Ειδικό περιοδικό στη λογιστική (Ορισμός, παραδείγματα) | Κορυφαίοι 6 τύποι

Τι είναι το ειδικό περιοδικό στη λογιστική;

Τα Ειδικά Περιοδικά είναι όλα τα λογιστικά περιοδικά σε έναν οργανισμό εκτός από το γενικό περιοδικό όπου όλες οι συναλλαγές των παρόμοιων συναλλαγών καταγράφονται σε ένα μέρος σε οργανωμένη μορφή που βοηθά τους λογιστές και τους λογιστές της εταιρείας να παρακολουθούν όλες τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με σωστό τρόπο.

Κορυφαίοι 6 τύποι

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, όπου ορισμένοι από τους που χρησιμοποιούνται συνήθως στη λογιστική περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

# 1 - Περιοδικό αγορών

Το Purchase Journal καταγράφει όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την αγορά των αγαθών με πίστωση από τους προμηθευτές.

# 2 - Εφημερίδα επιστροφών και επιδομάτων

Καταγράφει όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την επιστροφή αγαθών στον προμηθευτή, οι οποίες αγοράστηκαν με πίστωση ή επιδόματα που ελήφθησαν από τον προμηθευτή.

# 3 - Εφημερίδα πωλήσεων

Το Sales Journal καταγράφει όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με τις πωλήσεις αγαθών από την εταιρεία στον πελάτη της με πίστωση.

# 4 - Εφημερίδα επιστροφών και επιδομάτων πωλήσεων

Καταγράφει όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την επιστροφή αγαθών από τους πελάτες που πωλήθηκαν με πίστωση και τα επιδόματα που δόθηκαν στους πελάτες.

# 5 - Εφημερίδα απόδειξης μετρητών

Η Εφημερίδα Παραλαβής Μετρητών καταγράφει όλες τις συναλλαγές στις οποίες υπάρχει λήψη μετρητών από την εταιρεία, όπως συναλλαγές που περιλαμβάνουν πώληση αγαθών για μετρητά, πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για μετρητά, κεφαλαιουχική επένδυση από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας με τη μορφή μετρητών, και τα λοιπά.

# 6 - Εφημερίδα Πληρωμής Μετρητών

Καταγράφει όλες τις συναλλαγές που συνεπάγονται εκροή μετρητών από την εταιρεία και περιλαμβάνει τις συναλλαγές όπως μετρητά που καταβάλλονται σε προμηθευτές, μετρητά που καταβάλλονται για τα έξοδα κ.λπ.

Παραδείγματα

Υπάρχει μια εταιρεία A ltd που έχει μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Για να διατηρεί τα αρχεία σε οργανωμένη και καλύτερη φόρμα, διατηρεί τα αρχεία στα ειδικά περιοδικά. Ένα από αυτά είναι το περιοδικό πωλήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται από την εταιρεία για την καταγραφή όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με τις πωλήσεις αγαθών σε πιστωτική βάση.

Όταν η εταιρεία πωλεί τα αγαθά στον πελάτη της με πιστωτική βάση, τότε θα υπάρχει χρέωση στον λογαριασμό εισπρακτέου λογαριασμού και πίστωση στον λογαριασμό πωλήσεων. Έτσι, αυτή η συναλλαγή θα καταγραφεί στο περιοδικό πωλήσεων με χρέωση του λογαριασμού εισπρακτέου λογαριασμού. Όταν η εταιρεία λαμβάνει την πληρωμή στο μέλλον έναντι εισπρακτέων λογαριασμών, τότε το ίδιο θα καταγραφεί στο ημερολόγιο απόδειξης μετρητών. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε επιστροφή από τον πελάτη, τότε το ίδιο θα καταγραφεί στις επιστροφές πωλήσεων και στο ημερολόγιο επιδομάτων.

