Δεκαδίο (Έννοια, τύπος) | Πώς να υπολογίσετε; (Βήμα βήμα)

Τι είναι το Decile;

Στις περιγραφικές στατιστικές, ο όρος «δεκαδικό» αναφέρεται στις εννέα τιμές που χωρίζουν τα δεδομένα του πληθυσμού σε δέκα ίσα τμήματα έτσι ώστε κάθε θραύσμα να είναι αντιπροσωπευτικό του 1/10 του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, κάθε διαδοχικό δεκαδικό αντιστοιχεί σε αύξηση 10% των σημείων έτσι ώστε το 1ο δεκαδικό ή το D 1 να έχει το 10% των παρατηρήσεων κάτω από αυτό, τότε το 2ο δεκαδικό ή το D 2 έχει το 20% των παρατηρήσεων κάτω από αυτό και ούτω καθεξής Εμπρός.

Τύπος Decile

Υπάρχουν διάφοροι τύποι στη μόδα για τον υπολογισμό του δεκαδικού και αυτή η μέθοδος είναι μία από τις απλούστερες όπου κάθε δεκαδικό υπολογίζεται προσθέτοντας ένα στον αριθμό δεδομένων στον πληθυσμό, στη συνέχεια διαιρέστε το άθροισμα με 10 και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με το κατάταξη του δεκαδικού δηλ. 1 για D 1 , 2 για D 2 … 9 για D 9 .

D i = i * (n + 1) / 10 ο Δεδομένα

όπου n = Αριθμός δεδομένων στον πληθυσμό ή στο δείγμα

είμαι το δεκαδικό μπορεί να αναπαρασταθεί ως,

  • 1ο δεκαδικό, D 1 = 1 * (n + 1) / 10η δεδομένα
  • 2ο δεκαδικό, D 2 = 2 * (n + 1) / 10 η δεδομένα

και ούτω καθεξής..

Βήματα για τον υπολογισμό του δεκαδικού

Βήμα 1: Αρχικά, προσδιορίστε τον αριθμό δεδομένων ή μεταβλητών στον πληθυσμό ή το δείγμα που δηλώνεται με το n.

Βήμα 2: Στη συνέχεια, ταξινομήστε όλα τα δεδομένα ή τις μεταβλητές στον πληθυσμό σε αύξουσα σειρά.

Βήμα 3: Στη συνέχεια, με βάση το δεκαδικό που απαιτείται, προσδιορίστε την τιμή προσθέτοντας ένα στον αριθμό δεδομένων στον πληθυσμό, στη συνέχεια διαιρέστε το άθροισμα με 10 και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με την κατάταξη του δεκαδικού όπως φαίνεται παρακάτω.

με δεκαδικό, D i τύπος = i * (n + 1) / 10η δεδομένα

Βήμα 4: Τέλος, με βάση την τιμή του δεκαδικού, υπολογίστε την αντίστοιχη μεταβλητή μεταξύ των δεδομένων του πληθυσμού.

Παραδείγματα (με πρότυπο Excel)

Ας υποθέσουμε ότι στον John δόθηκε ένα σύνολο σημείων δεδομένων χωρίς ταξινόμηση. Του ζητήθηκε να ταξινομήσει τον αριθμό και να τους κόψει σε 10 ίσες ενότητες. Βοηθήστε λοιπόν τον Γιάννη να κάνει το έργο να ταξινομήσει τους ακόλουθους 23 τυχαίους αριθμούς από 20 έως 78 και να τους παρουσιάσει ως δεκαδικά. Οι αρχικοί αριθμοί είναι: 24, 32, 27, 32, 23, 62, 45, 77, 60, 63, 36, 54, 57, 36, 72, 55, 51, 32, 56, 33, 42, 55, 30 .

Δεδομένος,

  • n = 23

Πρώτον, ταξινομήστε τους 23 τυχαίους αριθμούς με αύξουσα σειρά όπως παρακάτω,

23, 24, 27, 30, 32, 32, 32, 33, 36, 36, 42, 45, 51, 54, 55, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 72, 77

Έτσι, ο υπολογισμός μπορεί να γίνει ως εξής-

Ομοίως, μπορούμε να υπολογίσουμε κάθε δεκαδικό όπως φαίνεται παραπάνω,

Τώρα, D 1 = 1 * (n + 1) / 10ο δεδομένα = 1 * (23 + 1) / 10

= 2.4ο δεδομένα δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αριθ. 2 και 3

που είναι = 24 + 0,4 * (27 - 24) = 25,2

Και πάλι, D 2 = 2 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 4.8ο στοιχείο δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αριθ. 4 και 5

που είναι = 30 + 0,8 * (32 - 30) = 31,6

Και πάλι, D 3 = 3 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 7.2ο δεδομένα δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αριθ. 7 και 8

που είναι = 32 + 0,2 * (33 - 32) = 32,2

Και πάλι, D 4 = 4 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 9.6ο δεδομένα δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αρ. 9 και 10

που είναι = 36 + 0,6 * (36 - 36) = 36

Και πάλι, D 5 = 5 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 12ο στοιχείο δηλ. Ψηφίο αριθ. 12

που είναι 45

Και πάλι, D 6 = 6 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 14.4ο δεδομένα δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αριθ. 14 και 15

που είναι = 54 + 0,4 * (55 - 54) = 54,4

Και πάλι, D 7 = 7 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 16.8ο δεδομένα δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αρ. 16 και 17

που είναι = 55 + 0,8 * (56 - 55) = 55,8

Και πάλι, D 8 = 8 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 19.2ο δεδομένα δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αρ. 19 και 20

που είναι = 60 + 0,2 * (62 - 60) = 60,4

Και πάλι, D 9 = 9 * (23 + 1) / 10η δεδομένα

= 21.6ο δεδομένα δηλαδή μεταξύ του ψηφίου αρ. 21 και 22

που είναι = 63 + 0,6 * (72 - 63) = 68,4

Το δεκαδικό θα είναι -

Επομένως, η τιμή έχει ως εξής -

D1 = 25,2

Συνάφεια και χρήσεις

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοια του δεκαδικού, επειδή χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Η κατάταξη βοηθά στη σύγκριση της απόδοσης ενός στοιχείου με άλλα παρόμοια στοιχεία. Η μέθοδος δεκαδικού χρησιμοποιείται επίσης από την κυβέρνηση για τον προσδιορισμό της κατανομής εισοδήματος ή του επιπέδου εισοδηματικής ισότητας σε ένα έθνος. Αυτή η μέθοδος διαίρεσης δεδομένων χρησιμοποιείται ως μέρος πολλών στατιστικών και ακαδημαϊκών μελετών στους τομείς της οικονομίας και της χρηματοδότησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Πρότυπο από εδώ - Πρότυπο Decile Formula Excel


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found