Γραμμάτια Δημοσίου έναντι Ομολόγων | Κορυφαίες 5 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ λογαριασμών και ομολόγων του Δημοσίου

Οι λογαριασμοί δημοσίου είναι χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από την κεντρική τράπεζα εκ μέρους της κυβέρνησης με θητεία μικρότερη του ενός έτους και έχουν αμελητέες πιθανότητες αθέτησης κινδύνου, ενώ τα ομόλογα εκδίδονται για περίοδο μεγαλύτερη ή ίση με δύο χρόνια και αυτά μπορούν είτε να είναι προεπιλογή χωρίς κίνδυνο, ανάλογα με τον τύπο του.

Οι κρατικοί λογαριασμοί είναι χρεόγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση ή τις εταιρείες προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα και να έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους και γενικά εκδίδονται για θητεία 91 ημερών, 182 ημερών και 364 ετών. Ενώ, τα ομόλογα είναι επίσης ένα χρεωστικό μέσο που εκδίδεται από την κυβέρνηση και τις εταιρείες για την αύξηση του χρέους. Η διάρκεια των εταιρικών ομολόγων είναι ίση ή μεγαλύτερη των 2 ετών,

Τι είναι το Treasury Bill;

 • Οι λογαριασμοί Τ που εκδίδονται από την κυβέρνηση εκδίδονται από την Federal Reserve στις ΗΠΑ και την τράπεζα Reserve της Ινδίας στην Ινδία, παγκοσμίως εκδίδονται από τις μεμονωμένες κεντρικές τράπεζες.
 • Οι λογαριασμοί που εκδίδονται από την κυβέρνηση είναι τα ασφαλέστερα μέσα και δεν έχουν κανένα κίνδυνο αθέτησης, καθώς υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Οι λογαριασμοί T διαπραγματεύονται στις χρηματοοικονομικές αγορές και μπορούν να αγοραστούν από οποιονδήποτε μέσω διαφόρων διαδρομών.
 • Στις πιο ανεπτυγμένες αγορές, μπορεί να διαπραγματεύεται ενεργά από ιδιώτες επίσης, αλλά σε λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές γενικά, αγοράζονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων. Η απόδοση των τιμολογίων είναι αφορολόγητη για τους επενδυτές.
 • Οι λογαριασμοί T δεν πληρώνουν κανένα κουπόνι που μεταφέρονται ως ομόλογο μηδενικού κουπονιού στους επενδυτές με έκπτωση στην ονομαστική τους αξία. Στο τέλος της περιόδου λήξης, οι επενδυτές λαμβάνουν το ενδιαφέρον από το μέσο με τη μορφή απόδοσης λαμβάνοντας την ονομαστική αξία από το λογαριασμό.

Τι είναι τα Ομόλογα;

 • Τα ομόλογα μπορούν να εκδοθούν για διάφορες ληκτότητες που περιλαμβάνουν 2 χρόνια ομόλογα, 5 χρόνια ομόλογα, 10 χρόνια ομόλογα ή ακόμη και 30 χρόνια ομόλογα.
 • Τα ομόλογα που εκδίδονται από την κυβέρνηση είναι απαλλαγμένα από κινδύνους και δεν έχουν κανένα κίνδυνο προεπιλογής καθώς υποστηρίζονται από την κυβέρνηση.
 • Τα ομόλογα που εκδίδονται από την εταιρεία έχουν κίνδυνο αθέτησης. Τα κρατικά ομόλογα είναι το αφορολόγητο μέσο, ​​αλλά τα εταιρικά ομόλογα δεν είναι αφορολόγητα για τους επενδυτές.
 • Οι ομολογιούχοι λαμβάνουν τους επενδυτές ως απόδοση της επένδυσης με τη μορφή πληρωμής κουπονιού γενικά τριμηνιαία ή εξαμηνιαία.

Γραφήματα δημοσίου έναντι γραφήματος ομολόγων

Ας δούμε τις κορυφαίες διαφορές μεταξύ των λογαριασμών ταμείου έναντι των ομολόγων

