Κορυφαία 10 καλύτερα βιβλία χρηματοδότησης έργου | WallstreetMojo

Λίστα των κορυφαίων 10 καλύτερων βιβλίων χρηματοδότησης έργου

Βασικά, η χρηματοδότηση του έργου ασχολείται με τον εντοπισμό των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων ενός έργου, την προμήθεια κεφαλαίων, ολόκληρη τη χρηματοοικονομική διάρθρωση, την αξιολόγηση διαφόρων τύπων κινδύνων και την αντιμετώπιση τυχόν νομικών, βιομηχανικών και χρηματοοικονομικών ζητημάτων που προκύπτουν με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μια εργασία. Παρακάτω είναι η λίστα με τα 10 καλύτερα βιβλία χρηματοδότησης έργων -

  1. Αρχές χρηματοδότησης έργου  (Αποκτήστε αυτό το βιβλίο)
  2. Εισαγωγή στο Project Finance (Essential Capital Markets)  (Αποκτήστε αυτό το βιβλίο)
  3. Project Finance in Theory and Practice, Δεύτερη Έκδοση  (Λήψη αυτού του βιβλίου)
  4. Modern Project Finance: A Casebook  (Αποκτήστε αυτό το βιβλίο)
  5. Ο νόμος και οι επιχειρήσεις της διεθνούς χρηματοδότησης έργων  (Λήψη αυτού του βιβλίου)
  6. Project Finance για τη Διεθνή Εισαγωγή Βιομηχανίας Πετρελαίου  (Πάρτε αυτό το βιβλίο)
  7. Μοντελοποίηση εταιρικών και χρηματοοικονομικών έργων  (Αποκτήστε αυτό το βιβλίο)
  8. International Project Finance in a Nutshell 2nd Edition  (Αποκτήστε αυτό το βιβλίο)
  9. Διεθνής Ανάλυση και Χρηματοδότηση Έργων  (Λήψη αυτού του βιβλίου)
  10. Advanced Project Financing Paperback - 1 Σεπτεμβρίου 2000  (Λήψη αυτού του βιβλίου)

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς καθένα από τα τραπεζικά βιβλία μαζί με τα βασικά στοιχεία και τις κριτικές του.

# 1 - Αρχές χρηματοδότησης έργου

Από τον ER Yescombe 

Κριτική βιβλίου

Ένα πολύ αξιέπαινο έργο αναφοράς για επαγγελματίες που θέτει τις βασικές αρχές της χρηματοδότησης έργων μαζί με τα εργαλεία και τις τεχνικές που εμπλέκονται. Ο συγγραφέας διατηρεί μια σαφή ισορροπία μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής της χρηματοδότησης έργων, παρέχοντας παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για νομικά και συμβατικά ζητήματα, μεθόδους αποτίμησης και αντιστάθμιση χρηματοοικονομικού κινδύνου μεταξύ άλλων πτυχών για να βοηθήσουν στην ενίσχυση της κατανόησης του θέματος. Αυτό που προσδίδει πρόσθετη σημασία σε αυτό το έργο είναι ο επιδέξιος τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας διευκρινίζει διάφορες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση έργων χωρίς να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη βιομηχανία διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής για αυτές τις ευρείας βάσης αρχές. Μερικές μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποιούνται επίσης για να κατανοήσουν καλύτερα τις αρχές. Ένας ιδιαίτερα συνιστώμενος οδηγός για επαγγελματίες χρηματοδότησης έργων με οποιοδήποτε επίπεδο εμπειρίας.

Best Takeaway από αυτό το καλύτερο βιβλίο χρηματοδότησης έργου

Εξαιρετική δουλειά για τις βασικές έννοιες της χρηματοδότησης έργων που βρίσκουν καθολική εφαρμογή σε όλους τους κλάδους. Ο μοναδικός συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής σε αυτό το έργο το καθιστά μεγαλύτερη αξία για τους ασκούμενους. Οι αναγνώστες θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες για νομικά, συμβατικά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση έργων μαζί με περιπτωσιολογικές μελέτες για να εξηγήσουν την εφαρμογή των εννοιών. Απαραίτητο για επαγγελματίες και όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τις βασικές αρχές της χρηματοδότησης του έργου.

