Brownfield Investment (Σημασία, Παράδειγμα) | Πως δουλεύει?

Ορισμός επενδύσεων Brownfield

Η επένδυση Brownfield είναι μια μορφή ΑΞΕ που χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή είτε συγχώνευση, απόκτηση είτε χρηματοδοτική μίσθωση, αντί να αναπτύξει μια εντελώς νέα, εξοικονομώντας έτσι κόστος και χρόνο στην έναρξη της παραγωγής.

Γενικά, κάθε ξένη κυβέρνηση ή μια εταιρεία που ψάχνει να επενδύσει σε ένα ξένο περιουσιακό στοιχείο έχει δύο διαδρομές, είτε επενδύει μέσω της αγοράς κινητών αξιών, με τη μορφή ξένων χαρτοφυλακίων επενδύσεων (FPI), είτε μέσω ΑΞΕ. Μέσα στο FDI, υπάρχουν τρόποι Greenfield και Brownfield.

Στο Greenfield, οι επενδυτές ξεκινούν από το μηδέν με την απόκτηση γης και την κατασκευή του εργοστασίου μόνοι τους, ενώ στο Brownfield χρησιμοποιούν μια υπάρχουσα υποδομή είτε μέσω αγοράς είτε μέσω συγχώνευσης με ένα τοπικό αντίθετο μέρος.

Παράδειγμα Brownfield Investment

Η παραλία Sugar στο Τορόντο του Καναδά είναι ένα παράδειγμα της επένδυσης Brownfield στην οποία ο προϋπάρχων χώρος στάθμευσης του Jarvis Street Slip μετατράπηκε σε ένα παραλιακό πάρκο με θέα στη λίμνη Οντάριο. Ο ιστότοπος της παραλίας ανακατασκευάστηκε και άνοιξε στο κοινό το 2010 με κόστος 14 εκατομμύρια δολάρια

Η παραλία αναπτύχθηκε εκ νέου ως μέρος της « πρωτοβουλίας αναζωογόνησης του Τορόντο Waterfront» από τον Υπουργό Υποδομών και Κοινοτήτων, έτσι ώστε οι μη αξιοποιημένοι ή εγκαταλελειμμένοι βιομηχανικοί χώροι να μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα και να αποφέρουν ορισμένα έσοδα.

Εκτός από ψυχαγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η παραλία φιλοξενεί επίσης ένα ετήσιο φεστιβάλ ταινιών που διοργανώνεται από το Τορόντο Λιμενική Αρχή.

Άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες από την ίδια αρχή πρέπει να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των Sherbourne Common, Simcoe Wave Deck και Corktown Common.

Οφέλη

 • Εξοικονόμηση χρόνου: Καθώς ο επενδυτής δεν χρειάζεται να κατασκευάσει την υποδομή, ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη της παραγωγής μειώνεται
 • Τοπική νοημοσύνη: Σε περίπτωση συγχώνευσης με μια τοπική εταιρεία, τα οφέλη της τοπικής γνώσης αυξάνουν το πλεονέκτημα του επενδυτή, καθώς δεν χρειάζεται να κάνουν έρευνα εδάφους για την κατανόηση των τοπικών αναγκών και απαιτήσεων.
 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Λόγω της ταχύτερης έναρξης της παραγωγής, η τοπική οικονομία ενισχύεται γρήγορα από τις αυξημένες θέσεις εργασίας και το αυξημένο ΑΕγχΠ
 • Περιβαλλοντικά οφέλη: Το τοπικό περιβάλλον ποντάρει καθώς ο επενδυτής βοηθά στον καθαρισμό επικίνδυνων απορριμμάτων παλαιότερων βιομηχανικών δραστηριοτήτων που θα καταλήξουν να επιδεινωθούν εάν παραμείνουν παραμελημένοι. Αυτό γίνεται στην περίπτωση της διαδικασίας ανασυγκρότησης του Brownfield, όπου η γη που προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε για κάποιο άλλο σκοπό έχει αναπτυχθεί εκ νέου για νέα χρήση και επομένως βοηθά στην καλύτερη αισθητική και στο κοινοτικό περιβάλλον για να ζήσει.
 • Ανακαίνιση: Τα παλιά ερειπωμένα κτίρια ανακαινίζονται και ως εκ τούτου οδηγεί σε μείωση του κινδύνου να καταρρεύσουν και να προκαλέσει απώλεια ζωής και περιουσίας.