Βασικές διαφορές

 • Οι λογαριασμοί είναι χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από την κυβέρνηση ή την εταιρία με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, με δημοφιλείς θητείες 91 ημέρες, 82 ημέρες και 364 ημέρες. Τα ομόλογα είναι χρεωστικά μέσα που εκδίδονται επίσης από την κυβέρνηση ή την εταιρία για θητεία ίση ή μεγαλύτερη από 2 χρόνια.
 • Οι λογαριασμοί T δεν πληρώνουν κανένα κουπόνι που επιπλέουν ως ομόλογο μηδενικού κουπονιού στους επενδυτές, εκδίδονται με έκπτωση και οι επενδυτές λαμβάνουν την ονομαστική αξία στο τέλος της θητείας που είναι η απόδοση της επένδυσής τους. Τα ομόλογα καταβάλλουν τόκους με τη μορφή κουπονιού στους επενδυτές ανά τρίμηνο ή εξάμηνο.
 • Οι λογαριασμοί T δεν έχουν κίνδυνο αθέτησης ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είτε εκδίδονται από την κυβέρνηση είτε από την εταιρία. Τα κρατικά ομόλογα είναι χωρίς κίνδυνο, αλλά τα εταιρικά ομόλογα έχουν προεπιλογή, υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί αξιολόγησης, όπως οι Moody's και S&P, οι οποίοι αξιολογούν τα εταιρικά ομόλογα, έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν να λάβουν μια ενημερωμένη απόφαση σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει για ένα συγκεκριμένο ομόλογο.
 • Το επιτόκιο ενός τιμολογίου είναι γενικά μικρότερο από το επιτόκιο ενός ομολόγου καθώς η διάρκεια ισχύος του επενδυτή για το ομόλογο είναι υψηλότερο και επίσης ο κίνδυνος είναι υψηλότερος.

Συγκριτικός Πίνακας Γραμματίων Δημοσίου έναντι Ομολόγων

Βάση Λογαριασμοί Δημοσίου Δεσμούς
Ορισμός Οι λογαριασμοί του Δημοσίου είναι χρεόγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση ή την εταιρία προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα. Τα T-Bills έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους. Τα ομόλογα είναι επίσης χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από την κυβέρνηση και την εταιρία προκειμένου να αυξήσουν το χρέος. Η διάρκεια των εταιρικών ομολόγων είναι ίση ή μεγαλύτερη των 2 ετών
Κατοχή Τα T-Bills έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους και εκδίδονται γενικά για θητεία 91 ημερών, 182 ημερών και 364 ετών. Αυτές οι τρεις περίοδοι λήξης είναι οι πιο δημοφιλείς, αν και εκδίδονται λογαριασμοί T και για άλλες θητείες. Τα ομόλογα εκδίδονται για θητεία για περισσότερα από δύο χρόνια. Γενικά, τα ομόλογα εκδίδονται ως ομόλογο 2 ετών, ομόλογο 5 ετών 10 ομόλογα και επίσης ομόλογα 30 ετών
Τιμή κουπονιού Οι λογαριασμοί T δεν πληρώνουν κανένα κουπόνι που μεταφέρονται ως ομόλογο μηδενικού κουπονιού στους επενδυτές με έκπτωση στην ονομαστική τους αξία. Στο τέλος της περιόδου λήξης, οι επενδυτές λαμβάνουν το ενδιαφέρον από το μέσο με τη μορφή απόδοσης λαμβάνοντας την ονομαστική αξία από το λογαριασμό. Τα ομόλογα πληρώνουν τους επενδυτές τους με ενδιαφέρον για την κατοχή του ομολόγου με τη μορφή πληρωμών κουπονιών, γενικά, το κουπόνι καταβάλλεται ανά τρίμηνο ή εξαμηνιαία στους επενδυτές.
Επιπτώσεις του φόρου Στην περίπτωση των λογαριασμών T, είτε εκδίδονται από την κυβέρνηση είτε την εταιρία, δεν υπάρχει φόρος που πρέπει να καταβάλουν οι επενδυτές. Τα κρατικά ομόλογα είναι το αφορολόγητο μέσο, ​​αλλά τα εταιρικά ομόλογα δεν είναι αφορολόγητα για τους επενδυτές.
Προεπιλεγμένος κίνδυνος Οι λογαριασμοί T δεν έχουν κίνδυνο αθέτησης ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είτε εκδίδονται από την κυβέρνηση είτε από την εταιρία. Τα ομόλογα που εκδίδονται από την κυβέρνηση είναι απαλλαγμένα από κινδύνους και δεν έχουν κανένα κίνδυνο προεπιλογής, καθώς υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Τα ομόλογα που εκδίδονται από την εταιρεία έχουν κίνδυνο αθέτησης.

συμπέρασμα

Τόσο οι Τ-λογαριασμοί όσο και τα ομόλογα είναι χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από την κυβέρνηση ή την εταιρία με σκοπό την αύξηση του χρέους. Οι τόκοι για τους λογαριασμούς Τ είναι γενικά χαμηλότεροι από τα ομόλογα, καθώς ο κίνδυνος και η διάρκεια ισχύος ενός λογαριασμού Τ είναι χαμηλότερη από εκείνη ενός ομολόγου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν οι επενδυτές φοβούνται μια ύφεση, η καμπύλη απόδοσης αντιστρέφει, αυτή είναι ευρέως γνωστή ως καμπύλη ανεστραμμένης απόδοσης. Τα ομόλογα και οι λογαριασμοί που εκδίδονται από την κυβέρνηση υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και δεν έχουν κανένα κίνδυνο αθέτησης.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found