<>

# 2 - Εισαγωγή στη χρηματοδότηση έργων (βασικές κεφαλαιαγορές)

από τον Andrew Fight

Κριτική βιβλίου

Αυτό το καλύτερο βιβλίο χρηματοδότησης έργων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων και βοηθά στον εντοπισμό νομικών, λειτουργικών και οικονομικών κινδύνων μεταξύ άλλων βασικών πτυχών. Οι αναγνώστες μπορούν να καταλάβουν πώς να προσδιορίσουν τους παίκτες στη χρηματοδότηση έργων, τους στόχους τους και τον ρόλο τους στο σχέδιο πραγμάτων, μαζί με μια επισκόπηση των κινδύνων που ενέχονται στη χρηματοδότηση έργων και τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνων. Ο συγγραφέας ασχολείται επίσης με το ζήτημα της αποτελεσματικής αξιολόγησης της χρηματοδότησης έργων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, τον τρόπο επίλυσης του ζητήματος της σκοπιμότητας, την απόκτηση κατανόησης της χρηματοδότησης προσφυγής και μη προσφυγής μεταξύ άλλων. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εισαγωγικό έργο για τη χρηματοδότηση έργων τόσο για φοιτητές όσο και για επαγγελματίες.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο Top Project Finance

Μια λαμπρή εισαγωγή στον τομέα της χρηματοδότησης έργων και μια σειρά από μοναδικά ζητήματα που σχετίζονται με το ίδιο. Ο συγγραφέας προσφέρει μια ευρύτερη προοπτική χρηματοδότησης έργου και πώς να κατανοήσουμε τους βασικούς κινδύνους που εμπλέκονται μαζί με τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Αυτό το έργο ασχολείται επίσης με διάφορα νομικά, επιχειρησιακά και οικονομικά ζητήματα σε αυτό το πλαίσιο.

<>

# 3 - Χρηματοδότηση Έργου στη Θεωρία και την Πρακτική, Δεύτερη Έκδοση

Σχεδιασμός, δόμηση και χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων

Από τον Stefano Gatti

2η έκδοση

Κριτική βιβλίου

Αυτό το καλύτερο βιβλίο χρηματοδότησης έργου είναι μια λεπτή αντιμετώπιση του θέματος που εξετάζει τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στη θεωρία χρηματοδότησης έργου τα τελευταία χρόνια και συζητά επιτέλους τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας. Μια λαμπρή έκθεση σε δομές συναλλαγών, που επεξεργάζεται νομικές και βιομηχανικές πτυχές χρηματοδότησης έργων προς όφελος των αναγνωστών. Οι μαθητές, καθώς και οι επαγγελματίες, θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία χρηματοδότησης του έργου, να προσδιορίσουν τους συμμετέχοντες σε ένα έργο και να καθορίσουν τους ρόλους τους μαζί με πολλά άλλα περίπλοκα ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη του έργου. Απεικονίζοντας την εφαρμογή βασικών εννοιών με τη βοήθεια περιπτωσιολογικών μελετών, ο συγγραφέας μοιράζεται επίσης πολύτιμες απόψεις άλλων εμπειρογνωμόνων χρηματοδότησης έργων για ορισμένα νομικά ζητήματα.Ένα πλήρες έργο αναφοράς σχετικά με τη θεωρία χρηματοδότησης έργων και τις βέλτιστες πρακτικές που προσφέρουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της χρηματοδότησης έργων.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο Best Project Finance

Εξαιρετική δουλειά για τη διαχείριση συμφωνιών χρηματοδότησης έργων, ενώ αντιμετωπίζει νομικές και βιομηχανικές προκλήσεις και εξεύρεση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για χρηματοδότηση. Αυτό το έργο δεν μιλά μόνο για τον αποτελεσματικό χειρισμό της χρηματοδότησης έργων και αντιμετωπίζει τα περίπλοκα ζητήματα που εμπλέκονται, αλλά επίσης επεξεργάζεται το θεσμικό περιβάλλον που παίζει κρίσιμο ρόλο στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη έργων. Μια πολύτιμη κατοχή για μαθητές και ασκούμενους για τη θεωρητική αυστηρότητα και την πρακτική του σημασία.

<>

# 4 - Σύγχρονη χρηματοδότηση έργου: Ένα βιβλίο

Από τον Benjamin C. Esty

1η έκδοση

Κριτική βιβλίου

Πρόκειται για ένα πρακτικό βιβλίο που απεικονίζει τις αρχές και τις τεχνικές χρηματοδότησης έργων με τη βοήθεια ορισμένων περιπτωσιολογικών μελετών για διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες και βιομηχανίες με ποικίλες ανάγκες. Αυτό το έργο αποσαφηνίζει μια σειρά από πολύπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την τιμολόγηση του δανείου μαζί με άλλες πτυχές και αντιμετωπίζει το θεμελιώδες ερώτημα γιατί η χρηματοδότηση έργων έχει γίνει ο χρηματοδοτικός μηχανισμός επιλογής για πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Δίνοντας έμφαση στην ολοκληρωμένη φύση αυτού του πεδίου, ο συγγραφέας υποστηρίζει πώς οι περισσότερες από τις διαχειριστικές αποφάσεις σε αυτό το πλαίσιο βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη άποψη πολλαπλών επιστημονικών κλάδων και λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές, επιχειρησιακές, ηθικές και ανθρώπινου δυναμικού λογιστικές και διαχειριστικές ανάγκες. Μια ολοκληρωμένη δομημένη προσέγγιση για τη χρηματοδότηση έργων τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο Top Project Finance

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο πρακτικό βιβλίο για τη χρηματοδότηση έργων που περιγράφει λεπτομερώς τις περιπλοκές της λήψης αποφάσεων σε έργα για διαφορετικούς κλάδους και σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες. Υιοθετώντας μια σταδιακή μεθοδολογία, ο συγγραφέας εξηγεί γιατί η χρηματοδότηση έργων έχει γίνει ένας προτιμώμενος μηχανισμός χρηματοδότησης στις αναδυόμενες οικονομίες και πώς αυτές οι μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου δομούνται, αποτιμώνται και χρηματοδοτούνται από εταιρείες. Ένας πλήρης πρακτικός οδηγός για τη χρηματοδότηση έργων που εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή βασικών εννοιών χρηματοδότησης έργων σε μια ποικιλία πλαισίων.

<>

# 5 - Ο νόμος και η επιχείρηση της διεθνούς χρηματοδότησης έργων:

Ένας πόρος για κυβερνήσεις, χορηγούς, δικηγόρους και συμμετέχοντες στο έργο

Από τον Scott L. Hoffman

3η έκδοση

Κριτική βιβλίου

Ένας εντατικός οδηγός για τη χρηματοδότηση έργων για μεγάλης κλίμακας ενέργεια, υποδομές και άλλους τύπους έργων με έμφαση στη διάρθρωση της συμφωνίας βάσει των ειδικών αναγκών ενός έργου. Αυτή η εργασία συζητά πώς η χρηματοδότηση έργων περιλαμβάνει μια λεπτομερή ανάλυση και διάρθρωση μιας ευρείας ποικιλίας κινδύνων και τι συνεπάγεται η επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Αντιμετωπίζοντας τις νομικές και θεσμικές πτυχές της ανάπτυξης και χρηματοδότησης έργων σε διεθνές επίπεδο, αυτή η ενημερωμένη τρίτη έκδοση προσφέρει προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες του έργου, στους επαγγελματίες καθώς και στους νομικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με το θέμα. Ένα αξιέπαινο έργο για τη διεθνή χρηματοδότηση έργων και τις πολυπλοκότητές του για επαγγελματίες χρηματοδότησης έργων, καθώς και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Best Takeaway από αυτό το καλύτερο βιβλίο για το Project Finance

Μια πλήρης επισκόπηση της διεθνούς χρηματοδότησης έργων από έναν ειδικό στον τομέα που επεξεργάζεται την ανάλυση και τη διάρθρωση των κινδύνων για διάφορα βιομηχανικά έργα. Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το εύρος και το βάθος αυτού του έργου, πρέπει να κατανοήσουμε πόσο διαφορετικό είναι το πεδίο χρηματοδότησης έργων με ένα εντελώς διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και τη βιομηχανία για την οποία αναπτύσσεται ένα έργο. Ένα πρωτοποριακό έργο για νομικές και θεσμικές πτυχές της χρηματοδότησης έργων σε όλο τον κόσμο.

