Πλήρης μορφή CPA (Πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές) | (Εξετάσεις, Μισθός)

Πλήρης μορφή CPA (Πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής)

Η πλήρης μορφή του CPA είναι πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής. Είναι ένα πτυχίο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο και οι εξετάσεις για το ίδιο οργανώνονται και διεξάγονται από το AICPA (επίσης γνωστό ως Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών) και οι υποψήφιοι που παρακολουθούν αυτό το μάθημα μπορούν να ολοκληρώσουν το ίδιο και να αποκτήσουν το πτυχίο σε ένα θέμα επτά μήνες έως ένα έτος.

Πώς να γίνετε CPA;

 • Αυτός ή αυτή πρέπει απαραιτήτως να έχει πτυχίο στον τομέα της λογιστικής.
 • Αυτός ή αυτή πρέπει να έχει ολοκληρώσει συνολικά εκατόν πενήντα ώρες εκπαίδευσης. Ένας υποψήφιος μπορεί να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ώρες εξαμήνου κερδίζοντας ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, ή εγγραφώντας σε ένα πενταετές πρόγραμμα, ή παρακολουθώντας ένα μεταπτυχιακό επίπεδο μαζί με ένα συνεχιζόμενο προπτυχιακό μάθημα, διπλό μείγμα ή κ.λπ.
 • Μερικοί εργοδότες αυτές τις μέρες προσπαθούν να προσλάβουν υποψηφίους που είναι CPA καθώς και κάτοχος πτυχίου MBA. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να ακολουθήσουν πτυχίο MBA και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εργοδοτών, καθώς και να συμπληρώσουν τις υποχρεωτικές 150 ώρες εξαμήνου ταυτόχρονα.
 • Ένας υποψήφιος θα πρέπει επίσης να ακολουθήσει και να προκριθεί στις Ενιαίες Εξετάσεις CPA που διοργανώνει η AICPA.
 • Ένας υποψήφιος θα πρέπει επίσης να υποβάλει αίτηση και να λάβει άδεια για να γίνει Πιστοποιημένος Δημόσιος Λογιστής.
 • Ένας Πιστοποιημένος Δημόσιος Λογιστής μετά την απόκτηση της άδειας από το Συμβούλιο Λογιστικής της χώρας θα πρέπει να συνεχίσει την περαιτέρω εκπαίδευσή του συμμετέχοντας ενεργά σε ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να παραμείνουν ενημερωμένοι με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κλάδου.

Απαιτήσεις εκπαίδευσης του CPA

Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις ενός Πιστοποιημένου Δημόσιου Λογιστή είναι πτυχίο στη λογιστική μαζί με 150 ώρες εξαμήνου, πιστοποίηση CPA (Uniform CPA Exam) και ελάχιστη εμπειρία δύο ετών στη δημόσια λογιστική. Αυτό μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει MBA για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των 30 ωρών.

Εργασιακή εμπειρία Πιστοποιημένου Δημόσιου Λογιστή

Οι απαιτήσεις σχετικά με την εργασιακή εμπειρία για έναν υποψήφιο CPA μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες / δικαιοδοσίες θα απαιτήσουν τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στη δημόσια λογιστική, ενώ ορισμένες χώρες / δικαιοδοσίες είναι επίσης εντάξει με τη μη δημόσια δημόσια λογιστική εμπειρία. Τα κράτη με σύστημα βαθμίδας-I θα καταστήσουν υποχρεωτικό για τους υποψήφιους να πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν την πιστοποίηση του δημόσιου λογιστή και να αποκτήσουν τη σχετική εμπειρία και για την απόκτηση της πιστοποίησης CPA καθώς και της άδειας. Τα κράτη με σύστημα βαθμίδας II δίνουν την πιστοποίηση μόλις ο φοιτητής εκκαθαρίσει την εξέταση CPA και του επιτρέπει να εκπληρώσει σχετικές απαιτήσεις εμπειρίας μετά από αυτό.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πιστοποιημένων δημόσιων λογιστών είναι εξετάσεις ενός επιπέδου και αποτελούνται από τέσσερα μόνο έγγραφα. Είναι μια εξέταση ερωτήσεων MCQ ή πολλαπλών επιλογών. Ένας υποψήφιος θα πρέπει να εμφανιστεί για αυτήν την εξέταση ενός επιπέδου και θα χρειαστεί να απαντήσει σε 4 εξετάσεις και αυτές οι ερωτήσεις θα υποβληθούν με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή MCQ.

