Χρέωση (Σημασία, ορισμός) | Βασικά παραδείγματα χρεωστικών καταχωρίσεων στη λογιστική

Έννοια χρέωσης

Η χρέωση ορίζεται ως καταχώριση στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας λόγω της οποίας είτε υπάρχει αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είτε υπάρχει οποιαδήποτε μείωση στις υποχρεώσεις της εταιρείας και σύμφωνα με τη θεμελιώδη έννοια της διπλής καταχώρησης σύστημα λογιστικής, το σύνολο των χρεώσεων πρέπει πάντα να είναι ίσο με το σύνολο των πιστώσεων για την εταιρεία.

Παράδειγμα καταχώρησης χρέωσης στη λογιστική

Υπάρχει μια εταιρεία A ltd. που ασχολείται με την πώληση έτοιμων ενδυμάτων στην αγορά. Αποφάσισε να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο αξίας 100.000 $ πληρώνοντας μέσω του τραπεζικού λογαριασμού και να εξοφλήσει το κόστος των 5.000 $ σε μετρητά για τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς να καταγράψετε τη συναλλαγή στα βιβλία λογαριασμών και ποιοι είναι οι λογαριασμοί που θα χρεωθούν;

Στην παρούσα περίπτωση, η εταιρεία πραγματοποίησε δύο διαφορετικές συναλλαγές, μία για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων και άλλες για την πληρωμή των εξόδων. Ακολουθεί η λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών:

  1. Αγορά του περιουσιακού στοιχείου αξίας 100.000 $ με πληρωμή μέσω του τραπεζικού λογαριασμού

Όποτε υπάρχει αύξηση σε οποιονδήποτε λογαριασμό περιουσιακού στοιχείου, τότε θα χρεωθεί, και σε περίπτωση που υπάρχει μείωση στον λογαριασμό περιουσιακών στοιχείων, τότε θα πιστωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρχει χρέωση στον λογαριασμό περιουσιακών στοιχείων καθώς υπάρχει αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία με 100.000 $ και ο τραπεζικός λογαριασμός θα πιστωθεί καθώς υπάρχει μείωση στον τραπεζικό λογαριασμό λόγω της αγοράς.

  1. Πληρώστε το κόστος των 5.000 $ σε μετρητά για τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Όποτε υπάρχει αύξηση σε οποιοδήποτε λογαριασμό εξόδων, τότε θα χρεωθεί, και σε περίπτωση που υπάρχει μείωση στον λογαριασμό εξόδων, τότε θα πιστωθεί. Στην παρούσα περίπτωση, θα υπάρχει χρέωση στον λογαριασμό εξόδων καθώς το κόστος της εταιρείας αυξήθηκε με $ 5.000 και ο λογαριασμός μετρητών θα πιστωθεί καθώς υπάρχει μείωση του υπολοίπου του λογαριασμού μετρητών, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση την ευθύνη της εταιρείας.

Πλεονεκτήματα

  1. Βοηθά στον εντοπισμό του λάθους σε περίπτωση που διαπραχθεί κατά την καταγραφή της συναλλαγής γιατί, Σύμφωνα με το σύστημα διπλής καταχώρησης της λογιστικής, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην επιχείρηση καταγράφεται στα βιβλία λογαριασμών σε τουλάχιστον δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Από αυτόν, ένας λογαριασμός θα χρεωθεί εισάγοντας τη συναλλαγή στην αριστερή πλευρά του συγκεκριμένου λογαριασμού και ο άλλος λογαριασμός θα πιστωθεί εισάγοντας τη συναλλαγή στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου λογαριασμού.
  2. Σύμφωνα με τη θεμελιώδη έννοια του συστήματος διπλής καταχώρησης στη λογιστική, ένα σύνολο χρεώσεων θα πρέπει να είναι ίσο με το σύνολο της πίστωσης, οπότε σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ του συνόλου της χρέωσης και του συνόλου της πίστωσης, τότε μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι Ορισμένες συναλλαγές έχουν αναρτηθεί εσφαλμένα από την εταιρεία. Στη συνέχεια, μπορούν να ληφθούν μέτρα για τη διόρθωση του ίδιου.
  3. Οι κανόνες βοηθούν το άτομο που καταγράφει τη συναλλαγή να εντοπίσει ποιος λογαριασμός πρέπει να χρεωθεί και ποιος λογαριασμός πρέπει να πιστωθεί στα βιβλία λογαριασμών.

Περιορισμοί

  1. Σε περίπτωση που το άτομο που καταγράφει τη συναλλαγή στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας δεν γνωρίζει τον βασικό κανόνα σχετικά με τον λογαριασμό που πρέπει να χρεωθεί και ποιος από τον λογαριασμό σε οποιαδήποτε συναλλαγή πρόκειται να πιστωθεί. Θα οδηγούσε σε λανθασμένη καταγραφή της συναλλαγής στα βιβλία.
  2. Σύμφωνα με τη θεμελιώδη έννοια του συστήματος διπλής καταχώρησης στη λογιστική, ένα σύνολο χρεώσεων πρέπει πάντα να είναι ίσο με το σύνολο των πιστώσεων για την εταιρεία, οπότε σε περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των συνόλων. Κάποιος μπορεί να γνωρίζει ότι ορισμένες συναλλαγές έχουν αναρτηθεί εσφαλμένα από την εταιρεία, αλλά αν το λανθασμένο ποσό έχει δημοσιευτεί τόσο στην χρεωστική όσο και στην πιστωτική πλευρά, τότε σε αυτήν την περίπτωση και η χρέωση και η πίστωση θα είναι ίσες και το λάθος δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Σημαντικά σημεία

  • Σύμφωνα με το σύστημα λογιστικής διπλής καταχώρισης, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην επιχείρηση καταγράφεται στα βιβλία λογαριασμών σε τουλάχιστον δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Από αυτόν, ένας λογαριασμός θα χρεωθεί εισάγοντας τη συναλλαγή στην αριστερή πλευρά του συγκεκριμένου λογαριασμού και ο άλλος λογαριασμός θα πιστωθεί εισάγοντας τη συναλλαγή στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου λογαριασμού.
  • Σε περίπτωση χρεώσεως οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, τότε δείχνει ότι υπάρχει αύξηση στο περιουσιακό στοιχείο και σε περίπτωση χρεώσεως της υποχρέωσης. Δείχνει ότι υπάρχει μείωση της ευθύνης της εταιρείας. Παρομοίως, σε περίπτωση χρεώσεως οποιουδήποτε κεφαλαίου εισοδήματος, τότε σημαίνει ότι υπάρχει μείωση του εισοδήματος της εταιρείας, ενώ εάν χρεώνεται οποιαδήποτε κεφαλή εξόδων, τότε δείχνει ότι υπάρχει αύξηση του κόστους της εταιρείας.

συμπέρασμα

Έτσι, σε περίπτωση που υπάρχει Χρέωση σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς στα βιβλία της εταιρείας. Θα μπορούσε να οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους, που περιλαμβάνουν αύξηση του περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, μείωση της υποχρέωσης της εταιρείας, αύξηση του κόστους ή εξόδων της εταιρείας ή μείωση των εσόδων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον κανόνα του συστήματος διπλής καταχώρησης στη λογιστική, το σύνολο της χρεωστικής πλευράς στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας θα πρέπει πάντα να είναι ίσο με το σύνολο της πίστωσης, επομένως οι χρεώσεις εξισορροπούνται με τις πιστώσεις.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found