Κουπόνι vs Απόδοση | Κορυφαίες 5 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ κουπονιού και απόδοσης

Το κουπόνι αναφέρεται στο ποσό που καταβάλλεται ως απόδοση της επένδυσης στον κάτοχο του ομολόγου από τον εκδότη ομολόγων, το οποίο παραμένει ανεπηρέαστο από τις διακυμάνσεις της τιμής αγοράς, ενώ η απόδοση αναφέρεται στο επιτόκιο του ομολόγου που υπολογίζεται με βάση το κουπόνι η πληρωμή του ομολόγου καθώς και η τρέχουσα τιμή αγοράς με την προϋπόθεση ότι το ομόλογο διατηρείται μέχρι τη λήξη και έτσι αλλάζει με την αλλαγή στην τιμή αγοράς του ομολόγου

Τι είναι η τιμή κουπονιού;

Κάθε φορά που ένας κάτοχος ομολόγων αποφασίζει να βάλει τα χρήματά του σε ένα ομόλογο, πρέπει να εξετάσει ορισμένα μέρη που αποτελούν ένα ομόλογο. Ένα ομόλογο έχει ονομαστική αξία που είναι το ποσό που θα λάβει ο κάτοχος ομολόγων κατά τη λήξη του από τον εκδότη του ομολόγου. Το επιτόκιο κουπονιού στο ομόλογο υπολογίζεται με βάση την ονομαστική αξία του ομολόγου.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η ονομαστική αξία ενός ομολόγου XYZ είναι 1000 $ και η πληρωμή του κουπονιού για το ομόλογο είναι 20 $ ανά εξάμηνο, τότε σε ετήσια βάση, το συνολικό κουπόνι που θα λάβει ο επενδυτής θα είναι 40 $. Ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού κουπονιού είναι διαιρώντας την ετήσια πληρωμή κουπονιού με την ονομαστική αξία του ομολόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, το επιτόκιο κουπονιού για το ομόλογο θα είναι 40 $ / 1000 $, δηλαδή ετήσιο επιτόκιο 4%.

Μπορεί να καταβάλλεται τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια ανάλογα με το ομόλογο. Ανεξάρτητα από την αλλαγή στην τιμή ενός ομολόγου, το επιτόκιο του κουπονιού θα παραμείνει σταθερό για τη διάρκεια ζωής του ομολόγου.

Τι είναι η απόδοση έως την ωριμότητα;

Η απόδοση έως τη λήξη είναι το πραγματικό ποσοστό απόδοσης ενός ομολόγου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με βάση το κουπόνι από το προηγούμενο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το ετήσιο κουπόνι του ομολόγου είναι 40 $. Και η τιμή του ομολόγου είναι 1150 $, τότε η απόδοση στο ομόλογο θα είναι 3,5%.

Coupon vs Yield Infographic

Ας δούμε τις κορυφαίες διαφορές μεταξύ κουπονιού έναντι απόδοσης.

Βασικές διαφορές

  • Για τον υπολογισμό της τιμής του κουπονιού, ο παρονομαστής είναι η ονομαστική αξία του ομολόγου και για τον υπολογισμό της απόδοσης ενός ομολόγου, ο παρονομαστής είναι η τιμή αγοράς του ομολόγου.
  • Ο συντελεστής κουπονιού καθορίζεται για ολόκληρη τη διάρκεια του ομολόγου, καθώς και ο αριθμητής και ο παρονομαστής για τον υπολογισμό της τιμής του κουπονιού δεν αλλάζουν. Η απόδοση ενός ομολόγου αλλάζει με την αλλαγή στην τιμή του ομολόγου.
  • Η μεταβολή του επιτοκίου στην οικονομία από την κεντρική τράπεζα δεν επηρεάζει το επιτόκιο του ομολόγου. Η τιμή ενός ομολόγου είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα επιτόκια. Η απόδοση ενός ομολόγου αλλάζει με τη μεταβολή του επιτοκίου στην οικονομία.

Συγκριτικός πίνακας κουπονιού έναντι απόδοσης

Βάση Τιμή κουπονιού Απόδοση παραγωγής
Ορισμός Το κουπόνι είναι παρόμοιο με το επιτόκιο, το οποίο καταβάλλεται από τον εκδότη ομολόγου προς τον κάτοχο του ομολόγου ως απόδοση της επένδυσής του. Απόδοση έως τη λήξη ενός ομολόγου είναι το επιτόκιο ενός ομολόγου που υπολογίζεται με βάση την πληρωμή του κουπονιού και την τρέχουσα αγοραία τιμή ενός ομολόγου.
Βάση υπολογισμού Η τιμή του κουπονιού υπολογίζεται με τον αριθμητή ως πληρωμή κουπονιού και τον παρονομαστή ως την ονομαστική αξία του ομολόγου. Η τιμή του κουπονιού υπολογίζεται με τον αριθμητή ως πληρωμή κουπονιού και τον παρονομαστή ως την τιμή αγοράς του ομολόγου.
Πραγματοποίηση δέλτα Το ποσοστό του κουπονιού παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια ενός ομολόγου καθώς η πληρωμή του κουπονιού είναι σταθερή και επίσης η ονομαστική αξία είναι σταθερή. Η απόδοση αλλάζει με την αλλαγή στην τιμή αγοράς ενός ομολόγου.
Επίδραση του επιτοκίου Η μεταβολή του επιτοκίου στην οικονομία από την κεντρική τράπεζα δεν επηρεάζει το επιτόκιο του ομολόγου. Η τιμή ενός ομολόγου είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα επιτόκια. Με την αύξηση του επιτοκίου, η τιμή ενός ομολόγου θα μειωθεί, καθώς ο επενδυτής τότε θα αναζητήσει υψηλότερη απόδοση από ένα ομόλογο. Και με τη μείωση του επιτοκίου, η τιμή ενός ομολόγου θα αυξηθεί καθώς ο επενδυτής θα χαρεί με το χαμηλότερο επιτόκιο.
Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι η ονομαστική αξία ενός ομολόγου XYZ είναι 1000 $ και η πληρωμή του κουπονιού είναι 40 $ ετησίως. Ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού κουπονιού είναι διαιρώντας την ετήσια πληρωμή κουπονιού με την ονομαστική αξία του ομολόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, το επιτόκιο κουπονιού για το ομόλογο θα είναι 40 $ / 1000 $, δηλαδή ετήσιο επιτόκιο 4%. Εάν το ετήσιο κουπόνι ενός ομολόγου είναι 40 $. Και η τιμή του ομολόγου είναι 1150 $, τότε η απόδοση στο ομόλογο θα είναι 3,5%.

Τελικές σκέψεις

Τα ποσοστά κουπονιού και η απόδοση είναι πολύ σημαντικά συστατικά ενός ομολόγου, για έναν επενδυτή σε ένα ομόλογο. Το επιτόκιο του κουπονιού καταβάλλεται είτε τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια ανάλογα με το ομόλογο. Με βάση την πληρωμή του κουπονιού και την ονομαστική αξία του ομολόγου, υπολογίζεται το ποσοστό του κουπονιού.

Η απόδοση του ομολόγου, από την άλλη πλευρά, είναι το επιτόκιο με βάση την τρέχουσα αγοραία τιμή του ομολόγου και επομένως είναι επίσης γνωστό ως το πραγματικό ποσοστό απόδοσης για ένα ομόλογο. Η απόδοση ενός ομολόγου αλλάζει με μια αλλαγή στο επιτόκιο στην οικονομία, αλλά το επιτόκιο του κουπονιού δεν επηρεάζει το επιτόκιο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found