Καταχώρηση Εφημερίδας Επιστροφής Αγοράς (Σημασία) | Παραδείγματα βήμα προς βήμα

Τι είναι η καταχώριση επιστροφής αγορών;

Η καταχώριση επιστροφής αγορών μεταβιβάζεται από την εταιρεία για την καταγραφή της συναλλαγής επιστροφής των εμπορευμάτων που αγοράστηκαν από τον προμηθευτή. Εδώ οι χρεώσεις του λογαριασμού μετρητών σε περίπτωση αγοράς μετρητών ή του λογαριασμού πληρωτέου λογαριασμού σε περίπτωση αγοράς πίστωσης και ο λογαριασμός επιστροφής αγοράς θα πιστωθούν στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας.

Πώς να κάνετε Εφημερίδες Συμμετοχές Επιστροφής Αγοράς;

Στις περιπτώσεις, όταν η εταιρεία αγοράζει αγαθά από τον προμηθευτή, τότε σε βιβλία λογαριασμών, θα υπάρχει χρέωση στον λογαριασμό αγορών καθώς θα αυξήσει το απόθεμα της εταιρείας (περιουσιακά στοιχεία). Θα υπάρξει πίστωση στον λογαριασμό μετρητών εάν αγοραστεί σε μετρητά ή πίστωση σε λογαριασμό πληρωτέου λογαριασμού εάν οι αγορές έχουν πραγματοποιηθεί με πίστωση από τον τρίτο (προμηθευτή). Η καταχώριση ημερολογίου για καταγραφή της αγοράς είναι ως εξής:

Αγορές σε μετρητά

Αγορές με πίστωση

Τώρα, όταν η εταιρεία επιστρέφει τα αγαθά έναντι των αγορών που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως, τότε ο λογαριασμός μετρητών ή ο λογαριασμός πληρωτέος λογαριασμός για τις αγορές μετρητών ή τις αγορές πίστωσης αντίστοιχα θα χρεωθεί με αντίστοιχο λογαριασμό πίστωσης για την αγορά, καθώς υπάρχει η επιστροφή των αγαθών της εταιρείας στον προμηθευτή. Η καταχώριση του βιβλίου για την καταγραφή της επιστροφής κατά της αγοράς αγαθών από την εταιρεία είναι η εξής:

Επιστροφή αγοράς αγαθών που αγοράστηκαν σε μετρητά

Επιστροφή αγοράς αγαθών που αγοράστηκαν με πίστωση

Παράδειγμα καταχώρησης επιστροφής αγοράς

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα μιας καταχώρησης ημερολογίου επιστροφής αγοράς.

Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του προτύπου εισαγωγής ημερολογίου επιστροφής αγορών εδώ - Πρότυπο εγγραφής επιστροφής αγορών Excel

Υπάρχει εταιρεία A ltd. αγόρασαν αγαθά από προμηθευτές αξίας 150.000 $ την 1η Σεπτεμβρίου 2019 πληρώνοντας τα μετρητά με την προϋπόθεση ότι τα αγαθά μπορούν να επιστραφούν μόνο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, η A ltd επέστρεψε τα προϊόντα στον προμηθευτή. Να περάσετε την απαραίτητη εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας για να καταγράψετε την αγορά αγαθών και την επιστροφή τέτοιων αγαθών στον προμηθευτή;

Λύση:

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, όταν τα αγαθά αγοράστηκαν σε μετρητά από τον προμηθευτή, τότε ο λογαριασμός αγοράς θα χρεωθεί και ο λογαριασμός μετρητών θα πιστωθεί. Η καταχώριση έχει ως εξής:

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, όταν τα αγαθά επιστραφούν στον προμηθευτή, τότε ο λογαριασμός μετρητών θα χρεωθεί με αντίστοιχη πίστωση για λογαριασμό επιστροφής αγοράς, καθώς υπάρχει η επιστροφή των αγαθών από την εταιρεία στον προμηθευτή. Η καταχώριση για την καταγραφή αυτής της επιστροφής αγοράς είναι η παρακάτω:

