Τύπος πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή | Υπολογισμός και παραδείγματα βήμα προς βήμα

Τύπος για τον υπολογισμό του πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή

Ο τύπος πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής οικονομικής παραγωγής της χώρας σε σχέση με το άτομο μετά από προσαρμογή της επίδρασης του πληθωρισμού και σύμφωνα με τον τύπο το πραγματικό ΑΕΠ κατά κεφαλή υπολογίζεται διαιρώντας το πραγματικό ΑΕΠ του τη χώρα (η συνολική οικονομική παραγωγή της χώρας προσαρμόζεται από τον πληθωρισμό) με το συνολικό αριθμό ατόμων στη χώρα.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζεται όπως παρακάτω

Πραγματικό ΑΕΠ κατά κεφαλή = Ονομαστικό ΑΕγχΠ / (1+ αποπληθωριστής) / Πληθυσμός

Που,

  • Το ονομαστικό ΑΕγχΠ / αποπληθωριστής θα είναι το πραγματικό ΑΕΠ
  • Ο αποπληθωριστής προσαρμόζεται για τον πληθωρισμό

Βήματα για τον υπολογισμό του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Ο υπολογισμός του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα γίνει με τα παρακάτω βήματα:

  • Βήμα 1 - Κάποιος πρέπει πρώτα να υπολογίσει το Ονομαστικό ΑΕγχΠ είτε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εισοδήματος, τη μέθοδο δαπανών είτε τη μέθοδο παραγωγής.
  • Βήμα 2 - Μάθετε τον αποπληθωριστή που θα παρέχεται από την κυβέρνηση αυτής της οικονομίας
  • Βήμα 3 - Τώρα διαιρέστε το ονομαστικό ΑΕΠ που υπολογίστηκε στο βήμα 1 με τον αποπληθωριστή που συγκεντρώθηκε στο βήμα 2 για να φτάσετε στο πραγματικό ΑΕΠ.
  • Βήμα 4 - Από στατιστική έκθεση και απογραφή μπορεί κανείς να μάθει τον πληθυσμό της χώρας.
  • Βήμα 5 - Το τελευταίο βήμα είναι να διαιρέσουμε το πραγματικό ΑΕΠ με τον πληθυσμό που θα αποφέρει το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Παραδείγματα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του προτύπου πραγματικού ΑΕΠ ανά τύπο κεφαλαίου Excel - Πρότυπο πραγματικού ΑΕΠ ανά τύπο κεφαλαίου

Παράδειγμα # 1

Η χώρα MNS έχει ονομαστικό ΑΕΠ 450 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το ποσοστό αποπληθωριστή είναι 25%. Ο πληθυσμός της χώρας MNS είναι 100 εκατομμύρια. Πρέπει να υπολογίσετε το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Λύση

Μας δίνονται όλες οι επιθυμητές εισροές για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Επομένως, ο υπολογισμός θα έχει ως εξής,

  • = (450.000.000.000 $ / (1 + 25%) / 100.000.000

Παράδειγμα # 2

Το MCX είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία και είναι εκείνη η εποχή του έτους όταν απαιτείται να υποβάλουν τα στοιχεία του ΑΕΠ που περιλαμβάνουν επίσης το κατά κεφαλήν. Ακολουθούν οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη στατιστική υπηρεσία: Ο πληθυσμός της χώρας είναι 956.899 σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση απογραφής. Με βάση τις πληροφορίες που δίνονται πρέπει να υπολογίσετε το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, υποθέτοντας ότι ο αποπληθωριστής που θα χρησιμοποιηθεί είναι 18,50%.

Λύση

Εδώ, το υπουργείο προσπαθεί να υπολογίσει το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά πριν από αυτό, πρέπει να υπολογίσουμε το πραγματικό ΑΕΠ και για αυτό, θα υπολογίσουμε πρώτα το ονομαστικό ΑΕΠ.

Ονομαστικού ΑΕΠ 

Ονομαστικός τύπος ΑΕΠ = Ιδιωτική κατανάλωση + Δαπάνες κυβέρνησης + Εξαγωγές - Εισαγωγές

= 15,00,000k + 22,50,000k + 7,50,000k - 10,50,000k

  • Ονομαστικό ΑΕγχΠ = 34,50,000k

Επομένως, ο υπολογισμός του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα έχει ως εξής,

= 34,50,000k / (1 + 18,50%) / 956,89

Παράδειγμα # 3

Η αναλυτής αναζητά την επόμενη αναπτυσσόμενη χώρα όπου μπορεί να επενδύσει τα κεφάλαια των πελατών περίπου. 140 εκατομμύρια δολάρια. Έχει επιλέξει σύντομα 3 αναπτυσσόμενες χώρες και τώρα θέλει να επιλέξει τη χώρα όπου μπορεί να επενδύσει είτε στο χρηματιστήριο είτε στην αγορά ομολόγων. Τα κριτήρια της για να επιλέξει τη χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες που έχει συλλέξει.

Εάν η διαφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι μικρότερη από 10 χιλ. Τότε θα επενδύσει τα κεφάλαια του πελάτη στην αναλογία του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Πρέπει να υπολογίσετε το πραγματικό ΑΕΠ των τριών χωρών και να προσδιορίσετε πού θα επενδύσει και ποια θα είναι η κατανομή των 140 εκατομμυρίων δολαρίων του ποσού της επένδυσης.

Λύση

Επομένως, ο υπολογισμός του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα έχει ως εξής,

= 12378966788,00 / (1 + 12%) / 10788900,00

Ομοίως, μπορούμε να υπολογίσουμε το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις υπόλοιπες χώρες.

Τώρα από τον παραπάνω υπολογισμό του πραγματικού ΑΕΠ, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι λιγότερες από 10 χιλ. Και ως εκ τούτου θα επενδύει και στις τρεις χώρες με αναλογία πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και, επομένως, η επένδυση θα είναι:

  • Ποσό επένδυσης = 37369543.45

Ομοίως, μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσό της επένδυσης για τις υπόλοιπες χώρες.

Συνάφεια και χρήσεις

Χρησιμοποιείται ευρέως στον κόσμο για να γίνει σύγκριση του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των χωρών σε μια χρονική περίοδο. Το κατά κεφαλήν σημαίνει τι είναι το ΑΕΠ ανά άτομο για αυτήν την οικονομία. Όσο υψηλότερο είναι το σχήμα τόσο καλύτερο είναι. Το ονομαστικό ΑΕγχΠ περιλαμβάνει τον πληθωρισμό και επομένως όταν κάποιος κάνει τη σύγκριση του Ονομαστικού ΑΕΠ για διαφορετικές χρονικές περιόδους, τότε θα περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη σε σχέση με τον πληθωρισμό και η οποία θα διογκώνει τον ρυθμό ανάπτυξης και η πραγματική εικόνα θα κρύβεται. Ως εκ τούτου, η χρήση του πραγματικού ΑΕΠ καταργεί την επίδραση του πληθωρισμού που καθιστά την σύγκριση πιο ομαλή.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found