Οι εξετάσεις στο CPA διεξάγονται στα ακόλουθα θέματα-

 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Αναφορά - Μέγιστος χρόνος 4 ώρες
 2. Έλεγχος και βεβαίωση - Μέγιστος χρόνος 4 ώρες
 3. Κανονισμός - Μέγιστος χρόνος 3 ώρες
 4. Επιχειρηματικό περιβάλλον και έννοιες - Μέγιστος χρόνος 3 ώρες

Μισθός

Ο μέσος μισθός ενός CPA στις ΗΠΑ είναι 119.000 $ σύμφωνα με το AICPA (Ένωση Διεθνών Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Λογιστών). Ο μισθός που αναφέρεται παραπάνω δεν περιλαμβάνει μπόνους ή κανένα είδος κινήτρων. Αυτό μπορεί να αναμένεται μέση αύξηση 4 έως 5 τοις εκατό κάθε χρόνο.

Οφέλη

# 1 - Παγκόσμια αναγνώριση

Το μάθημα CPA προσφέρεται και οργανώνεται από το AICPA ((επίσης γνωστό ως Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών) που τυχαίνει να είναι ο μεγαλύτερος λογιστικός σύλλογος στον κόσμο. Ως εκ τούτου, το μάθημα θεωρείται ως μια τέλεια ευκαιρία για επαγγελματίες που έχουν CA, CS, ICWA, MBA στα χρηματοοικονομικά, πτυχίο LLB, B.Com και M.Com και αναζητούν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο.

# 2 - Τεράστιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τύπους οργανισμών, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Η CPA μπορεί να υποβάλει αίτηση για θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών όπως εταιρείες έρευνας, εταιρείες ιδιωτικών μετοχών, τράπεζες επενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, λογιστικές εταιρείες, ελεγκτικές εταιρείες , συγχωνεύσεις και εξαγορές κ.λπ.

# 3 - Πολλή ευκολία και ευελιξία

Ένας υποψήφιος που επιδιώκει CPA μπορεί να ολοκληρώσει το μάθημα εντός επτά μηνών έως ένα έτος. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εξέταση που διεξάγεται σε ένα μόνο επίπεδο όπου ο αιτών θα χρειαστεί να διαγράψει μόνο 4 έγγραφα.

Διαφορά μεταξύ CPA και CA

 • Το CPA είναι η σύντομη φόρμα που χρησιμοποιείται για τον Πιστοποιημένο Δημόσιο Λογιστή, ενώ η CA είναι η σύντομη φόρμα που χρησιμοποιείται για τον Ορκωτό Λογιστή.
 • Το CPA οργανώνεται από την AICPA ενώ η CA οργανώνεται από την ICAI.
 • Το CA είναι μια ινδική πορεία και τα άτομα με αυτό το πτυχίο δεν αναγνωρίζονται πολύ παγκοσμίως. Το CPA που είναι διεθνές μάθημα αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο.
 • Η ΑΠ διαρκεί κατά μέσο όρο 4 έως 5 χρόνια για να ολοκληρώσει ο υποψήφιος. Από την άλλη πλευρά, ένα άτομο που επιδιώκει CPA μπορεί να ολοκληρώσει το πτυχίο σε τουλάχιστον 7 μήνες έως 1 έτος.
 • Ένας υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει CPA θα πρέπει απαραίτητα να έχει πτυχίο B.Com, 150 ώρες εξαμήνου, πιστοποίηση CPA (Uniform CPA Exam) και τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στη δημόσια λογιστική. Στην περίπτωση της CA, ένας υποψήφιος δεν θα χρειαστεί να αποκτήσει πτυχίο. Μπορεί να συνεχίσει την ΑΠ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων της τάξης 12.
 • Το ποσοστό επιτυχίας στην CA είναι μόλις 5 τοις εκατό ενώ το ποσοστό επιτυχίας στο CPA είναι σχεδόν 45 τοις εκατό.

συμπέρασμα

Ο Πιστοποιημένος Δημόσιος Λογιστής είναι το υψηλότερο επίπεδο πτυχίου που μπορεί να επιτύχει κάποιος στον τομέα της λογιστικής. Πρόκειται για μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη πορεία και ένα άτομο με αυτό το πτυχίο θα έχει το πλεονέκτημα να εξυπηρετεί διάφορες βιομηχανίες όπως λογιστικές εταιρείες, ελεγκτικές εταιρείες, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ερευνητικές εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, τράπεζες επενδύσεων κ.λπ. Ένα πτυχίο CPA είναι κατάλληλο για επαγγελματίες που αναζητούν διεθνή αναγνώριση και αριστεία στον τομέα της λογιστικής.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found