Επενδυτική εταιρική σχέση (Ορισμός, παραδείγματα) | Πως δουλεύει?

Τι είναι μια επενδυτική εταιρική σχέση;

Η επενδυτική σύμπραξη αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή ιδιοκτησίας επιχείρησης όπου θα υπάρχει τουλάχιστον το 90% όλων των επενδύσεών της που διατηρούνται σε χρηματοοικονομικά μέσα όπως ομόλογα, μελλοντικά συμβόλαια και δικαιώματα προαίρεσης και το κυρίαρχο εισόδημα που προκύπτει (συνήθως> 90%) θα πήγαινε να έχει τέτοια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως η πηγή.

Παραδείγματα επενδυτικών εταιρικών σχέσεων

Δίνεται παρακάτω είναι μερικά από τα παραδείγματα-

 • Αμοιβαία Κεφάλαια αντιστάθμισης
 • Αμοιβαία κεφάλαια
 • Ιδιωτικό κεφάλαιο
 • Καπιταλιστές επιχείρησης
 • Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Πλεονεκτήματα των επενδυτικών συνεργασιών

 1. Μεγεθυμένες αποδόσεις - Τέτοιου είδους επιχειρήσεις εμπίπτουν συνήθως στην κατηγορία των εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Επενδύουν σε επικίνδυνα χρεόγραφα, όπου υπάρχει επίσης περιθώριο για υψηλότερο δυναμικό απόδοσης. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υψηλότερων αποδόσεων επενδύοντας σε τέτοιες επενδυτικές συνεργασίες
 2. Λιγότερος κανονισμός - Για κατηγορίες εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ο κανονισμός είναι επίσης περιορισμένος και τα κεφάλαια είναι στη διακριτική τους ευχέρεια όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των επενδύσεών τους. Ως εκ τούτου, είναι ελεύθεροι να υιοθετήσουν το στυλ της στρατηγικής τους για να προσφέρουν τη μέγιστη και βέλτιστη απόδοση στους επενδυτές. Δεν θα υπήρχε μεγάλη παρέμβαση οποιουδήποτε είδους
 3. Συμβολή στην ανάπτυξη - Τέτοιου είδους επενδυτικές συνεργασίες παρέχουν το απαραίτητο κεφάλαιο ανάπτυξης για μια εταιρεία που επιδιώκει να συγκεντρώσει κεφάλαια. Εταιρείες που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές, αυτή η διαδρομή θα είναι μια βιώσιμη επιλογή, καθώς οι εταιρείες μπορούν να πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται για ορισμένες συμμετοχές στην εταιρεία με τη μορφή θεσμικών επενδυτών όταν ζητά για πρώτη φορά μια δημόσια εγγραφή. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να αποφύγουν την οδό συγκέντρωσης χρημάτων μέσω δημόσιου εκδότη λόγω διαφόρων κανονισμών και διατυπώσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υιοθετούν την οδό εξασφάλισης χρηματοδότησης από hedge funds μέσω μιας κοινής διαδικασίας γνωστής ως ιδιωτική τοποθέτηση.
 4. Παρέχει το Seed and Angel Capital - Μια τέτοια μορφή επενδυτικών συνεργασιών συνεχίζει να επενδύει σε ερασιτεχνικές εταιρείες που μόλις ξεκινούν και έτσι βοηθούν τις εταιρείες να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους για την ανάπτυξη. Συνήθως, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων συνεχίζουν να αγοράζουν μερίδιο σε τέτοιες εταιρείες και στη συνέχεια να κάνουν την κατάλληλη έξοδο αφού η εταιρεία συνεχίσει να κάνει επαρκή ανάπτυξη σε χρονικό διάστημα 5-10 ετών
 5. Δυνατότητα πρόσβασης σε σύνθετα προϊόντα - Έχοντας ανάγκη να επενδύσει σε μια επενδυτική εταιρική σχέση, ένας ιδιώτης επενδυτής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση έχοντας έκθεση σε περίπλοκα προϊόντα στα οποία επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης, όπως εξωτικά παράγωγα, όπως ανταλλαγές πιστωτικών χρεογράφων κ.λπ. φυσικά δεν θα είχε πρόσβαση σε τέτοια προϊόντα. Μόνο μέσω της επένδυσης χρημάτων σε τέτοιες συνεργασίες, αποκτούν πρόσβαση σε αγορές για τέτοια προϊόντα.
 6. Εξωτερική ανάθεση διαχείρισης χρημάτων σε επαγγελματικά χέρια - Έχοντας ανάγκη να παράσχουν χρήματα σε τέτοια κεφάλαια, οι επενδυτές θα αναθέτουν πλέον τη διαχείριση χρημάτων σε επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων και έτσι ο λιανικός επενδυτής απαλλάσσεται από το να ανησυχεί για το απόθεμα που θα αγοράσει ή πουλήσει, ποιες αγορές θα παρακολουθούν ευκαιρίες και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σίγουρος ότι τα χρήματά τους διαχειρίζονται πλέον επαγγελματίες.

