Πλήρης μορφή RRB (Περιφερειακή Αγροτική Τράπεζα) - Ρόλοι & Λειτουργίες

Πλήρης μορφή RRB - Περιφερειακή Αγροτική Τράπεζα

Το πλήρες έντυπο RRB σημαίνει Περιφερειακή Αγροτική Τράπεζα. Είναι ινδικές κυβερνητικές τράπεζες, που είναι εμπορικές τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο σε διάφορες πολιτείες της Ινδίας. Βασικά εξυπηρετούν τις αγροτικές περιοχές της χώρας και τους παρέχουν βασικές τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ωστόσο, η περιοχή λειτουργίας τους μπορεί να επεκταθεί και σε ορισμένες αστικές περιοχές.

Ιστορία του RRB

Η ίδρυση των RRB βρίσκει τη διαδρομή της από το διάταγμα που ψηφίστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1975 και τον νόμο RRB, 1976. Συνολικά πέντε RRB ιδρύθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 1975. Αυτές οι τράπεζες ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας της επιτροπής Narshimham. Το πρώτο RRB ονόμασε Prathama Bank, με έδρα το Moradabad (UP) και χρηματοδοτούμενο από την Syndicate Bank, ιδρύθηκε με εγκεκριμένο κεφάλαιο πέντε ρουπιών. Τα RRB ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση (50%), στην Κρατική Κυβέρνηση (15%) και στην αντίστοιχη τράπεζα χορηγών (35%).

Ο ρόλος του RRB

Οι περιφερειακές αγροτικές τράπεζες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Ο κύριος λόγος για τον οποίο ιδρύθηκαν τέτοιες τράπεζες ήταν να παρέχουν τραπεζικές και πιστωτικές διευκολύνσεις σε άτομα που ανήκουν σε αγροτικές περιοχές, ειδικά σε αγρότες, τεχνίτες, εργάτες και μικρούς επιχειρηματίες. Είναι επομένως υπεύθυνοι για τη συνολική ανάπτυξη τέτοιων αγροτικών περιοχών επιτρέποντας τη σωστή ροή πιστωτικών διευκολύνσεων και περιορίζοντας τις ταμειακές ροές από αγροτικές σε αστικές περιοχές.

Στόχοι του RRB

Τα RRB δημιουργήθηκαν με τους ακόλουθους στόχους.

 • Να ξεπεραστούν τα πιστωτικά κενά που επικρατούν στις αγροτικές περιοχές.
 • Περιορισμός της ροής μετρητών από αγροτικές προς αστικές περιοχές με την υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών και μέτρων.
 • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Λειτουργίες

 • Παροχή βασικών τραπεζικών διευκολύνσεων σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.
 • Για την εφαρμογή ορισμένων κυβερνητικών λειτουργιών όπως η εκταμίευση μισθών στο πλαίσιο της πολιτικής MGNREGA.
 • Για την παροχή άλλων τραπεζικών διευκολύνσεων, όπως θυρίδες, internet banking, mobile banking, χρεωστική καθώς και πιστωτική κάρτα κ.λπ.
 • Η παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων σε άτομα που ανήκουν σε αγροτικές περιοχές, όπως μικροί αγρότες, τεχνίτες, μικροί επιχειρηματίες και ούτω καθεξής.
 • Για αποδοχή καταθέσεων από άτομα.

Εργαζόμενος

Η διαχείριση των συνολικών υποθέσεων αυτών των τραπεζών γίνεται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από έναν Πρόεδρο, τρεις διευθυντές όπως ορίζονται από την Κεντρική Κυβέρνηση, το πολύ δύο διευθυντές όπως ορίζονται από την ενδιαφερόμενη Κρατική Κυβέρνηση και το πολύ τρεις διευθυντές όπως ορίζονται από την τράπεζα χορηγών.

Σημασια

Η σημασία των περιφερειακών αγροτικών τραπεζών έγκειται στο γεγονός ότι μπόρεσαν να ανυψώσουν τα αγροτικά τμήματα της κοινωνίας καλύπτοντας τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές τους ανάγκες. Παρέχουν δάνεια για καλλιέργειες, άλλες γεωργικές δραστηριότητες, για τεχνίτες και εξοχικές κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις κ.λπ. Επιπλέον, προωθούν επίσης δανειακές διευκολύνσεις σε άτομα με διαφορετική ικανότητα και σε αδύναμα τμήματα της κοινωνίας.

Πλεονεκτήματα

 • Οι περιφερειακές αγροτικές τράπεζες βοηθούν στη συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας.
 • Δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς.
 • Αναβαθμίζουν την οικονομία των αγροτικών περιοχών παρέχοντάς τους πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους για τη διαχείριση του εμπορίου και των δραστηριοτήτων τους.
 • Η κυβέρνηση μπορεί να κάνει χρήση τέτοιων τραπεζών για τη διαχείριση διαφόρων κινήτρων και προγραμμάτων, ιδίως για την αγροτική Ινδία.

Μειονεκτήματα

Αυτές οι τράπεζες έχουν υποφέρει από τα ακόλουθα προβλήματα.

 • Η παραγωγική τους ικανότητα παραμένει χαμηλή λόγω διαφόρων ειδών περιορισμών που τους επιβάλλει η κυβέρνηση σχετικά με την εργασία και τη λειτουργία τους.
 • Οι δραστηριότητες των περιφερειακών αγροτικών τραπεζών παραμένουν πολύ περιορισμένες, γεγονός που ενεργεί ως γεωγραφικό εμπόδιο για αυτές.
 • Αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την ανάκτηση των χρημάτων που οφείλονται σε αυτά.
 • Υποφέρουν από κεφαλαιακή ανεπάρκεια.

συμπέρασμα

Οι περιφερειακές αγροτικές τράπεζες σκοπεύουν να παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις στον αγροτικό και ημι-αστικό τομέα. Έχουν βοηθήσει την κυβέρνηση με την ιδέα τους να βοηθήσει την αγροτική Ινδία με τις οικονομικές τους ανάγκες και επίσης να εφαρμόσει διάφορα κυβερνητικά σχέδια.