Διαγωνισμός Monopoly vs Oligopoly | Κορυφαίες 7 διαφορές (με τα γραφήματα)

Οι αγορές μονοπωλίου κυριαρχούνται από έναν μεμονωμένο πωλητή και έχει την απόλυτη δύναμη να ελέγχει τις τιμές και τις αποφάσεις της αγοράς και σε αυτόν τον τύπο αγοράς, οι πελάτες έχουν επίσης περιορισμένες επιλογές ενώ, στις αγορές ολιγοπωλίου, υπάρχουν πολλοί πωλητές και υπάρχει μια τεράστια -ανταγωνισμός μεταξύ τους για να ξεχωρίζουν μεταξύ των άλλων στο ίδιο.

Διαφορές μεταξύ μονοπωλίου και ολιγοπωλίου

  • Το μονοπώλιο είναι μια αγορά όπου υπάρχει ένας μόνο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών και είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας τιμών στην αγορά. Ο πωλητής είναι ο μόνος πάροχος αγαθών ή υπηρεσιών σε αυτήν την αγορά. Ο πωλητής έχει τη δύναμη να επηρεάσει την τιμή των αγαθών και υπάρχουν πολλοί αγοραστές στην αγορά αυτού του αγαθού.
  • Το ολιγοπώλιο, από την άλλη πλευρά, μπορεί να οριστεί ως η διάρθρωση της αγοράς όπου υπάρχουν λίγοι πωλητές στην αγορά περισσότεροι από ένας και ίσως λιγότεροι από δέκα προϊόντα πώλησης της ίδιας κατηγορίας με μεγάλη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση αφορά μόνο τη μάρκα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος. Σε αυτόν τον τύπο αγοράς, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των παικτών και οι αγοραστές έχουν την επιλογή να επιλέξουν την ίδια εναλλακτική λύση του προϊόντος μεταξύ των διαθέσιμων στην αγορά.

Monopoly vs Oligopoly Infographic

Βασικές διαφορές μεταξύ μονοπωλίου και ολιγοπωλίου

  • Σε ένα μονοπώλιο υπάρχει ένας πωλητής αγαθού στην αγορά και στο ολιγοπώλιο, υπάρχουν λίγοι πωλητές στην αγορά
  • Σε ένα μονοπώλιο, δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών, καθώς είναι μόνο ένας στην αγορά, ενώ στο ολιγοπώλιο υπάρχουν λίγοι πωλητές στην αγορά και είναι έντονος ή φοβείται τον ανταγωνισμό μεταξύ των πωλητών
  • Σε ένα ολιγοπώλιο, ο πελάτης έχει διάφορες επιλογές μεταξύ των προϊόντων και καθοδηγείται κυρίως από την τιμή, το γούστο και την προτίμηση του πελάτη και την αφοσίωση στην επωνυμία, ενώ στο μονοπώλιο ο πελάτης δεν έχει καμία επιλογή ή εναλλακτική επιλογή για να επιλέξει μεταξύ των προϊόντων.
  • Σε ένα ολιγοπώλιο, η καμπύλη ζήτησης της αγοράς ονόμασε καμπύλη ζήτησης ενώ στο μονοπώλιο η καμπύλη ζήτησης κυλίνει προς τα κάτω.

  • Μακροπρόθεσμα σε μια δομή αγοράς ολιγοπωλίου, ο πωλητής καταλήγει να κάνει το κανονικό κέρδος στον κλάδο, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή θα αντισταθμιστεί από την επακόλουθη πτώση της τιμής της αντίπαλης εταιρείας. Ενώ, στην περίπτωση του μονοπωλίου μακροπρόθεσμα, υπάρχει η πιθανότητα ο πωλητής να κερδίσει ανώμαλα κέρδη
  • Η τιμή που καθορίζεται από το μονοπώλιο ελέγχεται ή παρακολουθείται γενικά από την κυβέρνηση για την προστασία των συμφερόντων των πελατών, για παράδειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα παράδειγμα μιας μονοπωλιακής αγοράς όπου είναι μόνο ένας παραγωγός των αγαθών. Από την άλλη πλευρά, το ολιγοπώλιο καθοδηγείται από ιδιωτικούς παίκτες στην αγορά. Για παράδειγμα, μια μάρκα οδοντόκρεμας έχει πολλά στενά συνδεδεμένα υποκατάστατα, τα οποία αποτελούν παράδειγμα αγοράς ολιγοπωλίου.

Συγκριτικός Πίνακας

Μονοπώλιο Ολιγοπώλιο
Μια δομή της αγοράς όπου κυριαρχείται από έναν μόνο πωλητή των αγαθών και των υπηρεσιών Μια δομή της αγοράς όπου υπάρχουν πολλοί πωλητές στην αγορά που πωλούν κοντά υποκατάστατο των αγαθών. Η αγορά κυριαρχείται γενικά από τη μεγάλη βιομηχανία
Η τιμή ελέγχεται από τον πωλητή, καθώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά Η τιμή καθορίζεται από τον ανταγωνισμό στην αγορά ενώ η τιμή καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες της ανταγωνιστικής εταιρείας
Σε αυτήν την αγορά η δομή αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την είσοδο και την έξοδο στην αγορά, καθώς ο κλάδος είναι γενικά εντάσεως κεφαλαίου και είναι δύσκολο να εισαχθεί. Υπάρχουν επίσης οικονομικοί θεσμικοί ή νομικοί περιορισμοί αυτού του είδους της βιομηχανίας Σε αυτήν τη δομή της αγοράς, το εμπόδιο εισόδου είναι γενικά υψηλό λόγω οικονομιών κλίμακας στον κλάδο
Μια εταιρεία είναι κατασκευαστής τιμών Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την τιμή
Καμπύλη Kinked Demand Η καμπύλη ζήτησης προς τα κάτω
Η ηλεκτρική ενέργεια, οι σιδηρόδρομοι, τα διαμάντια είναι παραδείγματα της αγοράς μονοπωλίου. FMCG, αυτοκίνητα είναι τα παραδείγματα της βιομηχανίας ολιγοπωλίου
Δεν υπάρχει ανταγωνισμός καθώς υπάρχει ένας πωλητής των αγαθών Υπάρχει έντονος ή υψηλός ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών