμάστε το καθολικό αγορών χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο αγορών για τον μήνα όπως δίνεται παρακάτω:

Λύση

Από το ημερολόγιο αγορών, οι καταχωρίσεις θα δημοσιεύονται στο καθολικό αγορών με τους λογαριασμούς των διαφόρων προμηθευτών της εταιρείας, ο οποίος έχει ως εξής:

Πλεονεκτήματα

  1. Βοηθά στην παρακολούθηση όλων των αγορών που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου και στην εξασφάλιση επαρκούς αγοράς. Σε περίπτωση που απαιτείται λιγότερη αγορά, τότε θα παρακωλύσει τη διαδικασία παραγωγής της και από την άλλη πλευρά, εάν απαιτούνται περισσότερες αγορές, τότε θα αποκλείσει τα χρήματα της εταιρείας, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
  2. Αυτό δείχνει τα υπόλοιπα που οφείλονται στους πιστωτές από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι αγορές με πίστωση. Αυτό βοηθά την εταιρεία να γνωρίζει την ευθύνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που οφείλει στους προμηθευτές της.
  3. Το καθολικό αγορών έχει μια λίστα με όλες τις αγορές. Έτσι μπορεί να δώσει έναν κατάλογο των συχνών προμηθευτών και τον κατάλογο των προμηθειών που συνεπάγονται σημαντικό χρηματικό ποσό.
  4. Σε περίπτωση που η εταιρεία θέλει να πραγματοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τις αγορές που πραγματοποίησε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το καθολικό αγοράς καθώς περιέχει διαφορετικές πληροφορίες, όπως ημερομηνία αγοράς, όνομα προμηθευτή, αριθμό τιμολογίου, αριθμό παραγγελίας αγοράς, ποσό, ποσό φόρου κ.λπ.

Μειονεκτήματα

  1. Σε περίπτωση σφάλματος από ένα άτομο κατά την καταγραφή των αγορών στο καθολικό αγοράς της εταιρείας. Μπορεί, ταυτόχρονα, να οδηγήσει σε υπερβολή ή υποεκτίμηση στα υπόλοιπα των λογαριασμών που χρησιμοποιούν τέτοιο καθολικό ως βάση του.
  2. Απαιτεί χρόνο και συμμετοχή του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την καταγραφή των συναλλαγών σε αυτό το καθολικό.

Σημαντικά σημεία

  • Διαθέτει πληροφορίες για μεμονωμένους λογαριασμούς διαφορετικών προμηθευτών της επιχείρησης από τους οποίους έχει πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια της περιόδου με πίστωση ή χωρίς πίστωση.
  • Βοηθά στην παρακολούθηση όλων των αγορών που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου και στην εξασφάλιση επαρκούς αγοράς. Σε περίπτωση που απαιτείται λιγότερη αγορά, τότε θα παρακωλύσει τη διαδικασία παραγωγής της και από την άλλη πλευρά, εάν απαιτούνται περισσότερες αγορές, τότε θα αποκλείσει τα χρήματα της εταιρείας, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
  • Τα υπόλοιπα αυτού του καθολικού της εταιρείας συγκεντρώνονται περιοδικά, το οποίο στη συνέχεια καταχωρείται στον λογαριασμό ελέγχου του καθολικού αγοράς. Έτσι, είναι η σύνοψη του καθολικού που δεν έχει λεπτομερείς συναλλαγές.
  • Τα πεδία δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφορετικές πληροφορίες όπου αυτό ισχύει. Όπως η ημερομηνία αγοράς, το όνομα του προμηθευτή ή ο σχετικός κωδικός, ο αριθμός τιμολογίου του τιμολογίου που έδωσε ο προμηθευτής, ο αριθμός παραγγελίας αγοράς, ο κωδικός που χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία για τον προσδιορισμό των αγορών, το ποσό που καταβλήθηκε ή πρέπει να καταβληθεί στον προμηθευτή, φόρος που εφαρμόζεται σε αυτές τις αγορές, την κατάσταση της πληρωμής κ.λπ.

συμπέρασμα

Το καθολικό αγορών καταγράφει τη συναλλαγή της εταιρείας που περιλαμβάνει αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τους προμηθευτές. Περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις αγορές που πραγματοποίησε η εταιρεία, οι οποίες βοηθούν στην ανάλυση των διαφόρων πτυχών. Τα υπόλοιπα συγκεντρώνονται περιοδικά, το οποίο στη συνέχεια καταχωρείται στον λογαριασμό ελέγχου του καθολικού αγοράς.