<>

# 6 - Χρηματοδότηση Έργου για τη Διεθνή Εισαγωγή Βιομηχανίας Πετρελαίου

Από τον Robert Clews

Κριτική βιβλίου

Μια εξειδικευμένη πραγματεία για τη χρηματοδότηση έργων που εστιάζει στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% της παγκόσμιας αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Ο συγγραφέας κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την αντιμετώπιση ενός ολόκληρου φάσματος θεμάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του είδους των κινδύνων που εμπλέκονται, της οικονομικής διάρθρωσης των έργων, των συμμετεχόντων και των βασικών νομικών ρυθμίσεων για έργα βιομηχανίας πετρελαίου. Ο συγγραφέας εξηγεί την κατάντη αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας, εκτός από τη χρηματοδότηση έργων ανάντη και αγωγών για την ενίσχυση του πεδίου της εργασίας. Αυτό το κορυφαίο βιβλίο χρηματοδότησης έργου απεικονίζει τις αρχές που διατυπώνονται με τη βοήθεια περιπτωσιολογικών μελετών από την Αρκτική, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και την Ανατολική Αφρική.Μια ολοκληρωμένη εντατική εργασία που καλύπτει κάθε πιθανή πτυχή της χρηματοδότησης έργων για έργα έντασης κεφαλαίου που περιλαμβάνουν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου που προορίζονται για επαγγελματίες και φοιτητές.

Best Takeaway από αυτό το καλύτερο βιβλίο για το Project Finance

Ένας εκτενής οδηγός για τη διάρθρωση των συμφωνιών και τη χρηματοδότηση έργων για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου υψηλής έντασης κεφαλαίου που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα βασικά ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα αυτά τα βιομηχανικά έργα σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτή η εργασία θα βοηθούσε τόσο τους ακαδημαϊκούς όσο και τους επαγγελματίες αναγνώστες να κατανοήσουν βασικούς κινδύνους και νομικά ζητήματα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου με τη βοήθεια περιπτωσιολογικών μελετών. Ένα εξαιρετικό έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη χρηματοδότηση έργων για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

<>

# 7 - Μοντελοποίηση εταιρικών και χρηματοδοτικών έργων:

Θεωρία και πρακτική (Wiley Finance) 1η έκδοση

από τον Edward Bodmer (Συγγραφέας)  

Κριτική βιβλίου

Ένας αριστοτεχνικός οδηγός για τη μοντελοποίηση εταιρικών και χρηματοδοτικών έργων, ο οποίος ασχολείται με μια σειρά από πολύπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει η διάρθρωση χρηματοοικονομικών μοντέλων μαζί με την υποκείμενη χρηματοοικονομική θεωρία. Οι τεχνικές μοντελοποίησης απεικονίζονται με τη βοήθεια περιπτωσιολογικών μελετών και παραδειγμάτων και καταβάλλεται ορατή προσπάθεια για να διευκρινιστεί η εφαρμογή σύνθετων μαθηματικών και οικονομικών εννοιών σε αυτό το πλαίσιο. Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται σε αυτήν την εργασία περιλαμβάνουν μια δυναμική παρουσίαση σεναρίου και ανάλυσης ευαισθησίας, ανάπτυξη ακριβούς ανάλυσης αποτίμησης που ενσωματώνει καταρράκτες ταμειακών ροών και δημιουργία προσαρμοσμένων λειτουργιών για την επίλυση κυκλικής λογικής χωρίς την ανάγκη αντιγραφής-επικόλλησης μεγάλων μακροεντολών.Ο συγγραφέας αναφέρει λεπτομερώς τις βασικές αρχές της μηχανικής μοντελοποίησης και τις πολύπλοκες πτυχές της εφαρμογής τους στο πλαίσιο εταιρικών δομών για την ενίσχυση της κατανόησης των αναγνωστών σε αυτό το θέμα. Ένας πολύ προσιτός οδηγός για κάθε πιθανή πτυχή της μοντελοποίησης χρηματοδότησης έργων για επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς.

