Μέρισμα έναντι ανάπτυξης | Κορυφαίες 7 καλύτερες διαφορές (με γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ μερίσματος και ανάπτυξης

Σε περίπτωση μερίσματος, το πλεόνασμα απόδοσης που κερδίζεται στο απόθεμα δηλώνεται και μοιράζεται με τους επενδυτές και το πλεόνασμα των κερδών αποσύρεται μόνο ως μέρισμα, ενώ στο μοντέλο ανάπτυξης, το πλεόνασμα απόδοσης που κερδίζεται επανεπενδύεται και το Τα κέρδη πραγματοποιούνται μόνο όταν εξαργυρώνονται ή πωλούνται τα ίδια.

Υπάρχουν δύο τύποι συνόλων επενδύσεων - Ανάπτυξη και μέρισμα. Και οι δύο τύποι επενδύσεων έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ο τύπος της επένδυσης εξαρτάται από τον επενδυτικό ορίζοντα και τις περιστάσεις και τον στόχο της επένδυσης για την οποία έχει γίνει η επένδυση.

Γενικά, ο όρος ανάπτυξη και μέρισμα χρησιμοποιείται στον κόσμο του αμοιβαίου κεφαλαίου όπου αυτά είναι τα δύο είδη αμοιβαίων κεφαλαίων που διατίθενται σήμερα στην ελεύθερη αγορά.

Μερίσματα vs Growth Infographics

Βασική διαφορά

  • Το απόθεμα μερισμάτων είναι πιο δημοφιλές στην αγορά καθώς η επένδυση σε μετρητά αποπληρώνεται με τη μορφή μερισμάτων από το απόθεμα ή τα αμοιβαία κεφάλαια. Απόθεμα ανάπτυξης, από την άλλη πλευρά, είναι όπου τα χρήματα παραμένουν επενδυμένα και δεν αποσύρονται μετά από περιοδικά διαστήματα
  • Στην ανάπτυξη, η υπερβολική απόδοση που δημιουργείται στο απόθεμα επανεπενδύεται στο ίδιο το απόθεμα, ενώ στην περίπτωση των μερισμάτων οι περιοδικές αποδόσεις δίδονται στους επενδυτές σε κάθε διάστημα
  • Τα κέρδη από την ανάπτυξη επενδύσεων μπορούν να υλοποιηθούν μόνο όταν πωλούνται ή εξαργυρωθούν, ενώ σε μερίσματα μερίσματα τα πλεονάζοντα κέρδη μπορούν να αποσυρθούν με τη μορφή μερισμάτων
  • Το απόθεμα μερισμάτων σχετίζεται στενότερα με εταιρείες με σταθερές ταμειακές ροές και δεν υπάρχουν μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες στο εγγύς μέλλον. Τα αποθέματα ανάπτυξης ενώ έχουν πιθανότητα ανάπτυξης καθώς οι μελλοντικές προβλέψεις και οι σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των εταιρειών θα τους δώσουν απόδοση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
  • Εάν ο επενδυτής αναζητά ρευστότητα και μετρητά σε περιοδικά διαστήματα, θα πρέπει να επιλέξει επενδύσεις μερισμάτων. Αν, αντίθετα, ένας επενδυτής αναζητά ανάπτυξη και θέλει να παραμείνει επενδυμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επιλέξει μετοχές ανάπτυξης αμοιβαίων κεφαλαίων, προκειμένου να αποκομίσει οφέλη

