Πλήρης μορφή CEO (Ορισμός, Ευθύνες) | Οδηγός για CEO

Πλήρης μορφή CEO - Διευθύνων Σύμβουλος

Το πλήρες έντυπο του CEO σημαίνει Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι το ανώτερο μέλος, στέλεχος της εταιρικής οργάνωσης. Είναι ο μόνος ανώτερος διαχειριστής που φροντίζει ολόκληρη τη διοίκηση και τις λειτουργίες ενός οργανισμού και αναφέρεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και στον πρόεδρο ενός οργανισμού με μοναδικό στόχο τη δημιουργία πλούτου για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους μετόχους του. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο επικεφαλής κάθε εταιρικής οργάνωσης, δημόσιου, ιδιωτικού ή μη κυβερνητικού οργανισμού.

Απαιτείται εκπαιδευτικό προσόν για να γίνει CEO

Τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προσόντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εξαρτώνται από τη βιομηχανία και τον εργοδότη με τον οποίο εργάζεται. Οι εργοδότες έδωσαν προτιμήσεις σε όσους είναι απόφοιτοι και έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία στον απαιτούμενο κλάδο. Πολύ συχνά ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται από την εταιρεία αντί να προσλαμβάνει εξωτερικά άτομα. Ακολουθούν οι δύο σημαντικές σκέψεις που εξετάζονται κατά την επιλογή του CEO:

 • Εκπαίδευση: Υπάρχουν εταιρείες που απαιτούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκπαιδεύεται προτού επιβιβαστούν ως Διευθύνων Σύμβουλος. Η εκπαίδευση θα μπορούσε να σχετίζεται με την ανάπτυξη των στελεχών, την ηγεσία και τις συνεχιζόμενες επαγγελματικές δεξιότητες και ανάπτυξη.
 • Σχετική εμπειρία: Αναμένεται να έχουν μαζί τους μια σημαντική σχετική εμπειρία. Το διοικητικό συμβούλιο συνήθως προτιμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με προοδευτική και βιώσιμη απόδοση και ευθύνη.

Δεν υπάρχει ειδικό προσόν για να γίνει CEO. Στην αρχή του 21ου αιώνα, οι περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι είχαν πτυχία σε τεχνικά θέματα, όπως η επιστήμη, η νομοθεσία, η χρηματοοικονομική μηχανική κ.λπ. Για να γίνει Διευθύνων Σύμβουλος, το ενδιαφερόμενο άτομο πρέπει να γνωρίζει κάθε τμήμα του οργανισμού που διευθύνει, αν και κάθε τμήμα έχει τους μεμονωμένους προϊστάμενους του, οι οποίοι αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο του οργανισμού που ηγείται.

Απαίτηση δεξιοτήτων

Οι δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε Διευθύνων Σύμβουλος διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό, αλλά υπάρχουν ορισμένες βασικές και κοινές δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τα ακόλουθα είναι η απαίτηση δεξιοτήτων.

 • Πρέπει να έχει επιχειρηματικό μυαλό, συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικών δεξιοτήτων διαχείρισης και ηγεσίας.
 • Πρέπει να είναι ένας μεγάλος επικοινωνιακός που απολαμβάνει τη δουλειά του με την ελάχιστη υποστήριξη και που απολαμβάνει να εργάζεται αυτόνομα.
 • Θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί γνώσεις και να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα.
 • Θα πρέπει να πάρει νέες ιδέες πολύ γρήγορα και να εφαρμόσει τις ίδιες.
 • Πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ώστε οι άνθρωποι να αγαπούν τη συνεργασία μαζί του και να συνεργάζεται για να πάρει τα επιθυμητά αποτελέσματα από τους συναδέλφους του.

Ευθύνες του Διευθύνοντος Συμβούλου

Οι ευθύνες του Διευθύνοντος Συμβούλου ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο και ποικίλλει από οργανισμό σε οργανισμό, τους στόχους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Οι ρόλοι και οι ευθύνες καθορίζονται από τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο ενός οργανισμού. Τα παρακάτω είναι οι βασικές ευθύνες.

