Διευθυντής vs Εκτελεστικός Διευθυντής | Κορυφαίες 4 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ διευθυντή έναντι εκτελεστικού διευθυντή

Ο διευθυντής αναφέρεται στο πρόσωπο μιας εταιρείας που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και είναι υπεύθυνο για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων της εταιρείας και μπορεί να είναι είτε πλήρης είτε με μερική απασχόληση, ενώ ένας εκτελεστικός διευθυντής αναφέρεται στο πρόσωπο μιας εταιρείας που θεωρείται ως επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου και διορίζεται ως υπάλληλος πλήρους απασχόλησης της εταιρείας που κερδίζει μισθό από την εταιρεία πέραν των αμοιβών του διευθυντή όπως υπάλληλος

Ποιος είναι διευθυντής;

Για έναν σχετικά μικρό έως μεγάλο οργανισμό, εάν η επιχείρηση είναι δημόσιος ή ιδιωτικός διευθυντής επιχείρησης, αντιπροσωπεύει έναν ηγέτη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας εντός του οργανισμού. Οι διευθυντές χωρίζονται γενικά σε δύο τύπους, ένας από αυτούς γνωρίζει ως εκτελεστικοί διευθυντές και ο άλλος τύπος είναι γνωστός ως μη εκτελεστικοί διευθυντές. Γενικά, οι διευθυντές είναι μέρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που συζητά όλες τις σημαντικές στρατηγικές εντός της εταιρείας για διάφορες λειτουργίες όπως μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία πληροφοριών.

Οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων για την εταιρεία. Είναι ζωτικής σημασίας για τον διευθυντή να έχει το σωστό σύνολο εμπειριών και γνώσεων για να λαμβάνει αποφάσεις για την εταιρεία. Οι μη εκτελεστικοί διευθυντές είναι αυτοί που δεν ανήκουν στον οργανισμό και δεν συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας. Είναι μέρος του διοικητικού συμβουλίου επειδή φέρνουν γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικούς τομείς και προέρχονται από άλλους οργανισμούς. Οι μη εκτελεστικοί διευθυντές παρέχουν γενικά μια αμερόληπτη λύση σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πρόβλημα, καθώς δεν αποτελούν μέρος του οργανισμού.

Ποιος είναι εκτελεστικός διευθυντής;

Οι εκτελεστικοί διευθυντές είναι γενικά επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου ενός οργανισμού. Είναι οι εσωτερικοί υπάλληλοι του οργανισμού και είναι υπεύθυνοι για τις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού. Είναι επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου και θέτουν το ρόλο ενός διευθυντή και επίσης ενός ηγέτη. Υπάρχουν πολλοί εκτελεστικοί διευθυντές που ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις λειτουργίες εντός ενός οργανισμού και τη φύση του οργανισμού.

Είναι διαφόρων τύπων, όπως διευθυντές μάρκετινγκ, διευθυντές χρηματοδότησης και διευθυντές. Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της επιχείρησης από καθημερινές δραστηριότητες εντός ενός οργανισμού για την επέκταση της επιχείρησης και τη λήψη όλων των κρίσιμων αποφάσεων. Εκτός από αυτό, είναι επίσης υπεύθυνοι για τη φροντίδα όλων των νομικών πτυχών εντός της εταιρείας, για τους φόρους που ισχύουν για τη λήψη υπόψη των αλλαγών λόγω λογιστικών προσαρμογών στον οργανισμό. Οι εκτελεστικοί διευθυντές πρέπει να ηγηθούν του διοικητικού συμβουλίου οριστικοποιώντας μια απόφαση επιτυγχάνοντας τη συναίνεση μεταξύ των άλλων διοικητικών συμβουλίων.

