Συστηματικός Κίνδυνος έναντι Μη Συστημικού Κινδύνου | Κορυφαίες 7 διαφορές

Διαφορές μεταξύ συστηματικού κινδύνου και μη συστηματικού κινδύνου

Ο κίνδυνος είναι ο βαθμός αβεβαιότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής. Για παράδειγμα, κατά τη διέλευση του δρόμου, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να χτυπηθεί από ένα όχημα εάν δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα. Παρομοίως, στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοδότησης, υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, καθώς τα χρήματα που κερδίζουν άτομα και επιχειρήσεις εμπλέκονται στον κύκλο.

Σε αυτό το άρθρο, θα επικεντρωθούμε στις διαφορές μεταξύ Συστηματικού και Μη Συστημικού Κινδύνου. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική απόφαση και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι για την αντιμετώπισή τους σε περίπτωση που συμβούν.

 • Ο Συστηματικός Κίνδυνος δεν έχει συγκεκριμένο ορισμό αλλά είναι εγγενής κίνδυνος που υπάρχει στο χρηματιστήριο. Αυτοί οι κίνδυνοι ισχύουν για όλους τους τομείς αλλά μπορούν να ελεγχθούν. Εάν υπάρχει μια ανακοίνωση ή ένα γεγονός που επηρεάζει ολόκληρο το χρηματιστήριο, θα υπάρξει μια συνεπής αντίδραση, η οποία αποτελεί συστηματικό κίνδυνο. Π.χ., εάν τα κυβερνητικά ομόλογα προσφέρουν απόδοση 5% σε σύγκριση με το χρηματιστήριο, το οποίο προσφέρει ελάχιστη απόδοση 10%. Ξαφνικά, η κυβέρνηση ανακοινώνει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 1% στις συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Αυτό θα είναι ένας συστηματικός κίνδυνος που επηρεάζει όλα τα αποθέματα και μπορεί να καταστήσει τα κρατικά ομόλογα πιο ελκυστικά.
 • Ο μη συστημικός κίνδυνος είναι μια απειλή για κάθε κλάδο ή επιχείρηση για κάθε είδος επένδυσης. Είναι επίσης γνωστό ως «Ειδικός κίνδυνος», «Διαφοροποιήσιμος κίνδυνος» ή «Υπολειπόμενος κίνδυνος». Αυτοί είναι κίνδυνοι που υφίστανται αλλά δεν είναι προγραμματισμένοι και μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε σημείο προκαλώντας ευρεία διαταραχή. Π.χ., εάν το προσωπικό της αεροπορικής βιομηχανίας προχωρήσει σε απεριόριστη απεργία, τότε αυτό θα προκαλέσει κίνδυνο για τις μετοχές της αεροπορικής βιομηχανίας και πτώση των τιμών του αποθέματος που επηρεάζουν αυτόν τον κλάδο.

Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τον παρακάτω τύπο, ο οποίος με λίγα λόγια υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των 2 τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζουν όλα τα είδη επενδυτών:

Οι παραπάνω κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά ο αντίκτυπος μπορεί να περιοριστεί με τη βοήθεια της διαφοροποίησης των μετοχών σε διαφορετικούς τομείς για την εξισορρόπηση των αρνητικών επιπτώσεων.

Προτεινόμενα μαθήματα

 • Πλήρης εκπαίδευση χρηματοοικονομικών αναλυτών
 • Εκπαίδευση μοντελοποίησης τραπεζικών επενδύσεων
 • Εκπαίδευση Πιστοποίησης M&A

Συστηματικός Κίνδυνος έναντι Μη Συστηματικού Κινδύνου Infographics

Ας ρίξουμε μια ματιά στις διαφορές μεταξύ Συστηματικού Κινδύνου έναντι Μη Συστηματικού Κινδύνου σε μορφή γραφημάτων.

Τι είναι ο συστηματικός κίνδυνος;

Είναι ο κίνδυνος που υπογραμμίζει την πιθανότητα κατάρρευσης ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή του χρηματιστηρίου που προκαλεί καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρο το σύστημα της χώρας. Αναφέρεται στους κινδύνους που προκαλούνται από την αστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενδεχομένως καταστροφικά ή ιδιοσυγκρασιακά γεγονότα στις διασυνδέσεις και άλλες αλληλεξαρτήσεις στη συνολική αγορά.

Ας εξετάσουμε το παρακάτω παράδειγμα για μια σαφέστερη κατανόηση:

Π.χ., ο κ. «Α» έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 500 μετοχές μιας εταιρείας μέσων, 500 εταιρικά ομόλογα και 500 κρατικά ομόλογα. Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε μια πρόσφατη μείωση των επιτοκίων λόγω της οποίας ο κ. «Α» θέλει να επανεξετάσει τον αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιό του και πώς μπορεί να εργαστεί εκ νέου. Δεδομένου ότι το Beta του χαρτοφυλακίου είναι 2,0, θεωρείται ότι οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου θα κυμαίνονται 2,0 φορές περισσότερο από τις αποδόσεις της αγοράς.

