Τέλειος ανταγωνισμός (Ορισμός) | Χαρακτηριστικά με οικονομικά παραδείγματα

Ορισμός τέλειου ανταγωνισμού

Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένας τύπος αγοράς όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών και όλοι ξεκινούν τον μηχανισμό αγοράς και πώλησης και δεν υπάρχουν περιορισμοί και υπάρχει απουσία άμεσου ανταγωνισμού στην αγορά και θεωρείται ότι όλα τα οι πωλητές πωλούν πανομοιότυπα ή ομοιογενή προϊόντα.

Εξήγηση

Στα οικονομικά, ο τέλειος ανταγωνισμός είναι μια θεωρητική δομή της αγοράς όπου ο άμεσος ανταγωνισμός δεν υπάρχει μεταξύ επιχειρήσεων ή πωλητών, διότι ένας μεγάλος αριθμός πωλητών (επίσης αγοραστές) είναι παρόντες στην αγορά που όλοι ταυτόχρονα πωλούν ταυτόσημο προϊόν στην τιμή της αγοράς. Έτσι, κάθε πωλητής έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο στην αγορά με αμελητέο έλεγχο των τιμών της αγοράς.

Ο τέλειος ανταγωνισμός θεωρείται το ιδανικό σενάριο της αγοράς καθώς κατανέμει τους διαθέσιμους πόρους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και ως εκ τούτου αναφέρεται επίσης ως καθαρός ανταγωνισμός.

Σημείωση : Το σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειωθεί από τον παραπάνω ορισμό είναι ότι απόλυτα ανταγωνιστικές δομές αγοράς δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Στα οικονομικά, χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη συγκριτική ανάλυση με τις πραγματικές αγορές.

Παράδειγμα

Δεν υπάρχουν παραδείγματα πραγματικού κόσμου για απόλυτα ανταγωνιστικές αγορές, αλλά οι πλησιέστερες προσεγγίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν γεωργικές αγορές. Όπως ένας μεγάλος αριθμός αγροτών που παράγουν παρόμοιες καλλιέργειες λένε σιτάρι ή μάνγκο.

Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει πωλητές τροφίμων στο δρόμο. Υπάρχουν διάφοροι πωλητές (πωλητές) που πωλούν σχεδόν πανομοιότυπα (ομοιογενή φύση) προϊόντα, π.χ. μπιφτέκια. Ο καταναλωτής έχει πλήρεις πληροφορίες για το προϊόν (burger εδώ) και τις τιμές του, ας πούμε ότι ένα burger κοστίζει περίπου 5 $. Ένας πωλητής δεν μπορεί να πουλήσει τα μπιφτέκια του σε υψηλότερες τιμές (δηλαδή έχει αμελητέα τιμολογιακή ισχύ). Οι πελάτες είναι ελεύθεροι να αγοράσουν τα burger τους από οποιονδήποτε πωλητή της επιλογής τους. Επίσης, τα εμπόδια εισόδου και εξόδου για πωλητές στην αγορά είναι ουσιαστικά αμελητέα, επομένως ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός.

Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισμού

Εδώ είναι η λίστα των χαρακτηριστικών του Perfect Competition -

# 1 - Μεγάλη αγορά

Ένας μεγάλος πληθυσμός αγοραστών και πωλητών είναι παρόντες στην αγορά. Οι πωλητές είναι οργανωμένες, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε ιδιώτες. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός πωλητή και αγοραστή διατηρεί τη σταθερότητα της αλυσίδας ζήτησης και προσφοράς στην αγορά. Δηλαδή ο αγοραστής μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει τις εταιρείες για να αγοράσει το προϊόν του και ο πωλητής έχει επίσης μεγάλη διαθεσιμότητα αγοραστών.

# 2 - Ομοιογενής αγορά

Οι εταιρείες πωλούν πανομοιότυπα προϊόντα με παρόμοιες δυνατότητες και τιμές, επομένως ο αγοραστής δεν είναι σε θέση να κάνει διάκριση μεταξύ των διαθέσιμων προϊόντων με βάση τις δυνατότητες και γενικά δεν έχει προτίμηση να επιλέξει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή πωλητή έναντι άλλων.

