Κλειστή οικονομία (Ορισμός) | Παραδείγματα χωρών κλειστής οικονομίας

Τι είναι η κλειστή οικονομία;

Μια κλειστή οικονομία είναι ένας τύπος οικονομίας όπου δεν πραγματοποιούνται εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομία είναι αυτάρκεια και δεν έχει εμπορική δραστηριότητα από εξωτερικά οικονομικά. Ο μοναδικός σκοπός μιας τέτοιας οικονομίας είναι να καλύψει όλες τις ανάγκες των οικιακών καταναλωτών εντός των συνόρων της χώρας.

Στην πράξη, προς το παρόν δεν υπάρχουν χώρες με κλειστές οικονομίες. Η Βραζιλία έχει το πλησιέστερο στην κλειστή οικονομία. Έχει τις λιγότερες εισαγωγές αγαθών σε σύγκριση με τις χώρες από τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις αγαθών και υπηρεσιών εντός του εσωτερικού ορίου. Με την παγκοσμιοποίηση και την εξάρτηση από την τεχνολογία, η οικοδόμηση και η διατήρηση τέτοιων οικονομιών μπορεί να είναι ένα ηθικό έργο. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η Ινδία ήταν μια κλειστή οικονομία έως το 1991, όπως και οι άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Προς το παρόν, δεν είναι απολύτως δυνατό να λειτουργήσει μια κλειστή οικονομία.

Η ανάγκη για πρώτες ύλες είναι σημαντική και παίζει ζωτικό ρόλο στο τελικό προϊόν, γεγονός που καθιστά την κλειστή οικονομία αναποτελεσματική. Η κυβέρνηση μπορεί να κλείσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο τομέα από τον διεθνή ανταγωνισμό μέσω της χρήσης ποσοστώσεων, επιδοτήσεων, δασμών και καθιστώντας τον παράνομο στη χώρα. Δεν έχουν καμία ή περιορισμένη οικονομική σχέση με άλλες οικονομίες.

Παραδείγματα χωρών κλειστής οικονομίας

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα χωρών κλειστής οικονομίας

 • Μαρόκο και Αλγερία (εκτός των πωλήσεων πετρελαίου)
 • Ουκρανία και Μολδαβία (Παρά τον καθυστερημένο τομέα των εξαγωγών)
 • Το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, του Τατζικιστάν, του Βιετνάμ (πλησιέστερα στην κλειστή οικονομία)
 • Βραζιλία (εάν πρέπει να παραμεληθούν οι εισαγωγές)

Ανοιχτός και κλειστός τύπος εθνικού εισοδήματος οικονομίας

Υπολογισμός εισοδήματος στην κλειστή και ανοικτή οικονομία.

Κλειστή οικονομία

Y = C + I + G

Που,

 • Y - Εθνικό εισόδημα
 • Γ - Συνολική κατανάλωση
 • I - Συνολικές επενδύσεις
 • Ζ - Συνολικές κρατικές δαπάνες

Ανοιχτή οικονομία

Y = Cd + Id + Gd + X

Που,

 • Y - Εθνικό εισόδημα
 • Cd - Συνολική εγχώρια κατανάλωση
 • Id - Συνολικές επενδύσεις σε εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες
 • Gd - Κυβερνητικές αγορές οικιακών αγαθών και υπηρεσιών
 • X - Εξαγωγές οικιακών αγαθών και υπηρεσιών

Σημασία της κλειστής οικονομίας

 • Με την παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο, είναι αδύνατο να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μια κλειστή οικονομία. Η ανοικτή οικονομία δεν έχει περιορισμούς στις εισαγωγές. Μια ανοιχτή οικονομία ενέχει τον κίνδυνο να εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισαγωγές. Οι εγχώριοι παίκτες δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν με διεθνείς παίκτες. Για να το αντιμετωπίσουν αυτό, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ποσοστώσεις, τιμολόγια και επιδοτήσεις.
 • Η διαθεσιμότητα πόρων σε όλο τον κόσμο ποικίλλει και δεν είναι ποτέ σταθερή. Έτσι, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αυτή, ένας διεθνής παίκτης θα βρει το καλύτερο μέρος για να προμηθευτεί έναν συγκεκριμένο πόρο και να βρει την καλύτερη τιμή. Οι εγχώριοι παίκτες που έχουν περιορισμούς στην παγκοσμιοποίηση δεν θα είναι σε θέση να παράγουν το ίδιο προϊόν σε τιμή ισοτιμίας ή έκπτωσης σε σύγκριση με έναν διεθνή παίκτη. Έτσι, οι εγχώριοι παίκτες δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους ξένους παίκτες και η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις παραπάνω επιλογές για να παρέχει υποστήριξη στους εγχώριους παίκτες και επίσης να μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές.

Λόγοι για κλειστή οικονομία

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους μια χώρα μπορεί να επιλέξει να έχει μια κλειστή οικονομία ή άλλους παράγοντες που θα διευκολύνουν τη διατήρηση και την οικοδόμηση μιας κλειστής οικονομίας. Υποτίθεται ότι η οικονομία είναι αυτάρκης και δεν απαιτεί καμία εισαγωγή εκτός εγχώριων συνόρων για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις της από τους καταναλωτές.

