Αγορά συναλλάγματος (Ορισμός) | Παραδείγματα αγοράς συναλλάγματος

Τι είναι η αγορά συναλλάγματος;

Η αγορά συναλλάγματος (επίσης γνωστή ως αγορά συναλλάγματος) είναι μια ενιαία αγορά όπου διαφορετικά νομίσματα μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν από διαφορετικούς συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η αγορά διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου και του χρηματοοικονομικού τομέα και εξυπηρετεί εταιρείες και ιδιώτες επιτρέποντάς τους να αγοράζουν και να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες σε ξένα νομίσματα, καθώς και την ομαλή ροή κεφαλαίων. Οι αγορές συναλλάγματος λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και έχουν σημαντικούς συμμετέχοντες με τη μορφή μεγάλων διεθνών τραπεζών, εταιρειών, κυβερνητικών φορέων, συμμετεχόντων λιανικής κ.λπ.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά εισέρχονται σε αγορές συναλλάγματος με διαφορετικό σκοπό και μαζί κάνουν την αγορά πιο ρευστή και αποτελεσματική στη διαδικασία. Λόγω της λειτουργίας που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, η αγορά συναλλάγματος παρέχει μεγαλύτερη ευκαιρία στο διεθνές τραπεζικό σύστημα να χειρίζεται τις συναλλαγές τρεχούμενου λογαριασμού και κεφαλαιουχικού λογαριασμού και ως εκ τούτου αυτές οι αγορές είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις ζωντανές παγκόσμιες οικονομίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι η αγορά συναλλάγματος δεν είναι μια ενιαία αγορά αλλά ένα δίκτυο παγκόσμιων αγορών που δεν λειτουργούν ταυτόχρονα και λειτουργούν σύμφωνα με διαφορετικές ζώνες ώρας ξεκινώντας από ιαπωνικές αγορές ακολουθούμενες από Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Ινδία, Μέση Ανατολή (Μπαχρέιν) , Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδά και τελειώνει με την Αυστραλία.

Παραδείγματα αγοράς συναλλάγματος

Ας κατανοήσουμε τον ρόλο του παιχνιδιού της αγοράς συναλλάγματος με τη βοήθεια μερικών παραδειγμάτων:

Παράδειγμα # 1

Η Nomura, η Ιαπωνική Τράπεζα Επενδύσεων έχει συνάψει πρόσφατα μια συμφωνία και αναμένει σε 20 εκατομμύρια ευρώ μετά από 3 μήνες. Μετά από τρεις μήνες, η τιμή του Γιεν / Ευρώ μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και ως εκ τούτου έχει ως αποτέλεσμα συναλλαγματικό κίνδυνο Γιεν / Ευρώ. Για να ξεπεραστεί αυτός ο κίνδυνος, η Nomura εισέρχεται στην αγορά συναλλάγματος και συνάπτει προθεσμιακό συμβόλαιο για την πώληση 20 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος τριών μηνών σε μια προκαθορισμένη τιμή σε γεν. Με τη σύναψη ενός τέτοιου συμβολαίου που διευκολύνεται από την αγορά συναλλάγματος, η Nomura μπορεί να εξαλείψει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται με τη συναλλαγή.

Τα παραπάνω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι αγορές συναλλάγματος συμβάλλουν στην αντιστάθμιση του κινδύνου που προκύπτει λόγω της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Παράδειγμα # 2

Η Xylo είναι μια εμπορική εταιρεία και πιστεύει ότι η οικονομική κρίση στην Ινδία θα επηρεάσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα και αυτό θα έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στο τοπικό νόμισμα έναντι του δολαρίου και αναμένει ότι η ρουπία θα υποτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό έναντι του δολαρίου και θα ενσωματωθεί σε κερδοσκοπικές θέσεις λαμβάνοντας αγορά- πλευρική θέση σε USD / INR αναμένοντας υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, INR έναντι του USD και κερδίζοντας κέρδος για την εταιρεία.

Τα παραπάνω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι αγορές συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπίες που προκύπτουν λόγω της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και συχνά γίνεται από επενδυτές, εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια.