# 3 - Ελευθερία εισόδου ή εξόδου από την αγορά

Σε τέλειο ανταγωνισμό, το κόστος εκκίνησης και το κόστος παραγωγής είναι πολύ λιγότερο και η ζήτηση για προϊόντα είναι υψηλή, επομένως η είσοδος στην αγορά είναι εύκολη. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση υποστεί απώλειες και η επιβίωση στην αγορά καθίσταται δύσκολη λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού, τότε είναι ελεύθερη να βγείτε και οι άλλοι παίκτες να πάρουν τη θέση τους για να πληρούν τις απαιτήσεις εφοδιασμού.

# 4 - Χαμηλότεροι περιορισμοί και υποχρεώσεις από κυβερνήσεις

Για τους πωλητές, τα κυβερνητικά εμπόδια είναι λιγότερα. Οι πωλητές επιτρέπεται να πωλούν ελεύθερα τα προϊόντα τους στην αγορά. Ομοίως, οι αγοραστές είναι επίσης ελεύθεροι να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται από πωλητές. Οι τιμές δεν ρυθμίζονται αλλά κυμαίνονται ανάλογα με την αλυσίδα ζήτησης και προσφοράς.

# 5 - Τέλεια διαθεσιμότητα πληροφοριών

Οι πωλητές έχουν πλήρη γνώση αγοράς, όπως απαιτούμενο κόστος, τεχνολογικές απαιτήσεις, τακτικές μάρκετινγκ και επίπεδα προσφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις στην αγορά. Ο αγοραστής είναι πλήρως ενημερωμένος για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά του, την ποιότητα και τις τιμές του. Επομένως, δεν είναι δυνατή η χειραγώγηση της αγοράς από οποιοδήποτε μέρος.

# 6 - Φτηνές και αποτελεσματικές μεταφορές

Η μεταφορά είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος κάθε επιχείρησης και σε μια απόλυτα ανταγωνιστική αγορά το κόστος μεταφοράς για τον πωλητή είναι χαμηλό και έτσι οι τιμές των προϊόντων μειώνονται. Επίσης, η αποτελεσματική μεταφορά είναι εύκολα διαθέσιμη, προκαλώντας μείωση των καθυστερήσεων μεταφοράς εμπορευμάτων. 

Τέλειος ανταγωνισμός έναντι μονοπωλίου

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τέλειο ανταγωνισμό, αναφερόμαστε σε μια δημοφιλή δομή αγοράς που ονομάζεται μονοπώλιο. Ένα μονοπώλιο είναι θεωρητικά αντίθετο στον τέλειο ανταγωνισμό που χαρακτηρίζεται από έναν μόνο πωλητή ενός προϊόντος χωρίς στενά υποκατάστατα. Το Μονοπώλιο παρέχει πλήρη εξουσία στις τιμές και οι καταναλωτές δεν μπορούν να στραφούν σε άλλον πωλητή σε περίπτωση αύξησης των τιμών επειδή ενδέχεται να μην υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή. Τα υψηλά εμπόδια εισόδου και εξόδου οδηγούν σε αμελητέο ανταγωνισμό. Π.χ. η Intel στη βιομηχανία μικροεπεξεργαστών έχει μερίδιο αγοράς 90%.

Ας συγκρίνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Τέλειου Ανταγωνισμού και του Μονοπωλίου

Βάση Τέλειος διαγωνισμός Μονοπώλιο
Αριθμός πωλητών Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών Ενιαία εταιρεία
 Εμπόδια εισόδου Πολύ χαμηλά Πολύ ψηλά
Φύση και διαθεσιμότητα προϊόντων υποκατάστατων Πολύ καλά υποκατάστατα είναι άμεσα διαθέσιμα Δεν υπάρχουν καλά υποκατάστατα
Οι εταιρείες ανταγωνίζονται Μόνο τιμές Χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόντος, διαφήμιση και μάρκετινγκ.
 Δύναμη τιμολόγησης  Αμελητέος. Εξαρτάται από τη ζήτηση και την προσφορά Σημαντικός. Οι εταιρείες μπορούν να χειραγωγούν τις τιμές όπως θέλουν