Καλύτερη λήψη από αυτό το κορυφαίο βιβλίο για το Project Finance

Λεπτομερής εργασία σχετικά με τη μοντελοποίηση εταιρικών και χρηματοδοτικών έργων, η οποία παρουσιάζει μια πολύ μεθοδική προσέγγιση για σύνθετα χρηματοοικονομικά μοντέλα ξεκινώντας από το μηδέν. Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να αποκτήσουν τα βασικά της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και τη συνοδευτική οικονομική θεωρία που θέτει τα θεμέλια για την πρώτη. Ο συγγραφέας παρουσίασε αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο θέμα, συνήθως υποβιβασμένο στον τομέα των εμπειρογνωμόνων χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης, με πολύ προσιτό τρόπο για φοιτητές καθώς και επαγγελματίες στον τομέα.

<>

# 8 - Διεθνές έργο χρηματοδότησης σε μια σύντομη 2η έκδοση

από τον John Niehuss (Συγγραφέας)  

Κριτική βιβλίου

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο ευρείας βάσης για τη διεθνή χρηματοδότηση έργων, το οποίο ασχολείται με διάφορα νομικά και οικονομικά ζητήματα που εμπλέκονται και εξηγεί την εφαρμογή τεχνικών χρηματοδότησης έργων σε έργα χρηματοδότησης και επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Το βιβλίο καλύπτει επίσης κρίσιμα θέματα όπως ο αντίκτυπος της πιστωτικής κρίσης του 2008 στη χρηματοδότηση έργων, οι πρόσφατες εξελίξεις επίλυσης διαφορών καθώς και το είδος του χρηματοοικονομικού πλαισίου εντός του οποίου πραγματοποιείται η χρηματοδότηση έργων. Ο συγγραφέας επεξεργάζεται επίσης βασικές πτυχές, όπως ανάλυση κινδύνων, δέουσα επιμέλεια, όρους παραχώρησης και συμφωνίας δανείου, φορολογικά και λογιστικά θέματα, μεταξύ άλλων. Ένας πλήρης οδηγός για τη χρηματοδότηση έργων που καλύπτει ένα ολόκληρο φάσμα διαδικασιών και ζητημάτων που προκύπτουν σε αυτό.

Καλύτερη λήψη από αυτό το κορυφαίο βιβλίο για το Project Finance

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για νομικά και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζονται σε διαφορετικά στάδια χρηματοδότησης έργων, μαζί με τη νομική δομή και τεκμηρίωση ενός έργου. Ο συγγραφέας ασχολείται με κρίσιμα ζητήματα στη διαδικασία χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κινδύνου, της δέουσας επιμέλειας, της πιστωτικής υποστήριξης και των φορολογικών και λογιστικών ζητημάτων, προτού προχωρήσει για να αντιμετωπίσει ευρύτερες επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης του 2008 για τη χρηματοδότηση έργων και τις πρόσφατες εξελίξεις επίλυσης διαφορών. Αυτή η εργασία καλύπτει μια σειρά από βασικές έννοιες, διαδικασίες και ζητήματα που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη χρηματοδότηση έργου στο σύνολό της.

