LTM EBITDA (TTM) | Υπολογισμός EBITDA τελευταίου δώδεκα μήνα

Τι είναι το LTM EBITDA (TTM);

Το LTM EBITDA (Τελευταίοι Δώδεκα Μήνες EBITDA) είναι ένας υπολογισμός των κερδών της εταιρείας πριν από τον συμψηφισμό των τόκων, των φόρων και των αποσβέσεων και αποσβέσεων για τους τελευταίους δώδεκα συνεχόμενους μήνες.

  • Το LTM EBITDA είναι μια σημαντική μέτρηση που χρησιμοποιείται στην αποτίμηση των επιχειρήσεων καθώς εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα λειτουργίας της εταιρείας για την άμεση περίοδο των δώδεκα μηνών.
  • Επιπλέον, είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία μέτρησης για τον υπολογισμό των λειτουργικών ταμειακών ροών, καθώς υπολογίζει το λειτουργικό εισόδημα πριν αφαιρέσει τα έξοδα τόκων, τους φόρους και τα έξοδα απόσβεσης και απόσβεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρόντα σενάρια.

Λάβετε υπόψη ότι το LTM EBITDA είναι επίσης γνωστό ως TTM EBITDA (με τελευταίο διάστημα δώδεκα μηνών)

Υπολογισμός LTM EBITDA

Ας ρίξουμε μια ματιά στην ακόλουθη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας ABC.

Ας υπολογίσουμε πρώτα το EBITDA κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους

  • = EBITDA (Q1 2017) + EBITDA (Q2 2017) + EBITDA (Q3 2017) + EBITDA (Q4 2017)
  • = 123 $ + 154 $ + 192 $ + 240 $ = 708 $

Τώρα που έχουμε υπολογίσει το ημερολόγιο EBITDA, ας υπολογίσουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες EBITDA (υποθέτοντας ότι υπολογίζετε το LTM EBITDA τον μήνα Απρίλιο 2018)

  • LTM EBITDA = EBITDA (Q1 2018) + EBITDA (Q4 2017) + EBITDA (Q3 2017) + EBITDA (Q2 2017)
  • TTM EBITDA = 300 $ + 240 $ + 192 $ + 154 $ = 886 $

Χρήση του LTM EBITDA

  • Το TTM EBITDA χρησιμοποιείται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι πιθανοί αγοραστές προτιμούν να εκτιμήσουν την τιμή κτήσης της Target Company βάσει του TTM EBITDA. Τους βοηθά να προσδιορίσουν την πραγματική λειτουργική απόδοση της εταιρείας χωρίς να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις της.
  • Το LTM EBITDA δίνει μια ιδέα για τα καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα κάθε νέας εταιρείας. Μιλά επίσης για την επίδραση της συνέργειας στις λειτουργικές επιδόσεις οποιασδήποτε αναδιαρθρωμένης εταιρείας.
  • Οι επενδυτές χρησιμοποιούν το EBITDA ενώ υπολογίζουν διάφορους δείκτες αποτίμησης και το συγκρίνουν με άλλες πιθανές εταιρείες-στόχους. Ωστόσο, η αγορά της εταιρείας-στόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και η χρήση του προηγούμενου έτους EBITDA για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών μπορεί να σημαίνει λανθασμένα αποτελέσματα αποτίμησης στους επενδυτές. Ως εκ τούτου, είναι η πλέον κατάλληλη πρακτική μεταξύ των τεχνικών να υπολογίζουν το LTM EBITDA λαμβάνοντας μόνο το οικονομικό ιστορικό των τελευταίων δώδεκα μηνών και υπολογίζοντας τους δείκτες αποτίμησης.

TTM EBITDA στην ανάλυση αναλογίας

1) Περιθώριο TTM EBITDA

Το LTM EBITDA Margin αναφέρεται σε πόσα λειτουργικά μετρητά μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία έναντι των συνολικών εσόδων της τους τελευταίους δώδεκα μήνες; Αυτός είναι ένας από τους κρίσιμους δείκτες κερδοφορίας που υπολογίζεται ως

Περιθώριο TTM EBITDA = TTM EBITDA / Συνολικά έσοδα TTM.

2) Κάλυψη TTM EBITDA

Το TTM EBITDA Coverage Ratio είναι ένα είδος Solvency Ratio που καθορίζει πόσα μετρητά έχει δημιουργήσει μια εταιρεία τους τελευταίους δώδεκα μήνες από τις λειτουργικές της δραστηριότητες για να καλύψει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, δηλαδή τόκους και μισθώματα Μπορεί να υπολογιστεί ως

Λόγος κάλυψης LTM EBITDA = TTM EBITDA + Έξοδα μίσθωσης LTM / Έξοδα τόκων LTM + Επιστροφή αρχής LTM + Έξοδα μίσθωσης LTM

Αυτοί είναι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες από την άποψη των επενδυτών και μπορούν να υπολογίσουν τον ίδιο για την περίοδο (NTM) τους επόμενους δώδεκα μήνες για να έχουν καλύτερη σαφήνεια σχετικά με την εταιρεία. Το LTM EBITDA χρησιμοποιείται επίσης ως παρονομαστής στην αποτίμηση της Εταιρείας Στόχου, δηλ., Enterprise Value / LTM EBITDA.

συμπέρασμα

Το LTM EBITDA μας βοηθά απλά να κατανοήσουμε τις βασικές λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας και πόσο καλή είναι η εταιρεία στη διαχείριση των λειτουργικών τους αποφάσεων. Ωστόσο, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτήν τη μέτρηση για τα παράθυρα που επιδέχονται τις λογιστικές τους καταστάσεις. Επομένως, είναι πάντα καλύτερο να λαμβάνετε υπόψη τη διάρθρωση του χρέους-κεφαλαίου, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα καθαρά έσοδα της εταιρείας, ενώ θεωρείτε το TTM EBITDA ως μοναδική μέτρηση αποτίμησης.