Διευθυντής vs Εκτελεστικός Διευθυντής Infographics

Εδώ σας παρέχουμε τις 4 κορυφαίες διαφορές μεταξύ Διευθυντή έναντι Εκτελεστικού Διευθυντή

Director vs Executive Director - Βασικές διαφορές

Οι βασικές διαφορές μεταξύ Διευθυντή εναντίον Εκτελεστικού Διευθυντή είναι οι εξής:

  • Οι διευθυντές μπορούν γενικά να χωριστούν σε δύο ένας από αυτούς είναι οι εκτελεστικοί διευθυντές και ο άλλος είναι οι μη εκτελεστικοί διευθυντές. Μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε σκιώδεις σκηνοθέτες, εναλλακτικούς σκηνοθέτες και de facto σκηνοθέτες. Οι εκτελεστικοί διευθυντές είναι διαφόρων τύπων ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργιών που υπάρχουν σε έναν οργανισμό, όπως διευθυντές μάρκετινγκ, διευθυντές χρηματοδότησης, διευθυντής τεχνολογίας πληροφοριών και διευθυντές.
  • Οι μη εκτελεστικοί διευθυντές δεν συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού καθώς δεν αποτελούν μέρος του οργανισμού και γενικά προσλαμβάνονται από έναν άλλο οργανισμό με μερική απασχόληση για να παρέχουν την εμπειρία τους σε έναν εξειδικευμένο τομέα. Οι εκτελεστικοί διευθυντές είναι μέρος του οργανισμού και συμμετέχουν στην καθημερινή δραστηριότητα του οργανισμού.
  • Οι διευθυντές είναι μέρος του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις για την εταιρεία, οι εκτελεστικοί διευθυντές είναι γενικά ο επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου και λειτουργούν τόσο ως διευθυντής όσο και ως επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου.

Director vs Executive Director Head to Head Difference

Ας δούμε τώρα τη διαφορά μεταξύ των διευθυντών και του εκτελεστικού διευθυντή

Βάση - Διευθυντής vs Εκτελεστικός Διευθυντής Διευθυντές Εκτελεστικοί διευθυντές
Ορισμός Για δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία, ο διευθυντής αντιπροσωπεύει έναν ηγέτη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας εντός του οργανισμού. Ο διευθυντής είναι ένας ευρύτερος όρος εντός του οργανισμού και μπορεί να δημιουργηθεί πολλές κατηγορίες από αυτόν. Είναι γενικά επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου ενός οργανισμού. Είναι οι εσωτερικοί υπάλληλοι του οργανισμού και είναι υπεύθυνοι για τις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού.
Τύποι Μπορεί γενικά να χωριστεί σε δύο, ένας από αυτούς είναι οι εκτελεστικοί διευθυντές και ο άλλος είναι οι μη εκτελεστικοί διευθυντές. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση των διευθυντών της εταιρείας μπορούν να χωριστούν περαιτέρω σε σκιώδεις σκηνοθέτες, αναπληρωματικούς διευθυντές και de facto σκηνοθέτες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργιών που υπάρχουν σε έναν οργανισμό, όπως διευθυντές μάρκετινγκ, διευθυντές χρηματοδότησης, διευθυντής τεχνολογίας πληροφοριών και διευθυντές.
Λειτουργία Δεν αποτελεί μέρος του οργανισμού και δεν εμπλέκεται στις καθημερινές δραστηριότητες ενός οργανισμού. Είναι οι άμεσοι υπάλληλοι του οργανισμού και συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες εντός του οργανισμού.
Φύση Είναι υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων για την εταιρεία. Είναι ζωτικής σημασίας ο διευθυντής να έχει το σωστό σύνολο εμπειρίας και γνώσης για να λαμβάνει αποφάσεις για την εταιρεία. Είναι υπεύθυνοι τόσο για τη διαχείριση όσο και για την καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου στον οργανισμό

συμπέρασμα

Οι διευθυντές είναι οι ηγέτες ενός οργανισμού που διευθύνει διάφορες λειτουργίες εντός του οργανισμού. Οι διευθυντές είναι μέρος του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις για την εταιρεία. Οι διευθυντές είναι κυρίως δύο εκτελεστικών διευθυντών που ανήκουν στον οργανισμό και γενικά διευθύνονται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο άλλος τύπος είναι μη εκτελεστικοί διευθυντές που είναι εξωτερικοί και εργάζονται ως μερικής απασχόλησης ρόλος για την παροχή συγκεκριμένων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης για τον οργανισμό.