Ποσοστό Repo έναντι Reverse Rate Repo | Κορυφαίες 5 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ ρυθμού επαναφοράς έναντι ρυθμού αντίστροφης επανάληψης

Ποσοστό Repo έναντι Reverse Rate Repo:

  • Repo Rate είναι το ποσοστό με το οποίο οι εμπορικές τράπεζες μιας συγκεκριμένης χώρας δανείζονται χρήματα από την κεντρική τράπεζα αυτής της χώρας, όπως και όταν απαιτείται.
  • Reverse Repo Rate είναι το ποσοστό με το οποίο η κεντρική τράπεζα δανείζεται χρήματα από άλλες εμπορικές τράπεζες, προκειμένου να ελέγξει την προσφορά χρήματος στις αγορές.

Παράδειγμα ρυθμού επαναφοράς έναντι ποσοστού αντίστροφης επανάληψης

Για να κατανοήσουμε τις δύο έννοιες, μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το παράδειγμα, η ABC Bank έχει έλλειμμα 10 εκατομμυρίων δολαρίων στις συναλλαγές της. Πλησιάζει την Κεντρική Τράπεζα της χώρας για να καλύψει το έλλειμμα. Η Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ένα δάνειο στην ABC Bank με επιτόκιο 5,0% για 20 χρόνια. Αυτή είναι η τιμή Repo (Repurchase Rate). Εάν η ABC Bank έχει οποιαδήποτε επιπλέον κατάθεση στους λογαριασμούς της, απαιτείται να καταθέσει το ίδιο σε αυτήν την Κεντρική Τράπεζα, για την οποία πληρώνει ένα επιτόκιο. Αυτό είναι το Reverse Repo Rate.

Repo Rate vs Reverse Repo Rate Infographics

Εδώ σας παρέχουμε τις 5 κορυφαίες διαφορές μεταξύ Ρυθμού Repo και Reverse Rate Repo

Repo Rate έναντι Reverse Rate Repo Key Διαφορές

Οι βασικές διαφορές μεταξύ Repo vs και Reverse Repo Rate είναι οι εξής

Repo Rate έναντι Reverse Repo Rate είναι αλληλένδετο. Η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί ως μέτρο για τον έλεγχο του πληθωρισμού και άλλων νομισματικών πολιτικών. Καθώς περπατούν μαζί, είναι δύσκολο να γίνει μια σύγκριση για κάθε κίνηση ξεχωριστά. Ας δούμε πώς η αύξηση και των δύο επιτοκίων επηρεάζει την οικονομία.

Αύξηση του ποσοστού Repo

Η αύξηση του ποσοστού repo οδηγεί σε αυξημένο κόστος δανεισμού για εμπορικές τράπεζες. Αυτό το αυξημένο κόστος μετακυλίεται στους πελάτες, καθιστώντας τα μέσα δανεισμού πιο ακριβά (για παράδειγμα, αύξηση δόσεων δανείων ή άλλων δαπανών δανεισμού κ.λπ.). Αυτό μειώνει τις δανειοδοτικές δραστηριότητες στις αγορές, λόγω των οποίων επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ελέγχει τον πληθωρισμό.

Ως εκ τούτου, αυτό το μέτρο χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση όταν αυξάνονται οι τιμές και δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να περιοριστεί ο πληθωρισμός.

Αύξηση του ποσοστού αντίστροφης επανάληψης

Όταν αυξάνεται το αντίστροφο ποσοστό επαναγοράς, οι τράπεζες τείνουν να δανείζουν περισσότερα χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα, λόγω της αυξημένης κερδοφορίας και του ασφαλέστερου τόπου δανεισμού. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη ρευστότητας στις αγορές, καθώς οι εμπορικές τράπεζες προτιμούν να δανείζουν όλο το πλεόνασμα κεφαλαίου στην Κεντρική Τράπεζα. Λόγω αυτής της κρίσης ρευστότητας, η ανάπτυξη επιβραδύνεται, ελέγχοντας και πάλι τον πληθωρισμό.