Πλεονεκτήματα της αγοράς συναλλάγματος

Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Φέρνουν τη ρευστότητα του χρήματος και επιτρέπουν την πραγματοποίηση τεράστιων όγκων συναλλαγών που παρέχει άφθονη πηγή απασχόλησης και κέρδη για διάφορες επιχειρήσεις.
 • Είναι τόσο τεράστια που καμία οντότητα δεν μπορεί να επηρεάσει και υπάρχει μια απρόσκοπτη ροή πληροφοριών που καθιστά τις αγορές συναλλάγματος πολύ αποδοτικές.
 • Είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται ξένες επενδύσεις καθώς επιτρέπει στο νόμισμα να μετατρέπεται σε τοπικό νόμισμα για επένδυση στις επιχειρήσεις της εν λόγω χώρας.
 • Επιτρέπει την τιμολόγηση του διαφορετικού νομίσματος σε σχέση με άλλα νομίσματα και ένα συνήθως ισχυρότερο νόμισμα χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση της οικονομίας.
 • Η Αγορά συναλλάγματος επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο μελλοντικών εισπράξεων και πληρωμών σε ξένα νομίσματα.

Μειονεκτήματα της αγοράς συναλλάγματος

Μερικά από τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Ελέγχονται από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις του τοπικού νομίσματος και οι κεντρικές τράπεζες των τοπικών χωρών συμμετέχουν σε συναλλαγές συναλλάγματος για να επηρεάσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική με αποτέλεσμα βίαιες κινήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Για παράδειγμα, η Κεντρική τράπεζα οποιασδήποτε χώρας, μπορεί να μειώσει την προσφορά του τοπικού νομίσματός της και να αυξήσει την τιμή της σε σχέση με άλλα νομίσματα, πωλώντας συναλλαγματικά αποθέματα όπως μεγάλη ποσότητα χρυσού και ξένων νομισμάτων
 • Αυξάνουν διάφορους κινδύνους, από τους οποίους ο πιο σημαντικός είναι ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, καθώς η αγορά συναλλάγματος είναι μια διεθνής αγορά και η αποτυχία ενός αντισυμβαλλομένου μπορεί να επηρεάσει πολλά άλλα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
 • Λόγω του τεράστιου μεγέθους των αγορών συναλλάγματος, είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα παρά τον αριθμό μέτρων που έχουν ληφθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση κάθε χώρας.
 • Πρόκειται για συναλλαγές υψηλής μόχλευσης και μεγάλο ίδρυμα, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης στοιχηματίζουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις αγορές που τις καθιστούν επιρρεπείς σε αποτυχία και κλείσιμο σε περίπτωση που τα στοιχήματά τους πήγαν στραβά.

Σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για την αγορά συναλλάγματος

 • Περιλαμβάνει δύο πλευρές: Αγορά από πλευράς που αποτελείται από αγοραστές ξένων νομισμάτων και προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος και πλευρά πώλησης που αποτελείται από πρωτογενείς εμπόρους σε νομίσματα και δημιουργούς συμβολαίων προώθησης συναλλάγματος, όπως μεγάλες εταιρείες.
 • Λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας και της γεωγραφικής κατανομής των κέντρων συναλλάγματος που συναλλάσσονται σε διάφορα νομίσματα σε διαφορετικά κέντρα του κόσμου, είναι πιο δύσκολο να αντιληφθούμε, να προβλέψουμε και να προβλέψουμε για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια που μετακινούν τα νομίσματα στην αγορά συναλλάγματος.
 • Οι νομισματικές αγορές ασχολούνται με διαφορετικά νομίσματα και αυτά τα νομίσματα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους θεμελιώδεις παράγοντες, όπως τον τύπο ισοζυγίου πληρωμών, τον αναμενόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τη δημοσιονομική πολιτική από την κυβέρνηση της χώρας, την αυτονομία της κεντρικής τράπεζας κατά την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής και περιβάλλον επιτοκίου γενικότερα, το οποίο κάνει το νόμισμα να υποτιμάται ή να ανατιμάται έναντι άλλων νομισμάτων.

συμπέρασμα

Είναι μια σημαντική αγορά και διαδραματίζει απαραίτητο ρόλο στην ανταλλαγή νομισμάτων από τη μια χώρα στην άλλη. Η επιτυχής ολοκλήρωση του κόσμου και η ελεύθερη ροή του εμπορίου είναι δυνατή λόγω της ακμάζουσας αγοράς συναλλάγματος, η οποία επιτρέπει στους αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών και στους πωλητές τέτοιων αγαθών και υπηρεσιών να μετατρέψουν τις εισπράξεις / πληρωμές συναλλάγματος σε τοπικό νόμισμα. Οι αγορές συναλλάγματος περιλαμβάνουν εμπόρους, κερδοσκόπους, arbitrageurs, επενδυτές, τράπεζες / FI και εταιρείες κ.λπ. και μαζί καθιστούν τις αγορές συναλλάγματος πολύ αποδοτικές και ρευστές.