Συγκριτικός πίνακας μερισμάτων έναντι αύξησης

Μέρισμα Ανάπτυξη
Συντομότερος χρονικός ορίζοντας καθώς η ταμειακή εισροή είναι τακτική Μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας καθώς οι ταμειακές ροές είναι μόνο στο τέλος μιας περιόδου
Εισροή μετρητών από το απόθεμα σε περιοδικά διαστήματα Εισροή μετρητών μόνο για εξαργύρωση ή πώληση
Απελευθέρωση υπερβολικής απόδοσης Επανεπένδυση υπερβολικής απόδοσης
Τα χρήματα που λαμβάνονται είναι αφορολόγητα στα χέρια ενός unitholder Τα χρήματα είναι αφορολόγητα μόνο σε ορισμένα συστήματα αμοιβαίων κεφαλαίων εάν μπορείτε να μείνετε επενδυμένοι για 15 χρόνια ή περισσότερο
Τα αποθέματα μερισμάτων προσφέρουν συνεπή ταμειακή ροή η οποία είναι δυνητικά λιγότερο επικίνδυνη από την μετοχική ανάπτυξη επειδή ο επενδυτής παίρνει χρήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα Οι μετοχές ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων για τους επενδυτές. Τα αποθέματα ανάπτυξης είναι συμβατά για εκείνους τους επενδυτές που δεν αναζητούν άμεση ταμειακή ροή και θέλουν να παραμείνουν επενδυμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Γενικά ξεπερνούν τα αποθέματα ανάπτυξης Γενικά αποδίδουν από τα μερίσματα
Οι απώλειες του επενδυτή από την επιδείνωση της υπερβολικής απόδοσης του αποθέματος καθώς τα χρήματα αποσύρονται με τη μορφή μερισμάτων από τον επενδυτή Τα πλεονάζοντα κέρδη αναμιγνύονται και παραμένουν επανεπενδυμένα, τα οποία σε αντάλλαγμα αυξάνουν την αξία της επένδυσης και προστίθενται κάθε περίοδο

Ποια επιλογή να επιλέξετε;

Το αν θα επιλέξετε μερίσματα ή κεφάλαια ανάπτυξης εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα του επενδυτή, την προτίμηση κινδύνου και το είδος της απόδοσης που αναζητά. Αυτοί οι επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν πλούτο για μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα πρέπει να επενδύσουν τα έσοδα τους σε ανάπτυξη για να παραμείνουν επενδυμένοι και να απολαμβάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Η επένδυση κατά την ανάπτυξη δεν θα λάβει καμία άμεση απόδοση ή οποιοδήποτε είδος πληρωμής σε είδος ή τόκο, αλλά η επένδυσή σας θα πολλαπλασιαστεί με την πάροδο των ετών, ενώ από την άλλη πλευρά η επένδυση μερίσματος αφορά αυτά τα είδη επενδυτών που αναζητούν σταθερές και σταθερές ταμειακές ροές τα χρόνια.

συμπέρασμα

Στην πραγματικότητα, κανένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή μια επένδυση δεν είναι τέλεια ή πάντα αποδοτική στη φύση. Αλλά η επένδυση πρέπει να είναι μια συνήθεια που θέλει να κάνει το μέλλον τους ασφαλές και να επιτύχει ορισμένους στόχους από αυτήν την επένδυση που μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς.

Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε ότι η απόδοση είναι κυμαινόμενη και εξαρτάται από τα συναισθήματα της αγοράς, τη σχέση επενδυτή της εταιρείας, τους θεμελιώδεις και άλλους εξωτερικούς παράγοντες μιας εταιρείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετοχών της S&P's 500, οι μετοχές τείνουν να ξεπερνούν την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά και τις μετοχές ανάπτυξης. Τα αποθέματα μερισμάτων έχουν τη δύναμη να παράγουν ανώτερες αποδόσεις έναντι των αποθεμάτων ανάπτυξης.

Εάν ένας επενδυτής σχεδιάζει να επενδύσει σε βραχυπρόθεσμο και μικρότερο κίνδυνο, θα πρέπει να επενδύσει σε αμοιβαία κεφάλαια χρέους. Εάν ένας επενδυτής αναζητά ανώτερες αποδόσεις, βραχυπρόθεσμα και υψηλού κινδύνου αμοιβαία επένδυση μετοχών είναι αυτό που πρέπει να επιλέξει. Τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τους στόχους και τις ανάγκες του επενδυτή.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found