Μείωση στο ποσοστό Repo

Αυτό το σενάριο είναι ακριβώς αντίθετο από τα αυξημένα ποσοστά. Λόγω των μειωμένων επιτοκίων επαναγοράς, οι τράπεζες τείνουν να μειώσουν τα επιτόκια δανεισμού της αγοράς, τα οποία αυξάνουν την πιστωτική ανάπτυξη στην οικονομία. Περισσότερα χρήματα ρέουν στην αγορά. Περισσότεροι κλάδοι αναδύονται λόγω της εύκολης διαθεσιμότητας των δανείων, λόγω των οποίων οι τιμές των εμπορευμάτων μειώνονται και λόγω της ανάπτυξης μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς.

Μείωση του ποσοστού αντίστροφης επανάληψης

Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με την αύξηση του ρυθμού repo. Λόγω της μείωσης και των δύο τιμών, η ροή του χρήματος αυξάνεται στην αγορά, ενισχύοντας έτσι την αγοραστική δύναμη ενός ατόμου.

Ρυθμός Repo έναντι Αντίστροφης Διαφοράς Head to Head

Ας δούμε τώρα τις διαφορές μεταξύ των κεφαλαίων μεταξύ του ρυθμού Repo και του Reverse Rate

Κατηγορία Ρυθμός Repo Αντίστροφη ταχύτητα Repo
Εννοια Το επιτόκιο με το οποίο η Κεντρική Τράπεζα δανείζει χρήματα σε άλλες εμπορικές τράπεζες της χώρας. Το ποσοστό με το οποίο η Κεντρική Τράπεζα δανείζεται χρήματα από τις άλλες εμπορικές τράπεζες της χώρας.
Σύγκριση ποσοστών Υψηλότερο από το αντίστροφο ποσοστό repo (επί του παρόντος 6,5% στην Ινδία). Χαμηλότερο από το ποσοστό επαναγοράς (επί του παρόντος 6,25% στην Ινδία).
Επιπτώσεις στις τράπεζες Τα αυξημένα ποσοστά Repo οδηγούν σε αυξημένο κόστος για την εμπορική τράπεζα, γεγονός που οδηγεί σε πιο ακριβά τραπεζικά προϊόντα. Η αύξηση του Reverse Repo Rate οδηγεί σε μεγαλύτερη δανειοδοτική δραστηριότητα για εμπορικές τράπεζες λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας.
Επιπτώσεις στη ρευστότητα Λόγω των άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων από την Κεντρική Τράπεζα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό Repo, οι εμπορικές τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Έτσι ελέγχει τη ρευστότητα. Λόγω της υπερβολικής ρευστότητας στην αγορά, η Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αρχίσει να δανείζεται κεφάλαια από εμπορικές τράπεζες με το αντίστροφο επιτόκιο επαναγοράς. Έτσι, το ποσοστό αυτό ελέγχει την υπερβολική ροή κεφαλαίων.
Επιπτώσεις στον πληθωρισμό Η αύξηση του ποσοστού repo οδηγεί σε αυξημένο κόστος δανεισμού για εμπορικές τράπεζες που μετακυλίεται στους πελάτες. Αυτό οδηγεί σε επιβράδυνση της δανειοληπτικής δραστηριότητας στην αγορά, λόγω της οποίας η οικονομία στο σύνολό της επιβραδύνεται, ελέγχοντας έτσι τον πληθωρισμό. Η αύξηση του αντίστροφου ποσοστού επαναγοράς οδηγεί σε αυξημένες δανειοδοτικές δραστηριότητες από τις τράπεζες και σε μειωμένη ροή χρήματος στις αγορές, λόγω της οποίας ο πληθωρισμός ελέγχεται.

συμπέρασμα

Οι τιμές Repo και Reverse Repo χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση για τον έλεγχο της ροής του χρήματος στην οικονομία, κάτι που είναι απαραίτητο για όλα τα επίπεδα της οικονομίας, είτε είναι ατομικό, βιομηχανικό, εταιρικό ή εθνικό επίπεδο. Κατά καιρούς, αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για κατάλληλους ελέγχους. Αυτά έχουν σχεδιαστεί με σύνεση για να ενεργούν σε διαφορετικές καταστάσεις και κάθε χώρα έχει ορισμένες μεθόδους στις οποίες απαιτεί αυτούς τους τύπους τιμών για τον έλεγχο του πληθωρισμού