Πλήρης μορφή του IFC (International Finance Corporation)

Πλήρης μορφή του IFC - International Finance Corporation

Η πλήρης μορφή του IFC είναι η International Finance Corporation. Η International Finance Corporation μπορεί να οριστεί ως ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που εστιάζει αποκλειστικά στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, προσφέροντας το ίδιο με τις απαραίτητες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμβουλευτική, τις επενδύσεις και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στοχεύει στη δημιουργία καλύτερων μέσων διαβίωσης και άλλες ευκαιρίες για τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και να έχουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

Ιστορία

Η International Finance Corporation ιδρύθηκε το 1956. Η International Finance Corporation ιδρύθηκε ως ιδιωτική θυγατρική του WB ή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η IFC έχει την έδρα της στην Ουάσινγκτον, DC, ΗΠΑ Το IFC ιδρύθηκε με σκοπό την έγχυση και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της ιδιωτικής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες πραγματοποιώντας αυστηρά επενδύσεις σε εμπορικά και κερδοφόρα έργα και ταυτόχρονα περιορίζοντας τη φτώχεια στην ίδιο.

Σκοπός του IFC

Ο σκοπός της International Finance Corporation είναι:

 • Το IFC σε συνεργασία με τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα στοχεύει στη χρηματοδότηση της ίδρυσης, της βελτίωσης, της ανάπτυξης και της επέκτασης των βιομηχανιών του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα ανοίγει τρόπους για την ανάπτυξη των κρατών μελών του.
 • Η IFC επιδιώκει να προσελκύσει ολοένα και περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες, εθνικό και διεθνές ιδιωτικό κεφάλαιο, καθώς και έμπειρη διαχείριση.
 • Η IFC επιδιώκει ακόμη και να τονώσει και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ομαλή ροή του εθνικού και του διεθνούς ιδιωτικού κεφαλαίου σε σημαντικές και παραγωγικές επενδύσεις σε κράτη μέλη.

Στόχοι

Οι στόχοι της International Finance Corporation είναι:

 • Το IFC ενισχύει τη ροή ιδιωτικών κεφαλαίων (τόσο εθνικών όσο και διεθνών).
 • Η IFC ενθαρρύνει ακόμη και την ανάπτυξη των ιδιωτικών κεφαλαιαγορών στις αναπτυσσόμενες και τις ανεπτυγμένες οικονομίες.
 • Η International Finance Corporation (IFC) ενθαρρύνει ακόμη και την ιδιωτική βιομηχανία στις αναπτυσσόμενες οικονομίες μέσω της χρηματοδότησης έργων του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας καθοδήγηση καθώς και τεχνική βοήθεια στις βιομηχανίες και την κυβέρνηση και βοηθώντας τις εταιρείες των αναπτυσσόμενων οικονομιών να κινητοποιήσουν τα οικονομικά τους στον κόσμο οικονομικές αγορές.
 • Το IFC τείνει επίσης να ενεργεί ως κέντρο συμψηφισμού με τη συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων, έμπειρης διαχείρισης και επενδυτικών ευκαιριών.
 • Η IFC επενδύει ενεργά σε παραγωγικές ιδιωτικές βιομηχανίες σε συνεργασία με τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και, ως εκ τούτου, επικεντρώνεται σε τομείς όπου δεν απαιτείται ροή ιδιωτικού κεφαλαίου για ορισμένους πραγματικούς λόγους.

Στρατηγικές

Οι πέντε στρατηγικές της International Finance Corporation είναι:

 • Η πρώτη στρατηγική είναι να ενισχύσει την εστίασή της στις παραμεθόριες αγορές (τόσο χώρες IDA όσο και οικονομίες εκτός IDA), και FCS ή εύθραυστες καταστάσεις και συγκρούσεις.
 • Η δεύτερη στρατηγική είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα κ.λπ.
 • Η τρίτη στρατηγική είναι να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα που περιλαμβάνει την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, την υγεία, την εκπαίδευση και το νερό.
 • Η τέταρτη στρατηγική είναι να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των τοπικών και εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών με τη βοήθεια της δημιουργίας θεσμών, της χρήσης και της κινητοποίησης ολοένα και πιο καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, και η παροχή περισσότερης εστίασης σε MSME ή πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Η πέμπτη και τελευταία στρατηγική είναι να οικοδομήσουμε και να διατηρήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, αξιοποιώντας πλήρως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και ενθαρρύνοντας τη διασυνοριακή ανάπτυξη.

