Αναλογία στο Excel | Κορυφαίες 4 μέθοδοι για τον υπολογισμό της αναλογίας στο Excel;

Υπολογισμός αναλογίας στον τύπο Excel

Ο λόγος συγκρίνει συνήθως τις τιμές. Μας βοηθά να πούμε πόσο μία είναι μικρή ή μεγάλη από την άλλη. Στα μαθηματικά, η αναλογία είναι ένα είδος σχέσης μεταξύ δύο τιμών που δείχνει πόσες φορές η πρώτη τιμή περιέχει την άλλη τιμή.

Βοηθά στον καθορισμό των συγκρίσεων μεταξύ δύο διαφορετικών τιμών ή πραγμάτων.

Στο Excel, δεν υπάρχει συγκεκριμένη λειτουργία για τον υπολογισμό της αναλογίας. Υπάρχουν τέσσερις συναρτήσεις για τον υπολογισμό της αναλογίας στον τύπο excel που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Ακολουθούν οι συναρτήσεις για τον υπολογισμό της αναλογίας στον τύπο excel

 1. Απλή μέθοδος διαίρεσης.
 2. Λειτουργία GCD.
 3. Λειτουργία SUBSTITUTE και TEXT.
 4. Χρήση της συνάρτησης ROUND.

Πώς να υπολογίσετε το λόγο στο Excel;

Ας μάθουμε πώς να υπολογίζουμε την αναλογία στον τύπο Excel με τη βοήθεια μερικών παραδειγμάτων κάθε λειτουργίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του προτύπου υπολογισμού αναλογίας Excel εδώ - Πρότυπο υπολογισμού αναλογίας Excel

# 1 - Απλή λειτουργία διαίρεσης

Ο τύπος της μεθόδου Simple Divide στο Excel:

= τιμή1 / τιμή e2 & ":" & "1"

Παράδειγμα λειτουργίας Simple Divide

Έχουμε δεδομένα όπου έχουμε δύο τιμές και θα πρέπει να υπολογίσουμε την αναλογία δύο αριθμών.

Τα βήματα για τον υπολογισμό της αναλογίας στον τύπο excel με τη βοήθεια της λειτουργίας Simple Divide Function εμφανίζονται παρακάτω:

 • Δεδομένα με δύο τιμές όπως φαίνεται παρακάτω:

 • Τώρα, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε η αναλογία των δεδομένων τιμών, όπως φαίνεται παρακάτω

 • Τώρα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Simple divide για να υπολογίσετε την αναλογία ως = πρώτη τιμή / δεύτερη τιμή & ":" & "1".

 • Πατήστε Enter για να δείτε το αποτέλεσμα μετά τη χρήση της λειτουργίας Simple Divide

 • Τώρα σύρετε τη συνάρτηση στα παρακάτω κελιά για να υπολογίσετε την αναλογία των πλήρων δεδομένων και να βρείτε το αποτέλεσμα όπως φαίνεται παρακάτω.

# 2 - Λειτουργία GCD

Ένας τύπος για τη λειτουργία GCD:

= τιμή1 / GCD (τιμή1, τιμή2) & ":" & τιμή2 / GCD (τιμή1, τιμή2)

Παράδειγμα λειτουργίας GCD

Έχουμε δεδομένα όπου έχουμε δύο τιμές και θα πρέπει να υπολογίσουμε την αναλογία δύο αριθμών στο excel.

Τα βήματα για τον υπολογισμό της αναλογίας στον τύπο excel με τη βοήθεια της λειτουργίας GCD παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Δεδομένα με δύο τιμές όπως φαίνεται παρακάτω:

 • Υπολογίστε πρώτα το GCD για να το κάνετε λιγότερο περίπλοκο με το GCD (πρώτη τιμή, δεύτερη τιμή)

 • Τώρα, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο λειτουργίας GCD για να υπολογίσετε την αναλογία ως = πρώτη τιμή / GCD (πρώτη τιμή, δεύτερη τιμή) & ":" & δεύτερη τιμή / GCD (πρώτη τιμή, δεύτερη τιμή).

 • Πατήστε Enter για να δείτε το αποτέλεσμα μετά τη χρήση της λειτουργίας GCD

 • Τώρα σύρετε και τις δύο λειτουργίες στα παρακάτω κελιά για να υπολογίσετε την αναλογία των πλήρων δεδομένων και να βρείτε το αποτέλεσμα όπως φαίνεται παρακάτω.

# 3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΤΥΠΟΥ και ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ένας τύπος που χρησιμοποιεί το SUBSTITUTE Function στο excel και το Text Function στο excel.

= SUBSTITUTE (TEXT (τιμή1 / τιμή2, "##### / #####"), "/", ":")

Παράδειγμα συνάρτησης και συνάρτησης κειμένου

Έχουμε δεδομένα όπου έχουμε δύο τιμές και θα πρέπει να υπολογίσουμε την αναλογία δύο αριθμών.

Τα βήματα για τον υπολογισμό του λόγου με τη βοήθεια της συνάρτησης SUBSTITUTE και TEXT παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Δεδομένα με δύο τιμές όπως φαίνεται παρακάτω:

 • Τώρα, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε η αναλογία των δεδομένων τιμών, όπως φαίνεται παρακάτω
 • Τώρα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUBSTITUTE και TEXT για να υπολογίσετε την αναλογία ως = SUBSTITUTE (TEXT (πρώτη τιμή / δεύτερη τιμή, "##### / #####"), "/", ":")

 • Πατήστε Enter για να δείτε το αποτέλεσμα αφού χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUBSTITUTE και TEXT

 • Τώρα σύρετε τη συνάρτηση στα παρακάτω κελιά για να υπολογίσετε την αναλογία των πλήρων δεδομένων και να βρείτε το αποτέλεσμα όπως φαίνεται παρακάτω.

# 4 - Λειτουργία ROUND

Ένας τύπος για στρογγυλή συνάρτηση.

= ROUND (τιμή1 / τιμή2, 1) & ":" & 1

Παράδειγμα στρογγυλής λειτουργίας

Έχουμε δεδομένα όπου έχουμε δύο τιμές και θα πρέπει να υπολογίσουμε την αναλογία δύο αριθμών.

Τα βήματα για τον υπολογισμό της αναλογίας δύο αριθμών με τη βοήθεια της συνάρτησης ROUND παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Δεδομένα με δύο τιμές όπως φαίνεται παρακάτω:

 • Τώρα, επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε η αναλογία των δεδομένων τιμών, όπως φαίνεται παρακάτω

 • Τώρα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ROUND για να υπολογίσετε την αναλογία ως = ROUND (πρώτη τιμή / δεύτερη τιμή, 1) & ":" & 1

 • Πατήστε Enter για να δείτε το αποτέλεσμα μετά τη χρήση της λειτουργίας ROUND

 • Τώρα σύρετε τη συνάρτηση στα παρακάτω κελιά για να υπολογίσετε την αναλογία των πλήρων δεδομένων και να βρείτε το αποτέλεσμα όπως φαίνεται παρακάτω.

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε κατά τον υπολογισμό της αναλογίας στον τύπο Excel

 1. Θα πρέπει να υπάρχουν αριθμητικές τιμές για τις οποίες θέλετε να υπολογίσετε την αναλογία στο Excel.
 2. Και οι δύο τιμές πρέπει να είναι θετικές και η δεύτερη δεν πρέπει να είναι μηδέν.
 3. Δεν υπάρχει ειδική συνάρτηση για τον υπολογισμό της αναλογίας, σύμφωνα με την απαίτηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε λειτουργία.