Πλεονεκτήματα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

  • Όλες οι λογιστικές συναλλαγές που σχετίζονται με παρόμοιο χαρακτήρα θα καταγράφονται στο συγκεκριμένο ειδικό περιοδικό. Καθώς καταγράφουν όλες τις συναλλαγές των σχετικών συναλλαγών σε ένα μέρος σε οργανωμένη μορφή, αυτό θα βοηθήσει τους λογιστές και τους λογιστές να παρακολουθούν σωστά όλες τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
  • Γενικά, σε μεγάλες εταιρείες, κάθε ένα από τα ειδικά περιοδικά διαχειρίζεται ξεχωριστά άτομα, γεγονός που καθιστά το άτομο εξειδικευμένο σε αυτόν τον τομέα, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του για εργασία και μειώνοντας τις πιθανότητες για λάθη στη λογιστική.
  • Οι εταιρείες, όπου αυτά τα περιοδικά διατηρούνται εσωτερικός έλεγχος, είναι καλύτερη. Με αυτόν τον καταμερισμό της εργασίας, η σύγκρουση του εργαζομένου σχετικά με τις ευθύνες του μειώνεται και η ποιότητα της εργασίας αυξάνεται.

Μειονεκτήματα

Μερικά από τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

  • Σε περίπτωση σφάλματος κατά τη διατήρηση και καταγραφή των συναλλαγών στο ειδικό περιοδικό από τον υπεύθυνο για το ίδιο, τότε μπορεί να δείξει τα λάθος υπόλοιπα αυτού του ημερολογίου.
  • Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα ειδικά περιοδικά, τότε όλες οι συναλλαγές θα καταγράφονται από αυτήν μόνο στο γενικό περιοδικό. Στο μεταγενέστερο στάδιο, θα ήταν δύσκολο να εξετάσουμε τους συγκεκριμένους τύπους και τη φύση των συναλλαγών.
  • Καθώς ξεχωριστά άτομα μπορούν να χειριστούν καθένα από αυτά τα περιοδικά, η εταιρεία πρέπει να διορίσει διάφορους υπαλλήλους, αυξάνοντας έτσι το κόστος των εργαζομένων της εταιρείας.

Σημαντικά σημεία

Τα διαφορετικά ζωτικά σημεία είναι τα εξής:

  • Καταγράφουν τις συναλλαγές παρόμοιας φύσης σε ένα περιοδικό και δεν περιλαμβάνουν το γενικό περιοδικό.
  • Βοηθά στην παρακολούθηση όλων των συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σε οργανωμένη μορφή. Διασφαλίζει ότι η εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για όλες αυτές τις συναλλαγές.
  • Οι εταιρείες στις οποίες εμπλέκονται μικρές ποσότητες συναλλαγών γενικά δεν διατηρούν το ειδικό περιοδικό. Αντ 'αυτού, καταγράφουν ολόκληρη τη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην επιχείρηση μόνο στο γενικό περιοδικό και στη συνέχεια τις δημοσιεύουν σε σχετικούς λογαριασμούς στο γενικό καθολικό.
  • Γενικά, οι εταιρείες διατηρούν αυτόν τον τύπο περιοδικού μόνο για εκείνους τους τύπους συναλλαγών που συμβαίνουν συχνά στην επιχείρηση ή που είναι επαναλαμβανόμενες.

συμπέρασμα

Καταγράφουν τη συγκεκριμένη συναλλαγή της εταιρείας κατηγοριοποιώντας τους σε διαφορετικούς τύπους ή ομάδες. Αυτό το σύστημα βοηθά την εταιρεία στη διατήρηση της ακρίβειας των συναλλαγών και στην οργανωμένη μορφή. Μπορεί επίσης να ελεγχθεί από την εταιρεία αργότερα. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί αυτό το περιοδικό, τότε όλες οι συναλλαγές θα καταγράφονται από αυτήν στο Γενικό περιοδικό μόνο, και στο μεταγενέστερο στάδιο, θα ήταν δύσκολο να εξετάσουμε τους συγκεκριμένους τύπους και τη φύση των συναλλαγών.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found