Πώς λειτουργεί?

Η International Finance Corporation (IFC) λαμβάνει υπόψη μόνο μερικές επενδυτικές προτάσεις. Αυτές οι επενδυτικές προτάσεις επιλέγονται αποκλειστικά με βάση την εστίασή τους στην ίδρυση, βελτίωση και ανάπτυξη παραγωγικών ιδιωτικών εταιρειών που τελικά θα φέρουν ανάπτυξη για μια οικονομία με χαμηλή απόδοση. Οι γεωργικές, χρηματοοικονομικές, βιομηχανικές και άλλες εμπορικές βιομηχανίες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση της International Finance Corporation, εάν μόνο οι δραστηριότητές τους θεωρούνται παραγωγικές.

Η IFC είναι εξουσιοδοτημένη να κάνει χρηματοδότηση, καθώς και, ωστόσο, κρίνει σκόπιμο, εξαιρουμένης της επένδυσης σε μετοχές κεφαλαίου και μετοχές. Η IFC δεν έχει πραγματικά μια ομοιόμορφη πολιτική επιτοκίων σχετικά με την επενδυτική της λειτουργία. Σε ένα IFC, τα επιτόκια πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για κάθε περίπτωση με βάση λίγους σχετικούς παράγοντες που περιλαμβάνουν το επίπεδο και τους τύπους των σχετικών κινδύνων, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και ούτω καθεξής. Η International Finance Corporation πραγματοποιεί μια επένδυση μόνο όταν διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις έχουν σχετική εμπειρία καθώς και αρμόδια διοίκηση.

Παράδειγμα IFC

Το Πακιστάν κατατάσσεται νούμερο τέσσερα παγκοσμίως όσον αφορά την παραγωγή γάλακτος. Αντί αυτής της τεράστιας παραγωγής γάλακτος, η ζήτηση γάλακτος υπερέβαινε πάντα την προσφορά του ίδιου. Οι κακές υποδομές, οι συμβατικές και αναποτελεσματικές διαδικασίες είναι κυρίως γιατί η γαλακτοκομική βιομηχανία της χώρας αγωνίζεται να εξισορροπήσει τη ζήτηση και την προσφορά γάλακτος. Σχεδόν το 80 τοις εκατό του γάλακτος της χώρας παράγεται από τους γαλακτοπαραγωγούς μικρής κλίμακας. Λόγω μιας ανεπαρκούς αλυσίδας εφοδιασμού, η συνολική βιομηχανία γάλακτος της χώρας έχει καταστεί αναποτελεσματική.

Η International Finance Corporation συνέβαλε περίπου 145 εκατομμύρια δολάρια σε έναν ολλανδικό συνεταιρισμό Friesland Campina, προκειμένου να αποκτήσει το 51% των μετοχών της Engro Foods, η οποία τυχαίνει να είναι η κορυφαία εταιρεία μεταποίησης γάλακτος στο Πακιστάν. Η Engro Foods μπόρεσε τώρα να λάβει τα οφέλη αυτής της ένωσης και έλαβε πρώτες ύλες από το Friesland Campina. Αυτό ενίσχυσε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των μικρών αγροτών της χώρας και μείωσε τα απόβλητά τους. Αυτή η απόκτηση και η ένωση αναμένεται να ωφελήσουν 270.000 διανομείς και 200.000 αγρότες και να δημιουργήσουν 1000 νέες θέσεις εργασίας στη γαλακτοκομική βιομηχανία του Πακιστάν.

Υπηρεσίες

Η International Finance Corporation προσφέρει επενδυτικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνουν περαιτέρω δάνεια, χρηματοδότηση αλυσίδας εμπορίου και εφοδιασμού, μετοχικά κεφάλαια, μικτή χρηματοδότηση, χρηματοοικονομικές λύσεις πελατών, κοινοπρακτικά δάνεια, υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου πελατών, δομές καθώς και τιτλοποιημένη χρηματοδότηση, ρευστότητα διαχείριση, υπηρεσίες ταμείου, επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.

συμπέρασμα

Η International Finance Corporation προσφέρει επίσης διάφορες υπηρεσίες σε επενδύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Το IFC είναι ένας διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός που στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάπτυξη ιδιωτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το IFC στοχεύει στη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών διαβίωσης για τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τη φτώχεια και να απολαύσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found