 • Οι διευθύνοντες σύμβουλοι πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση και τις διοικήσεις της εταιρείας.
 • Πρέπει να βεβαιωθεί ότι το περιβάλλον της εταιρείας είναι υγιές και θετικό.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να ηγείται του οργανισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακινεί τους συναδέλφους του και κάθε υπάλληλο της εταιρείας.
 • Πρέπει να διασφαλίσει ότι γίνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στις πολιτικές και τις αποφάσεις, εάν απαιτείται.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι σε θέση να ηγείται ολόκληρης της λειτουργίας
 • Οι διευθύνοντες σύμβουλοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ρόλοι και οι ευθύνες ανατίθενται επαρκώς στους υφισταμένους.
 • Πρέπει να επιβλέπει ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του ίδιου κεφαλαίου έχει υλοποιηθεί με τρόπο που ωφελεί τον οργανισμό και τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να συμμετέχει σε κάθε δυνατή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και να βοηθά στην επιλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να επιβλέπει κάθε τμήμα όπως παραγωγή, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση και να διασφαλίζει ότι διατηρείται η παράδοση και η ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών.
 • Πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε πόρος στον οργανισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δημιουργήσει τον πλούτο των αντίστοιχων μετόχων.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να επανεξετάζει και να συμμετέχει στον ετήσιο και ενδιάμεσο προϋπολογισμό σχεδιασμό και να βεβαιώνεται ότι τα έξοδα είναι σύμφωνα με τις προϋπολογισμένες δαπάνες.
 • Τέλος, πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται από την εταιρεία σύμφωνα με την αποστολή και το όραμα του οργανισμού στο σύνολό του.

Ευκαιρίες απασχόλησης

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ευκαιρίες απασχόλησης για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναμένεται να αυξηθούν κατά 8% έως το 2026, το οποίο είναι σχετικά υψηλότερο από το μέσο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης κατά 7% στις διάφορες άλλες βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μισθοί του CEO

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ξεπερνούν με συνέπεια τη μέση αμοιβή των επαγγελματιών. Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία 10 χρόνια η μέση αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου των 500 εταιρειών έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 0,5 εκατομμύρια δολάρια σε 14,5 εκατομμύρια δολάρια το έτος 2018. Σε άλλες περιπτώσεις, οι μισθοί των εργαζομένων και η μη εποπτική φύση των θέσεων εργασίας έχουν παρατηρηθεί αύξηση 800 $ ετησίως και ετήσιο εισόδημα 39.950 $ το 2018.

Ο μέσος μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου των 500 εταιρειών είναι περίπου 10,5 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το σχολείο Rock του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ για εταιρική διακυβέρνηση.

Ο μισθός του μέσου CEO εξαρτάται από τη βιομηχανία, την τοποθεσία, την εμπειρία και το είδος του εργοδότη με τον οποίο εργάζεται. Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο μέσος μισθός του Διευθύνοντος Συμβούλου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι:

 • Ο ετήσιος μέσος μισθός ανέρχεται σε 186.600 $.
 • Ετήσιος κορυφαίος μισθός 10%: 208.000 $
 • Ετήσιος κάτω μισθός 10%: 68.360

συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το άτομο που έχει τη γενική ευθύνη να ηγηθεί του οργανισμού παρέχοντας όραμα, δημιουργία, σχεδιασμό και εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων για την επίτευξη των κοινών στόχων που δημιουργούν τον πλούτο για τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος που διαβεβαιώνει ότι η ηγεσία του οργανισμού δημιουργεί ευαισθητοποίηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εσωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για συγχωνεύσεις και εξαγορές, αυξάνοντας τη βάση του πελάτη, τις αγορές και τις πιθανές νέες βιομηχανίες.

Το κανονικό εργασιακό περιβάλλον του Διευθύνοντος Συμβούλου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η βιομηχανία, η τοποθεσία, το μέγεθος ενός οργανισμού κ.λπ. συχνά απαιτούν να ταξιδεύουν και ακόμη και να εργάζονται σε διακοπές.

Οι κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι εργάζονται και απασχολούνται σε κάθε κλάδο στον σημερινό εταιρικό κόσμο, ακόμα κι αν η επιχείρηση είναι μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία. Ανεξάρτητα από τον κλάδο, ο Διευθύνων Σύμβουλος εργάζεται η φύση του έργου κάθε Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πολύ αγχωτικό και αντιμετωπίζει πίεση, γιατί είναι ο μόνος που είναι υπεύθυνος για την κατώτατη γραμμή της εταιρείας.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found