Τραπεζογραμμάτιο (Ορισμός, Παράδειγμα) | Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα του τραπεζογραμματίου

Ορισμός τραπεζογραμματίων

Το τραπεζογραμμάτιο είναι νόμιμο χρήμα που εκδίδεται από την τράπεζα και το οποίο καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος στον κομιστή χωρίς τόκο και είναι αποδεκτό ως χρήμα. Τα τραπεζογραμμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέρη για την εξόφληση των χρεών και χρησιμοποιούνται σε πολλές από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα.

Αρχικά, τα αντικείμενα όπως ο χρυσός ή το ασήμι χρησιμοποιήθηκαν από τα άτομα για την πληρωμή των αγαθών ή των υπηρεσιών που έλαβαν από το άλλο μέρος, αλλά τελικά, αυτά τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία αντικαταστάθηκαν με τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα καθώς κατά την περίοδο που άρχισαν να εκδίδουν οι κυβερνήσεις τα τραπεζογραμμάτια που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανταλλαγή αντικειμένων αξίας.

Μετά από αυτό, χρησιμοποιείται για πολλές από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται καθημερινά στη χώρα. Όλα τα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα εμβλήματα που δείχνουν ότι εκδίδονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της χώρας και περιλαμβάνουν επίσης τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο πλαστογραφίας.

Παράδειγμα τραπεζογραμματίου

Ο κ. Χ έχει ένα τραπεζογραμμάτιο 100 $ που έδωσε στον κ. Α ως δώρο. Τώρα, ο κ. Α μπορεί να χρησιμοποιήσει το ληφθέν τραπεζογραμμάτιο για οποιονδήποτε σκοπό, όπως μπορεί να το πληρώσει για τις υπηρεσίες που έχει λάβει από το τρίτο μέρος, για την πληρωμή των αγαθών που αγοράστηκαν, για την αποπληρωμή του χρέους που θα μπορούσε να είχε πάρει νωρίτερα ή μπορεί να καταθέσει το ίδιο στον τραπεζικό λογαριασμό.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός με τον κ. Α σχετικά με τη χρήση του τραπεζογραμματίου από αυτόν, καθώς τα τραπεζογραμμάτια είναι η νόμιμη προσφορά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέρη για οποιονδήποτε σκοπό θέλουν. Είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται από την τράπεζα και το οποίο καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος στον κομιστή χωρίς τόκο και είναι αποδεκτό ως χρήμα.

Έτσι, μετά τη μεταφορά του τραπεζογραμματίου στον κ. Α, ο κ. Χ δεν έχει πλέον το δικαίωμα στο τραπεζογραμμάτιο.

Πλεονεκτήματα του τραπεζογραμματίου

Τα διαφορετικά πλεονεκτήματα του τραπεζογραμματίου είναι τα εξής:

 1. Δεν υπάρχει σύγχυση ως προς την αξία του τραπεζογραμματίου, καθώς η αξία είναι εμφανής στο πρόσωπο του ίδιου του χαρτονομίσματος και για την πληρωμή έναντι οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, η αξία αυτή θα ληφθεί υπόψη μόνο. Έτσι με αυτήν τη συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα.
 2. Χρησιμοποιούνται σε πολλές από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα
 3. Αν και το χαρτί που χρησιμοποιείται για την έκδοση του ίδιου του τραπεζογραμματίου είναι άχρηστο φυσικά, αντιπροσωπεύει την αξία που αναφέρεται στο πρόσωπό της. Επίσης, αυτά τα πιστοποιητικά είναι πολύ ελαφρύτερα και πιο πρακτικά για μεταφορά από τους σωρούς από χρυσό και ασήμι που το καθιστούν εύκολο στη χρήση από τα μέρη.
 4. Όλα τα τραπεζογραμμάτια περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο πλαστογράφησης. Αυτό το καθιστά ασφαλές για το άτομο που κρατά το τραπεζογραμμάτιο.

