FRM vs ERP - Ποιο θα μπορούσε να είναι το ένα για εσάς; | WallstreetMojo

Διαφορά μεταξύ FRM και ERP

Το FRM είναι η σύντομη φόρμα για το Financial Risk Manager και με αυτό το μάθημα, ένα άτομο μπορεί να κερδίσει ευκαιρίες εργασίας στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης εκτίμησης κινδύνων κ.λπ., ενώ το ERP είναι η σύντομη φόρμα για το Enterprise Resource Planning και με αυτό το μάθημα, ένα άτομο μπορεί Κερδίστε ευκαιρίες εργασίας σε παγκόσμιες εταιρείες ενέργειας κ.λπ.

Σε έναν ολοένα και πιο περίπλοκο χρηματοοικονομικό κόσμο, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες κινδύνου με δυνατότητες αναγνώρισης, αξιολόγησης και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι άλλοι βασικοί τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια έχουν επίσης αισθανθεί επείγουσα ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες κινδύνου που μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, και να καταστήσουν δυνατή την ελαχιστοποίηση ή τη διαχείριση των κινδύνων υιοθετώντας μια στρατηγική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια αυτού του άρθρου, θα συζητήσουμε δύο βασικά διαπιστευτήρια διαχείρισης κινδύνου, FRM και ERP, που ασχολούνται με τη διαχείριση χρηματοοικονομικού και ενεργειακού κινδύνου αντίστοιχα. Αυτό πρέπει να είναι χρήσιμο για όποιον σχεδιάζει να ακολουθήσει καριέρα στη διαχείριση κινδύνου σε έναν από αυτούς τους τομείς.

Το άρθρο θα σας δώσει πληροφορίες όπως παρακάτω -

  FRM vs ERP Infographics


  Χρόνος ανάγνωσης: 90 δευτερόλεπτα

  Ας καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ροών με τη βοήθεια αυτού του FRM vs ERP Infographics.

  Περίληψη FRM vs ERP

  Ενότητα FRM ERP
  Η πιστοποίηση οργανώθηκε από Το FRM προσφέρεται από την GARP Το ERP προσφέρεται από την GARP
  Αριθμός επιπέδων FRM: 2 σετ χαρτιών

  FRM Μέρος I: 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  FRM Μέρος II: 80 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  ERP: Αποτελείται από τις εξετάσεις ERP Μέρος I & II

  ERP Μέρος I: 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  ERP Μέρος II: 60 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

  Τρόπος / διάρκεια της εξέτασης Κάθε εξέταση FRM έχει διάρκεια 4 ωρών. Και οι δύο εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν εντός μίας ημέρας με το Μέρος Ι να διεξάγεται το πρωί και το Μέρος ΙΙ να πραγματοποιείται στο δεύτερο μισό της ημέρας. Οι εξετάσεις του μέρους Ι και ΙΙ διεξάγονται την ίδια μέρα σε πρωινές και απογευματινές συνεδρίες διάρκειας 4 ωρών η καθεμία.
  Παράθυρο εξετάσεων Το 2017, οι εξετάσεις FRM θα προσφερθούν στις 20 Μαΐου 2017 και στις 18 Νοεμβρίου 2017. Το 2017, οι εξετάσεις ERP θα προσφερθούν στις 20 Μαΐου 2017 και στις 18 Νοεμβρίου 2017
  μαθήματα Θέματα Εξετάσεων Μέρος Ι:

  Ποσοτική ανάλυση

  Χρηματοοικονομικές αγορές και προϊόντα

  Θεμέλια διαχείρισης κινδύνων

  Μοντέλα αποτίμησης και κινδύνου

  Θέματα Εξετάσεων Μέρος II:

  Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων αγοράς

  Μέτρηση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

  Λειτουργική και ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων

  Διαχείριση κινδύνων και διαχείριση επενδύσεων

  Τρέχοντα ζητήματα στις χρηματοοικονομικές αγορές

  Θέματα Εξετάσεων Μέρος Ι:

  Εισαγωγή στα Ενεργειακά Εμπορεύματα και στη Διαχείριση Κινδύνων

  Αγορές αργού πετρελαίου και εξευγενισμένα προϊόντα

  Αγορές φυσικού αερίου και άνθρακα

  Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμη παραγωγή

  Θέματα Εξετάσεων Μέρος II:

  Διαμόρφωση τιμών σε ενεργειακές αγορές

  Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

  Χρηματοοικονομικές συναλλαγές ενέργειας

  Ποσοστό επιτυχίας Νοέμβριος 2016 Ποσοστά επιτυχίας για τις εξετάσεις: FRM Μέρος I: 44,8% | FRM Μέρος II: 54,3% Το Νοέμβριο του 2015 τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις ήταν 52,7% και το Νοέμβριο του 2016 τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις ήταν το μέρος ΙΡΡ: 62,6% | ERP Μέρος II: 51,8%
  Αμοιβές Νέος υποψήφιος - Εξέταση FRM Μέρος Ι

  Χρεώσεις πρόωρης εγγραφής:

  1 Δεκεμβρίου 2016 - 31 Ιανουαρίου 2017

  750 $

  Τέλος εγγραφής 400 $

  Χρέωση εξέτασης 350 $

  Τυπικά τέλη εγγραφής:

  1 Φεβρουαρίου 2017 - 28 Φεβρουαρίου 2017

  875 $

  Τέλος εγγραφής 400 $

  Χρέωση εξέτασης 475 $

  Τέλη καθυστερημένης εγγραφής:

  1 Μαρτίου 2017 - 15 Απριλίου 2017

  1050 $

  Τέλος εγγραφής 400 $

  Έξοδα εξέτασης 650 $

  Νέος υποψήφιος - Εξέταση ERP Μέρος Ι

  Χρεώσεις πρόωρης εγγραφής:

  1 Δεκεμβρίου 2016 - 31 Ιανουαρίου 2017

  750 $

  Τέλος εγγραφής 400 $

  Χρέωση εξέτασης 350 $

  Τυπικά τέλη εγγραφής:

  1 Φεβρουαρίου 2017 - 28 Φεβρουαρίου 2017

  875 $

  Τέλος εγγραφής 400 $

  Χρέωση εξέτασης 475 $

  Τέλη καθυστερημένης εγγραφής:

  1 Μαρτίου 2017 - 15 Απριλίου 2017

  1050 $

  Τέλος εγγραφής 400 $

  Έξοδα εξέτασης 650 $

  Ευκαιρίες εργασίας / τίτλοι εργασίας Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες FRM μπορούν να ταιριάζουν καλύτερα στους ρόλους των:

  Σύμβουλος χρηματοοικονομικού κινδύνου

  Διευθυντής Αξιολόγησης Κινδύνου

  Αναλυτής διαχείρισης κινδύνων

  Επενδυτικός τραπεζίτης

  Επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών

  Επαγγελματίες με πιστοποίηση ERP μπορούν να βρουν εξαιρετικές ευκαιρίες εργασίας με παγκόσμιες εταιρείες ενέργειας, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επενδύουν σε ενεργειακές αγορές και τεχνολογία και συμβουλευτικές εταιρείες. Σύμφωνα με το GARP, ορισμένοι από τους κορυφαίους εργοδότες για επαγγελματίες ERP περιλαμβάνουν:

  η τράπεζα της Αμερικής

  Barclays Capital

  Βρετανικά πετρέλαια

  Ενέργεια αστερισμού

  Ντελόιτ

  Ernst & Young

  Τι είναι το FRM;


  Το Financial Risk Manager (FRM) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο διαπιστευτήριο που προσφέρεται από την Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Κινδύνου (GARP), έναν διεθνή οργανισμό που ασχολείται με την προώθηση των βιομηχανικών προτύπων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Το FRM επικεντρώνεται στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων που το καθιστά ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για άτομα που σχεδιάζουν να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων αντί να υιοθετήσουν μια γενικευμένη προσέγγιση. Ένας αυξανόμενος αριθμός παγκόσμιων οργανισμών αναζητούν διαπιστευμένους επαγγελματίες κινδύνου για να μπορούν να προσθέσουν αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να επιβιώσουν στη σύγχρονη βιομηχανία.

  Τι είναι το ERP;  


  Το Energy Risk Professional (ERP) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο διαπιστευτήριο, το οποίο απονέμεται επίσης από το GARP. Αυτό είναι ίσως το μόνο διαπιστευτήριο του είδους του, που αναπτύχθηκε για όσους έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη διαχείριση του ενεργειακού κινδύνου ως ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο πεδίο που μπορεί να προσφέρει κάποιες καλές προοπτικές σταδιοδρομίας στον παγκόσμιο κλάδο. Αυτά τα διαπιστευτήρια επικεντρώνονται στη διαχείριση φυσικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων που εμπλέκονται στη διαχείριση ενέργειας και βοηθούν στην απόκτηση μιας σε βάθος κατανόησης των παγκόσμιων αγορών ενέργειας. Οι συμμετέχοντες εισάγονται στη δομή και την εμπορία ενεργειακών εμπορευμάτων μαζί με έννοιες αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης πολύπλοκων ενεργειακών κινδύνων.

