Κέντρο Ευθύνης (Ορισμός, Παραδείγματα) | Επισκόπηση των 4 κορυφαίων τύπων

Τι είναι το Κέντρο Ευθύνης;

Το Κέντρο Ευθύνης αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ή μονάδα ενός οργανισμού για τον οποίο ο συγκεκριμένος διευθυντής ή υπάλληλος ή τμήμα θεωρείται υπεύθυνος και υπεύθυνος για τους επιχειρηματικούς του στόχους. Αναφέρεται στο τμήμα της εταιρείας όπου ο διευθυντής έχει κάποιο είδος εξουσίας και ευθύνης. Το κέντρο υπευθυνότητας είναι μια λειτουργική οντότητα μέσα σε μια επιχείρηση που τείνει να έχει τους δικούς της στόχους και στόχους, πολιτικές και διαδικασίες δίνοντας έτσι στους διευθυντές συγκεκριμένη ευθύνη για τα έσοδα που δημιουργούν, τα έξοδα που προκύπτουν, τα επενδυμένα κεφάλαια κ.λπ.

Τύποι Κέντρου Ευθύνης

Υπάρχουν συνήθως 4 τύποι κέντρων ευθύνης που προσδιορίζονται ως κάτω.

 1. Κέντρο κόστους - Κάτω από το κέντρο κόστους, ο διαχειριστής θεωρείται υπεύθυνος μόνο για τις δαπάνες που γενικά περιλαμβάνουν τμήμα παραγωγής, τμήμα συντήρησης, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.
 2. Κέντρα κερδών - Κάτω από το κέντρο κερδών, ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα και τα έσοδα. Εδώ ο διευθυντής θα έχει όλη την ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις που θα επηρεάσουν τόσο το κόστος όσο και τα έσοδα.
 3. Κέντρο εσόδων - Αυτό το τμήμα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την επίτευξη εσόδων από πωλήσεις. Η απόδοση θα αξιολογηθεί συγκρίνοντας τα πραγματικά έσοδα που επιτεύχθηκαν με αυτά των εσόδων του προϋπολογισμού
 4. Κέντρο Επενδύσεων - Αυτό το κέντρο εκτός από το να πρέπει να εξετάσουμε τα κέρδη εξετάζει τις αποδόσεις των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στις δραστηριότητες του ομίλου κατά τη διάρκεια του χρόνου του.

Παραδείγματα Κέντρου Ευθύνης

Παρακάτω παρατίθενται τα παραδείγματα του κέντρου ευθύνης.

Πλεονεκτήματα του Κέντρου Ευθύνης

Παρακάτω δίνεται πώς το κέντρο ευθύνης βοηθά έναν οργανισμό.

 • Ανάθεση ρόλου και ευθύνης: Όταν υπάρχει ευθύνη σε κάθε τμήμα, κάθε άτομο ευθυγραμμίζεται και κατευθύνεται προς έναν σκοπό με την ευθύνη που είναι σύμφωνη με τους ρόλους τους. Το άτομο ή το τμήμα θα παρακολουθούνται και κανείς δεν μπορεί να μεταβιβάσει την ευθύνη σε οποιονδήποτε άλλον υποθέστε ότι κάτι πάει στραβά
 • Βελτιώνει την απόδοση: Η ιδέα της ανάθεσης καθηκόντων και ευθυνών σε ένα συγκεκριμένο άτομο θα μπορούσε να ενεργήσει ως παρακινητικός παράγοντας. Γνωρίζοντας ότι η απόδοσή τους θα παρακολουθείται και θα αναφέρεται στην ανώτατη διοίκηση, τα τμήματα και τα εμπλεκόμενα άτομα θα προσπαθήσουν το καλύτερό τους για να δώσουν στην καλύτερη τους απόδοση
 • Αντιπροσωπεία και έλεγχος: Η ανάθεση του κέντρου ευθύνης με ρόλους που ανατίθενται σε διάφορα τμήματα βοηθά τον οργανισμό να επιφέρει και να επιτύχει το σκοπό της ανάθεσης. Η ευθύνη των διαφόρων ατόμων είναι καθορισμένη, η οποία θα βοηθήσει τη διοίκηση στον έλεγχο της εργασίας τους. Έτσι, τώρα βοηθά τη διοίκηση να επιτύχει τον επιθυμητό διπλό στόχο της ανάθεσης και του ελέγχου των εργασιών
 • Βοηθά στη λήψη αποφάσεων: Τα κέντρα υπευθυνότητας βοηθούν τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων καθώς οι πληροφορίες που διαδίδονται και συλλέγονται από διάφορα κέντρα τους βοηθούν στον προγραμματισμό όλων των μελλοντικών δράσεών της. Τους βοηθά να κατανοήσουν την κατανομή εσόδων, δαπανών, ζητημάτων, μελλοντικών σχεδίων δράσης κ.λπ.
 • Βοηθά στον Έλεγχο Κόστους: Έχοντας ένα τμηματικά κέντρα ευθύνης διάσπασης βοηθά την ανώτατη διοίκηση να υποχρεούται να ορίσει διαφορετικούς προϋπολογισμούς για τα διάφορα κέντρα επιτυγχάνοντας έτσι τον έλεγχο του κόστους σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Μειονεκτήματα του Κέντρου Ευθύνης

Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στην πορεία που μπορεί να εμφανιστούν και να βλάψουν το σύστημα των κέντρων ευθύνης

 • Παρουσία σύγκρουσης συμφερόντων: Μπορεί να υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ατόμου και του οργανισμού. Ένα άτομο πωλήσεων μπορεί να δοκιμάσει τη δυναμική πώληση σε ορισμένες περιορισμένες περιοχές για να αυξήσει τις προμήθειές του που προσδιορίζονται στο κέντρο ευθύνης του, ενώ η διοίκηση μπορεί να έχει την πολιτική της να απαγορεύει το ίδιο
 • Η απαίτηση του Χρόνου και της Προσπάθειας: Αυτό το σύστημα απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης για να σχεδιάσει διεξοδικά και να εξηγήσει την απαιτούμενη πορεία δράσης. Εάν κάτι πάει στραβά στη διαδικασία σχεδιασμού, ολόκληρη η διαδικασία είναι καταδικασμένη να αποτύχει και δεν θα ήταν παρά μια συνταγή για καταστροφή
 • Αγνοεί την προσωπική αντίδραση και τα σχόλια: Ενδέχεται να υπάρχει αντίσταση και απροθυμία εκ μέρους του υπαλλήλου ή του διευθυντή για τον οποίο έχει ανατεθεί ένα συγκεκριμένο τμήμα / τμήμα / ρόλος. Η μέθοδος φαίνεται να αγνοεί τέτοια ανατροφοδότηση από μέρους της ανώτατης διοίκησης και μπορεί να επιδιώκει να επικεντρωθεί μόνο στην κατώτατη γραμμή που επιτυγχάνεται μέσω του διαχωρισμού τέτοιων κέντρων
 • Πάρα πολύ προσανατολισμένη στη διαδικασία: Μια υστέρηση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι ότι μπορεί να είναι πολύ προσανατολισμένη στη διαδικασία όπου η εστίαση είναι στον διαχωρισμό και την ανάθεση ευθύνης σε διάφορα τμήματα. Έτσι δίνεται πολύς χρόνος, προσπάθεια και εστίαση σε τέτοιες ενέργειες

Περιορισμοί του Κέντρου Ευθύνης

 • Ένας μείζων περιορισμός ενός τέτοιου συστήματος αποδίδεται στην υπερβολική εστίαση που δίνεται σε μεθόδους προσανατολισμένες στη διαδικασία, η οποία τείνει να καταναλώνει πολύ χρόνο και προσπάθεια και προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης για την ανάθεση ορισμένων ευθυνών

συμπέρασμα

Η μέθοδος ανάθεσης του κέντρου ευθύνης σε έναν οργανισμό για να βοηθήσει στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων μέσω του διαχωρισμού και της προσθήκης ετικετών σε κάθε διευθυντή, αναμφίβολα βοηθά στην επίτευξη εξουσιοδότησης και ελέγχου εκτός από την παρακολούθηση της απόδοσης που τείνει να ενεργεί ως κίνητρο ενίσχυσης. Ωστόσο, καθίσταται σημαντικό για τη διοίκηση να συνειδητοποιήσει ότι κάποιος δεν πρέπει να είναι πολύ εστιασμένος ή προσανατολισμένος στη διαδικασία που θα εξασθενούσε τα αρχικά αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μια εταιρεία πιθανότατα να σαμποτάρει όταν επικεντρώνεται στο ιεραρχικό σχήμα των πραγμάτων. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην επιτευχθούν και οι στόχοι μπορούν να γίνουν απλώς αριθμοί για να παραφρονηθούν.

Ως εκ τούτου, για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων καθίσταται επιτακτική ανάγκη τα κέντρα ευθύνης να μην είναι προσανατολισμένα στη διαδικασία που τείνουν να χάνουν τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί. Όταν γίνει αποτελεσματικά, βοηθά στην παρακολούθηση και τη μέτρηση της απόδοσης κάθε τμήματος όπως παρατίθεται.