Μέθοδοι άμεσης έναντι έμμεσης ταμειακής ροής | Κορυφαίες 7 διαφορές (Infographics)

Άμεσες και έμμεσες είναι οι δύο διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της κατάστασης ταμειακών ροών των εταιρειών με την κύρια διαφορά να σχετίζεται με τις ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες όπου σε περίπτωση άμεσης μεθόδου ταμειακών ροών αλλαγές στις εισπράξεις και τις πληρωμές σε μετρητά αναφέρονται σε ταμειακές ροές από την ενότητα λειτουργικών δραστηριοτήτων, ενώ σε περίπτωση έμμεσης ταμειακής ροής, οι μεταβολές των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού προσαρμόζονται στο καθαρό εισόδημα για να φτάσουν ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες.

Άμεσες και έμμεσες διαφορές ταμειακών ροών

Η κατάσταση ταμειακών ροών περιέχει τρία σύνολα δραστηριοτήτων, συγκεκριμένα τη λειτουργία, την επένδυση και τη χρηματοδότηση. Συνήθως, τα τμήματα επενδύσεων και χρηματοδότησης υπολογίζονται με παρόμοιο τρόπο.

Όμως, όσον αφορά τον υπολογισμό των ταμειακών ροών από την επιχειρησιακή δραστηριότητα, χρησιμοποιούνται κυρίως δύο μέθοδοι υπολογισμού - έμμεση μέθοδος και άμεση μέθοδος.

  • Η έμμεση μέθοδος ταμειακών ροών χρησιμοποιεί τα καθαρά έσοδα ως βάση. Κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές, δηλαδή, προσθέτοντας και αφαιρώντας τις μεταβλητές για να μετατρέψει το συνολικό καθαρό εισόδημα σε χρηματικό ποσό από πράξεις.
  • Η άμεση μέθοδος ταμειακών ροών σε λειτουργικές δραστηριότητες περιλαμβάνει τα μετρητά που λαμβάνονται από τους πελάτες και τα μετρητά που καταβάλλονται στους προμηθευτές, τους υπαλλήλους και άλλους. Τα μετρητά μπορούν επίσης να καταβληθούν για φόρο εισοδήματος, τόκους και άλλες μεταβλητές.
  • Η άμεση μέθοδος ταμειακών ροών ξεκινά με συναλλαγές σε μετρητά, όπως μετρητά που λαμβάνονται και μετρητά που πληρώνονται, ενώ αγνοεί τις συναλλαγές χωρίς μετρητά.
  • Η μέθοδος έμμεσων ταμειακών ροών, από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός ξεκινά από το καθαρό εισόδημα και μετά προχωράμε στην προσαρμογή των υπόλοιπων.

Άμεσες και έμμεσες μέθοδοι ταμειακών ροών Infographics

Ακολουθούν οι κορυφαίες 7 διαφορές μεταξύ μεθόδων άμεσων και έμμεσων ταμειακών ροών

Άμεση ταμειακή ροή έναντι μεθόδου έμμεσων ταμειακών ροών Βασικές διαφορές

Ακολουθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ μεθόδων άμεσων και έμμεσων ταμειακών ροών–

  • Μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ της μεθόδου άμεσων ταμειακών ροών έναντι της έμμεσης ταμειακής ροής είναι ο τύπος των συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μιας κατάστασης ταμιακών ροών. Η έμμεση μέθοδος χρησιμοποιεί το καθαρό εισόδημα ως βάση και μετατρέπει τα έσοδα σε ταμειακές ροές μέσω της χρήσης προσαρμογών. Η άμεση μέθοδος λαμβάνει υπόψη μόνο τις συναλλαγές μετρητών και παράγει τις ταμειακές ροές από τις πράξεις.
  • Η έμμεση μέθοδος ταμειακών ροών διασφαλίζει την αυτόματη μετατροπή του καθαρού εισοδήματος σε όρους ταμειακών ροών. Η άμεση μέθοδος ταμειακών ροών, από την άλλη πλευρά, καταγράφει τις συναλλαγές μετρητών ξεχωριστά και στη συνέχεια παράγει την κατάσταση ταμειακών ροών.
  • Η έμμεση μέθοδος ταμειακών ροών χρειάζεται προετοιμασία καθώς οι προσαρμογές που γίνονται απαιτούν χρόνο. Ο χρόνος προετοιμασίας για την άμεση μέθοδο ταμειακών ροών δεν είναι πολύς δεδομένου ότι χρησιμοποιεί μόνο συναλλαγές μετρητών.
  • Η ακρίβεια της έμμεσης μεθόδου ταμειακών ροών είναι λίγο μικρότερη καθώς χρησιμοποιεί προσαρμογές. Συγκριτικά, η μέθοδος άμεσης ταμειακής ροής είναι πιο ακριβής καθώς οι προσαρμογές δεν χρησιμοποιούνται εδώ.