  Απαιτήσεις εξετάσεων FRM vs ERP


  FRM:

  Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικές απαιτήσεις, αλλά ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια πλήρους επαγγελματικής εμπειρίας είτε να σχετίζεται με τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παροχής συμβουλών κινδύνου, τεχνολογίας κινδύνου ή άλλων συναφών τομέων.

  ERP:

  Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγγραφείτε στις εξετάσεις. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν 2 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας για να είναι σε θέση να κερδίσουν τον ορισμό. Τα ERP πρέπει να διατηρήσουν μια ενεργή συμμετοχή στο GARP και να κερδίσουν 40 ώρες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD) κάθε 2 χρόνια για να είναι σε θέση να συμβαδίζουν με τα ισχύοντα βιομηχανικά πρότυπα.

  Γιατί να ακολουθήσετε FRM;


  Το FRM πρέπει να επιδιώκεται από επαγγελματίες κινδύνου με εύλογο βαθμό έκθεσης στον κλάδο για να είναι σε θέση να αποκτήσει προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης κινδύνων που προσφέρονται ως μέρος του προγράμματος πιστοποίησης. Όσοι επιθυμούν να ειδικευτούν στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από αυτό το διαπιστευτήριο, καθώς βοηθά έναν επαγγελματία να γίνει μέρος ενός ελίτ παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών χρηματοοικονομικού κινδύνου. Αυτό μπορεί να είναι τεράστιο πλεονέκτημα για επαγγελματίες που σχεδιάζουν να συνδεθούν με οργανισμούς παγκόσμιας φήμης.

  Διαβάστε περισσότερα για τις ημερομηνίες εξέτασης FRM

  Γιατί να ακολουθήσετε το ERP;  


  Το ERP προορίζεται για επαγγελματίες κινδύνου που επικεντρώνονται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση ενεργειακού κινδύνου και όχι στη διαχείριση κινδύνων ως περισσότερο γενικευμένου πεδίου. Πρέπει να γίνει κατανοητό εδώ ότι η διαχείριση κινδύνων σε οποιαδήποτε μορφή είναι ένας πολύ περίπλοκος τομέας και πρέπει κανείς να ακολουθήσει μια τέτοια επιλογή σταδιοδρομίας μόνο εάν είναι πραγματικά σίγουροι για αυτό. Η διαχείριση του ενεργειακού κινδύνου μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αναπτυσσόμενο πεδίο αλλά αρκετά σημαντικό, έχοντας κατά νου τον κεντρικό ρόλο της ενέργειας ως βασικού αγαθού στον σύγχρονο κόσμο. Μετά την απόκτηση αυτού του χαρακτηρισμού, οι επαγγελματίες μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας με παγκόσμιους ενεργειακούς οργανισμούς.

  Άλλες συγκρίσεις που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες

  • FRM εναντίον PRM | Διαφορές
  • FRM vs CAIA - Σύγκριση
  • FRM vs CA - Ποιο είναι καλύτερο;
  • CFA ή FRM

  συμπέρασμα


  Το FRM προορίζεται πρωτίστως για επαγγελματίες με έκθεση στον κλάδο στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και θέλει να ειδικευτεί στον τομέα με ένα σχετικά ευρύτερο πεδίο για να διερευνήσει ευκαιρίες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων στην αγορά και εκτός αγοράς στον παγκόσμιο κλάδο. Από την άλλη πλευρά, το ERP στοχεύει να βοηθήσει στην εξειδίκευση στη διαχείριση ενεργειακού κινδύνου που είναι ένας μοναδικός τομέας από μόνη της, λαμβάνοντας υπόψη την αναδυόμενη σημασία των ενεργειακών εμπορευμάτων, την ανάπτυξη ενεργειακών αγορών και την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες να διαχειρίζονται εγγενείς φυσικούς και οικονομικούς κινδύνους πολύπλοκη ενεργειακή βιομηχανία. Το FRM είναι πιο κατάλληλο για όσους έχουν ήδη εργαστεί σε αυτόν τον τομέα και θα ήθελαν να αποκτήσουν περαιτέρω εμπειρία στον τομέα,λαμβάνοντας υπόψη ότι το ERP προορίζεται για όσους έχουν σχετική εμπειρία στη διαχείριση ενεργειακού κινδύνου που καθιστά κάπως δύσκολο τον προσδιορισμό να κερδίζει, αλλά με τα δικά του μοναδικά πλεονεκτήματα στο αναδυόμενο παγκόσμιο σενάριο.


  $config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found