Εάν η αγορά αυξήσει κατά 3%, το χαρτοφυλάκιο θα αυξηθεί κατά 3% * 2,0 = 6%. Από την άλλη πλευρά, εάν η αγορά πέσει κατά 3%, το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα μειωθεί επίσης κατά 6%. Κατά συνέπεια, ο κ. «Α» θα πρέπει να μειώσει την έκθεση των αποθεμάτων και ίσως να αυξήσει την έκθεση στα ομόλογα, καθώς οι διακυμάνσεις δεν είναι έντονες στα ομόλογα σε σύγκριση με τις μετοχές. Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων μπορεί να θεωρηθεί 250 μετοχές της εταιρείας Media, 500 εταιρικά ομόλογα και 750 δημοτικά ομόλογα. Μπορεί να φαίνεται να είναι αμυντικός τρόπος, αλλά τα δημοτικά ομόλογα είναι ίσως τα πιο ασφαλή όσον αφορά μια προκαθορισμένη προσφορά σταθερών αποδόσεων.

Γενικά, οι επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο θα προτιμήσουν ένα χαρτοφυλάκιο beta μικρότερο από 1, έτσι ώστε να πρέπει να υποστούν χαμηλότερες απώλειες σε περίπτωση απότομης πτώσης της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, οι υπεύθυνοι ανάληψης κινδύνων θα προτιμήσουν χρεόγραφα με υψηλά στοιχήματα με στόχο υψηλότερες αποδόσεις.

Οι πηγές συστηματικών κινδύνων μπορεί να είναι:

 • Πολιτική αστάθεια ή άλλη κυβερνητική απόφαση που έχει εκτεταμένο αντίκτυπο
 • Οικονομικές συντριβές και ύφεση
 • Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Φυσικές καταστροφές
 • Πολιτικές ξένων επενδύσεων

Οι συστηματικοί κίνδυνοι είναι δύσκολο να μετριαστούν, καθώς αυτοί είναι εγγενείς στη φύση και δεν ελέγχονται απαραίτητα από ένα άτομο ή μια ομάδα. Δεν υπάρχει καλά καθορισμένη μέθοδος αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων. Ωστόσο, ως επενδυτής, μπορεί κανείς να εξετάσει τη διαφοροποίηση σε διάφορους τίτλους για να μειώσει ίσως τον αντίκτυπο των ιδιοσυγκρασιακών καταστάσεων, προκαλώντας κυματισμό τέτοιων κινδύνων.

Τι είναι ο μη συστηματικός κίνδυνος;

Επίσης γνωστό ως Διαφορετικός ή Μη συστηματικός κίνδυνος, είναι η απειλή που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ασφάλεια ή ένα χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών. Οι επενδυτές κατασκευάζουν αυτά τα διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια για την κατανομή κινδύνων σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα σαφέστερης κατανόησης:

Την 1η Μαρτίου 2016, ο κ. Matthew επενδύει 50.000 $ σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο επενδύει 50% σε μετοχές εταιρειών αυτοκινήτων, 20% σε μετοχές πληροφορικής και υπόλοιπο 30% σε μετοχές εταιρειών Airline. Στις 28 Φεβρουαρίου 2017, η αξία του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε στα 57.500 $, αυξάνοντας έτσι ετήσια αύξηση 15% [57.500 $ - 50.000 $ * 100]

Μια ωραία μέρα, γνωρίζει ότι μια από τις αεροπορικές εταιρείες έχει αθετήσει τις πληρωμές μισθού των εργαζομένων λόγω των οποίων οι εργαζόμενοι είναι σε απεργία και ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Ο επενδυτής ανησυχεί και μια επιλογή που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον κ. Matthew είναι είτε να διατηρήσει την επένδυση με την προσδοκία ότι το ζήτημα θα επιλυθεί είτε μπορεί να εκτρέψει αυτά τα κεφάλαια σε άλλους τομείς που αντιμετωπίζουν σταθερότητα ή ίσως να τους εκτρέψει σε επενδύσεις σε ομόλογα .

Μερικά από τα άλλα παραδείγματα μη συστηματικών κινδύνων είναι:

 • Αλλαγή των κανονισμών που επηρεάζουν έναν κλάδο
 • Η είσοδος ενός νέου ανταγωνιστή στην αγορά
 • Μια εταιρεία που αναγκάστηκε να ανακαλέσει ένα από τα προϊόντα της (π.χ., το τηλέφωνο Galaxy Note 7 που ανακλήθηκε από τη Samsung λόγω της εύφλεκτης μπαταρίας της)
 • Μια εταιρεία που έχει εκτεθεί σε δόλιες δραστηριότητες με τις οικονομικές της καταστάσεις (Για παράδειγμα, οι υπολογιστές Satyam καταπατούν τους ισολογισμούς τους)
 • Μια τακτική συνδικαλιστικής οργάνωσης υπαλλήλων για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους

Η ύπαρξη μη συστηματικών κινδύνων σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης κινητών αξιών κινδυνεύει από δυσμενείς μεταβολές στην αξία αυτών των τίτλων λόγω του κινδύνου που προκαλείται από τον οργανισμό. Η διαφοροποίηση είναι μία από τις επιλογές για τη μείωση του αντίκτυπου, αλλά θα εξακολουθήσει να υπόκειται σε συστηματικό κίνδυνο που επηρεάζει ολόκληρη την αγορά. Περισσότερη είναι η διαφοροποίηση. χαμηλότερος θα είναι ο υπολειπόμενος κίνδυνος στη συνολική θέση. Ο μη συστηματικός κίνδυνος μετράται και διαχειρίζεται μέσω της εφαρμογής διαφόρων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραγώγων. Οι επενδυτές μπορούν να γνωρίζουν αυτούς τους κινδύνους, αλλά διάφοροι άγνωστοι τύποι κινδύνων μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο αβεβαιότητας.