Μειονεκτήματα

 • Τοπικοί κανονισμοί: Σε περιόδους που η επένδυση πραγματοποιείται σε αναδυόμενες οικονομίες, οι τοπικοί κανονισμοί είναι λιγότερο φιλελεύθεροι σε σύγκριση με εκείνους των ανεπτυγμένων οικονομιών που οδηγούν σε έλλειψη ευκολίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Ξεπερασμένη εγκατάσταση: Μερικές φορές η εγκαταλελειμμένη εγκατάσταση έχει χαμηλότερη χρησιμότητα για το νέο προϊόν που πρέπει να αναληφθεί και επομένως μπορεί να γίνει εμπόδιο στο βέλτιστο επίπεδο παραγωγής. Μπορεί να κοστίσει σχεδόν το ίδιο για την ανασυγκρότηση της γης του Brownfield όπως και για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης στο Greenfield.
 • Νόμοι για τον επαναπατρισμό: Στην περίπτωση πολλών αναδυόμενων οικονομιών, οι τοπικοί νόμοι για τον επαναπατρισμό είναι εξαιρετικά περιοριστικοί που οδηγούν σε έλλειψη ποσών κερδών που μπορούν να επιστραφούν στη χώρα του επενδυτή και, ως εκ τούτου, ο επενδυτής απαιτεί αρκετούς δρόμους για να αξιοποιήσει τοπικά τα κέρδη . Αυτό μπορεί να μειώσει την προθυμία του επενδυτή να επενδύσει στη χώρα
 • Κόστος εκκαθάρισης: Παρόλο που ο καθαρισμός προϋπάρχοντων επικίνδυνων ή μολυσμένων αποβλήτων είναι όφελος για την τοπική κοινότητα, το κόστος βαρύνει τον επενδυτή, το οποίο αποτελεί πρόσθετο μειονέκτημα, ωστόσο, είναι μια αντιστάθμιση μεταξύ μιας πλήρους ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης την υπάρχουσα εγκατάσταση.

Brownfield vs Greenfield Investment

 • Φύση της επένδυσης: Στην επένδυση στο Greenfield, ο επενδυτής κατασκευάζει μια εντελώς νέα εγκατάσταση σε ένα κενό οικόπεδο ενώ στην επένδυση Brownfield, η υπάρχουσα εγκατάσταση χρησιμοποιείται είτε ως έχει είτε έχει αναπτυχθεί εκ νέου για τη νέα παραγωγή, η οποία μπορεί να ανήκει στον ίδιο κλάδο ή μπορεί να απαιτήσει μια πλήρη αλλαγή χρήσης
 • Αποδοτικότητα: Καθώς η Greenfield προβάλλει ένα προσαρμοσμένο ανάλογα με τη χρήση στην οποία θα τεθούν σε εφαρμογή, φροντίζουν για όλους τους τύπους κινδύνων απόδοσης στο στάδιο του σχεδιασμού, επομένως τα επίπεδα παραγωγής είναι βέλτιστα σε τέτοια έργα στις περισσότερες περιπτώσεις. Καθώς τα έργα Brownfield αναδιαμορφώνουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στο ποσό της ανάπλασης που μπορεί να γίνει ανάλογα με τις απαιτήσεις της νέας παραγωγής, επομένως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα του έργου
 • Κόστος: Τα έργα Greenfield απαιτούν μεγαλύτερη επένδυση σε σύγκριση με τα έργα Brownfield, καθώς όλα αυτά έχουν η εταιρεία επενδύσεων στη γη και ολόκληρη η κατασκευή αναλαμβάνεται πρόσφατα, ενώ στην περίπτωση του Brownfield, ορισμένα έργα ενδέχεται να ξεκινήσουν κάνοντας μικρές τροποποιήσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις
 • Χρόνος: Τα έργα του Greenfield απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο σε σύγκριση με τα έργα του Brownfield για τους ίδιους λόγους με το κόστος του
 • Κόστος καθαρισμού: Τα έργα της Greenfield δεν επιβαρύνονται με κόστος καθαρισμού, ωστόσο, ο τόπος επένδυσης του Brownfield ενδέχεται να έχει μολυνθεί λόγω προηγούμενης χρήσης ή ακόμη και να έχει απορριφθεί επικίνδυνα απόβλητα που απαιτούν καθαρισμό και συνεπώς επιβαρύνονται τα έξοδα καθαρισμού.
 • Κίνδυνος αποτυχίας: Τα έργα της Greenfield έχουν υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας σε σύγκριση με τις επενδύσεις στο Brownfield επειδή συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος και, επομένως, εάν αυτά τα έργα αποτύχουν, οδηγούν σε μεγαλύτερο ποσό ζημίας.

συμπέρασμα

Η Brownfield Investment είναι ένας τύπος άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στον οποίο ένας ξένος επενδυτής συγχωνεύει, αποκτά ή εκμισθώνει μια προϋπάρχουσα μονάδα και χρησιμοποιεί το ίδιο για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου που απαιτείται για την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης. Αυτό μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα για εκείνους που μπορεί να μην χρειάζεται να τροποποιήσουν την υπάρχουσα εγκατάσταση πάρα πολύ για το σκοπό τους, διαφορετικά, η αναδιαμόρφωση μπορεί να γίνει πολύ δαπανηρή.

Το κόστος εκκαθάρισης των μολυσμένων περιοχών μπορεί να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για τους επενδυτές και ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την τοπική κοινότητα, οπότε αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν πραγματοποιήσετε μια τέτοια επένδυση.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found