Άμεσο κόστος έναντι έμμεσου κόστους | Κορυφαίες 7 διαφορές (Infographics)

Διαφορά μεταξύ άμεσου κόστους και έμμεσου κόστους

Άμεσο κόστος είναι το κόστος που βαρύνει τον οργανισμό κατά την εκτέλεση της βασικής του επιχειρηματικής δραστηριότητας και μπορεί να αποδοθεί απευθείας στο κόστος παραγωγής όπως το κόστος πρώτων υλών, οι μισθοί που καταβάλλονται στο εργοστάσιο κ.λπ., ενώ, το έμμεσο κόστος είναι το κόστος που δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα στο παραγωγή καθώς αυτά τα έξοδα πραγματοποιούνται γενικά και μπορεί να είναι σταθερού ή μεταβλητού χαρακτήρα όπως τα έξοδα γραφείου, ο μισθός που καταβάλλεται στη διοίκηση κ.λπ.

Εάν κοιτάξουμε το φύλλο κόστους, θα δούμε ότι δύο τύποι κόστους ξεχωρίζουν. Το πρώτο είναι το άμεσο κόστος και το επόμενο είναι ένα έμμεσο κόστος. Και τα δύο είναι σημαντικά για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το άμεσο κόστος είναι κόστος που μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα σύμφωνα με τις δαπάνες για αντικείμενα κόστους. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε πόσες δαπάνες είχε μια επιχείρηση για την αγορά αποθέματος πρώτων υλών, θα είμαστε σε θέση να επισημάνουμε άμεσα.

Στην περίπτωση των έμμεσων δαπανών, η πρόκληση είναι ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το κόστος σύμφωνα με το αντικείμενο κόστους. Για παράδειγμα, αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσα ενοίκια δίνεται για να κάθονται τα μηχανήματα σε ένα μέρος, δεν θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε επειδή το ενοίκιο πληρώνεται για ολόκληρο το χώρο και όχι για ένα συγκεκριμένο μέρος.

Infographics άμεσου κόστους έναντι έμμεσου κόστους

Ας δούμε τις κορυφαίες διαφορές μεταξύ άμεσου κόστους και έμμεσου κόστους.

Βασικές διαφορές

Οι βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των δαπανών είναι οι εξής:

  • Το άμεσο κόστος μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα σύμφωνα με το αντικείμενο κόστους. Το έμμεσο κόστος δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα.
  • Το άμεσο κόστος πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα έργα, μονάδες, τμήματα και στόχους. Το έμμεσο κόστος, από την άλλη πλευρά, προκύπτει για να παρέχει πολλαπλά οφέλη στην επιχείρηση γενικά.
  • Το άμεσο κόστος ονομάζεται επίσης ως το μεταβλητό κόστος, καθώς αλλάζει ανάλογα με τη μονάδα που καταναλώνεται / παράγεται. Το έμμεσο κόστος, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται ως σταθερό κόστος, καθώς δεν αλλάζει με τη μονάδα που καταναλώνεται / παράγεται.
  • Όπως έχετε δει, το άθροισμα των άμεσων δαπανών ονομάζεται το κύριο κόστος στο φύλλο κόστους. Το άθροισμα των έμμεσων δαπανών, από την άλλη πλευρά, ονομάζεται τα γενικά έξοδα στο φύλλο κόστους.
  • Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι το άμεσο κόστος είναι τα έξοδα που πραγματοποιούνται για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής. Εφόσον μπορεί κανείς να αποδώσει άμεσα το κόστος που δαπανάται ανά μονάδα πρώτης ύλης, το ονομάζουμε άμεσο κόστος. Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα διαφήμισης είναι ένα έμμεσο κόστος, καθώς ωφελεί τον οργανισμό στο σύνολό του.

Συγκριτικός πίνακας άμεσου κόστους έναντι έμμεσου κόστους

Βάση σύγκρισης Αμεσο κόστος Εμμεσο κόστος
Εννοια Αυτά είναι τα κόστη που μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν σύμφωνα με τα αντικείμενα κόστους. Αυτά είναι τα κόστη που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν σύμφωνα με τα αντικείμενα κόστους.
Δαπάνη στις  Ειδικά αντικείμενα κόστους. Αντικείμενα πολλαπλού κόστους.
Μπορεί να αναγνωριστεί ως Μπορεί επίσης να ονομαστεί ως μεταβλητό κόστος. Μπορεί επίσης να ονομαστεί ως σταθερό κόστος.
Τοποθετήστε στο φύλλο κόστους Υπολογίζεται στην αρχή του φύλλου κόστους. Αυτό επιβεβαιώνεται μετά τον υπολογισμό των άμεσων δαπανών.
Συγκεντρωτικό στο φύλλο κόστους Ένα άθροισμα άμεσων δαπανών στο φύλλο κόστους ονομάζεται πρωταρχικό κόστος.   Το άθροισμα των έμμεσων δαπανών στο φύλλο κόστους ονομάζεται γενικό κόστος.
Μπορεί να αποδοθεί; Ναί. Οχι.
Παράδειγμα Ένα παράδειγμα αυτού του κόστους είναι το κόστος που αποδίδεται στο άμεσο υλικό, στην άμεση εργασία και στους άμεσους μισθούς. Παράδειγμα αυτού του κόστους είναι ενοίκιο, διαφήμιση κ.λπ.

συμπέρασμα

Η κατανόηση του άμεσου και του έμμεσου κόστους είναι απαραίτητη. Διότι εάν, ως επιχείρηση, δεν ξέρετε πώς να κατανείμετε το κόστος σας και πώς να τα αποδώσετε σωστά, δεν θα μπορείτε να μάθετε το κέρδος ανά μονάδα μετά την πώληση των προϊόντων / υπηρεσιών σας.

Όπως γνωρίζετε ήδη, το άμεσο κόστος είναι αναγνωρίσιμο. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η επιχείρηση είναι με έμμεσο κόστος.

Για μη αναγνωρίσιμο κόστος, η επιχείρηση μπορεί να δει πόσο μπορεί να επεκταθεί σε μακροπρόθεσμη βάση και, στη συνέχεια, μπορεί να μετρήσει το όφελος.

Είναι παρόμοιο με την κατανόηση του σταθερού και του μεταβλητού κόστους. Εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν, θα ήταν ευκολότερο για εσάς ως επιχείρηση να τα χρησιμοποιήσετε για το πλεονέκτημά σας.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found