Σημασία προϋπολογισμού κεφαλαίου | Λίστα των 10 κορυφαίων λόγων με επεξήγηση

Ο προϋπολογισμός κεφαλαίου χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων για τη μακροπρόθεσμη επένδυση ότι εάν τα έργα είναι καρποφόρα για την επιχείρηση και θα παρέχει τις απαιτούμενες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια και είναι σημαντικό επειδή οι κεφαλαιουχικές δαπάνες απαιτούν τεράστιο ποσό κεφαλαίων, οπότε πριν πραγματοποιήσετε τέτοιες δαπάνες σε κεφάλαιο Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κάνει προϋπολογισμό κεφαλαίου για να βεβαιωθεί ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα φέρουν κέρδη στην επιχείρηση.

Σημασία του προϋπολογισμού κεφαλαίου

Ο προϋπολογισμός κεφαλαίου είναι η τυπική διαδικασία των επενδύσεων ή των δαπανών που είναι τεράστιο ποσό. Περιλαμβάνει τη μεγάλη απόφαση της εταιρείας πού να επενδύσει το τρέχον κεφάλαιο στην ανάπτυξη του οργανισμού, όπως για προσθήκη, διάθεση, τροποποίηση ή αντικατάσταση πάγιων στοιχείων ενεργητικού. Ο προϋπολογισμός κεφαλαίου καθίσταται ζωτικής σημασίας λόγω του τεράστιου ποσού των επενδύσεων που εμπλέκονται και του κινδύνου που σχετίζεται με το ίδιο.

Εδώ είναι η κορυφαία 10 σημασία του προϋπολογισμού κεφαλαίου -

 • # 1 - Μακροπρόθεσμη επίδραση στην κερδοφορία
 • # 2 - Τεράστιες επενδύσεις
 • # 3 - Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της απόφασης
 • # 4 - Έλεγχος δαπανών
 • # 5 - Ροή πληροφοριών
 • # 6 - Βοηθά στην επενδυτική απόφαση
 • # 7 - Μεγιστοποίηση πλούτου
 • # 8 - Κίνδυνος και αβεβαιότητα
 • # 9 - Επιπλοκές των αποφάσεων για επενδύσεις
 • # 10 - Εθνική σημασία

Ας συζητήσουμε καθένα από αυτά λεπτομερώς -

Σημασία του προϋπολογισμού κεφαλαίου - Κορυφαία 10

Τα παρακάτω είναι μια λίστα με τα κορυφαία 10 Σημασία του προϋπολογισμού κεφαλαίου

# 1 - Μακροπρόθεσμη επίδραση στην κερδοφορία

Για την ανάπτυξη και την ευημερία οποιουδήποτε οργανισμού, απαιτείται μακροπρόθεσμο όραμα, διότι μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την επιβίωση της επιχείρησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τον προϋπολογισμό κεφαλαίου. Όχι μόνο αυτό, αλλά επηρεάζει επίσης το μελλοντικό κόστος & ανάπτυξη των εταιρειών. Μακροπρόθεσμα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Εάν οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν μετά την κατάλληλη προετοιμασία ενός προϋπολογισμού, υπάρχουν ορισμένες πιθανότητες αύξησης της κερδοφορίας ενός οργανισμού.

# 2 - Τεράστιες επενδύσεις

Οποιοσδήποτε οργανισμός χρειάζεται σημαντική επένδυση για να αναπτυχθεί καθώς η εταιρεία έχει περιορισμένους πόρους για να αναπτυχθεί, ενώ λαμβάνει την απόφαση περί κατοχύρωσης. πρέπει να πάρει μια σοφή απόφαση. Επειδή η λανθασμένη απόφαση μπορεί να ανατινάξει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, την ανοικοδόμηση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

# 3 - Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της απόφασης

Τις περισσότερες φορές, η απόφαση για την επένδυση κεφαλαίου είναι μη αναστρέψιμη. εξυπηρετεί τεράστιες επενδύσεις και είναι δύσκολο να βρεθεί η αγορά για αυτό. Ο μόνος τρόπος να παραμείνει στην εταιρεία είναι να απορρίψει το περιουσιακό στοιχείο και να υποστεί τις απώλειες.

# 4 - Έλεγχος δαπανών

Ο προϋπολογισμός κεφαλαίου απαιτεί περισσότερη προσοχή στις δαπάνες και να κάνει Ε & Α για ένα επενδυτικό σχέδιο, εάν χρειάζεται. Ένα καλό έργο μετατρέπεται σε κακό εάν τα έξοδα δεν γίνονται με ελεγχόμενο τρόπο και δεν παρακολουθούνται προσεκτικά, Ενώ αυτό το βήμα είναι πολύ κρίσιμο στη διαδικασία προϋπολογισμού κεφαλαίου.