Συστηματικός Κίνδυνος και Μη Συστηματικές Διαφορές Κινδύνου

Ας κατανοήσουμε λεπτομερώς τις διαφορές μεταξύ Συστηματικού Κινδύνου και Μη Συστημικού Κινδύνου:

 1. Ο συστηματικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα απώλειας που σχετίζεται με ολόκληρη την αγορά ή το τμήμα. Ότι, ο μη συστηματικός κίνδυνος σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο κλάδο, τμήμα ή ασφάλεια.
 2. Ο συστηματικός κίνδυνος είναι ανεξέλεγκτος στη φύση από μια μεγάλη κλίμακα, και εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Ενώ ο μη συστηματικός κίνδυνος ελέγχεται καθώς περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Οι μη συστηματικοί κίνδυνοι προκαλούνται από εσωτερικούς παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν ή να μειωθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
 3. Ο συστηματικός κίνδυνος επηρεάζει πολλούς τίτλους στην αγορά λόγω εκτεταμένων επιπτώσεων, όπως η μείωση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα μιας χώρας. Αντίθετα, ο μη συστηματικός κίνδυνος θα επηρεάσει το απόθεμα / τις αξίες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή τομέα, π.χ. την απεργία που προκλήθηκε από τους εργαζομένους της βιομηχανίας τσιμέντου.
 4. Ο συστηματικός κίνδυνος μπορεί να ελεγχθεί ουσιαστικά μέσω τεχνικών όπως αντιστάθμιση και κατανομή περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, ο μη συστηματικός κίνδυνος μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου.
 5. Ο συστηματικός κίνδυνος χωρίζεται σε 3 κατηγορίες, δηλαδή τον κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο αγοραστικής δύναμης και τον κίνδυνο αγοράς. Αντίθετα, ο μη συστηματικός κίνδυνος χωρίζεται σε δύο ευρείες κατηγορίες, δηλαδή τον επιχειρηματικό και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Συστηματικός κίνδυνος έναντι μη συστηματικού κινδύνου (Πίνακας σύγκρισης)

Βάση σύγκρισης μεταξύ συστηματικού κινδύνου έναντι μη συστηματικού κινδύνου Συστηματικός κίνδυνος Μη συστηματικός κίνδυνος
Εννοια Κίνδυνος / απειλή που σχετίζεται με την αγορά ή το τμήμα στο σύνολό του Κίνδυνος που σχετίζεται με συγκεκριμένη ασφάλεια, εταιρεία ή κλάδο
Επίπτωση Ένας μεγάλος αριθμός κινητών αξιών στην αγορά Περιορίζεται στη συγκεκριμένη εταιρεία ή κλάδο
Χαλιναγώγηση Δεν μπορεί να ελεγχθεί Συγκράτητος
Αντιστάθμιση Κατανομή των περιουσιακών στοιχείων Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
Τύποι Κίνδυνος ενδιαφέροντος και κίνδυνος αγοράς Οικονομικός και επιχειρηματικός κίνδυνος
Υπεύθυνοι παράγοντες Εξωτερικός Εσωτερικός
Αποφυγή Δεν μπορεί να αποφευχθεί Μπορεί να αποφευχθεί ή να επιλυθεί με γρηγορότερο ρυθμό.

συμπέρασμα

Οποιαδήποτε επένδυση θα έχει εγγενείς κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, οι οποίοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Συστηματικός Κίνδυνος έναντι Μη Συστημικού Κινδύνου επισημαίνει αυτούς τους παράγοντες που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί κατά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης.

Αυτοί οι κίνδυνοι δεν έχουν συγκεκριμένο ορισμό, αλλά θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής επένδυσης. Αν και τόσο ο συστηματικός κίνδυνος όσο και ο μη συστηματικός κίνδυνος, αυτοί οι τύποι κινδύνων δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως, ένας επενδυτής πρέπει να επαγρυπνεί και να περιορίζει περιοδικά το χαρτοφυλάκιό του ή να διαφοροποιεί τις επενδύσεις του, έτσι ώστε εάν συμβεί κάποιο καταστροφικό συμβάν, ο επενδυτής μπορεί να επηρεαστεί λιγότερο ανεπιθύμητων ενεργειών αλλά και μεγιστοποίηση των κερδών σε περίπτωση θετικών ανακοινώσεων.

βίντεο


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found