<>

# 9 - Διεθνής Ανάλυση και Χρηματοδότηση Έργων

Από τον Gerald Pollio

Κριτική βιβλίου

Αυτό το πρωτοποριακό βιβλίο χρηματοδότησης έργων ασχολείται με τα περίπλοκα και ποικίλα αλλά στενά διασυνδεδεμένα πεδία ανάλυσης έργων και χρηματοδότησης προς όφελος των αναγνωστών. Παραδοσιακά, αυτά τα δύο θέματα έχουν εξεταστεί χωριστά, αλλά ο συγγραφέας έχει καταβάλει μια συνειδητή προσπάθεια σε αυτό το έργο για να τα φέρει μαζί με την πρόθεση να παρέχει θεωρητικές και πρακτικές προοπτικές για τις ευρύτερες επιπτώσεις της ανάπτυξης του έργου. Αυτό το έργο προσεγγίζει συστηματικά το αντικείμενο της ανάλυσης έργων με τις βασικές αρχές του προϋπολογισμού κεφαλαίου, του περιορισμένου χρέους προσφυγής, και της διαχείρισης κινδύνων, μεταξύ άλλων, και στη συνέχεια προχωράμε για να ασχοληθούμε με την εφαρμογή αυτών των εννοιών με τη βοήθεια πρακτικών περιπτωσιολογικών μελετών σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.Ένα μοναδικό έργο από μόνο του, το οποίο συνδέει αυτά τα δύο θέματα μαζί με έναν εύκολο στην κατανόηση τρόπο, καθιστώντας το χρήσιμο οδηγό για ειδικούς χρηματοδότησης, επαγγελματίες χρηματοδότησης έργων και φοιτητές διεθνών επιχειρήσεων και χρηματοδότησης.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο Project Finance

Μια σπάνια πρακτική για την ανάλυση και τη χρηματοδότηση έργων θεωρείται συνήθως δύο εντελώς διαφορετική αν και διασυνδεδεμένα πεδία σπουδών. Ο συγγραφέας διευκρινίζει σχετικά περίπλοκες έννοιες που συνδέουν αυτά τα δύο θέματα και τα παρουσιάζει ως ένα συνεκτικό σύνολο για τους αναγνώστες. Η απεικόνιση των βασικών εννοιών και της εφαρμογής τους με τη βοήθεια πρακτικών περιπτωσιολογικών μελετών προσθέτει τη χρησιμότητα αυτής της εργασίας. Ένας εξαιρετικός σύντροφος για επαγγελματίες χρηματοδότησης καθώς και για φοιτητές.

<>

# 10 - Προηγμένο χαρτόδετο χρηματοδότησης έργου - 1 Σεπτεμβρίου 2000

από τον Richard Tinsley (Συγγραφέας), C. Richard Tinsley  (Συντάκτης)

Κριτική βιβλίου

Πρόκειται για ένα πολύ πρακτικό έργο για την προηγμένη εφαρμογή των βασικών αρχών της χρηματοδότησης του έργου για το έργο διαφορετικών βιομηχανιών με πολύ διαφορετικές δομές κινδύνου. Ο συγγραφέας του έργου Finance Finance παρουσιάζει 214 πραγματικές μελέτες περιπτώσεων που δείχνουν πώς αξιολογούνται οι δομές κινδύνου και γίνονται σχετικές επιλογές. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους τομείς που καλύπτονται σε αυτό το έργο περιλαμβάνουν πιστωτικό κίνδυνο, αντισυμβαλλόμενο, συναλλαγματικό κίνδυνο, συμμετοχή σε κοινοπραξίες, χρηματοδότηση έργων και εφαρμογή της αρχής του σε διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Εξαιρετική εργασία σε σύνθετες πτυχές της χρηματοδότησης έργων για διάφορες βιομηχανίες και διαφορετικές δομημένες οικονομίες που χρησιμοποιεί διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες για το σκοπό αυτό.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο Project Finance

Αυτό το κορυφαίο βιβλίο χρηματοδότησης έργου συνοψίζει την ιδέα της πρακτικής εργασίας για τη χρηματοδότηση έργων με τουλάχιστον 214 μελέτες περιπτώσεων πραγματικού κόσμου που απεικονίζουν την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών χρηματοδότησης έργων. Ένας πλήρης οδηγός για επαγγελματίες χρηματοδότησης έργων και φοιτητές για τη βελτίωση της κατανόησης των δομών κινδύνου σε έργα που σχετίζονται με διάφορες βιομηχανίες και για διαφορετικά μεγέθη οικονομιών με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων και περιπτωσιολογικών μελετών.

<>
Αποκάλυψη συνεργατών Amazon

Το WallStreetMojo συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών Amazon Services LLC, ένα διαφημιστικό πρόγραμμα θυγατρικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μέσα στους ιστότοπους να κερδίζουν διαφημιστικά τέλη μέσω της διαφήμισης και της σύνδεσης στο amazon.com


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found