# 5 - Ροή πληροφοριών

Η αρχικοποίηση του έργου είναι απλώς μια ιδέα, είτε γίνεται αποδεκτή είτε απορρίπτεται, εξαρτάται από τα διάφορα επίπεδα εξουσίας και περιστάσεων. Η διαδικασία προϋπολογισμού κεφαλαίου διευκολύνει τη μεταφορά πληροφοριών σε κατάλληλους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορούν να λάβουν μια καλύτερη απόφαση για την ανάπτυξη του οργανισμού.

# 6 - Βοηθά στην επενδυτική απόφαση

Οι μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις είναι χρονοβόρες καθώς χρειάζονται αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωση πέρα ​​από την τρέχουσα περίοδο. Η αβεβαιότητα καθορίζει τη συμμετοχή του κινδύνου σε αυτό. Η Διοίκηση χάνει την ευελιξία και τη ρευστότητά του όταν λαμβάνει επενδυτική απόφαση Πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αποδοχή της πρότασης.

# 7 - Μεγιστοποίηση πλούτου

Παρακινήστε τον οργανισμό να επενδύσει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις για να διαφυλάξει το συμφέρον του μετόχου στον οργανισμό. Εάν ο οργανισμός επενδύει σε συγκεκριμένα έργα με προγραμματισμένο τρόπο, ο μέτοχος θα δείξει το ενδιαφέρον του για τον οργανισμό. Θα τους βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη του οργανισμού. Οποιαδήποτε επέκταση του οργανισμού σχετίζεται περαιτέρω με την ανάπτυξη, τις πωλήσεις και τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας και τα περιουσιακά στοιχεία με βάση τον προϋπολογισμό κεφαλαίου.

# 8 - Κίνδυνος και αβεβαιότητα

Όταν επενδύουμε σε ένα συγκεκριμένο έργο αναμένει κάποια απόδοση στη μόνιμη δέσμευση κεφαλαίων. Περισσότερος κίνδυνος ενέχεται λόγω της μόνιμης δέσμευσης κεφαλαίων. Η απόφαση για τον προϋπολογισμό κεφαλαίου περιβάλλεται από μεγάλο αριθμό αβεβαιοτήτων εάν η επένδυση είναι παρούσα ή στο μέλλον. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος του έργου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα. Οι εκτιμήσεις σχετικά με το κόστος, τα έσοδα και τα κέρδη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο.

# 9 - Επιπλοκές των αποφάσεων για επενδύσεις

Η επένδυση σε μακροπρόθεσμες προτάσεις είναι αρκετά κουραστική και συνεπάγεται μεγάλη πολυπλοκότητα. Ενώ η αγορά παγίων στοιχείων είναι μια συνεχής διαδικασία, οπότε η διεύθυνση πρέπει να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των συνδεδεμένων έργων.

# 10 - Εθνική σημασία

Η έναρξη οποιουδήποτε έργου προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία αυξάνει το κατά κεφαλήν εισόδημα. Αυτές είναι οι συνεισφορές της εταιρείας κατά την επιλογή ενός νέου έργου.

Λίγες άλλες σημαντικές πτυχές του προϋπολογισμού κεφαλαίου

Η απόφαση για τον προϋπολογισμό κεφαλαίου περιλαμβάνει δύο πιο σημαντικές αποφάσεις, όπως:

 • Οικονομική απόφαση
 • Επενδυτική απόφαση

Κατά τη στιγμή της ανάληψης του έργου, η επιχείρηση επιβεβαίωσε ότι ανέλαβε τη δέσμευση για ένα έργο και σχετικό κίνδυνο που ενέχεται σε αυτό. Καθυστέρηση έργου, υπέρβαση κόστους & περιορισμός κανονιστικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν πολύ την εκτέλεση του έργου, τελικά αυξάνει το κόστος του έργου.

Εκτός από αυτό, η εταιρεία πραγματοποιεί επίσης μια επένδυση προς τη μελλοντική της κατεύθυνση και την ανάπτυξή της, η οποία επηρεάζει πολύ περισσότερο τα μελλοντικά έργα που η επιχείρηση θεωρεί πολύ και την αξιολογεί ανάλογα. Έτσι, όταν λαμβάνεται υπόψη η απόφαση για την επένδυση κεφαλαίου, λαμβάνει υπόψη τόσο την προοπτική όσο και την επένδυση.

Είναι επίσης γεγονός ότι η λειτουργία μιας επιχείρησης απαιτεί λιγότερη προσπάθεια παρά μια συνεχή άσκηση των αποφάσεων για τον προϋπολογισμό κεφαλαίου. Γι 'αυτό, καθίσταται απαραίτητο να ληφθεί μια επιτυχημένη απόφαση επένδυσης κεφαλαίου λαμβάνοντας ταυτόχρονα οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις.