Παραδείγματα προϋπολογισμού (βήμα προς βήμα) | Κορυφαίο παράδειγμα προϋπολογισμού & προβλέψεων 4

Ο προϋπολογισμός είναι η διαδικασία πρόβλεψης εσόδων και εξόδων της εταιρείας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και παραδείγματα της οποίας περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό πωλήσεων που προετοιμάζεται να προβεί στην προβολή των πωλήσεων της εταιρείας και τον προϋπολογισμό παραγωγής που προετοιμάζεται να προβάλει την παραγωγή της εταιρείας κ.λπ.

Παραδείγματα προϋπολογισμού

Τα ακόλουθα παραδείγματα προϋπολογισμού παρέχουν μια κατανόηση των διαφόρων τύπων προϋπολογισμών που μπορούν να καταρτιστούν από έναν οργανισμό. Στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο όπου υπάρχει ανταγωνισμός παντού, ο προϋπολογισμός παίζει σημαντικό ρόλο καθώς βοηθά στον έλεγχο του κόστους της οργάνωσης και στη μεγιστοποίηση των κερδών. Βοηθά στην ενημέρωση του οργανισμού σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία και τις απαιτήσεις του. Όλα τα παραδείγματα του Προϋπολογισμού είναι διαφορετικά, και πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει το ίδιο σύμφωνα με την απαίτηση. Όπως όταν πρόκειται να αναλυθούν οι πωλήσεις, προετοιμάζεται ο προϋπολογισμός πωλήσεων και όταν πρόκειται να αναλυθεί η παραγωγή, τότε καταρτίζεται ο προϋπολογισμός παραγωγής.

Παράδειγμα # 1 - Αυξητικός προϋπολογισμός

Για το έτος 2018-19, η Fin International Ltd πλήρωσε τον συνολικό μισθό που καταβλήθηκε 400.000 $ στους υπαλλήλους της. Ο προϋπολογισμός πρέπει να προετοιμαστεί για το έτος 2019-20 σχετικά με το μισθό των εργαζομένων. Η διοίκηση εκτιμά ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, θα προσληφθούν έξι νέοι εργαζόμενοι και σε κάθε εργαζόμενο ο μισθός των 25.000 $ θα δοθεί σε κάθε νέο υπάλληλο.

Επίσης, αποφασίζεται από την εταιρεία να αυξήσει το ποσοστό των υπαρχόντων υπαλλήλων κατά 10%. Ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός του μισθού για την εταιρεία για το έτος 2019-20;

Λύση:

Χρησιμοποιώντας τον αυξητικό προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός για τον μισθό θα είναι:

= Μισθός προηγούμενου έτους + Ποσοστό αύξησης του προηγούμενου μισθού + Μισθός 6 νέων υπαλλήλων

  • = 400.000 $ + 10% * 400.000 $ + (25.000 $ * 6)
  • = 400.000 $ + 40.000 $ + (25.000 $ * 6)
  • = 400.000 $ + 40.000 $ + 150.000 $

Συνολικός μισθός προϋπολογισμού = 590.000 $

Παράδειγμα # 2 - Προϋπολογισμός πωλήσεων

Η Sports international ltd σχεδιάζει να παράγει μπάλες το προσεχές έτος που λήγει το 2019. Προέβλεπε ότι οι πωλήσεις θα είναι 4.000 $ στο τρίμηνο 1, 5.000 $ στο τρίμηνο 2, 6.000 $ στο τρίμηνο και 7.000 $ στο τρίμηνο 4. Η τιμή πώλησης του Το προϊόν για τα δύο πρώτα τρίμηνα θα είναι 5 $, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στα 6 $ το τρίμηνο 3 και το τέταρτο 4 από τον διαχειριστή πωλήσεων της εταιρείας.

Επίσης, αναμένεται ότι η έκπτωση πωλήσεων και το ποσοστό αποζημίωσης της εταιρείας θα συνεχίσουν να είναι τα ίδια και κατά την περίοδο του προϋπολογισμού, δηλαδή 2% των ακαθάριστων πωλήσεων. Προετοιμάστε τον προϋπολογισμό πωλήσεων για το επόμενο έτος που λήγει το 2019 της Sports international ltd.

Λύση:

Ακολουθεί ο προϋπολογισμός πωλήσεων της Sports international ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο προϋπολογισμός πωλήσεων δείχνει τις πωλήσεις που προβλέπονται από την εταιρεία για το επόμενο έτος και στις δύο μονάδες και την αξία χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που εισάγονται από διάφορες πηγές.

Παράδειγμα # 3 - Προϋπολογισμός επιχείρησης

Τα στοιχεία εσόδων και εξόδων της Mid-term International Ltd δίδονται παρακάτω. Προετοιμάστε τον επιχειρηματικό προϋπολογισμό για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο 2018.

Τα έσοδα στην παρούσα κατάσταση δείχνουν τις πωλήσεις της εταιρείας ανά τρίμηνο και τα άλλα εισοδήματα που κέρδισε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους. Τα έξοδα χωρίζονται σε λειτουργικά έξοδα και μη λειτουργικά έξοδα. Σε αυτόν τον επιχειρηματικό προϋπολογισμό, εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμού και του πραγματικού ποσού, το οποίο θα βοηθήσει την εταιρεία στην ανάλυση των διακυμάνσεων.

Παράδειγμα # 4 - Προϋπολογισμός παραγωγής

Η Pen international ltd σχεδιάζει να παράγει μαρκαδόρους το επόμενο έτος που λήγει το 2019. Προέβλεπε ότι οι πωλήσεις θα είναι 7.000 $ το τρίμηνο 1, 8.000 $ το τρίμηνο 2, 9.000 $ το τρίμηνο 3 και 10.000 $ το τρίμηνο-4. Το προγραμματισμένο απόθεμα λήξης εκτιμάται σε 1.000 $ στο τέλος κάθε τριμήνου από τον διαχειριστή παραγωγής της εταιρείας, το οποίο στην αρχή ήταν 1.500 $.

Προετοιμάστε τον προϋπολογισμό παραγωγής για το προσεχές έτος που λήγει το 2019 της Pen international ltd.

Λύση:

Ακολουθεί ο προϋπολογισμός παραγωγής της Pen international ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019:

Ο προϋπολογισμός παραγωγής δείχνει τον υπολογισμό του αριθμού των μονάδων που θα παράγει ο οργανισμός. Καθώς ο διαχειριστής παραγωγής μειώνει τις προγραμματισμένες τελικές μονάδες αποθέματος από 1.500 $ σε 1.000 $, παρόλο που η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί ανά τρίμηνο, φαίνεται να είναι η επικίνδυνη πρόβλεψη, καθώς υπάρχει περικοπή στο απόθεμα ασφαλείας της εταιρείας.

συμπέρασμα

Ο προϋπολογισμός βοηθά έτσι στην εκτίμηση των εσόδων και εξόδων ενός οργανισμού για το μέλλον. Βοηθά στην εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων όπως ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η εφαρμογή διαφόρων έργων και προγραμμάτων. Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι προϋπολογισμών, η προσέγγιση εξαρτάται από τη φάση κατά την οποία βρίσκεται σήμερα ο οργανισμός και από τον τύπο της επιχείρησης. Όπως και η νέα εκκίνηση, θα προτιμά τον προϋπολογισμό με μηδενικό ή τον αυξητικό προϋπολογισμό σε σχέση με άλλους προϋπολογισμούς.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found