Φέρουσα αξία του ομολόγου | Πώς να υπολογίσετε τη φέρουσα αξία των ομολόγων;

Ποια είναι η φέρουσα αξία του ομολόγου;

Η λογιστική αξία ενός ομολόγου είναι επίσης γνωστή ως λογιστική αξία ή λογιστική αξία του ομολόγου και δεν είναι τίποτα άλλο από το συνολικό άθροισμα της ονομαστικής αξίας και τα αναπόσβεστα ασφάλιστρα (εάν υπάρχουν) λιγότερες αναπόσβεστες εκπτώσεις (εάν υπάρχουν) ενός ομολόγου και αυτό το ποσό προβάλλεται στον ισολογισμό της εκδότριας εταιρείας.

Είναι γνωστό ότι οι τιμές των ομολόγων είναι ασταθείς καθώς κυμαίνονται καθημερινά. Δεδομένου ότι η τιμή δεν είναι σταθερή, προκαλεί την διαπραγμάτευση του ομολόγου με ασφάλιστρο ή έκπτωση σύμφωνα με τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου της αγοράς και των δηλωθέντων τόκων ομολόγων κατά την ημερομηνία έκδοσης. Αυτά τα ασφάλιστρα ή οι εκπτώσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου, καθιστώντας έτσι την αξία του ομολόγου ίση με την ονομαστική αξία κατά τη λήξη.

Πώς να υπολογίσετε τη φέρουσα αξία του ομολόγου;

Η μέθοδος πραγματικού επιτοκίου είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους απόσβεσης ασφαλίστρων και εκπτώσεων και ίσως ένας από τους ευκολότερους τρόπους υπολογισμού της λογιστικής αξίας.

Για απλότητα, ας υποθέσουμε ότι μια σταθερή έκδοση 3ετούς ομολόγου με ονομαστική αξία 100.000 $ έχει ετήσιο επιτόκιο κουπονιού 8%. Οι επενδυτές θεωρούν την εταιρεία ως σημαντικό κίνδυνο και είναι πρόθυμοι να αγοράσουν το ομόλογο μόνο εάν προσφέρει υψηλότερη απόδοση 10%.

Δεδομένου ότι το YTM (απόδοση έως τη λήξη) του 10% είναι υψηλότερο από το επιτόκιο κουπονιού (8%), το ομόλογο θα πωλείται με έκπτωση. Έτσι, η λογιστική αξία της θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία των 100.000 $.

Ας δούμε ένα άλλο παρακάτω παράδειγμα με ένα πρόγραμμα απόσβεσης ομολόγων για ονομαστική αξία ομολόγου 600.000 $ για βελτιωμένη κατανόηση:

Παρακάτω είναι η βάση των υπολογισμών:

 • A = 600.000 $ * 0,06
 • Β = Ε * 0,12
 • Γ = Α - Β
 • Δ = αποσβεσθείσα εκ των προτέρων πληρωμή μείον την τρέχουσα έκπτωση
 • E = Προηγούμενο υπόλοιπο μείον τρέχουσα έκπτωση αποσβένεται

Όποτε υπάρχει έκδοση ομολόγου, δημιουργείται λογαριασμός premium ή έκπτωσης που αποτελείται από τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας του ομολόγου και των μετρητών που συλλέγονται μέσω της πώλησης του ομολόγου. Κατά την εγγραφή τους στις οικονομικές καταστάσεις, το ασφάλιστρο ή η έκπτωση του ομολόγου συμψηφίζεται με ομόλογα πληρωτέα για τον υπολογισμό της λογιστικής αξίας του ομολόγου.

Η λογιστική αξία / λογιστική αξία ενός ομολόγου είναι το πραγματικό χρηματικό ποσό που ο εκδότης οφείλει στον κάτοχο του ομολόγου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή είναι η ονομαστική αξία του ομολόγου μείον τυχόν υπόλοιπες εκπτώσεις ή συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπολειπόμενων ασφαλίστρων.

Καταγραφή της λογιστικής αξίας του Ομολόγου στις Οικονομικές Καταστάσεις

Η λογιστική αξία ή η λογιστική αξία των πληρωτέων ομολογιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα ποσά, τα οποία βρίσκονται σε λογαριασμούς υποχρεώσεων που σχετίζονται με ομόλογα:

 • Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι ένα πιστωτικό υπόλοιπο στον οφειλόμενο ομόλογο
 • Η σχετική μη αποσβεσμένη έκπτωση είναι ένα χρεωστικό υπόλοιπο στον λογαριασμό αντισταθμίσεως ως «Έκπτωση σε Οφειλές Πληρωτέα»
 • Το σχετικό αναπόσβεστο ασφάλιστρο είναι ένα πιστωτικό υπόλοιπο στον συμπληρωματικό λογαριασμό ευθύνης ως «Premium on Bonds Payable»
 • Το μη αποσβεσμένο κόστος ομολόγων είναι χρεωστικό υπόλοιπο στον λογαριασμό αντισταθμίσεων

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκπτωση, το ασφάλιστρο και το κόστος έκδοσης αποσβένονται σωστά μέχρι τη στιγμή που απαιτείται η λογιστική αξία των ομολόγων.

 • Η λογιστική αξία των ομολόγων κατά τη λήξη θα είναι ισοδύναμη με την ονομαστική αξία (ποσό στο οποίο ο εκδότης πληρώνει τόκους και απαιτείται να εξοφληθεί στο τέλος της διάρκειας. Για ομόλογα που πωλούνται με έκπτωση, η λογιστική αξία θα αυξηθεί και θα ισούται με την ισοτιμία τους) αξία στη λήξη.
 • Από την άλλη πλευρά, για ομόλογα που πωλούνται με ασφάλιστρο, η λογιστική αξία θα μειωθεί και θα ισούται με την ονομαστική αξία κατά τη λήξη.

Ορισμένα δομικά ομόλογα μπορεί να έχουν ένα ποσό εξαργύρωσης διαφορετικό από την ονομαστική αξία και μπορούν επίσης να συνδεθούν με την απόδοση περιουσιακών στοιχείων όπως FOREX, δείκτης εμπορευμάτων κ.λπ. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο επενδυτής να λάβει περισσότερο ή λιγότερο από την αρχική του αξία κατά τη λήξη.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found