Λοιπόν, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ άμεσων και έμμεσων μεθόδων ταμειακών ροών; Ας ρίξουμε μια ματιά στις κεφαλαιακές διαφορές μεταξύ των μεθόδων άμεσων και έμμεσων ταμειακών ροών.

Μέθοδος Άμεσης έναντι Έμμεσης Ταμειακής Ροής Διαφορές μεταξύ Κεφαλής και Κεφαλής

Ακολουθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ μεθόδων άμεσων και έμμεσων ταμειακών ροών

Η βάση για σύγκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων ταμειακών ροών Έμμεση μέθοδος ταμειακών ροών Άμεση μέθοδος ταμειακών ροών
Ορισμός Η έμμεση μέθοδος χρησιμοποιεί τα καθαρά έσοδα ως βάση και προσθέτει μη μετρητά έξοδα όπως αποσβέσεις, αφαιρεί εισοδήματα εκτός μετρητών όπως κέρδος από την πώληση απορριμμάτων και καθαρές προσαρμογές μεταξύ τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για την παραγωγή της συνολικής κατάστασης ταμειακών ροών. Η άμεση μέθοδος χρησιμοποιεί μόνο τις συναλλαγές μετρητών, δηλαδή τα μετρητά που δαπανήθηκαν και τα μετρητά που ελήφθησαν για την παραγωγή της κατάστασης ταμιακών ροών.
Εργαζόμενος Τα καθαρά έσοδα μετατρέπονται αυτόματα με τη μορφή ταμειακών ροών. Η συμφιλίωση γίνεται για να διαχωριστεί η ταμειακή ροή από άλλους.
Οι παράγοντες λαμβάνονται Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες. Όλες οι συναλλαγές εκτός μετρητών όπως η απόσβεση αγνοούνται.
Προετοιμασίες  Απαιτούνται κυρίως προετοιμασίες κατά τη μετατροπή των καθαρών εσόδων σε κατάσταση ταμειακών ροών. Δεν απαιτείται τέτοια προετοιμασία.
Ακρίβεια Η κατάσταση ταμειακών ροών σύμφωνα με την έμμεση μέθοδο δεν είναι πολύ ακριβής καθώς γίνονται προσαρμογές. Η κατάσταση ταμειακών ροών με την άμεση μέθοδο είναι πολύ ακριβής καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για προσαρμογές εδώ.
Χρόνος Παίρνει λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με την άμεση μέθοδο. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με την έμμεση μέθοδο.
Δημοτικότητα Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν κυρίως αυτή τη μέθοδο. Σε σύγκριση με την έμμεση μέθοδο, είναι πολύ λίγες εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο.

Μέθοδος άμεσης έναντι έμμεσης ταμειακής ροής - Συμπέρασμα

Τόσο η μέθοδος άμεσης όσο και η έμμεση ταμειακή ροή είναι χρήσιμη σε διαφορετικά σημεία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την κατάσταση και την απαίτηση. Η έμμεση μέθοδος είναι η πιο δημοφιλής μεταξύ των εταιρειών. Χρειάζεται όμως πολύς χρόνος για την προετοιμασία (πριν από την εγγραφή) και δεν είναι πολύ ακριβής καθώς χρησιμοποιούνται πολλές προσαρμογές.

Η άμεση μέθοδος, από την άλλη πλευρά, δεν χρειάζεται χρόνο προετοιμασίας εκτός από το διαχωρισμό των συναλλαγών σε μετρητά από τις συναλλαγές εκτός μετρητών. Και είναι πιο ακριβές από την έμμεση μέθοδο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found