Πλεονεκτήματα

Τα παρακάτω είναι τα πλεονεκτήματα του τέλειου ανταγωνισμού

  • Οι αγορές τέλειου ανταγωνισμού είναι θεωρητικά ιδανικές δομές αγοράς.
  • Οι τέλειες δομές της αγοράς ανταγωνισμού είναι προσανατολισμένες στον καταναλωτή. Λέγεται ότι «ο καταναλωτής είναι ο βασιλιάς» σε τέτοιες καταστάσεις στην αγορά. Οι καταναλωτές έχουν εύκολα διαθέσιμα υποκατάστατα τόσο για τα προϊόντα όσο και για τους πωλητές και μπορούν εύκολα να στραφούν σε άλλους, εάν απαιτείται.
  • Οι πωλητές δεν έχουν τιμολογιακή ισχύ, όπως στην περίπτωση της αγοράς μονοπωλίου και ολόκληρος ο έλεγχος των τιμών παραμένει υπό αλυσίδα ζήτησης και προσφοράς. Έτσι, η πιθανότητα εκμετάλλευσης των καταναλωτών γίνεται αμελητέα.
  • Τα χαρακτηριστικά, η ποιότητα και η τιμή του προϊόντος παραμένουν παρόμοια παντού για απόλυτα ανταγωνιστικά προϊόντα. Π.χ. η ποιότητα και τα ποσοστά οδοντόκρεμας στη Νέα Υόρκη ή στη Νότια Ντακότα παραμένουν σχεδόν ίδια και ο καταναλωτής παίρνει παντού τυποποιημένα προϊόντα.
  • Σε τέλειο ανταγωνισμό, το κόστος εκκίνησης, το κόστος παραγωγής, η διαφήμιση και το κόστος μάρκετινγκ είναι πολύ χαμηλά. Έτσι, η είσοδος, η παραγωγή και οι πωλήσεις γίνονται εύκολα για τον πωλητή.

Μειονεκτήματα

Τα παρακάτω είναι τα μειονεκτήματα του τέλειου ανταγωνισμού

  • Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του τέλειου ανταγωνισμού είναι ότι η ιδανική δομή της αγοράς, είναι απλώς μια υποθετική ή θεωρητική έννοια των οικονομικών με αμελητέα ύπαρξη στον πραγματικό κόσμο.
  • Οι πωλητές δεν μπορούν να προσθέσουν αξία στο προϊόν τους επειδή η προσθήκη αξίας ή χαρακτηριστικών στα προϊόντα δεν αυξάνει τις τιμές που καθορίζονται πλήρως και ελέγχονται από το σύστημα ζήτησης και προσφοράς. Ως εκ τούτου, το κόστος για τον πωλητή αυξάνεται, αλλά τα έσοδα παραμένουν τα ίδια και τελικά το περιθώριο κέρδους μειώνεται. Εάν οι πωλητές αυξήσουν τις τιμές τους για καλύτερα προϊόντα, οι καταναλωτές ενδέχεται να στραφούν σε άλλους πωλητές ή να εξετάσουν άλλα προϊόντα.
  • Ο έντονος ανταγωνισμός είναι ένα άλλο μειονέκτημα για τους πωλητές λόγω των χαμηλών εμποδίων και της μεγάλης ελευθερίας εισόδου και εξόδου. Δηλαδή κάθε φορά που ένας νέος παίκτης μπορεί να εισέλθει στην αγορά και αρχίζει να προσφέρει παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες στον καταναλωτή με παρόμοιες τιμές.
  • Οι υπάρχοντες πωλητές έχουν πάντα ένα πλεονέκτημα έναντι των νέων παικτών επειδή είναι καλά εδραιωμένοι στην αγορά, δημιουργούνται καλές προθέσεις μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών, βρίσκονται σε προνομιακές τοποθεσίες. Αλλά οι νέοι πωλητές πρέπει να αγωνιστούν και μερικές φορές να υποστούν απώλειες και τελικά να απορρίπτονται από την αγορά.