Μειονεκτήματα του τραπεζογραμματίου

Τα διαφορετικά μειονεκτήματα του τραπεζογραμματίου είναι τα εξής:

 1. Τα τραπεζογραμμάτια είναι λιγότερο ανθεκτικά, ειδικά όταν συγκρίνονται με τα νομίσματα, ακόμη και αν τα μεταλλικά νομίσματα λιώσουν στη φωτιά, βυθίζονται υποθαλάσσια για πολλά χρόνια από ότι έχουν και κάποια αξία εάν ανακτηθούν. Αυτό δεν ισχύει για τα τραπεζογραμμάτια, καθώς θα χάσουν την αξία τους σε αυτές τις περιπτώσεις.
 2. Πριν από τα εθνικά νομίσματα και τους αποτελεσματικούς οργανισμούς εκκαθάρισης, μόνο η εκδότρια τράπεζα μπορεί να εξαργυρώσει τα τραπεζογραμμάτια στην ονομαστική της αξία, η οποία ακόμη και δεν μπορεί να προεξοφληθεί από το άλλο υποκατάστημα της τράπεζας. Αυτή ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και απαιτούσε πολλή προσπάθεια για το άτομο που κατέχει το τραπεζογραμμάτιο.

Σημαντικά σημεία τραπεζογραμματίων

Μερικά από τα σημαντικά σημεία σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια είναι τα εξής:

 • Το τραπεζογραμμάτιο εκδίδεται από την τράπεζα και καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος στον κομιστή
 • Τα τραπεζογραμμάτια δεν φέρουν κανένα ενδιαφέρον σε αυτό, δηλαδή εάν υπάρχει οποιαδήποτε μεταφορά των τραπεζογραμματίων ή κατατίθεται στην τράπεζα από ό, τι δεν θα καταβληθούν ούτε θα ληφθούν τόκοι.
 • Αρχικά, τα αντικείμενα όπως ο χρυσός ή το ασήμι χρησιμοποιήθηκαν από τα άτομα για την πληρωμή των αγαθών ή των υπηρεσιών που έλαβαν από το άλλο μέρος, αλλά τελικά, αυτά τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία αντικαταστάθηκαν με τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα καθώς κατά την περίοδο που άρχισαν να εκδίδουν οι κυβερνήσεις τα τραπεζογραμμάτια που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανταλλαγή αντικειμένων αξίας.
 • Η αξία του τραπεζογραμματίου είναι εμφανής στο πρόσωπο του ίδιου του χαρτονομίσματος και για την πληρωμή έναντι οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, η αξία αυτή θα ληφθεί υπόψη μόνο.
 • Όλα τα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα εμβλήματα που δείχνουν ότι εκδίδονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της χώρας και περιλαμβάνουν επίσης τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που μειώνουν τον κίνδυνο πλαστογραφίας. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες και τα τραπεζογραμμάτια τους εκδίδονται από την αντίστοιχη κεντρική τράπεζα αυτής της χώρας.

συμπέρασμα

Το τραπεζογραμμάτιο είναι το κομμάτι χαρτί που εκδίδεται από την τράπεζα που αντιπροσωπεύει τη νόμιμη προσφορά και το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση των χρεών. Είναι τα χαρτονομίσματα που καταβάλλονται κατόπιν αιτήματος στον κομιστή των ίδιων και δεν έχουν κανένα συμφέρον σε αυτό, δηλαδή εάν υπάρχει οποιαδήποτε μεταφορά των τραπεζογραμματίων ή κατατεθεί στην τράπεζα από ότι δεν θα καταβληθούν τόκοι ούτε θα ληφθούν τόκοι σε αυτό. .

Πολλά άτομα χρησιμοποιούν τους δύο όρους τραπεζογραμμάτια και τα χαρτονομίσματα εναλλακτικά, καθώς και τα δύο είναι τα χαρτονομίσματα, αλλά τα χαρτονομίσματα χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τις κοινές συναλλαγές σε σύγκριση με τα τραπεζογραμμάτια.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found