Πλεονεκτήματα της καταχώρησης επιστροφής αγοράς

Τα διαφορετικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την καταχώριση της επιστροφής αγοράς είναι τα εξής:

  • Βοηθά την εταιρεία να καταγράφει κάθε συναλλαγή που περιλαμβάνει την επιστροφή των αγαθών, τα οποία αγοράστηκαν από την εταιρεία είτε σε μετρητά είτε σε πίστωση από τον προμηθευτή της, διατηρώντας έτσι όλα τα ίχνη του ίδιου.
  • Όταν η εταιρεία καταγράφει την επιστροφή των αγορών, μπορεί να μειώσει το υπόλοιπο αυτής της απόδοσης αγοράς από το υπόλοιπο του αποθέματος για να γνωρίζει το ακριβές υπόλοιπο ή την κατάσταση του αποθέματος που υπάρχει στην εταιρεία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Μειονεκτήματα της καταχώρησης επιστροφής αγοράς

Τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την καταχώριση επιστροφής αγορών είναι τα εξής:

  • Η καταγραφή της εγγραφής στο περιοδικό Return Return περιλαμβάνει την παρέμβαση ενός ανθρώπου, οπότε υπερισχύουν οι πιθανότητες ότι το άτομο που ασχολείται με την καταγραφή μιας τέτοιας συναλλαγής μπορεί να διαπράξει ένα λάθος σε μια τέτοια εγγραφή, το οποίο στη συνέχεια θα παρουσιάσει τελικά τη λανθασμένη εικόνα της εταιρείας.
  • Στην περίπτωση των εταιρειών, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αποδόσεων, είναι χρονοβόρα η καταγραφή κάθε τέτοιας καταχώρησης.

Σημαντικά σημεία

Τα διαφορετικά βασικά σημεία που σχετίζονται με την καταχώριση επιστροφής αγορών είναι τα εξής:

  • Όταν επιστραφεί στον προμηθευτή των αγαθών, τότε ο λογαριασμός μετρητών ή ο λογαριασμός πληρωτέος λογαριασμός για τις αγορές μετρητών ή τις αγορές πίστωσης αντίστοιχα θα χρεωθεί με αντίστοιχο λογαριασμό πίστωσης για αγορά επιστροφής, καθώς υπάρχει η επιστροφή των αγαθών από την εταιρεία στο ο προμηθευτής.
  • Για να γνωρίζετε το ακριβές υπόλοιπο του αποθέματος που υπάρχει στην εταιρεία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η εταιρεία μπορεί να μειώσει το υπόλοιπο αυτής της απόδοσης αγοράς από το υπόλοιπο του αποθέματος.

συμπέρασμα

Έτσι, οι καταχωρήσεις του περιοδικού επιστροφής αγοράς καταγράφονται στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας όταν τα αγαθά που αγοράζονται είτε σε μετρητά είτε σε πίστωση από την εταιρεία επιστρέφονται στον προμηθευτή αυτών των αγαθών.

Όταν τα αγαθά αγοράζονται με μετρητά ή πίστωση, τότε ο λογαριασμός αγορών θα χρεώνεται στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας τα οποία θα εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας και στον λογαριασμό μετρητών ή στους λογαριασμούς, ο πληρωτέος λογαριασμός θα πιστωθεί επειδή θα μειώσει είτε τα μετρητά σε περίπτωση αγοράς μετρητών ή θα δημιουργήσει την ευθύνη της εταιρείας σε περίπτωση αγοράς πίστωσης. Τώρα, όταν η εταιρεία επιστρέφει τα αγαθά έναντι των αγορών που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως, τότε ο λογαριασμός μετρητών ή ο λογαριασμός πληρωτέος λογαριασμός για τις αγορές μετρητών ή τις αγορές πίστωσης αντίστοιχα θα χρεωθεί με αντίστοιχο λογαριασμό πίστωσης για την αγορά επιστροφής καθώς υπάρχει η επιστροφή των αγαθών της εταιρείας στον προμηθευτή.