 • Απομόνωση : Μια οικονομία μπορεί να είναι φυσικά απομονωμένη από τους εμπορικούς της εταίρους (θεωρήστε ένα νησί ή μια χώρα που περιβάλλεται από βουνά). Τα φυσικά όρια μιας χώρας θα επηρεάσουν αυτόν τον λόγο και θα οδηγήσουν την οικονομία σε μια κλειστή.
 • Κόστος διαμετακόμισης : Λόγω της φυσικής απομόνωσης, το κόστος μεταφοράς των αγαθών θα είναι υψηλότερο, οδηγώντας σε υψηλό κόστος διαμετακόμισης. Δεν έχει νόημα στο εμπόριο εάν η τιμή των αγαθών αυξηθεί λόγω των υψηλών γενικών μεταφορών και έτσι η οικονομία τείνει να κλείσει σε τέτοιες περιπτώσεις.
 • Κυβερνητικό διάταγμα : Οι κυβερνήσεις ενδέχεται να κλείσουν σύνορα για φορολογικούς και κανονιστικούς σκοπούς. Έτσι θα αποφασίσουν το εμπόριο με άλλες οικονομίες. Οι παραβιάσεις θα τιμωρηθούν. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να στηρίξει τους εγχώριους παραγωγούς της και τους διεθνείς παίκτες φορολογίας για τη δημιουργία εσόδων.
 • Πολιτιστικές προτιμήσεις : Οι πολίτες μπορεί να προτιμούν να έρχονται σε επαφή και να πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο με πολίτες, κάτι που θα οδηγήσει σε ένα άλλο εμπόδιο και θα διευκολύνει μια κλειστή οικονομία. Για παράδειγμα, όταν οι McDonald's ήρθαν στην Ινδία, οι άνθρωποι αντιτάχθηκαν στα καταστήματα ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποιούν βόειο κρέας στα πιάτα τους και ήταν ενάντια στον πολιτισμό.

Πλεονεκτήματα

Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Είναι απομονωμένο από γείτονες, οπότε δεν υπάρχει φόβος εξαναγκασμού ή παρέμβασης.
 • Το κόστος διαμετακόμισης θα είναι συνήθως πολύ μικρότερο στην κλειστή οικονομία.
 • Οι φόροι επί αγαθών και προϊόντων θα είναι λιγότεροι και θα ελέγχονται από την κυβέρνηση, λιγότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές.
 • Οι εγχώριοι παίκτες δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται με τους εξωτερικούς παίκτες και ο ανταγωνισμός τιμών είναι μικρότερος.
 • Η αυτάρκεια οικονομία θα δημιουργήσει κατάλληλη ζήτηση για εγχώρια προϊόντα και γεωργικά προϊόντα και οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν κατάλληλα.
 • Οι διακυμάνσεις των τιμών και η μεταβλητότητα ελέγχονται εύκολα.

Περιορισμοί

Μερικοί από τους περιορισμούς είναι οι εξής:

 • Η οικονομία δεν θα αναπτυχθεί εάν δεν διαθέτουν πόρους όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα.
 • Ο καταναλωτής δεν θα έχει την καλύτερη τιμή για τα προϊόντα σε σύγκριση με τις παγκόσμιες τιμές.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η οικονομία θα πληγεί σοβαρά καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της είναι μόνο εγχώρια.
 • Πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο εσωτερικό της εσωτερικής ζήτησης, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
 • Θα έχουν περιορισμούς στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών και έτσι η ευκαιρία για τους καταναλωτές σε τέτοιες αγορές είναι μεγαλύτερη.
 • Οι απομονωμένες οικονομίες μπορούν να υποτιμηθούν από τις αναπτυσσόμενες χώρες και σε παγκόσμια κλίμακα μια τέτοια οικονομία μπορεί να αναμένει περιορισμένη βοήθεια όταν χρειαστεί.

συμπέρασμα

Χωρίς αμφιβολία, η κλειστή οικονομία έχει τα πλεονεκτήματά της, αλλά στη σημερινή εποχή όπου ο κόσμος συγκλίνει σε έναν, με τον βαθμό της παγκοσμιοποίησης, την εξάρτηση από τους πόρους και την τεχνολογία, είναι πολύ αδύνατο να έχουμε μια κλειστή οικονομία και να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε. Από την άλλη πλευρά, μια πλήρως ανοιχτή οικονομία είναι επίσης εξαιρετικά ασταθής καθώς η εξάρτησή της από τις εισαγωγές είναι υψηλή. Συνιστάται να οικοδομήσουμε ένα υβρίδιο δύο οικονομιών έτσι ώστε η εξάρτηση να είναι μέτρια και οι εγχώριοι φορείς να λαμβάνουν επίσης υποστήριξη από την κυβέρνηση.

Τόσο η ανοιχτή όσο και η κλειστή οικονομία είναι θεωρητικές έννοιες στον σημερινό κόσμο, μια χώρα θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως στην κλίση προς οποιοδήποτε από αυτά ανάλογα με την τρέχουσα κατάστασή της και λαμβάνοντας υπόψη τους κυρίαρχους παράγοντες. Για να αναπτυχθεί μια οικονομία, η κυβέρνηση πρέπει να σχεδιάσει μια υβριδική οικονομία κατάλληλα για να βοηθήσει τους εγχώριους παραγωγούς της χωρίς να εκμεταλλευτεί τους καταναλωτές της.