Πίνακας ελέγχου Power BI έναντι αναφοράς | Top 10 διαφορές και σύγκριση

Διαφορά μεταξύ του πίνακα ελέγχου Power BI και της αναφοράς

Το Power bi dashboard έχει δημιουργηθεί για να απεικονίζει δεδομένα με συνοπτικό τρόπο, ενώ μια αναφορά είναι μια λεπτομερής παρουσίαση των δεδομένων, το Power Bi Dashboard είναι πιο κατανοητό από μια αναφορά, καθώς η αναφορά μπορεί να περιέχει κάποιες πολύπλοκες πληροφορίες τις οποίες ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να μην καταλαβαίνουν.

Η βασική διαφορά είναι ότι το Power BI Dashboard είναι η συλλογή γραφικών για την αφήγηση της ιστορίας, όπως γραφήματα και γραφήματα, καθώς και δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τον τελικό χρήστη, ενώ, μια αναφορά είναι γενικά μια λεπτομερής περίληψη του μεγάλου συνόλου δεδομένων σύμφωνα με το τα κριτήρια δίνονται από τον χρήστη.

Σε αυτό το άρθρο, συζητάμε λεπτομερώς τις διαφορές μεταξύ των δύο -

Power BI Dashboard vs Report Infographics

Ας δούμε τις κορυφαίες διαφορές μεταξύ του Power BI Dashboard vs Report.

Βασικές διαφορές

Οι βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο είναι οι εξής:

  • Επίπεδο πληροφόρησης: Οι αναφορές δημιουργούνται σε πολλές σελίδες, ώστε κάθε είδος λεπτομερούς ανάλυσης και πληροφοριών να διατίθεται με το "Αναφορές". Εξετάζουμε τις εκθέσεις.

    Οι πίνακες ελέγχου περιλαμβάνουν μόνο σημαντικές πληροφορίες για το μεγάλο σύνολο δεδομένων που είναι κρίσιμες για γρήγορους σκοπούς λήψης αποφάσεων.

  • Διαδραστικότητα: Οι αναφορές είναι ενσωματωμένες με slicers και φίλτρα, οπότε αν ο συνοπτικός πίνακας εμφανίζει τις μοναδικές μηνιαίες πωλήσεις, τότε προσθέτοντας πεδίο κατηγορίας στους slicers μπορούμε να επιλέξουμε κάθε κατηγορία ξεχωριστά και να δούμε την απόδοση κάθε κατηγορίας σε μήνες.

    Οι πίνακες ελέγχου ενδέχεται να μην έχουν αυτήν τη διαδραστικότητα, σε διαφορετικούς πίνακες ή γραφικά, ενδέχεται να βλέπουμε μηνιαίες και κατηγορίες τιμές πώλησης, οι χρήστες πρέπει να δουν δύο διαφορετικούς πίνακες και να βρουν τις διαφορές.

Πίνακας ελέγχου Power BI έναντι συγκριτικού πίνακα αναφορών

Είδη Ταμπλό Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ
Πηγή δεδομένων Οι πίνακες ελέγχου δημιουργούνται βάσει πολλών πινάκων δεδομένων που συνδέονται μεταξύ τους με έναν ή περισσότερους τρόπους. Οι αναφορές γενικά δημιουργούνται από έναν μόνο πίνακα συνόλων δεδομένων χωρίς σχέση από άλλους πίνακες.
Αριθμός σελίδων Δεν επιτρέπεται στους πίνακες ελέγχου να διασχίζουν περισσότερες από μία σελίδες, εμφανίζει πάντα τις σημαντικές αναφορές στην ίδια σελίδα. Οι αναφορές είναι γενικά ενσωματωμένες σε πολλές σελίδες.
Οπτικοποιήσεις Οι πίνακες ελέγχου επικεντρώνονται πάντα στη δημιουργία πληροφοριών για τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ελκυστικά γραφικά, γραφήματα, γραφήματα κ.λπ. Οι αναφορές δεν επικεντρώνονται στο τμήμα οπτικοποίησης των δεδομένων, αλλά φαίνεται να δημιουργούν συνοπτικές σελίδες.
Πρότυπο Οι πίνακες ελέγχου δεν έχουν κανένα καθορισμένο πρότυπο, εναπόκειται στον δημιουργό να οπτικοποιήσει τα δεδομένα ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησης. Οι αναφορές έχουν γενικά καθορισμένο πρότυπο και σύμφωνα με τη διαγραφή προσθήκης των δεδομένων, το πρότυπο θα δημιουργήσει αναφορές εάν οι τύποι εφαρμόζονται από τον πίνακα δεδομένων.
Slicers και φίλτρα Δεδομένου ότι οι πίνακες ελέγχου περιορίζονται σε μία σελίδα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φίλτρα και slicers. Στις αναφορές, μπορούμε να φιλτράρουμε και να τεμαχίσουμε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας slicers και πολλές επιλογές φιλτραρίσματος, όπως cross-filtering, visual level filtering και page-level filtering.
Είδη πληροφοριών Οι πίνακες ελέγχου ενδέχεται να περιλαμβάνουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες που είναι σημαντικές μόνο για τους τελικούς χρήστες. Οι αναφορές δεν περιορίζονται σε μία σελίδα, οπότε μπορεί να έχει λεπτομερή ανάλυση κάθε κατηγορίας αναφορών σε πολλές σελίδες.
Διαδραστικότητα αναγνώστη Οι πίνακες ελέγχου είναι καρφιτσωμένοι στη σελίδα, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα. Οι αναφορές δημιουργούνται με οποιοδήποτε είδος φίλτρου και slicers, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αλληλεπιδράσει με το σύνολο δεδομένων.

Αλλαγές σε οπτικά Οι πίνακες ελέγχου καρφιτσώνονται στη σελίδα, ακόμη και ο κάτοχος της αναφοράς αλλάζει που δεν θα αντικατοπτρίζει στη σελίδα. Οι αναφορές συνήθως συνοδεύονται από το σύνολο δεδομένων, οπότε αν ο αναγνώστης επιθυμεί να αλλάξει τον οπτικό τύπο, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
Ειδοποιήσεις Οι πίνακες ελέγχου μπορούν να δημιουργήσουν ειδοποιήσεις μέσω email όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή κριτήρια ή ξεπεραστεί το όριο. Οι αναφορές δεν μπορούν να δημιουργήσουν ειδοποιήσεις μέσω email όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή κριτήρια ή έχουν διαγραφεί το όριο.
Προβολή συνόλων δεδομένων Με τους πίνακες ελέγχου, δεν μπορούμε να δούμε τα δεδομένα προέλευσης, επειδή ο αναγνώστης λαμβάνει μόνο τις πληροφορίες μιας σελίδας. Οι αναφορές μπορούν να δουν αναλυτικά πίνακες, σύνολα δεδομένων και πεδία των δεδομένων, δηλαδή Raw Data.

συμπέρασμα

Βασίζεται στο είδος των πληροφοριών που απαιτούνται από την αρχή αναφοράς σας, εάν θέλουν να δουν μόνο μια περίληψη μιας σελίδας, τότε μπορείτε να πάτε με τον πίνακα ελέγχου, εάν η διεύθυνση θέλει να δει κάθε λεπτομερή πληροφορία από τα δεδομένα, τότε θα πρέπει να αναζητήσετε αναφορές .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found