Μειονεκτήματα των επενδυτικών εταιρικών σχέσεων

 1. Χωρίς διαφάνεια - Τις περισσότερες φορές, οι πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές συνεργασίες δεν είναι γνωστές ειδικά όταν πρόκειται για οικονομικές καταστάσεις. Οι επενδυτές, αν και εξελιγμένοι, μπορεί να μην έχουν αρκετές γνώσεις και πού να διαχειρίζεται το πώς ακριβώς διαχειρίζονται τα χρήματα και πού επενδύονται σε καθημερινή βάση, κάτι που συνήθως συμβαίνει για τα hedge funds. Επιπλέον, δεν υποχρεούνται να δηλώνουν δημόσια την απόδοσή τους και τις αποδόσεις που επιτυγχάνονται υπερωρίες ή χρόνο με το χρόνο. Επομένως, αυτό που λείπει, σε αυτήν την περίπτωση, είναι η διαφάνεια για το κοινό σχετικά με το πώς ακριβώς διαχειρίζονται τα χρήματά τους από τις επενδυτικές συνεργασίες
 2. Διαγωνισμός για την επιβίωση των καλύτερων - Όταν πρόκειται για χρήματα, είναι μια φυσική τάση να αναζητάτε το καλύτερο, σε σχέση με το ποιος δίνει τις καλύτερες αποδόσεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει συνεχής έλεγχος για το ποιος έχει την καλύτερη απόδοση σε ένα χρόνο βάσει ιστορικών αποδόσεων. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές τείνουν να συρρέουν προς τέτοια κεφάλαια που τους δίνουν τις καλύτερες αποδόσεις για τα χρήματα. Τα οικονομικά μέσα αναδεικνύουν πάντα τις επιδόσεις και τις αποδόσεις που δημιουργούνται Σε τέτοια σενάρια, τα κεφάλαια που δεν αποδίδουν στο επίπεδο του κριτηρίου αξιοποιούνται και οι επενδυτές μπορεί να αρχίσουν να εξαργυρώνουν και στη συνέχεια να αντλούν τα χρήματά τους σε κεφάλαια που έχουν καλύτερη απόδοση.
 3. Το μικρό λάθος εξαλείφει τα πάντα - Υπήρξαν περιπτώσεις όπου η κορυφαία απόδοση δεν βρίσκεται στα κορυφαία charts για την επόμενη χρονιά. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, παρατηρείται καν ότι τα κορυφαία hedge funds ρευστοποιούνται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μια λανθασμένη στρατηγική ή μια λανθασμένη μετακίνηση σε λάθος απόθεμα μπορεί να εξαλείψει τον πλούτο που δημιουργήθηκε με τα χρόνια και οι επενδυτές θα αρχίσουν να εξαργυρώνουν. Ακόμα και όταν πρόκειται για ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια και επιχειρηματικά κεφάλαια, εάν επενδύουν σε εταιρείες που δεν αποδίδουν καλά όπως ήταν κάποτε, η αποτίμησή τους θα υποβαθμιστεί επίσης. Αυτό επηρεάζει την απόδοση των κεφαλαίων PE και VC.

Περιορισμοί

Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων συνήθως αναζητούν χρηματοδότηση μόνο από διαπιστευμένους και εξελιγμένους επενδυτές και οι μικροεπενδυτές ενδέχεται να μην μπορούν να επενδύσουν σε αυτά.

συμπέρασμα

 • Οι επενδυτικές συνεργασίες τείνουν να παρέχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση ανάπτυξης στις επιχειρήσεις που τη χρειάζονται, εκτός από το να βοηθούν τους επενδυτές να έχουν εκπληκτικές αποδόσεις στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις αναμφίβολα διευκολύνουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές λαμβάνοντας μη συμβατικές θέσεις στην αγορά, όπως οι αρνητικές θέσεις.
 • Επενδύουν επίσης σε εξωτικά προϊόντα για τα οποία ο απλός επενδυτής δεν θα έχει πολλές πληροφορίες. Ωστόσο, η έλλειψη διαφάνειας σε τέτοιες επενδυτικές εταιρικές σχέσεις θα κρατήσει τους επενδυτές στο σκοτάδι ειδικά όσον αφορά τα οικονομικά της εταιρείας.
 • Επιπλέον, ο έντονος ανταγωνισμός θα ωθήσει το αδύναμο καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εξαργυρώσουν από τέτοιες ζημιογόνες εταιρείες επενδύσεων. Ωστόσο, υπήρξαν επενδυτικές εταιρικές σχέσεις που έχουν δημιουργήσει τεράστιο πλούτο για τους επενδυτές και την κοινότητα στο σύνολό της.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found